cân bằng điện thế điểm trung tính trong biến tần npc 3 bậc dùng zero sequence voltage

Cân bằng điện thế điểm trung tính trong biến tần NPC 3 bậc dùng zero sequenge voltage

Cân bằng điện thế điểm trung tính trong biến tần NPC 3 bậc dùng zero  sequenge voltage
... 21 3. 3 K thu tăđi u n cân b ngăđi n áp t 23 3 .3. 1 Nguyên lý cân bằng đi n áp t 23 3 .3. 2ăL uăđồ gi i thu t cân bằng đi n áp t 31 3. 3 .3 Mô hình b nghịchăl u NPC có ... kỹ thu t cân bằng đi n áp t 35 3. 3 .3. 1 Kh i t oăcácăđi n áp th tự không (Voff -Zero Sequence) .35 3. 3 .3. 2 Kh i t o chu i xung kích 37 3. 3.4 K t qu mô ph ng: 39 3. 3.5 Các ... Khi n Cân Bằng Đi n Áp T 3. 3 .3 Môăhìnhăb ăngh chăl u NPC cóăápăd ngăk ăthu tăcơnăb ngăđi năápăt Hình 3. 20: Mô hình NPC cân 3. 3 .3. 1 Kh iăt oăcác năápăth ătựăkhông (Voff -Zero Sequence) Hình 3. 21:...
 • 147
 • 91
 • 0

Cân bằng điện áp DC link cho bộ nghịch lưu NPC đa bậc

Cân bằng điện áp DC  link cho bộ nghịch lưu NPC đa bậc
...  ( dc dc )d x1 (3.3) 2 2 Với x={a,b,c} Trang - 28 - Khảo sát vấn đề cân điện áp tụ Hình 3.5 : Điện áp nghịch l u áp tụ không cân Hình 3.6 : Điện áp nghịch l u áp tụ cân Giá trị c a điện áp ... a áp tụ không cân Hình 3.10: Áp tải pha a áp tụ cân Trang - 30 - Khảo sát vấn đề cân điện áp tụ Sự cân điện áp tụ gây sóng hài bậc thấp không mong muốn cho điện áp ngõ Và dao động làm cho tụ điện ... biến thiên điện áp không lớn Dựa vào nguyên lý để cân điện áp tụ Trang - 34 - Ph ơng pháp cân điện áp tụ Ch PH 4.1 Ph ng NG PHÁP CÂN B NG ĐI N ÁP TỤ ng pháp b ng n áp t Ph ơng pháp cân áp tụ đ ợc...
 • 80
 • 161
 • 0

Cân bằng điện áp DC link cho bộ nghịch lưu NPC đa bậc

Cân bằng điện áp DC  link cho bộ nghịch lưu NPC đa bậc
... điều khiển ngõ điện áp nghịch lưu gọi nghịch lưu áp, ngược lại gọi nghịch lưu dòng Nguồn chiều cung cấp cho nghịch lưu áp có tính chất nguồn điện áp nguồn chiều cung cấp cho nghịch lưu dòng có tính ... cấp dòng điện xoay chiều từ nguồn điện áp chiều, ta gọi chúng nghịch lưu điều khiển dòng điện từ nguồn điện áp nghịch lưu dòng nguồn áp Trang - - Tổng quan Bộ nghịch lưu áp đa bậc (từ bậc trở ... nhiều mức điện áp ngõ so với nghịch lưu áp hai bậc Bộ nghịch lưu áp đa bậc, gọi Multi-level Voltage Source Inverter (VSI), có ưu điểm là điện áp tụ điện nhỏ, dạng sóng điện áp tốt, hài, số bậc cao...
 • 22
 • 296
 • 1

CHƯƠNG II các CHẾ độ làm VIỆC của điểm TRUNG TÍNH TRONG hệ THỐNG điện

CHƯƠNG II các CHẾ độ làm VIỆC của điểm TRUNG TÍNH TRONG hệ THỐNG điện
... mảng 35KV CHỈÅNG II CẠC CHÃÚ ÂÄÜ LM VIÃÛC CA ÂIÃØM TRUNG TÊNH TRONG HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN 2.3- Mảng âiãûn ba pha trung näúi âáút qua cün dáûp häư quang: Âäúi våïi cạc mảng âiãûn ba pha trung cạch âiãûn ... hồûc khe håí ca li thẹp CHỈÅNG II CẠC CHÃÚ ÂÄÜ LM VIÃÛC CA ÂIÃØM TRUNG TÊNH TRONG HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN 2.3- Mảng âiãûn ba pha trung näúi âáút qua cün dáûp häư quang: Trong âiãưu kiãûn lm viãûc bçnh ... 2-4a UC IL IC Hçnh 2-4b CHỈÅNG II CẠC CHÃÚ ÂÄÜ LM VIÃÛC CA ÂIÃØM TRUNG TÊNH TRONG HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN 2.3- Mảng âiãûn ba pha trung näúi âáút qua cün dáûp häư quang: Ifa A Trong váûn hnh phi âọng càõt...
 • 20
 • 153
 • 2

PHÂN NHÁNH CỦA CHU TRÌNH CHỨA HAI ĐIỂM CÂN BẰNG VỚI ĐIỀU KIỆN CỘNG HƯỞNG TRONG MÔ HÌNH ĐỐI LƯU NHIỆT ppt

PHÂN NHÁNH CỦA CHU TRÌNH CHỨA HAI ĐIỂM CÂN BẰNG VỚI ĐIỀU KIỆN CỘNG HƯỞNG TRONG MÔ HÌNH ĐỐI LƯU NHIỆT ppt
... Thơ KẾT LUẬN Các kết lý thuyết phân nhánh chu trình chứa hai điểm cân với điều kiện cộng hưởng báo giải thích thật chi tiết tượng phân nhánh hình đối lưu nhiệt, điều mà khảo sát số không thực ... ảnh f giá trị phân nhánh ứng với HetP, Het2 , Het1 CHU TRÌNH CHỨA MỘT ĐIỂM CÂN BẰNG Phân nhánh cặp chu trình nối điểm cân (homoclinic cycle) với cấu hình dạng cánh bướm xảy hình điểm H mặt phẳng ... R 27  Các điểm cân tương ứng với mẫu xoáy PHÂN TÍCH PHÂN NHÁNH Trong phần ta nghiên cứu phân nhánh liên quan đến chu trình chứa hai điểm cân O O1 (hoặc O2) với điều kiện cộng hưởng xảy giá...
 • 11
 • 256
 • 0

Trạm và nhà máy điện - chế độ làm việc của điểm trung tính pot

Trạm và nhà máy điện - chế độ làm việc của điểm trung tính pot
... Chương – Chế độ làm việc điểm trung tính II Chế độ làm việc điểm trung tính Trạm nhà máy điện – TS Huỳnh Châu Duy Chương – Chế độ làm việc điểm trung tính Trung tính cách ly Trạm nhà máy điện – TS ... Chương – Chế độ làm việc điểm trung tính Trạm nhà máy điện – TS Huỳnh Châu Duy Chương – Chế độ làm việc điểm trung tính 11 12 Trạm nhà máy điện – TS Huỳnh Châu Duy Chương – Chế độ làm việc điểm trung ... 27 Sơ đồ tạo trung tính giả Trạm nhà máy điện – TS Huỳnh Châu Duy Chương – Chế độ làm việc điểm trung tính 28 14 Nhận xét 29 Hết Chương Chế độ làm việc điểm trung tính Trạm nhà máy điện – TS Huỳnh...
 • 15
 • 420
 • 6

luận văn nhận diện cái tôi trữ tình trong thơ nguyễn khoa điềm

luận văn nhận diện cái tôi trữ tình trong thơ nguyễn khoa điềm
... đầu nhận diện trữ tình thơ Nguyễn Khoa Điềm 3.1 Nguyễn Khoa Điềm - Một trữ tình vừa trẻ trung vừa giàu suy tư tình nghĩa 3.2 Nguyễn Khoa Điềm - Một trữ tình giàu tri thức văn hóa 3.3 Nguyễn Khoa ... trang thơ trang đời - 35 - Chương : Điềm Bước đầu nhận diện trữ tình thơ Nguyễn Khoa Thơ tiếng nói trữ trình Nói đến thơ phải nói đến diện trữ tình thơ Vì thế, tìm hiểu thơ Nguyễn Khoa Điềm thực ... 148) Nguyễn Trọng Hoàn : “Cảm nhận thơ Nguyễn Khoa Điềm Sau phân tích số thơ tiêu biểu nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm , người viết đến nhận định : Thơ Nguyễn Khoa Điềm đẹp giá trị bền vững Đó thơ...
 • 61
 • 1,119
 • 8

Công tác quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý ở tỉnh hủa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trong giai đoạn hiện nay

Công tác quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý ở tỉnh hủa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trong giai đoạn hiện nay
... cụng tỏc quy hoch cỏn b din Ban Thng v tnh Ha Phn qun lý (2011- 2015) CHNG NHNG QUAN IấM C BAN Vấ CễNG TC QUY HOACH ễI NGU CN Bễ DIấN BAN THNG V TINH UY HUA PHN QUAN LY TRONG GIAI OAN HIấN NAY 1.1 ... ngun quy hoch Cụng khai kt lun ỏnh giỏ cỏn b a vo d ngun lónh o ban, c quan, n v Cụng khai quy trỡnh tuyn chn cỏn b v cụng khai danh sỏch quy hoch cỏn b 1.3.3 Quy trỡnh quy hoch cỏn b din Ban ... dung, quy trỡnh ra, cũn lỳng tỳng phng phỏp thc hin Thc hin quy trỡnh gii thiu, a vo ngun quy hoch cha th hin tinh thn m rng dõn ch, ng thi vi quyn trung quyt nh ca Ban Thng v cp u Tớnh kh thi quy...
 • 81
 • 381
 • 0

đồ án kỹ thuật điện điện tử Cân bằng sơ bộ công suất . Tính bù cưỡng bức công suất phản kháng

đồ án kỹ thuật điện điện tử Cân bằng sơ bộ công suất . Tính bù cưỡng bức công suất phản kháng
.. . HTĐ3_K45 BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN-ĐHBKHN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG : CÂN BẰNG SƠ BỘ CÔNG SUẤT TÍNH BÙ CƯỠNG BỨC CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG Để hệ thống điện làm việc ổn định đảm bảo cung cấp điện cho hộ phụ tải điện .. . ΣΔQB: tổng tổn thất công suất phản kháng máy biến áp, đồ án ta lấy ΣΔQB=12 %. Qpt ΣΔQL: tổng tổn thất công suất phản kháng đường dây mạng điện ΣΔQC: tổng công suất phản kháng dung dẫn đường dây .. . 5.4 .Sơ đồ nối điện toàn hệ SV Đặng Phúc Thọ HTĐ3_K45 thống: 49 BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN-ĐHBKHN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG CHÍNH XÁC CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH 6.1 .Phương...
 • 117
 • 204
 • 0

Slide vật lý lớp 10 bài 9 tổng hợp và phân tích lực, điều kiện cân bằng của chất điểm _ THPT H. Điện Biên

Slide vật lý lớp 10 bài 9 tổng hợp và phân tích lực, điều kiện cân bằng của chất điểm _ THPT H. Điện Biên
... Appear Here Tiếp tục Xem lạim III Điều kiện cân chất điểm + Muốn cho chất điểm đứng cân hợp lực lực tác dụng lên phải không IV Phân tích lực Định nghĩa Phân tích lực thay lực hai hay nhiều lực ... VỚI BÀI GIẢNG MÔN VẬT LÝ Nêm Củi Những vật bị biến dạng, vật chuyển động ? Điều gây nên biến dạng chuyển động vật? I LỰC - CÂN BẰNG LỰC - Lực đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng vật lên vật ... vật mặt phẳng m nghiêng? α So sánh tổng hợp phân tích lực Tổng hợp lực Phân tích lực Thay lực tác dụng đồng thời vào Thay lực hai hay nhiều lực có tác dụng vật lực có tác dụng giống hệt lực giống...
 • 24
 • 378
 • 0

Kỹ thuật điều chế PWM ba bậc nhằm cân bằng điện áp hai tụ điện một chiều trong nghịch lưu áp 3 bậc NPC

Kỹ thuật điều chế PWM ba bậc nhằm cân bằng điện áp hai tụ điện một chiều trong nghịch lưu áp 3 bậc NPC
... in (3) (4) Cộng điện áp offset v0 vào điện áp thu điện áp nghịch lưu pha Kỹ thuật điều chế bậc nghịch lưu áp đa bậc thực chu kỳ lấy mẫu cho điện áp tức thời thay đổi mức điện áp gần Xét kỹ thuật ... kỹ thuật điều chế bậc Khác với trường hợp kỹ thuật điều chế bậc, kỹ thuật điều chế bậc cho phép dòng điện trung tính mạch chiều chiều bất kỳ, tạo khả thuận lợi cho việc điều khiển cân tụ chiều ... thiết kế nghịch lưu áp với dung lượng tụ nhỏ nhất, giảm stress điện áp cho linh kiện Nội dung báo đề nghị kỹ thuật điều chế giúp kiểm soát cân điện áp tụ điện mạch chiều nghịch lưu áp bậc NPC sử...
 • 9
 • 173
 • 4

Ảnh hưởng của biện pháp luân canh và quản lý nước đến một số đặc tính đất và cân bằng NPK trên đất phèn nhẹ trồng lúa

Ảnh hưởng của biện pháp luân canh và quản lý nước đến một số đặc tính đất và cân bằng NPK trên đất phèn nhẹ trồng lúa
... luân canh quản nước đến số đặc tính đất cân NPK đất phèn nhẹ trồng lúa thực nhằm khảo sát: (i) Ảnh hưởng việc luân canh với trồng cạn quản nước đến số đặc tính đất phèn nhẹ trồng lúa; (ii) ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ _ TRẦN QUANG GIÀU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP LUÂN CANH VÀ QUẢN LÝ NƯỚC ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH ĐẤT VÀ CÂN BẰNG NPK TRÊN ĐẤT PHÈN NHẸ TRỒNG LÚA Chuyên ngành: Đất ... sát ảnh hưởng việc luân canh với trồng cạn quản nước đến số đặc tính đất, đến cân dưỡng chất NPK đất phèn nhẹ trồng lúa - Về thực tiễn: giải khó khăn nguồn nước tưới độc chất đất phèn, quản lý...
 • 161
 • 157
 • 1

QUY HOẠCH CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH, THÀNH ỦY QUẢN LÍ Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

QUY HOẠCH CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH, THÀNH ỦY QUẢN LÍ Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
... VI N CHNH TR QU C GIA H CH MINH TR N TH THANH NHN QUY HOạCH CáN Bộ DIệN BAN THƯờNG Vụ TỉNH, THàNH ủY QUảN ĐồNG BằNG BắC Bộ GIAI ĐOạN HIệN NAY Chuyờn ngnh : Xõy d ng ng C ng s n Vi t Nam Mó ... ng b ng B c B giai o n hi n Ch QUY HO CH CN B QU N ng 1: DI N BAN TH NG B NG B C B NG V T NH, THNH Y HI N NAY - NH NG V N C B N V LU N, TH C TI N 1.1 CC T NH, THNH PH DI N BAN TH NG B NG ... tỏc quy ho ch cỏn b Thnh y ó ban hnh quy nh tiờu chu n cỏn b lónh o, qu n lý c p phũng, tiờu chu n n d ng cỏn b cho c quan; trỏch nhi m c a c p trờn (cú th m quy n b sung v quy t nh phờ t quy...
 • 241
 • 164
 • 0

BẢO ĐẢM TÍNH LIÊN TỤC VÀ PHÁT TRIỂNCỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

BẢO ĐẢM TÍNH LIÊN TỤC VÀ PHÁT TRIỂNCỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
... bảo đảm tính liên tục phát triển ngũ cán diện BTVTU quản lý; tính liên tục phát triển phẩm đội ngũ cán diện ban thường vụ tỉnh ủy quản đồng chất lực đội ngũ cán bộ; phẩm chất đội ngũ cán bộ; ... cán bộ, bảo đảm TÍNH LIÊN TỤC, PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ chuyển tiếp liên tục, vững vàng hệ cán tỉnh Bốn DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ ĐỒNG góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán BẰNG ... triển tỉnh ĐBSH việc bảo đảm tính liên tục, phát triển đội đội ngũ cán diện BTVTU quản ĐBSH: Thứ nhất, bảo đảm tính ngũ cán diện BTVTU quản vùng năm qua liên tục phát triển đội ngũ cán diện...
 • 14
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định tính tương đương của thuế trong mô hình cân bằng tổng thểđiểm trung tính sẽ cách ly nếu tải đối xứng ta có thể chuyển từ điện áp dây sang điện áp pha ua ub uc ở đầu ratính chất của vật dẫn cân bằng điệnbài tập tính điểm trung bình trong excellập công thức tính điểm trung bình trong excelví dụ về ảnh hưởng của thuế trong mô hình cân bằng tổng thểthế cân bằng điện cựctác động của một sắc thuế nhân tố từng phần tkf trong mô hình cân bằng tổng thểcân bằng dị thể của chất điện ly khó tan và tíchđiều 79 tên điện trở trung tính đấu vào điểm trung tính của máy biến áp hoặc kháng điệnphương trình cân bằng điện và từ trong động cơ điện kđbđiềm bước đầu nhận diện cái tôi trữ tình trong thơ nguyễn khoasự tổ hợp dò thường trong các hợp tử do sự phân ly không cân bằng của cặp nst giới tính ở ngườibộ cân bằng bình phương lỗi trung bình tuyến tính lmsecân bằng điện tíchPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học