tổng hợp tiếng nói sử dụng giải thuật td psola

Tổng hợp tiếng nói sử dụng giải thuật TD PSOLA

Tổng hợp tiếng nói sử dụng giải thuật TD PSOLA
... này, em sử dụng giải thuật TD_ PSOLA để áp dụng cho việc tổng hợp tiếng Việt dựa đặc thù riêng mặt ngữ âm Qua sáu tháng thực nghiệm nghiên cứu đề tài Tổng hợp tiếng nói (tiếng Việt) sử dụng giải ... pháp tổng hợp tiếng nói TD_ PSOLA áp dụng để xây dựng chương trình tổng hợp tiếng Việt diphone 2.3 Phân tích giải thu t TD_ PSOLA 2.3.1 Giải thu t PSOLA Như đề cập phần trước, người ta tổng hợp tiếng ... âm Phương pháp tổng hợp formant lại không cho chất lượng cao Trong ba phương pháp tổng hợp tiếng nói phương pháp ghép nối sử dụng rộng rãi Trang TD_ PSOLA giải thuật tổng hợp tiếng nói dùng cho...
 • 94
 • 256
 • 1

Hướng tiếp cận mới trong việc tách từ để phân loại văn bản tiếng việt sử dụng giải thuật di truyền và thống kê trên internet

Hướng tiếp cận mới trong việc tách từ để phân loại văn bản tiếng việt sử dụng giải thuật di truyền và thống kê trên internet
... hướng tiếp cận việc phân đọan văn tiếng Việt Các hướng tiếp cận dựa từ : chia thành nhóm: dựa vào thống kê, dựa vào từ điển nhóm lai, nhằm tách từ trọn vẹn câu Các giải pháp theo hướng tiếp cận ... luận hướng phát triển II TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Dưới kết khảo sát Foo Li [7] tách từ văn tiếng Hoa thống việc tách từ tiếng Việt (Hình 1) Hình Các hướng tiếp cận việc phân đọan văn tiếng Hoa hướng ... nhau) Trong hướng tiếp cận dựa vào từ điển, phân đọan văn đối sánh dựa vào từ điển Việc xây dựng từ điển từ ngữ tiếng Việt hoàn chỉnh không khả thi Hướng tiếp cận lai áp dụng nhiều cách khác để...
 • 8
 • 286
 • 2

TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT BẰNG GIẢI THUẬT TD - PSOLA

TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT BẰNG GIẢI THUẬT TD - PSOLA
... cepstre tham số khác 23 Tổng hợp tiếng Việt giải thuật TD- PSOLA CHƯƠNG TỔNG HỢP TIẾNG NÓI 2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP TIẾNG NÓI Tổng hợp tiếng nói phát sinh tiếng nói từ sóng tiếng nói Trong vài ... tổng hợp tiếng Việt diphone 32 Tổng hợp tiếng Việt giải thuật TD- PSOLA CHƯƠNG GIẢI THUẬT TD- PSOLA 3.1 GIẢI THUẬT PSOLA Như đề cập chương trước, người ta tổng hợp tiếng nói theo nhiều phương pháp ... Việt giải thuật TD- PSOLA Hình 3.8 Xử lý làm trơn tuyến tính miền thời gian 45 Tổng hợp tiếng Việt giải thuật TD- PSOLA CHƯƠNG THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT 4.1 PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT...
 • 91
 • 309
 • 2

Luận văn: Tổng hợp tiếng Việt bằng giải thuật TD-PSOLA pot

Luận văn: Tổng hợp tiếng Việt bằng giải thuật TD-PSOLA pot
... cepstre tham số khác 23 Tổng hợp tiếng Việt giải thuật TD-PSOLA CHƯƠNG TỔNG HỢP TIẾNG NÓI 2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP TIẾNG NÓI Tổng hợp tiếng nói phát sinh tiếng nói từ sóng tiếng nói Trong vài ... dụng, từ tiếng Việt tổng hợp từ diphone Tổng hợp tiếng Việt giải thuật TD-PSOLA Sau nghiên cứu mặt lý thuyết, báo cáo trình bày việc áp dụng thuật toán để xây dựng ứng dụng tổng hợp tiếng Việt từ ... Synthesis: Tổng hợp mức cao • Low Level Synthesis: Tổng hợp mức thấp Văn (Text) Tiếng nói Tổng hợp mức cao Tổng hợp mức thấp Hình 2.3 Mô hình tổng hợp tiếng nói 2.2.1 Tổng hợp mức cao Tổng hợp mức...
 • 92
 • 208
 • 0

MỘT cải tiến CHO hệ THỐNG TỔNG hợp TiẾNG nói TiẾNG việt TRONG PHẠM VI ỨNG DỤNG hẹp

MỘT cải tiến CHO hệ THỐNG TỔNG hợp TiẾNG nói TiẾNG việt TRONG PHẠM VI ỨNG DỤNG hẹp
...  Hệ thống tổng hợp tiếng nói Một số phương pháp tổng hợp tiếng nói Tổng hợp phương pháp ghép nối Hệ thống tổng hợp tiếng nói Chuẩn hoá văn Đơn vị ngữ âm Tổng hợp tiếng nói Hệ thống tổng hợp ... hoá văn Đơn vị ngữ âm Hệ thống tổng hợp tiếng nói Tổng hợp tiếng nói Tổng hợp tiếng nói Tổng hợp tiếng nói Tổng hợp tiếng nói Phương pháp dựa lý thuyết âm học trình tạo giọng nói - Ưu điểm: + Tạo ... phí xây dựng Tổng hợp ghép nối Tổng hợp ghép nối – hệ thống Hệ thống – Phần huấn luyện Hệ thống – Phần tổng hợp Xử lý văn Hệ thống – Phần tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp tiếng nói - Hệ thống – Hạn...
 • 21
 • 130
 • 0

Áp dụng phương pháp PSOLA trong tổng hợp tiếng nói tiếng Việt

Áp dụng phương pháp PSOLA trong tổng hợp tiếng nói tiếng Việt
... Áp dụng PSOLA tổng hợp tiếng nói tiếng Việt CHƢƠNG 3: CÁC HỆ THỐNG TỔNG HỢP TIẾNG NÓI 3.1 Tổng quan tổng hợp tiếng nói 3.2 Các phƣơng pháp tổng hợp tiếng nói 3.3 Các ứng dụng tổng hợp tiếng nói ... phƣơng pháp tổng hợp Hoàng Tiểu Bình – ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội 20 Áp dụng PSOLA tổng hợp tiếng nói tiếng Việt 21 3.1 Tổng quan tổng hợp tiếng nói Tổng hợp tiếng nói trình tạo âm tiếng nói hiểu ... tìm hiểu tổng hợp tiếng nói Việc đƣa phƣơng pháp tổng hợp tiếng nói dƣới Hoàng Tiểu Bình – ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội Áp dụng PSOLA tổng hợp tiếng nói tiếng Việt 24 đặc thù ngôn ngữ tiếng Việt kết...
 • 83
 • 181
 • 0

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định SỬ DỤNG GIẢI THUẬT HỌC CÂY QUYẾT ĐỊNH ID3 ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯ VẤN SỬ DỤNG THIẾT BỊ KẾT NỐI MẠNG

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định SỬ DỤNG GIẢI THUẬT HỌC CÂY QUYẾT ĐỊNH ID3 ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯ VẤN SỬ DỤNG THIẾT BỊ KẾT NỐI MẠNG
... áp dụng thuật giải học định vào việc phát triển ứng dụng thực tế hệ thống vấn sử dụng thiết bị kết nối mạng Bố cục báo cáo trước hết giới thiệu sở lý thuyết định thuật giải xây dựng định ID3 ... train.arff 3/ Sử dụng thư viện WEKA vào chương trình Em xây dựng chương trình sử dụng mô hình học định với thuật giải ID3 đề xây dựng định sử dụng thư viện WEKA Thư viện xây dựng sẵn thuật giải ID3 gói ... Trường hợp chương trình đưa vấn sử dụng 3G: Và lời vấn cho việc sử dụng ADSL: VII – Lời kết Ứng dụng giải toán đưa vấn để giúp người dùng chọn loại thiết bị kết nối mạng phù hợp với Tuy nhiên...
 • 16
 • 163
 • 1

THIẾT KẾ VI ĐIỀU KHIỂN DÙNG FPGA TRONG TỔNG HỢP TIẾNG NÓI VÀ ĐỊNH VỊ GPS

THIẾT KẾ VI ĐIỀU KHIỂN DÙNG FPGA TRONG TỔNG HỢP TIẾNG NÓI VÀ ĐỊNH VỊ GPS
... quan tâm theo dõi Thiết kế vđk dùng FPGA tổng hợp tiếng nói định vị GPS Nhiệm vụ: - Thiết kế vđk dùng FPGA - Xây dựng mạch ghép nối vđk thiết kế để tổng hợp tiếng nói định vị GPS ... tiếng nói định vị GPS II.1 Tổng quan II.2 Khối FPGA SLC1657 II.3 Khối GPS II.4 Khối tổng hợp tiếng nói Phần Kết đạt II.4 Tổng hợp tiếng nói Mục đích: Nhắc thông tin cần thiết điều kiện định vị, ... Phần Thiết kế vđk SLC1657 dùng FPGA Phần Xây dựng mạch ghép nối vđk SLC1657 để tổng hợp tiếng nói định vị GPS II.1 Tổng quan II.2 Khối FPGA SLC1657 II.3 Khối GPS II.4 Khối tổng hợp tiếng nói Phần...
 • 27
 • 237
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu một số PHƯƠNG PHÁP TỔNG hợp TIẾNG nói

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu một số PHƯƠNG PHÁP TỔNG hợp TIẾNG nói
... 0982108055 Tóm tắt nội dung: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÊ TỔNG HỢP TIẾNG NÓI 1.1.Giới thiệu tổng hợp tiếng nói 1.1.1.khái niệm tổng hợp tiếng nói Tổng hợp tiếng nói việc tạo tiếng nói người từ đầu vào văn ... BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN CAO HỌC Ngành : Kỹ thuật điện tử - Khóa 13 Tên luân văn NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP TIẾNG NÓI Người thực hiện: KS.Nguyễn Đức Thọ ... nói Một hệ thống tổng hợp tiếng nói từ văn chuyển đổi ngôn ngữ viết sang tín hiệu tiếng nói Chất lượng tổng hợp tiếng nói đánh giá mức độ giống với giọng nói người Ứng dụng Hệ thống tổng hợp tiếng...
 • 22
 • 130
 • 0

xây dựng ứng dụng tổng hợp tiếng nói tiếng việt trên hệ điều hành android

xây dựng ứng dụng tổng hợp tiếng nói tiếng việt trên hệ điều hành android
... 1: Tổng quan tổng hợp tiếng nói 1.1 Giới thiệu Tổng hợp tiếng nói việc tạo tiếng nói người cách nhân tạo Một hệ thống máy tính thực mục đích gọi hệ thống tổng hợp tiếng nói Tổng hợp tiếng nói ... lượng tiếng nói thu mức cho phép Chất lượng hệ thống tổng hợp tiếng nói đánh giá dựa độ “giống” tiếng nói người thật khả để người nghe hiểu nghĩa văn Một hệ thống chuyển văn thành tiếng nói (tiếng ... chương trình thành công VnSpeech VietSound Phần mềm VnSpeech hệ thống tổng hợp tiếng nói Tiếng Việt, phần mềm sử dụng phương pháp tổng hợp Formant Hệ thống đọc hầu hết âm tiết tiếng Việt mức nghe...
 • 17
 • 316
 • 4

BÁO cáo THUYẾT MINH TỔNG hợp QUY HOẠCH sử DỤNG đất đến năm 2020 kế HOẠCH sử DỤNG đất 5 năm kỳ đầu (GIAI đoạn 2011 2015) HUYỆN GIA lâm – THÀNH PHỐ HÀ nội

BÁO cáo THUYẾT MINH TỔNG hợp QUY HOẠCH sử DỤNG đất đến năm 2020 kế HOẠCH sử DỤNG đất 5 năm kỳ đầu (GIAI đoạn 2011  2015) HUYỆN GIA lâm – THÀNH PHỐ HÀ nội
... 194,9797 54 ,58 12 147 ,50 85 36,2681 4326 ,59 83 1 058 , 050 7 1029,4238 28,6269 2082,384 79,2133 52 ,0162 190,1244 1761,0301 878 ,55 2 730,4 651 0,6062 2,9 253 5, 52 63,4161 28, 159 8 5, 51 30,329 15, 5434 11472,99 ... 6437,62 61 65, 56 6017,08 40 95, 61 79,26 1842,21 148,48 51 ,34 171,94 48,78 4 853 ,67 1 253 ,33 1163,41 89,92 2334,07 79,23 51 ,27 359 , 85 1843,72 927,11 746,34 0,69 11, 95 5 ,52 66,41 31 ,57 5, 74 30 ,55 17,84 ... 18,2999 87,80 35 1 057 ,8479 22,2123 369,49 75 19,84 91,42 1 152 ,2 2,81 181,7 Năm 2011 11472,99 6 153 ,4333 58 61,3816 56 70, 455 0 3783,4942 78 ,57 67 1808,3841 190,9266 39, 159 2 197,0078 55 ,8847 51 42,6496 1290,2930...
 • 128
 • 482
 • 0

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 2015) quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 2015) quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội
... Nội quận, huyện, thành phố trực thuộc, UBND quận Thanh Xuân tiến hành lập "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 - 20 15) - quận Thanh Xuân - thành phố Nội" ... phủ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011- 20 15) thành phố Nội; - Quy t định 6 95/ QĐ - UBND ngày 01/02/2013 UBND thành phố Nội việc phân bổ tiêu quy hoạch sử dụng ... Luật Đất đai năm 2003 kế hoạch số 44/KH – UBND ngày tháng năm 2007 UBND thành phố Nội việc triển khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 - 20 15) thành phố Nội...
 • 84
 • 312
 • 0

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020, xã thụy chính, huyện thái thụy, tỉnh thái bình

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020, xã thụy chính, huyện thái thụy, tỉnh thái bình
... hội bền vững II NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 2.1 Tổng hợp dự báo nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 - Dựa vào tình hình sử dụng đất toàn năm 2015, ta có bảng tổng hợp dự báo nhu cầu sử ... SỬ DỤNG ĐẤT 2016 4.1 Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng năm 2016 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA XÃ THỤY CHÍNH STT Chỉ tiêu sử dụng đất Đất nông nghiệp 1.1 Đất trồng lúa Trong đó: Đất ... sử dụng đất giai đoạn 2016 2020, Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Mục đích yêu cầu nghiên cứu đề tài * Mục đích: - Phân bố lại quỹ đất cho mục đích sử dụng, phù hợp với định hướng...
 • 56
 • 173
 • 0

Bài toán tìm kiếm văn bản sử dụng giải thuật di truyền

Bài toán tìm kiếm văn bản sử dụng giải thuật di truyền
... đại học Thái Nguyên Khoa Công nghệ thông tin Nguyễn văn Bài toán tìm kiếm văn sử dụng giảI thuật di truyền Chuyên nghành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 TểM TT LUN VN THC ... Kt qu tr v di xõu chung di nht l P[n] Cn lu ý rng vi bi toỏn tỡm kim bn l ta i tỡm xõu chung di nht ca hai chui bn cú cựng di M (cựng di vi chui bn mu) Khi ú nu xõu di nht cú di bng M cú ... bng tng ca hai i lng: 1) di ca xõu chung di nht gia on bn ú v mu (u cú di M ký t), 2) di trựng khp v giỏ tr v v trớ ca on bn ú vi mu Xõu chung di nht õy l dóy ký t di nht theo th t ging gia...
 • 156
 • 849
 • 2

Điều khiển thiết bị phản ứng khuấy trộn liên tục CSTR sử dụng giải thuật di truyền

Điều khiển thiết bị phản ứng khuấy trộn liên tục CSTR sử dụng giải thuật di truyền
... d ng gi i thu t di truy n vào m ng nơron ñ ñi u n thi t b ph n ng khu y tr n liên t c Đó lí ch n ñ tài "ĐI U KHI N THI T B PH N NG KHU Y TR N LIÊN T C CSTR S D NG GI I THU T DI TRUY N" M c ñích ... khu y tr n liên t c CSTR - Continuous-stirred tank reactor; - M ng nơ ron; - Thu t toán di truy n GA Ph m vi nghiên c u - K t h p gi i thu t di truy n m ng nơ ron ñ ñi u n thi t b CSTR cho tín ... CHƯƠNG THI T B PH N NG KHU Y TR N LIÊN T C CONTINUOUS STIRRED TANK REACTOR - CSTR GI I THI U THI T B PH N NG KHU Y TR N LIÊN T C Thi t b khu y tr n liên t c (CSTR) ñư c bi t ñ n m t thùng ch a...
 • 26
 • 1,546
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: dự báo và tổng hợp nhu cần sử dụng đất trong giai đoạn 2008 2015tổng hợp tiếng nóitìm đường đi ngắn nhất sử dụng giải thuật dijkstratổng hợp tiếng nói tiếng việtmẫu bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp các tổ chức công ty nhà nướcsu dung giai thuat dijkstrasơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sử dụng máy thi côngtong hop tieng noi tieng viettong hop tieng noicác đường dẫn url bắt đầu bởi https sử dụng giải thuật ssl secure socket layer để tạo ra một liên kết dạng luồng bảo mật và mã hoá thông tin khi đi qua luồngtổng hợp báo cáo sử dụng nhân lực toàn công ty ngàysử dụng giải thuật phát hiện deadlocktổng hợp tiếng nói và hình ảnhsử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán xếp ba lônhững chất ngọt tổng hợp cho phép sử dụng ở mỹ111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017bien ban dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017123doc phan tich ma co phieu dttCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch rhmThS chuẩn đầu ra ch cnyshdong gop moi cua luan anThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch cdhaMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)CV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016HD do nhiet do, do am, toc do gioHướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA