nghiên cứu mạch lọc tích cực 3 pha 3 dây bằng hệ biến tần đa bậc điều khiển 1 trạng thái

nghiên cứu mạch lọc tích cực 3 pha 4 dây bằng hệ biến tần đa bậc điều khiển 1 trạng thái

nghiên cứu mạch lọc tích cực 3 pha 4 dây bằng hệ biến tần đa bậc điều khiển 1 trạng thái
... bố trí pha (Vc1 Vc2) có tần số kHz, biên độ [0 ,1] [1, 2] Sóng sin pha tần số 30 Hz, số điều chế m = 0,5 Nếu Vdka > Vc1 Sa 11 = 1, Sa12 = Vdka < Vc1 Sa 11 = 0, Sa12 = Vdka > Vc2 Sa 21 = 1, Sa22 ... - 10 2 .4 Động không đồng ba pha - 11 2 .4. 1 Biểu diễn vector không gian cho đại lượng ba pha - 11 2 .4. 2 Hệ tọa độ cố định stator - 13 - 2 .4 .3 Hệ tọa độ từ thông rotor (d – q) - 14 ... đối tượng nghiên cứu - Giả thuyết nghiên cứu - Nhiệm vụ nghiên cứu phạm vi nghiên cứu - 4. 1 Nhiệm vụ nghiên cứu - 4. 2 Phạm vi nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu ...
 • 28
 • 297
 • 0

Nghiên cứu mạch lọc tích cực 3 pha 3 dây bằng hệ biến tần đa bậc điều khiển một trạng thái

Nghiên cứu mạch lọc tích cực 3 pha 3 dây bằng hệ biến tần đa bậc điều khiển một trạng thái
... lưu - 31 - Ch ng XÂY DỰNG MÔ HÌNH M CH L C TÍCH CỰC PHA DÂY BẰNG HỆ BIẾN TẦN ĐA BẬC ĐIỀU KHIỂN TR NG THÁI 3. 1 Các thành ph n m ch l c tích c c pha dây b ng h bi n t n đa b c u n m t tr ng thái ... đồ khối mạch lọc tích cực pha dây thực phần mềm Matlab / Simulink Hình 3. 1: Sơ đồ khối mạch lọc tích cực pha dây nguồn cân 3. 1.1 Ngu n cung c p pha dây cân b ng Nguồn xoay chiều pha dây cân với ... 2.5: Mạch lọc tích cực song song Đặc điểm c a mạch lọc tích cực song song: o Bù sóng hài dòng điện o Bù công suất phản kháng Hình 2.6: Mạch lọc tích cực nối tiếp Đặc điểm c a mạch lọc tích cực...
 • 89
 • 172
 • 0

Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây

Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây
... học Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song pha dây b Phân loại theo sơ đồ Phân loại theo sơ đồ, ta có mạch lọc tích cực song song mạch lọc tích cực nối tiếp Mạch lọc tích cực song song H1. 14 Mạch ... công suất mạch 34 Luận văn cao học Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song pha dây 4. 1 Khảo sát đáp ứng mạch lọc mạch lọc tác động : Khảo sát hoạt động mạch lọc tích cực, kiểm tra kết lọc sóng ... Hình H3 -30 Mô hình khâu tính toán P-Q 33 Luận văn cao học Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song pha dây CHƯƠNG KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MẠCH LỌC Trong chương 3, ta xây dựng mô hình mạch lọc tích cực song...
 • 81
 • 400
 • 2

Nghiên cứu mạch lọc tích cực

Nghiên cứu mạch lọc tích cực
... thuật mạch điện tử MỤC LỤC I Khái niệm mạch lọc tần số .5 II Mạch lọc thụ động .6 III Mạch lọc tích cực .9 3.1 Tham số đặc trưng lọc tích cực 3.2 Mạch lọc ... nghiên cứu loại mạch tính toán điều khiển,đó mạch lọc tích cực. Hiện mạch lọc sử dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực khác nhau.Tùy vào ứng dụng cụ thể mà chọn sử dụng mạch lọc thụ động hay mạch lọc tích ... lọc tích cực. Ở tần số thấp nhỏ vài trăm KHZ mạch lọc tích cực ứng dụng rộng rãi so với mạch lọc thụ động.Là mạch lọc tích cực có ưu điểm hẳn so với mạch lọc thụ động Tiểu luận : Kĩ thuật mạch điện...
 • 26
 • 1,270
 • 11

Điều khiển định hướng trường động cơ không đồng bộ ba pha cấp nguồn bằng bộ biến tần đa bậc với kỹ thuật một trạng thái và kỹ thuật sóng mang cổ điển triệt tiêu điện áp common mode của biến tần

Điều khiển định hướng trường động cơ không đồng bộ ba pha cấp nguồn bằng bộ biến tần đa bậc với kỹ thuật một trạng thái và kỹ thuật sóng mang cổ điển triệt tiêu điện áp common mode của biến tần
... PWM trạng thái triệt tiêu điện áp common mode biến tần Đồng thời khảo sát kỹ thuật PWM cổ điển triệt tiêu điện áp common mode biến tần. So sánh kết để đối chiếu với kỹ thuật PWM trạng thái ... pháp triệt tiêu điện áp Common Mode cho biến tần đa bậc Ch ng CÁC V N Đ VÀ PH NG PHÁP TRI T TIÊU ĐI N ÁP COMMON MODE CHO BI N T N ĐA B C Trong ch ng trình bày v n đ th ng truy n đ ng n Đ a ph sóng ... nghịch lưu áp đa bậc phương pháp điều khiển Hình 2.13 Sóng mang d ng POD 2.2.1.4 Nh n xét Trong ph ng pháp b trí sóng mang, th ng pháp b trí sóng mang đa b c pha (d ng PD) cho đ méo d ng áp dây nhỏ...
 • 118
 • 226
 • 0

Điều khiển định hướng trường động cơ không đồng bộ ba pha cấp nguồn bằng bộ biến tần đa bậc với kỹ thuật một trạng thái và kỹ thuật sóng mang cổ điển triệt tiêu điện áp common mode của biến tần

Điều khiển định hướng trường động cơ không đồng bộ ba pha cấp nguồn bằng bộ biến tần đa bậc với kỹ thuật một trạng thái và kỹ thuật sóng mang cổ điển triệt tiêu điện áp common mode của biến tần
... 75 4.3 Mô điều khiển FOC với kỹ thuật PWM trạng thái triệt tiêu điện áp CM biến tần 11 bậc 76 4.4 Mô điều khiển FOC với kỹ thuật PWM cổ điển triệt tiêu điện áp CM biến tần 11 bậc ... BA PHA CẤP NGUỒN BẰNG BỘ BIẾN TẦN ĐA BẬC VỚI KỸ THUẬT MỘT TRẠNG THÁI VÀ KỸ THUẬT SÓNG MANG CỔ ĐIỂN TRIỆT TIÊU ĐIỆN ÁP COMMON MODE CỦA BIẾN TẦN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ- 605270 Tp Hồ Chí Minh, Tháng ... trình bày phƣơng pháp điều khiển định hƣớng trƣờng (FOC) với kỹ thuật PWM trạng thái triệt tiêu điện áp common mode biến tần 11 bậc NPC điều khiển động không đồng Dựa vào trạng thái đóng ngắt...
 • 22
 • 126
 • 0

Ứng dụng bộ nghịch lưu áp đa bậc dùng kỹ thuật PWM 1 trạng thái vào mạch lọc tích cực 3 pha 4 dây

Ứng dụng bộ nghịch lưu áp đa bậc dùng kỹ thuật PWM 1 trạng thái vào mạch lọc tích cực 3 pha 4 dây
... S1 chọn Offset (S4 Từ (17 ) suy đuợc điều kiện là: K2 2K3 3K4 1, 5 VCCA-2 011 Vref ) 0 ,4 30 0 10 15 ,2 10 ,2 0,5 30 0 14 9 ,3 12 7,7 0,7 600 26 9 ,4 24 5,9 0,9 600 20 5,9 20 4, 4 10 80 28 5,7 28 4 ,1 2 .3 ... mạch lọc tích cực pha dây hệ biến tần NPC 11 bậc nhánh Kết cho thấy giải thuật điều khiển đắn kỹ thuật PWM trạng thái mô hình hệ thống mạch lọc tích cực Với kết đạt hoàn toàn áp dụng nghịch lưu ... tính VCCA-2 011 (b) H 14 Phân tích FFT: (a) dòng tải; (b) dòng nguồn Pha a b c 668 Trước mạch lọc tác động 14 , 93 % 21, 64 % 24 ,15 % Sau mạch lọc tác động 1, 25 % 1, 28 % 1, 27 % IEEE 519 5% Hội nghị...
 • 7
 • 202
 • 0

nghiên cứu bộ lọc tích cực sử dụng lí thuyết công suatas tức thời

nghiên cứu bộ lọc tích cực sử dụng lí thuyết công suatas tức thời
... tích chi tiết định nghĩa công suất biểu kiến hệ thống 2.2 LÝ THUYẾT CÔNG SUẤT TỨC THỜI 2.2.1 Lý thuyết công suất tức thời thuyết công suất tức thời dựa định nghĩa công suất tức thời miền thời ... Thành phần phân tích thành điều kiện (2.3), từ đó, công suất tác dụng P công suất phản kháng Q định nghĩa Ở đây, công suất tác dụng tức thời pha số cân với 3P (3 lần công suất tác dụng pha) Để đồng ... tiêm công suất mô hình MGR (MicroGrid) đề cập, bù STATCOM UPFC mô tả, tiền đề cho phát triển mô hình lọc tích cực cho chương sau 27 CHƯƠNG LÝ THUYẾT CÔNG SUẤT TỨC THỜI 2.1 NHẮC LẠI VỀ LÝ THUYẾT CÔNG...
 • 149
 • 199
 • 1

ĐIỀU KHIỂN MẠCH lọc TÍCH cực để GIẢM SÓNG hài TRONG hệ THỐNG

ĐIỀU KHIỂN MẠCH lọc TÍCH cực để GIẢM SÓNG hài TRONG hệ THỐNG
... vào khâu điều khiển PI để điều khiển mạch nghịch lưu Tham khảo ý kiến thầy hướng dẫn thuật toán điều khiển mạch lọc tích cực pha dây, điều khiển mạch nghịch lưu pha dây phương pháp điều khiển PI ... kế mạch lọc tích cực để triệt tiêu sóng hài cho tải phi tuyến việc làm cần thiết Mạch lọc tích cực dựa vào dòng điện tải phi tuyến xác định hài dòng điện, thông qua tính toán tạo dòng điều khiển ... đi, tụ bù lọc nhiễu bù hay ứng động với dung lượng bù điều khiển qua đồng hồ đo công suất Mạch lọc tích cực dạng bù có tính toán, bù với lượng nhiễu gây Mạch lọc tích cực phát sóng hài có biên...
 • 109
 • 250
 • 1

nghien cuu ve PPDH tich cuc

nghien cuu ve PPDH tich cuc
... (1949) The growth of the experimental sciences: An experiment in general education New Haven, CT: Yale University Press Christensen, C Roland & Abby J Hansen (1986) Teaching and the case method ... School Publishing Division Herreid, C Freeman (1994) Case studies in science: A novel method of science education (retrieved from: http://ublib.buffalo.edu/libraries/projects/cases/case.html) 28 PHƯƠNG ... đồng thời giảm cảm giác lạc lõng lớp đơng 8- Dạy học khám phá thay dạy bao trùm (Discovering instead of covering) Đừng cố gắng trình bày tất có chương trình, sách giáo khoa Khơng GV tin SV học...
 • 85
 • 280
 • 0

Nghiên cứu về tính tích cực của việc sử dụng phương pháp giao nhiệm vụ trong quá trình dạy và học kỹ năng đọc cho học sinh lớp 11 tại trường THPT Nguyễn Trãi,

Nghiên cứu về tính tích cực của việc sử dụng phương pháp giao nhiệm vụ trong quá trình dạy và học kỹ năng đọc cho học sinh lớp 11 tại trường THPT Nguyễn Trãi,
... tích cực việc sử dụng phương pháp giao nhiệm vụ trình dạy học kỹ đọc cho học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội) MINOR M.A THESIS Field: Methodology Code: 601410 Supervisor: Ms Nguyễn ... NGUYỄN THỊ DUNG AN INVESTIGATION INTO THE EFFECTIVENESS OF USING TASK-BASED METHOD IN TEACHING AND LEARNING READING FOR 11TH FORM STUDENTS AT NGUYEN TRAI HIGH SCHOOL, HANOI (Nghiên cứu tính tích ... teaching to help the 11th form students improve their reading skills ………22 The perceptions of students about the effectiveness of using Task- based language teaching to help the 11th form students...
 • 4
 • 146
 • 0

Đồ án mạch lọc tích cực, thông thấp, thông cao, dải thông

Đồ án mạch lọc tích cực, thông thấp, thông cao, dải thông
... ĐỒ ÁN MẠCH ĐIỆN TỬ Page Theo chức năng: dựa vào việc mạch lọc chọn lựa dải tần số hoạt động, ta chia làm mạch lọc sau: − Mạch lọc thông thấp − Mạch lọc thông cao − Mạch lọc dải thông Mạch lọc ... kế lọc dải thông mắc nối tiếp lọc thông thấp lọc thông cao lại với Ví dụ, ta mắc nối tiếp mạch lọc thông thấp bậc với mach lọc thông thấp bậc ta thu mạch lọc dải thông bậc 1.5.10 Mạch lọc dải thông ... nối tiếp mạch lọc thông cao bậc mạch lọc thông cao bậc lại với để trở thành mạch lọc thông cao bậc ĐỒ ÁN MẠCH ĐIỆN TỬ Page 13 Hình 1.16 Cấu hình mạch lọc thông cao bậc 1.5.9 Mạch lọc dải thông (BANDWITH...
 • 46
 • 2,659
 • 14

PHÂN TÍCH ĐIỀU KHIỂN VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI-MỜ CHO MẠCH LỌC TÍCH CỰC DẠNG HỖN HỢP CÔNG SUẤT LỚN NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG

PHÂN TÍCH ĐIỀU KHIỂN VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI-MỜ CHO MẠCH LỌC TÍCH CỰC DẠNG HỖN HỢP CÔNG SUẤT LỚN NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG
... Đại học Công nghiệp Hình 11 Các kết mô đáp ứng động với điều khiển PI Hình 12 Các kết mô đáp ứng động với điều khiển PI-mờ 47 Phân tích điều khiển thiết kế Hình 13 Các kết mô với điều khiển PI ... pháp PI-mờ, b) phổ tần số dòng nguồn xác lập với phương pháp PI-mờ KẾT LUẬN Bài báo phân tích mô hình toán chiến lược điều khiển cho HHAPF Một điều khiển PI-mờ thiết kế để cải tạo chất lượng điện ... Phần điều khiển thường dùng điều khiển PI truyền thống Tuy nhiên thường không tốt điều khiển phi tuyến Bài báo thiết kế điều khiển PI-mờ nhằm thay điều khiển PI truyền thống Sơ đồ khối điều khiển...
 • 13
 • 231
 • 0

Nghiên cứu biến tần PV SERIES điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha lai bơm và quạt gió

Nghiên cứu biến tần PV SERIES điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha lai bơm và quạt gió
... động quạt gió động quạt gió ngừng hoạt động Đồng hồ tính thời gian hoạt động quạt gió ngừng tính thời gian quạt gió b Trạm điều khiển từ xa Ở trạm điều khiển từ xa cho quạt gió hoạt động chế độ ... 10T mạch điều khiển động làm cho Rơle 88X2 điện  Công tắc tơ 88M2 điện quạt gió tăng áp số ngừng hoạt động c Báo động bảo vệ cho động quạt gió  Bảo vệ tải Bảo vệ tải cho động quạt gió tăng ... tốc độ biến tần làm tăng hiệu sản xuất, đơn giản, giảm chi phí mang lại hiệu kinh tế Để tìm hiểu rõ em nhận đề tài Nghiên cứu biến tần PV SERIES điều khiển tốc độ cho động không đồng xoay chiều...
 • 87
 • 428
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế mạch lọc tích cựcmạch lọc tích cực bậc 2mạch lọc tích cực thông caomạch lọc tích cực là gìmạch lọc tích cực active filterkết quả nghiên cứu về tính tích cực học tập môn tâm lý học đại cương của sinh viên hệ đại học trường đại học trà vinhkết quả bước đầu nghiên cứu chọn lọc bò cái 3 4 và 7 8 hf hạt nhân lai với bò đực cao sản để tạo đàn bò lai hưỡng sữa đạt tren 4000 kg sữa chu kỳmạch lọc tích cực mạch lọc thông thấp bậc 1mạch lọc tích cực mạch lọc thông cao bậc 1mạch lọc tích cực mạch lọc thông thấp bậc 2mạch lọc tích cực mạch lọc thông cao bậc 2mạch lọc tích cực mạch lọc chọn lọc và mạch lọc thông dảimạch lọc tích cực mạch lọc chọn lọcmạch lọc tích cực mạch lọc thông dải băng tần rộngmạch lọc tích cực mạch nén chọn lọcbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBảng nhân 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHTuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 22. p-ph, nhBài 18. x, chBài 17. u, ưLần đầu tiên trừ quỷBằng nhau. Dấu =trắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp án