Đất bị xói mòn ở vùng đồi trọc

Đánh giá sinh học các vùng đất trống đồi trọc thông qua đất và thảm thực vật theo các cấp độ sử dụng đất vùng đồi núi phía bắc Việt Nam

Đánh giá sinh học các vùng đất trống đồi trọc thông qua đất và thảm thực vật theo các cấp độ sử dụng đất ở vùng đồi núi phía bắc Việt Nam
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN ********* TÊN ĐỂ TÀI: ĐÁNH GIÁ SINH THÁI HỌC CÁC VÙNG ĐẤT TRÔNG ĐỒI NÚI TRỌC THÔNG QUA ĐẤT VÀ THẢM THỰC VẬT THEO CÁC CẤP ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG ... học vùng đất trống đổi núi trọc thông qua đất thảm thực vật theo cấp độ sử dụng đất vùng đồi núi phía Bắc Việt Nam Mã số: QT-03-15 b Chủ trì để tài:Th.s Đoàn Hương Mai c Các cán tham gia: TS Trần ... Soil quality of 15 study sites > Results of soil analysis in relation to vegetation status at all study sites ĐÁNH GIÁ SINH THÁI HỌC CÁC VÙNG ĐẤT TRỐNG Đ ồl NÚI TRỌC THÔNG QUA ĐẤT VÀ THẢM THỰC VẬT...
 • 58
 • 190
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA FAO PHỤC VỤ CHO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP VÙNG ĐỒI NÚI LỆ NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... tựu đánh giá đất đai FAO vào điều kiện lãnh thổ vùng đồi núi Lệ Ninh phục vụ cho quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp trở nên vô cần thiết có ý nghĩa lớn lao TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI ... núi Lệ Ninh, tỉnh Quảng Bình phục vụ quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp cần thiết Bài báo phân tích nhân tố ảnh hưởng đến trình hình thành đất sử dụng đất đai lãnh thổ nghiên cứu Áp dụng quy ... thổ đồi núi tỉnh Quảng Trị cho mục đích nông, lâm nghiệp quan điểm phát triển bền vững Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ, Trường Đại học Khoa học Huế (2003) Viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp Đánh...
 • 25
 • 552
 • 0

Tnguyển chọn và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất bị nhiễm quặng khu vực Trại Cau- Đồng Hỷ- Thái Nguyên

Tnguyển chọn và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất bị nhiễm quặng ở khu vực Trại Cau- Đồng Hỷ- Thái Nguyên
... “Tuyển chọn nghiên cứu hoạt tính sinh học số chủng xạ khu n phân lập từ đất bị nhiễm quặng khu vực Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu - Tuyển chọn nghiên cứu số chủng xạ khu n ... án Tiến sĩ Sinh học, Viện Công nghệ sinh học, Hà Nội, 2000 Nguyễn Thị Kim Cúc, Nghiên cứu đặc điểm sinh học số chủng xạ khu n sinh kháng sinh phân lập từ khu vực Trại Cau tỉnh Thái Nguyên, Luận ... Tiến, Nghiên cứu phân bố xạ khu n sinh kháng sinh phân lập từ số mẫu đất khu vực Hồ Núi Cốc - Tỉnh Thái Nguyên, Luận văn tốt nghiệp, Thái Nguyên, 2007 24 Nguyễn Đình Tuấn, Nghiên cứu đặc tính sinh...
 • 45
 • 861
 • 4

Nghiên cứu thành phần vật chất xói mòn rừng cao su tại Hương Khê – Hà Tĩnh

Nghiên cứu thành phần vật chất xói mòn ở rừng cao su tại Hương Khê – Hà Tĩnh
... thành phần vật chất bị xói mòn tán rừng đặc biệt nghiên cứu rừng Cao su Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài : Nghiên cứu thành phần vật chất xói mòn rừng cao su Hương Khê Tĩnh thực cần thiết ... Đề tài: Nghiên cứu thành phần vật chất xói mòn rừng cao su Hương Khê Tĩnh thực nhằm cung cấp thêm thông tin thành phần lượng chất xói mòn, lượng đất xói mòn Trên sở đề xuất giải pháp kỹ ... hưởng đến xói mòn đất mưa khu vực nghiên cứu - Chế độ mưa - Địa hình - Đất - Thảm thực vật 2.3.2 Lượng đất xói mòn 2.3.3 Lượng thành phần vật chất xói mòn - Hàm lượng mùn vật chất xói mòn - Hàm...
 • 55
 • 631
 • 3

Tuyển chọn và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất bị nhiễm quặng khu vực Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên”.

Tuyển chọn và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất bị nhiễm quặng ở khu vực Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên”.
... Tuyển chọn nghiên cứu hoạt tính sinh học số chủng xạ khu n phân lập từ đất bị nhiễm quặng khu vực Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên” Mục tiêu nghiên cứu - Tuyển chọn nghiên cứu số chủng xạ khu n ... LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu Các mẫu đất lấy địa điểm khác thuộc khu vực Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên Từ phân lập 92 chủng xạ khu n 2.2 Đối tượng nghiên cứu 2.2.1 Xạ ... khu n hoạt tính kháng sinh có nhiều triển vọng ứng dụng thực tế - Tuyển chọn nghiên cứu số chủng xạ khu n hoạt tính enzym ngoại bào Nội dung nghiên cứu - Phân lập khiết XK từ mẫu đất - Kiểm...
 • 26
 • 327
 • 0

Tuyển chọn và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất bị nhiễm quặng khu vực Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Tuyển chọn và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất bị nhiễm quặng ở khu vực Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên
... Tuyển chọn nghiên cứu hoạt tính sinh học số chủng xạ khu n phân lập từ đất bị nhiễm quặng khu vực Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu - Tuyển chọn nghiên cứu số chủng xạ khu n ... LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu Các mẫu đất lấy địa điểm khác thuộc khu vực Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên Từ phân lập 92 chủng xạ khu n 2.2 Đối tượng nghiên cứu 2.2.1 Xạ ... án Tiến sĩ Sinh học, Viện Công nghệ sinh học, Hà Nội, 2000 Nguyễn Thị Kim Cúc, Nghiên cứu đặc điểm sinh học số chủng xạ khu n sinh kháng sinh phân lập từ khu vực Trại Cau tỉnh Thái Nguyên, Luận...
 • 45
 • 324
 • 0

"Thoái hóa đất do xói mòn, hậu quả và giải pháp"

... Nguyờn nhõn ca s thoỏi húa t * Do t nhiờn: - Vn ng a cht ca trỏi t: song thn, song sui thay i dũng chy, nỳi l - Do thay i khớ hu, thi tit: Ma, nng, nhit , giú, bóo * Do ngi gõy nờn: - Cht t rng ... mt, t l s dng t phi t 65- 70% so vi din tớch ban u a)Ruộng bậc thang Mặt đất ban đầu Bờ chắn Vùng phân bố dòng xói Mặt đất ban đầu Mặt thềm nằm ngang b Cỏc cụng trỡnh v thm n gin Thm cõy n qu: ... tỏc thm s c hỡnh thnh s bi p t nhiờn Loi ny thng ch ỏp dng cho sn dc 7-12o b)Thềm tự nhiên bảo vệ đất Cỏ hay thảm thực vật Thềm ăn 2.3.2 Bin phỏp nụng nghip Bin phỏp bo v bng...
 • 11
 • 3,146
 • 7

KHÁI QUÁT VỀ XÓI MÒN ĐẤT.ngăn xói mòn đất

KHÁI QUÁT VỀ XÓI MÒN ĐẤT.ngăn xói mòn đất
... loại Xói mòn bờ biển Xói mòn ống xói mòn rãnh ngầm gully erosi on (mương xói) Rill erosi on (rãnh xói) Nhận xét Xói mòn đất q trình tự nhiên Các yếu tố ảnh hưởng đến xói mòn đất Xói mòn đất trở ... Mưa Xói mòn băng hà Dòng chảy Đại dương spl ash e rosion (xói mòn tóe) Xói mòn tóe Xói mòn bề mặt Dòng chảy bề mặt Mương xói Dòng chảy ngầm Rãnh xói Shee t erosi on (xói mòn bề mặt) Phân loại Xói ... hình, loại đất ) (Quản lý sử dụng đất) tấn/ha/năm 100-200 Đồi núi VN: Xói mòn đất tấn/ha/năm (N Hudson, 1985) Tổn thất chỗ Mất đất Mất dinh dưỡng đất Mất chất hữu đất Làm suy giảm tính chất đất Tổn...
 • 7
 • 258
 • 3

Thoái hóa đất và mối quan hệ giữa thoái hóa đất với xói mòn đất pot

Thoái hóa đất và mối quan hệ giữa thoái hóa đất với xói mòn đất pot
... 43,319 thoái hóa đến xói mòn đất Xói mòn nước 17,331 15,373 10,970 12,196 55,870 Xói mòn gió 9,250 6,308 7,795 9,320 32,373 Khi đất bị thoái hóa  thay đổi tính chất lý – hóa – sinh học đất, cụ ... trường hợp Ngoài ra, loại đất diễn loại thoái hóa đất đai dễ tiếp tục bị thoái hóa loại đất khác giống mặt chưa bị thoái hóa Bảng 3.4 Thiệt hại sa mạc hoá, xói mòn gió xói mòn nước (Eswaran Reich, ... – hóa – sinh đất (làm đất thoái hóa) giống xói mòn nước Xói mòn làm đất bị phá vỡ cấu trúc Nguyên nhân trình việc lạm dụng giới khai hoang canh tác không bảo vệ đất Bên cạnh hạt mưa va đập vào...
 • 5
 • 545
 • 6

Báo cáo thực tập “Nghiên cứu thành phần vật chất xói mòn rừng cao su tại Hương Khê – Hà Tĩnh” doc

Báo cáo thực tập “Nghiên cứu thành phần vật chất xói mòn ở rừng cao su tại Hương Khê – Hà Tĩnh” doc
... vật chất thành phần vật chất bị xói mòn tán rừng đặc biệt nghiên cứu rừng Cao su Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài : “Nghiên cứu thành phần vật chất xói mòn rừng cao su Hương Khê Tĩnh” thực ... Đề tài: “Nghiên cứu thành phần vật chất xói mòn rừng cao su Hương Khê Tĩnh” thực nhằm cung cấp thêm thông tin thành phần lượng chất xói mòn, lượng đất xói mòn Trên sở đề xuất giải pháp kỹ ... hưởng đến xói mòn đất mưa khu vực nghiên cứu - Chế độ mưa - Địa hình - Đất - Thảm thực vật 2.3.2 Lượng đất xói mòn 2.3.3 Lượng thành phần vật chất xói mòn - Hàm lượng mùn vật chất xói mòn - Hàm...
 • 54
 • 221
 • 0

nghiên cứu nguyên nhân các ao nuôi tôm sú bị bỏ hoang vùng ven biển hải phòng

nghiên cứu nguyên nhân các ao nuôi tôm sú bị bỏ hoang ở vùng ven biển hải phòng
... Nghiên cứu nguyên nhân ao nuôi tôm bị bỏ hoang vùng ven biển Hải Phòng với mục tiêu nội dung sau đây:  Mục tiêu Góp phần đưa ao nuôi tôm bị bỏ hoang vùng ven biển Hải Phòng trở lại nuôi ... cao  Nội dung nghiên cứu - Đánh giá trạng ao nuôi tôm bị bỏ hoang ô nhiễm môi trường dịch bệnh kéo dài vùng ven biển Hải Phòng - Xác định nguyên nhân ao nuôi tôm bị bỏ hoang vùng ven biển ... tìm nguyên nhân ao nuôi tôm bị bỏ hoang vùng cửa sông ven biển Hải Phòng, từ đề xuất biện pháp tái sử dụng có hiệu ao nuôi tôm bị bỏ hoang lần nghiên cứu Kết nghiên cứu góp phần giải nguyên nhân...
 • 94
 • 417
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đất bị xói mònnguyên nhân đất bị xói mònhình ảnh về đất bị xói mòntính chất của đất bị xói mònhình ảnh đất bị xói mòntại sao đất bị xói mònđất có sản phẩm fe ralitic cm fr lp gồm đất phát triển trên phiến thạch sét 157 9ha có khả năng trồng rừng phòng hộ hoa màu và đất bị xói mòn trơ sỏi đá 59 3ha không có khả năng trồng cấyđất đồi trọc bị xói mònchủ yếu đắp đất cát bọc đất thịt nên dễ bị xói mòn do mưa mặt đê nhiều ổ gà rãnh nướctính chất của đất đã bị xói mòncác biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi nước tatính chất của đất đã bị xói mòn là gìmôi trường sinh thái vùng đồi trọcđặt phòng khách sạn ở vũng tàuđặt phòng khách sạn ở vũng tàu giá rẻMÔI TRƯỜNG HỌC ĐẠI CƯƠNGĐề cương Dược Động Học Đại Học Dược Hà NộiBài 16. Thân to ra do đâu ?lý thuyết,bài tập dao động cơ, sóng cơ, điện xoay chiều hayBài 16. Hợp chất của cacbonTiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm Toán: Phần 1UPBEAT ELEMENTARY STUDENT''''S PART 1- (P1-68)Bài 34. Bài luyện tập 6Giao an bai 3 sinh 10skkn “ Một số biện pháp dạy từ đồng âm, từ nhiều nghĩa; phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa”Phân tích sự cần thiết và vai trò của CFO trong doanh nghiệp hiên nayBài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điệnTrình bày nhân tố thành công đối với công tác quản trị tài chínhPhân tích về nhà lãnh đạo chuyên nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nayBài tập về thống kê khoa học ra quyết địnhPhân tích và bình luận về tự do hóa thương mạiBài 7. Áp suấtBài 9. Lực đàn hồiHướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7skkn Một số biện pháp dạy học sinh viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1