QUẢN LÍ NGUỒN LỰC TRI THỨC

1 quản nguồn lực

1 quản lí nguồn lực
... 9365 Fax: (855-23) 21 93 61 Vieng Chan, Lilo Nehru Road, Pathou Xay POBox 9690 Di~n tho~i: (856- 21) 45 0 017 Fax: (856- 21) 45 0020 V" Doanh nghi~p Vira va NhO, Ngan hang The gim 212 1 Pennylvania Avenue, ... nhiin life 15 • Thl!c hi/?n cac chu...
 • 114
 • 105
 • 0

Phát huy nguồn lực trí thức thành phố hà tĩnh trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Phát huy nguồn lực trí thức thành phố hà tĩnh trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
... PHáP PHáT HUY NGUồN LựC TRí THứC THàNH PHố TĩNH TRONG QUá TRìNH ĐẩY MạNH CÔNG NGHIệP HOá, HIệN ĐạI HOá 2.1 Phơng hớng phát huy nguồn lực trí thức thành phố Tĩnh trình đẩy mạnh công nghiệp ... nguồn lực trí thức thành phố Tĩnh trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa 1.2.1 Một số nét thành phố Tĩnh Thành phố Tĩnh (trớc gọi Thị xã Tĩnh) trung tâm tỉnh lị tỉnh Tĩnh có lịch ... lực trí thức thành phố trình đẩy mạnh CNH, HĐH Mặc dù thời gian qua, lãnh đạo thành phố có nhiều sách phát huy nguồn lực trí thức thành phố, nhng thực tế cha phát huy hết tiềm nguồn lực trí thức...
 • 58
 • 50
 • 0

NGUỒN LỰC TRI THỨC, CÁC MỐI LIÊN HỆ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

NGUỒN LỰC TRI THỨC, CÁC MỐI LIÊN HỆ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
... thống hội nhập, Nxb Thế giới, H., 2007 10 140 TÀI LIỆU HỘI THẢO HỘI THẢO QUỐC TẾ ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN TRONG PHÁT TRI N KINH TẾ - XÃ HỘI phương, ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát tri n ... tr.4 0-4 1 136 TÀI LIỆU HỘI THẢO HỘI THẢO QUỐC TẾ ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN TRONG PHÁT TRI N KINH TẾ - XÃ HỘI giá trị tưởng bất biến biến đổi, thích nghi hội nhập Trên thực tế, khó ... HỘI THẢO QUỐC TẾ ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN TRONG PHÁT TRI N KINH TẾ - XÃ HỘI liệu tập trung tác phẩm tiếng Vân Đài loại ngữ nhà bác học Lê Quý Đôn (172 6-1 783)4 Nguồn lực tri...
 • 14
 • 43
 • 0

Báo cáo kết quả nghiên cứu chính sách về quản nguồn nhân lực, bố trí giáo viên để thực hiện việc chuyển đổi sang dạy học cả ngày (FDS) ở trường tiểu học

Báo cáo kết quả nghiên cứu chính sách về quản lí nguồn nhân lực, bố trí giáo viên để thực hiện việc chuyển đổi sang dạy học cả ngày (FDS) ở trường tiểu học
... đồng Do việc Nghiên cứu sách về: - Quản nguồn nhân lực, bố trí giáo viên để thực việc chuyển đổi sang dạy học ngày (FDS) trường tiểu học; 3 Mối liên hệ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học chức ... trưởng trường tiểu học nêu cụ thể Tiêu chuẩn với 19 Tiêu chí Tóm lại, với nội dung nghiên cứu khảo sát thực tế nêu trên, cho thấy việc nghiên cứu sách quản nguồn nhân lực, bố trí giáo viên để ... cấp tiểu học giảm tiết tuần Thực trạng triển khai mô hình dạy học ngày (FDS) số địa phương vấn đề quản nguồn nhân lực 2.1 Thực trạng triển khai dạy học ngày (FDS) vấn đề quản nguồn nhân...
 • 40
 • 359
 • 0

BÀI TẬP LỚN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI RẠP CHIẾU PHIM MEGASTAR VINCOM CITY TOWERS HÀ NỘI – CÔNG TY TRUYỀN THÔNG MEGASTAR

BÀI TẬP LỚN QUẢN LÍ NGUỒN NHÂN LỰC THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI RẠP CHIẾU PHIM MEGASTAR VINCOM CITY  TOWERS HÀ NỘI – CÔNG TY TRUYỀN THÔNG MEGASTAR
... GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI RẠP CHIẾU PHIM MEGASTAR VINCOM CITY TOWERS HÀ NỘI - CÔNG TY TRUYỀN THÔNG MEGASTAR I Giới thiệu công ty truyền thông Megastar ... thành phố có xây dựng cụm rạp Megastar II Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Megastar Vincom City Towers Nội công ty truyền thông Megastar 1) Giới thiệu rạp chiếu phim Megastar ... Towers Nội 1) Học thuyết tạo động lực rạp chiếu phim áp dụng Qua việc nghiên cứu công tác tạo động lực cho người lao động rạp chiếu phim Megastar Vincom City Towers Nội thấy công ty vận...
 • 35
 • 550
 • 2

Thực trạng và giải pháp phát triển công tác quảnnguồn lực tại công ty cơ khí quang trung

Thực trạng và giải pháp phát triển công tác quản lý nguồn lực tại công ty cơ khí quang trung
... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN LÍ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG I giới thiệu công ty khí Quang Trung I.1 Giới thiệu chung (Công ty khí Quang Trung trực thuộc Tổng công ty Máy & Thiết bị công nghiệp ... Thực trạng công tác quản lí nhân công ty khí Quang Trung PHẦN III Các giải pháp phát triển công tác quản nguồn nhân lực công ty Lĩnh vực quản nguồn nhân lực lĩnh vực khó phức tạp, đòi hỏi ... tổ chức lại máy quản lý. ”6 1.4 Sản phẩm dịch vụ công ty khí Quang Trung Công ty khí Quang Trung công ty chuyên sản suất mặt hàng khí nghành công nghiệp nhẹ mặt hàng chủ yếu công ty sản suất với...
 • 57
 • 369
 • 0

Bàn về một số nội dung quản nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Bàn về một số nội dung quản lí nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
... trạng việc quản nguồn nhân lực DN vốn ĐTNN việt nam I Đặc điểm DN vốn ĐTNN Việt Nam Sự đời DN vốn ĐTNN Việt Nam ĐTNN việc tổ chức, cá nhân nớc trực tiếp đa vào Việt Nam vốn tiền nớc ... nguồn nhân lực , 1) Tuyển dụng nhân lực 2) đào tạo phát triển nguồn nhân lực 3) Tạo động lực lao động 4) An toàn vệ sinh lao động 5) Quan hệ lao động Các nội dụng quản nguồn nhân lực Tuyển ... đầu doanh nghiệp Để cho trình sản xuất đợc liên tục ,tăng suất lao động nguồn nhân lực phải đáp ứng đủ số lợng chất lợng nhng để quản lý sử dụng hiệu nguồn nhân lực lại vấn đề đặt doanh nghiệp...
 • 24
 • 396
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nguồn nhân lực tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lí nguồn nhân lực tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam
... chung nguồn nhân lực quản nguồn nhân lực Chơng II: Thực trạng nguồn nhân lực công tác quản nguồn nhân lực tai Sở Giao Dịch Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam Chơng III: Một số giải pháp nhằm ... t phát triển Việt Nam I tổng quan sở giao dịch ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam 1.Quá trình hình thành phát triển Sở giao dịch Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam 1.1 Vài nét Ngân hàng Đầu ... dẫn Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam để thực nhiệm vụ đợc giao Sở Giao Dịch đại diện pháp nhân Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam, hạch toán nội hệ thống Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam, ...
 • 72
 • 232
 • 0

56 Nâng cao công tác quản nguồn nhân lực tại Công ty than Bắc Lạng

56 Nâng cao công tác quản lí nguồn nhân lực tại Công ty than Bắc Lạng
... đề luận chung công tác quản nhân lực Chương II: Thực trạng công tác quản nhân lực công ty than Bắc Lạng Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản nhân lực công ty than ... I:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ NHÂN LỰC I .Nguồn nhân lực quản nguồn nhân lực 1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Nhân lực hiểu nguồn lực người gồm lực trí lực .Nguồn nhân lực tổ chức ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THAN BẮC LẠNG I.Giới thiệu chung công ty than Bắc Lạng 1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty than Bắc Lạng Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc...
 • 63
 • 195
 • 1

85 Nâng cao công tác quản nguồn nhân lực tại Công ty than Bắc Lạng

85 Nâng cao công tác quản lí nguồn nhân lực tại Công ty than Bắc Lạng
... đề luận chung công tác quản nhân lực Chương II: Thực trạng công tác quản nhân lực công ty than Bắc Lạng Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản nhân lực công ty than ... I:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ NHÂN LỰC I .Nguồn nhân lực quản nguồn nhân lực 1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Nhân lực hiểu nguồn lực người gồm lực trí lực .Nguồn nhân lực tổ chức ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THAN BẮC LẠNG I.Giới thiệu chung công ty than Bắc Lạng 1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty than Bắc Lạng Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc...
 • 63
 • 189
 • 0

Nâng cao công tác quản nguồn nhân lực tại công ty than Bắc Lạng

Nâng cao công tác quản lí nguồn nhân lực tại công ty than Bắc Lạng
... đề luận chung công tác quản nhân lực Chương II: Thực trạng công tác quản nhân lực công ty than Bắc Lạng Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản nhân lực công ty than ... I:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ NHÂN LỰC I .Nguồn nhân lực quản nguồn nhân lực 1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Nhân lực hiểu nguồn lực người gồm lực trí lực .Nguồn nhân lực tổ chức ... làm việc tổ chức đó, nhân lực hiểu nguồn lực người mà nguồn lực gồm lực trí lực Có nhiều cách hiểu quản nhân lực (còn gọi quản trị nhân lực, quản nhân sự) Quản nhân lực trình bày nhiều...
 • 63
 • 92
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại Việt nam

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại Việt nam
... tài trợ lẫn nớc tiếp nhận viện trợ Đó mục tiêu hiệu quản nguồn vốn ODA 1.3.2 Các tiêu thức đánh giá hiệu quản nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) Để đánh giá hiệu quản nguồn hỗ trợ phát ... -3chơng I hiệu quản nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vấn đề lý luận chung 1.1 Tổng quan nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức 1.1.1 Khái niệm đặc điểm nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức 1.1.1.1 ... 1.3 Hiệu quản nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) 1.3.1 Khái niệm hiệu quản nguồn vốn ODA Theo Từ điển quản lý viện trợ phát triển Hiệu mức độ hoàn thành mục tiêu hoạt động tài trợ, Hiệu...
 • 22
 • 266
 • 1

THỰC TRẠNG QUẢNNGUỒN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT
... triển công ty cổ phần Thép Bắc Việt - Chương II: Thực trạng quản nguồn nhân lực công ty cổ phần thép Bắc Việt - Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nguồn nhân lực công ... triển công ty cổ phần Thép Bắc Việt 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần thép Bắc Việt  Lịch sử hình thành Giới thiệu công ty * Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Thép Bắc Việt ... đợt thực tập em chọn đề tài: Thực trạng số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nhân lực công ty Cổ phần Thép Bắc Việt để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bố cục Chuyên đề gồm phần mở...
 • 13
 • 580
 • 3

Xem thêm