10012 copybook front page

Thiết kế website bằng MS Front Page 2002

Thiết kế website bằng MS Front Page 2002
... phép thiết kế tạo Web sites xuất Internet Để khởi động FrontPage : A Bấm chuột ba lần, đọc, “FrontPage ơi, mở ra.” B Bấm Start → Programs → FrontPage C Bấm My Computer → Local Drive (C:) → FrontPage ... Ctrl+K) FrontPage hiển thị hộp thoại Insert Hyperlink Trong hộp thoaị ta đưa vào đích cuả liên kết Trong hộp Address, nhập www.microsoft.com/frontpage Chú ý 208 Microsoft FrontPage 2002 o Frontpage ... thư mục Kế hộp Page title, bấm nút Change title Trong hộp Set Page title, gõ Home Page bấm OK Trong hộp File name, gõ homepage, bấm Save 209 Microsoft FrontPage 2002 Các tùy chọn cuả Page View...
 • 41
 • 339
 • 2

Frontpage 2002 (Front page XP)

Frontpage 2002 (Front page XP)
... name="main" src="list_lehoi.html" scrolling="auto" noresize target="_self">

This page uses frames, but your browser doesn't support them.

...
 • 31
 • 143
 • 0

Thiết kế trang web bằng Front Page pot

Thiết kế trang web bằng Front Page pot
... Tạo 1 trang web mới  ­ Chọn File/New /Page,  chọn tiếp Normal Page nếu muốn tạo trang web thông thường, hoặc chọn  tiếp Frames Pages và kiểu frame nếu muốn tạo trang web có frame. Click OK để kết thúc.  ... ­ Có thể tạo web theo các mẫu đã định sẵn do FontPage cung cấp bằng cách chọn  File/New /Page và chọn mẫu cho trang web,  ví dụ: Bibliography, Form Page Wizard,   và thực  hiện theo hướng dẫn của trang web.   ... Tạo 1 web site mới  Chọn File/New /Web,  chọn One Page Web hoặc một trong các mẫu web site có sẵn trong không  web sites như Customer Support Web,  Discussion Web Wizard,   Gõ vào thư mục của web site ...
 • 11
 • 176
 • 0

Tự học microsoft front page phần 8 pptx

Tự học microsoft front page phần 8 pptx
... Internet Để khởi động FrontPage : A Bấm chuột ba lần, đọc, “FrontPage ơi, mở ra.” B Bấm Start → Programs → FrontPage C Bấm My Computer → Local Drive (C:) → FrontPage D Gõ “FrontPage” Microsoft Word, ... Không làm Normal, HTML, Preview cách khác để: A Khởi động FrontPage B Tổ chức bìa hồ sơ C Xem phim Web D Xem trang FrontPage Trong FrontPage bạn cho thi hành lệnh cách dùng: (Có thể chọn nhiều ... Microsoft FrontPage 2002 Ví dụ: Xem nội dung phần 1 2) Hyperlink đến trang web khác: Cú pháp: ...
 • 5
 • 222
 • 0

Tự học microsoft front page phần 7 doc

Tự học microsoft front page phần 7 doc
... dụ: Tin học Môn khoa học nghiên cứu việc xử lý thông tin máy tính Sử học Môn khoa học nghiên cứu biến đổi xã hội Kết trình duyệt sau: Tin học Môn khoa học nghiên cứu ... i,ii,iii, 1: sử dụng số 1,2,3, Ví dụ: Nghi thức HTTP Nghi thức FTP 2 37 Microsoft FrontPage 2002 Nghi thức SMTP Kết trình duyệt sau: I Nghi thức HTTP II Nghi thức FTP ... Microsoft FrontPage 2002 Tag mũ logic type : Hiển thị văn dạng mũ theo logic type Ví dụ: HTML...
 • 5
 • 139
 • 0

Tự học microsoft front page phần 6 pps

Tự học microsoft front page phần 6 pps
... Microsoft FrontPage 2002 Trong chương trình giới thiệu đa phương tiện gọi beethoven windowss World ( Thế ... trình máy tính mạng máy tính, để xác định phạm vi quyền hạn họ đọc ra, đọc ghi, chép tệp 231 Microsoft FrontPage 2002 Đọc thêm NGÔN NGỮ HTML DÙNG ĐỂ SOẠN THẢO TRANG WEB Cấu trúc trang web Cú pháp ... chữ thường Dòng chữ đậm Dòng chữ đậm Dòng chữ nghiêng Dòng chữ nghiêng 232 Microsoft FrontPage 2002 Ðây đoạn văn thứ màu đỏ có phông Verdana.

...

 • 5
 • 180
 • 0

Tự học microsoft front page phần 5 doc

Tự học microsoft front page phần 5 doc
... Folders FrontPage chuyển qua chế độ Folders view Trong Folder List khung, bấm thư mục :\My Documents\My Webs\Championzone Trong khung Contents , bấm cột Type 226 Microsoft FrontPage 2002 ... Trong FrontPage, bạn sử dụng công cụ DHTML Effects để làm tăng cường hiệu ứng cho thành phần mà không cần lập trình - ActiveX: tập hợp kỹ thuật cho phép thành phần phần mềm tương tác với thành phần ... không muốn xuất bấm Don’t Publish Khi FrontPage xuất thành công, xuất hộp thoại chứa địa URL , qua mở Web site trình duyệt Web để xem lại 228 Microsoft FrontPage 2002 Đọc thêm Khái niệm thuật ngữ...
 • 5
 • 145
 • 0

Tự học microsoft front page phần 4 ppt

Tự học microsoft front page phần 4 ppt
... trống Right Bottom , sau bấm OK FrontPage tạo shared borders di chuyển cho tất trang Sau đây, ta học cách sửa đổi hình thức di chuyển cho phù hợp 221 Microsoft FrontPage 2002 Thử nghiệm hyperlink ... xoá hộp kiểm Home page Parent page, sau bấm OK FrontPage tạo navigation bar đến tất trang cấp trang chủ Trang bạn có dạng sau : Chú ý lề trái chứa liên kết tương tự lề Ta học cách sửa hình thức ... bar Trong hộp Link Bar Properties, chọn Same level, đành dấu chọn Home page, nhấn OK 222 Microsoft FrontPage 2002 FrontPage hiển thị Edit properties for this link bar to display hyperlinks here...
 • 5
 • 128
 • 0

Tự học microsoft front page phần 3 docx

Tự học microsoft front page phần 3 docx
... bấm Hyperlink FrontPage hiển thị hộp thoại Insert Hyperlink Tại đây, bạn định đích hyperlink Trong hộp URL gõ www.msnbc.com/msn/msnsports _front. asp, sau bấm OK CHú ý FrontPage tự động thêm tiếp ... hyperlink trực tuyến Tạo dòng 217 Microsoft FrontPage 2002 Gõ National Basketball Association sau nhấn ENTER Bấm kéo chuột cụm từ vừa Trên công cụ, bấm Hyperlink FrontPage hiển thị hộp thoại Insert ... thành Heading FrontPage áp đặt style Heading cho đoạn hành Các heading styles Style list dựa vào chuẩn HTML Heading cấp kiểu tiêu đề cao trang Web , heading cấp nhỏ 218 Microsoft FrontPage 2002...
 • 5
 • 138
 • 0

Tự học microsoft front page phần 2 potx

Tự học microsoft front page phần 2 potx
... đúp Products.htm Folder List để mở trang chế độ Page view Thôi hiển thị Folder List 21 2 Microsoft FrontPage 20 02 Vào menu Insert, chọn File Tương tự ta nhập vào tệp chứa sẵn nội dung cần đưa vào ... chọn bấm OK 21 3 Microsoft FrontPage 20 02 Trang bạn có dạng sau : Thêm tập tin vào Web site Chọn biểu tượng Folders tác vụ để chuyền chế độ Folders view Vào menu File , chọn Import FrontPage hiển ... để tự giới thiệu Web site Championzone Lập lại bước cho trang khác, đổi tên New Page thành Products, New Page thành Photo Gallery, New Page thành Links Nhấn ENTER sau đồi tên 21 1 Microsoft FrontPage...
 • 5
 • 100
 • 0

Tự học microsoft front page phần 1 potx

Tự học microsoft front page phần 1 potx
... FrontPage hiển thị hộp thoại Insert Hyperlink Trong hộp thoaị ta đưa vào đích cuả liên kết Trong hộp Address, nhập www .microsoft. com/frontpage Chú ý 208 Microsoft FrontPage 2002 o Frontpage tự ... trúc Web site Lưu Mở FrontPage • Trên tác vụ Windows, bấm nút Start Microsoft FrontPage , chọn Programs, chọn Nếu lần bạn mở FrontPage, trang trắng tạo sẵn Chú ý o Nếu FrontPage sử dụng để hiệu ... trang Web vị trí cuả trang Web site Chứa thực đơn lệnh 206 Microsoft FrontPage 2002 Ask a Question Box Close Page Scroll Bars Status Bar Page View Panes Progress Indicator Estimated Download Time...
 • 5
 • 235
 • 1

READING TEST (Recovered) page 71 tomato.docx

READING TEST (Recovered) page 71 tomato.docx
... from around the lunch meeting with the CEO yesterday world (A) run (A) affordable (B) runs (B) latest (C) running (C) consecutive (D) were running (D) slight 112 Several members of the opposition...
 • 3
 • 1,973
 • 30

Xem thêm