Đại Cương Về Miễn Dịch Học- Đại Học Y Hà Nội

Bài giảng đại cương về miễn dịch học miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu BS đỗ đại hải

Bài giảng đại cương về miễn dịch học miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu  BS đỗ đại hải
... hiệu 22 Miễn dòch không đặc hiệu miễn dòch đặc hiệu Miễn dòch không đặc hiệu non specific immunity  MD tự nhiên (natural immunity)  MD bẩm sinh (innate immunity) Miễn dòch đặc hiệu specific immunity ... dài Cường độ cao Hiệu Kháng thể Tế bào lymphô 24 MIỄN DỊCH KHÔNG ĐẶC HIỆU (innate immunity) Đặc điểm Không đặc hiệu Không trí nhớ 25 Ba chế tổng quát, không chuyên biệt Cơ chế học  Da, lớp sừng ... (Từ điển miễn dòch học 1989-Hà Nội) Miễn dòch học môn học nghiên cứu chế đề kháng đặc hiệu lẫn không đặc hiệu thể việc chống lại xâm nhập vật lạ, đặc biệt vi sinh vật để giữ toàn vẹn không bò...
 • 49
 • 998
 • 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC (Kỳ 2) pptx

ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC (Kỳ 2) pptx
... ứng miễn dịch bẩm sinh có tác dụng tăng cường cho đáp ứng miễn dịch thích ứng chống lại tác nhân nhiễm trùng Các thành phần chế đáp ứng miễn dịch bẩm sinh trình bầy chi tiết chương Mặc dù miễn dịch ... thống miễn dịch bẩm sinh để loại bỏ vi sinh vật, đồng thời miễn dịch thích ứng làm tăng cường cách mạnh mẽ chế kháng vi sinh vật miễn dịch bẩm sinh Ví dụ kháng thể (một thành phần miễn dịch thích ... tác nhân gây bệnh chức đáp ứng miễn dịch thích ứng, mà cá thể có khuyết tật thành phần hệ thống đáp ứng miễn dịch thích ứng dễ bị nhiễm trùng Hệ thống đáp ứng miễn dịch thích ứng bao gồm tế bào...
 • 5
 • 232
 • 0

ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC (Kỳ 3) pot

ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC (Kỳ 3) pot
... lipid Hình 1.4: Các loại miễn dịch thích ứng Trạng thái miễn dịch thể tạo sau bị nhiễm trùng dùng vaccine gọi miễn dịch chủ động (active immunity) Trạng thái miễn dịch có nhờ chuyển kháng thể ... trung chủ yếu vào chế miễn dịch chủ động Trong miễn dịch thụ động cá thể chưa có miễn dịch nhận tế bào (ví dụ tế bào lympho) phân tử (ví dụ kháng thể) từ cá thể khác có miễn dịch với loại nhiễm ... khả chống lại nhiễm trùng Vì miễn dịch thụ động hữu ích việc nhanh chóng tạo trạng thái miễn dịch trước cá thể hình thành đáp ứng miễn dịch chủ động Tuy nhiên miễn dịch thụ động không tạo sức...
 • 5
 • 215
 • 0

ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC (Kỳ 4) pptx

ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC (Kỳ 4) pptx
... Ngày hiểu tính đặc hiệu tính đa dạng tế bào lympho hình thành (xem chương 4) Hình 1.6: Tính đặc hiệu trí nhớ miễn dịch miễn dịch thích ứng Hình 1.7: Thuyết chọn lọc clone ... vật biệt Tính không Ngăn cản đáp ứng miễn dịch gây tổn thương cho tế bào phản ứng với cácvà mô thể kháng nguyên thể Tính đặc hiệu Tính đặc hiệu đáp ứng miễn dịch minh hoạ quan sát cho thấy tiếp ... Nobel y học 1960) đưa từ năm 1950 tiên đoán cách xác clone tế bào lympho đặc hiệu với kháng nguyên khác hình thành trước chúng tiếp xúc với kháng nguyên ấy, kháng nguyên tạo đáp ứng miễn dịch cách...
 • 5
 • 213
 • 0

ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC (Kỳ 5) ppsx

ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC (Kỳ 5) ppsx
... lĩnh vực miễn dịch học dành cho việc tìm hiểu chế tạo nên đặc điểm đáp ứng miễn dịch thích ứng Hình 1.8: Các pha đáp ứng miễn dịch thích ứng Các pha đáp ứng miễn dịch Các đáp ứng miễn dịch bao gồm ... trí nhớ miễn dịch đồng thời lại hoạt hoá tế bào mang trí nhớ miễn dịch tạo trước Trí nhớ miễn dịch nguyên nhân vaccine tạo khả bảo vệ chống nhiễm trùng lâu bền Các đáp ứng miễn dịch có đặc ... ứng miễn dịch Ngoài cần có tín hiệu khác (gọi chung tín hiệu thứ hai), vi sinh vật cung cấp đáp ứng miễn dịch bẩm sinh cung cấp, có vài trò cần thiết để hoạt hoá tế bào lympho đáp ứng miễn dịch...
 • 6
 • 186
 • 0

ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC – Phần 1 docx

ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC – Phần 1 docx
... (19 21) -99,99 Sởi 894 .13 4 (19 41) 63 -99,99 Quai bị 15 2.209 (19 68) 315 -99,99 Ho gà 265.269 (19 34) 6.755 -97,73 Bại liệt 21. 269 (19 52) -10 0,00 Rubella 57.686 (19 69) 15 2 -99,84 Uốn ván 1. 560 (19 23) ... ~20.000 1. 212 -93 ,14 6.646 -75,03 (19 84) Viêm gan B 26. 611 (19 85) 1. 1 Tính miễn dịch bẩm sinh thu Sự đề kháng chống lại vi sinh vật thể ban đầu phản ứng hệ thống miễn dịch bẩm sinh sau miễn dịch ... “đáp ứng miễn dịch “hệ thống miễn dịch thường dùng cho đáp ứng miễn dịch thu được, trừ có nhấn mạnh riêng khác đến miễn dịch bẩm sinh Hình 1. 1 Miễn dịch bẩm sinh thu Các chế miễn dịch tự nhiên...
 • 16
 • 256
 • 0

ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC – Phần 2 pptx

ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC – Phần 2 pptx
... miễn dịch kháng nguyên thân (tự kháng nguyên) hình thành bệnh tự miễn Các tính chất miễn dịch thu cần thiết để trì chức đề kháng bình thường thể chủ 1.4 Các thành phần tế bào hệ thống miễn dịch ... ứng miễn dịch thu nhằm tăng cường chế hiệu miễn dịch bẩm sinh hướng chế hiệu vào mô tế bào chứa kháng nguyên lạ 1.5.4 Tính định nội môi: giảm dần đáp ứng miễn dịch Vào cuối đáp ứng miễn dịch, ... lymphô 1.3 .2 Nhớ miễn dịch Sự tiếp xúc hệ miễn dịch với kháng nguyên lạ làm tăng cường đáp ứng với kháng nguyên xâm nhập thể lần sau Đáp ứng lần lặp lại sau kháng nguyên gọi đáp ứng miễn dịch thứ...
 • 17
 • 191
 • 0

Đại cương về miễn dịch học-miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu

Đại cương về miễn dịch học-miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu
... - miễn dịch ghép, - miễn dịch ung thư, -bệnh tự miễn, -suy giảm miễn dịch , -bệnh lý miễn dịch quan … Miễn Dịch Không Đặc Hiệu Miễn Dịch Đặc Hiệu Miễn dịch không đặc hiệu có tên gọi khác miễn ... miễn dịch tự nhiên, miễn dịch bẩm sinh  Miễn dịch đặc hiệu có tên gọi khác miễn dịch thu được, miễn dịch thích nghi Một số điểm khác loại Miễn dịch không đặc hiệu miễn dịch đặc hiệu Miễn dịch không ... Trình bày chức hệ thống miễn dịch 2.Phân biệt khác miễn dịch không đặc hiệu miễn dịch đặc hiệu Liệt kê thành phần dịch thể tế bào miễn dịch dịch không đặc hiệu miễn dịch đặc hiệu 4.Chứng minh cho...
 • 34
 • 3,973
 • 7

đại cương về miễn dịch và ứng dụng trong y học

đại cương về miễn dịch và ứng dụng trong y học
... Đáp ứng miễn dịch   - Khi KN xâm nhập g y đáp ứng miễn dịch thể để chống lại KN Có kiểu đáp ứng : đáp ứng miễn dịch dịch thể đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào Đáp ứng miễn dịch dịch ... có khả g y đáp ứng miễn dịch Tính chất kháng nguyên Kháng nguyên phải chất lạ thể : Ví dụ : Huyết ngựa tiêm cho ngựa không g y kháng thể Nhưng huyết ngựa tiêm cho người g y kháng thể  Về thành ... khả g y đáp ứng miễn dịch - Vacxin Là loại kháng nguyên l y từ vi sinh vật hay chất vi sinh vật tiết Có dạng :  Dạng chết : kháng nguyên vi sinh vật giết chết  Dạng sống : kháng nguyên vi...
 • 43
 • 2,786
 • 3

phần 1 miễn dịch chương 1 đại cương về miễn dịch miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu

phần 1 miễn dịch chương 1 đại cương về miễn dịch miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu
... đặc hiệu  Trí nhớ miễn dịch 1. 3.2 Hai loại đáp ứng miễn dịch:  Đáp ứng miễn dịch thể dịch  Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào 1. 3.3 Các yếu tố thể dịch tế bào miễn dịch đặc hiệu: 1. 3.3 .1 ... phương pháp gây miễn dịch Câu 4: Nêu ví dụ thành phần hệ thống miễn dịch không đặc hiệu Câu 5: Hãy nêu thành phần miễn dịch không đặc hiệu tham gia vào hệ thống miễn dịch đặc hiệu Câu 6: Trình ... Câu 1: Có hệ thống miễn dịch hoạt động độc lập phối hợp với để bảo vệ thể, là: A Hệ thống miễn dịch đặc hiệu không đặc hiệu B Hệ thống miễn dịch thể dịch miễn dịch tế bào C Hệ thống miễn dịch đặc...
 • 64
 • 271
 • 0

Bài 01 Đại cương về dược động học - dược lý học 2007, đại học y Nội

Bài 01 Đại cương về dược động học - dược lý học 2007, đại học y Hà Nội
... (half - life- t1/2) Sự hấp thu thuốc phụ thuộc vào y u tố nào? Phân tích, so sánh đặc điểm đường hấp thu thuốc: đường tiêu hóa, đường tiêm, đường hô hấp đường qua da, niêm mạc Trình b y vận chuyển ... dụng thuốc gì? ý nghĩa Trình b y thể tích phân phối (Vd) ý nghĩa lâm sàng? Sự gắn thuốc vào protein huyết tương ý nghĩa? Kể tên phản ứng (không viết công thức) chuyển hóa thuốc pha I, kết ý nghĩa? ... chuyển hóa thuốc pha I, kết ý nghĩa? Kể tên phản ứng (không viết công t hức) chuyển hóa thuốc pha II, kết ý nghĩa? Trình b y cách thải trừ thuốc qua thận, qua gan, qua sữa ý nghĩa lâm sàng 10 Độ thải...
 • 23
 • 241
 • 1

Tổng quan về thư viện trường Đại học y Nội

Tổng quan về thư viện trường Đại học y Hà Nội
... tin thư viện y học Trung ương Bộ Y tế quản lý, phần lại Đại học Y Nội quản lý Thư viện Đại học Y Nội ng y Từ năm 1980 sở Đại học Y Nội chuyển số phố Tơn Thất Tùng, Thư viện Đại học Y ... hai thư viện Thư viện Đại học Y Nội Đại học Dược khoa Năm 1969 Thư viện Đại học Y Nội lại chia tách lần phần lớn sở vật chất, nhân lực thư viện chuyển thành thư viện y học Trung ương Viện ... THÀNH PHÁT TRIỂN Thư viện Đại học Y Nội Thư viện lớn xuất sớm thư viện Đại học nước Được thành lập năm 1902 trải qua 100 năm hoạt động thay đổi Thư viện Đại học Y Nội bước x y dựng phát triển...
 • 24
 • 1,040
 • 2

Phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trường đại học y nội năm học 2010 2011

Phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trường đại học y hà nội năm học 2010 2011
... TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI …….***…… NGUYỄN THU HÀ PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG D Y CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2010- 2011 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA ... viên hoạt động giảng d y giảng viên trường Đại học Y Nội năm học 2010- 2011 với mục tiêu: Thu nhận phân tích ý kiến phản hồi SV hoạt động giảng d y GV trường Đại học Y Nội năm học 2010- 2011 ... công tác l y ý kiến phản hồi hoạt động 10 giảng d y giảng viên trường Đại học nước ta 1.4 Thực trạng vấn đề l y ý kiến phản hồi sinh viên 13 hoạt động giảng d y giảng viên trường Y Nội CHƯƠNG...
 • 75
 • 295
 • 0

tìm hiểu về tài liệu và phương pháp dạy-học môn đạo đức y học cho sinh viên y3 trường đại học y nội năm học 2011-2012

tìm hiểu về tài liệu và phương pháp dạy-học môn đạo đức y học cho sinh viên y3 trường đại học y hà nội năm học 2011-2012
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ……***…… NGUYỄN THỊ VÂN ANH TÌM HIỂU VỀ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP D Y - HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC Y HỌC CHO SINH VIÊN Y3 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2011-2012 ... kiến sinh viên Y3 nội dung, phương pháp d y- học phương pháp lượng giá môn Đạo đức y học trường Đại học Y Nội năm học 2011-2012 Mô tả mong muốn sinh viên Y3 hoạt động d y- học môn Đạo đức y học ... dụng cho môn Đạo đức y học 3.2.2 Phương pháp d y- học môn Đạo đức y học 3.2.2.2 Phương pháp d y- học giảng viên 33 Biểu đồ 3.5 Phương pháp d y- học giảng viên Nhận xét: - Phương pháp d y- học Đạo đức...
 • 76
 • 306
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 1 đại cương về miễn dịch họcđại cương về miễn dịchtìm hiểu về đại học y hà nộitìm hiểu về trường đại học y hà nộicâu chuyện về thủ khoa đại học y hà nộinhững điều cần biết về đại học y hà nộigiáo trình về miễn dịch họcđề cương lý sinh đại học y hà nộivề miễn dịch họcvài nét về trường đại học y hà nộikhái quát về miễn dịch học bệnh gumborođại học y hà nộibài giảng y học cổ truyền đại học y hà nộiđại học y hà nội điểm chuẩnđại học y hà nội 2014Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 5. Người lính dũng cảm