Thiết kế hệ thống xử lý nước rỉ rác công suất 500 m3ngày.đêm ( Full bản vẽ)

TÀI LIỆU THỰC TẬP KỸ THUẬT THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC RỈ RÁC

TÀI LIỆU THỰC TẬP KỸ THUẬT THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
... rác Ưu điểm hệ thống xử : Công nghệ áp dụng kết hợp xử sinh học xử hóa học xử nhiều bậc nên xử triệt để chất ô nhiễm khó xử nước rỉ rác Khử hàm lượng nitơ có nhiều nước rỉ rác ... việc thiết kế hệ thống xử phức tạp Chẳng hạn như, hệ thống xử nước rác cho bãi chôn lấp khác so với hệ thống xử bãi rác lâu năm Đồng thời, việc phân tích tính chất nước rỉ phức tạp nước ... bãi rác trạm xử nước rỉ Do thành phần phức tạp khả gây ô nhiễm cao, nước rỉ từ bãi rác đòi hỏi dây chuyền công nghệ xử kết hợp, bao gồm nhiều khâu xử xử sơ bộ, xử bậc hai, xử...
 • 20
 • 599
 • 1

BÀI BÁO CÁO THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC RỈ RÁC

BÀI BÁO CÁO THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
... rác hệ thống thu gom nước rỉ từ rác Nước thải từ hố rác đưa lên trạm xử nước thải, công suất 80m3/ngày đêm, tiêu chuẩn TCVN 6980-2001 Sau đào hố chôn lấp lượng rác tồn nhiều năm trước xử ... Quy trình xử Bể lắng nước rỉ rác học Na2CO3 Bể trộn Bể hóa Hệ thống lọc RO Hồ hiếu khí Hồ tùy nghi SVTH: NGUYỄN TĂNG CƯỜNG Tái sử dụng Bùn hóa Hố chôn lấp rác công nghiệp Báo cáo thực ... tiếp nhận rác, chôn lấp, xử khí thải, xử nước rỉ rác, khắc phục cố môi trường - Tìm hiểu số trang thiết bị: cấu tạo, nguyên hoạt động chức Ví dụ: Thiết bị đốt khí thải: flare; thiết bị...
 • 25
 • 437
 • 3

thiết kế và tính toán các công trình chính cho một hệ thống xử nước ngầm với công suất 5000 m3ngày đêm

thiết kế và tính toán các công trình chính cho một hệ thống xử lý nước ngầm với công suất 5000 m3ngày đêm
... chọn công nghệ thích hợp với thông số chất lượng nước đầu vào thuyết minh dây truyền xử • Vẽ bản vẽ: • Sơ đồ công nghệ trạm xử • Mặt trạm xử Thiết kế chi tiết công trình xử 1.3 .Các ... phương án xử Việc lựa chọn công nghệ xử nước phụ thuộc vào chất lượng nước đặc trưng nguồn nước thô Các vấn đề cần đề cập đến thiết kế hệ thống xử nước bao gồm chất lượng nước thô, yêu ... sau xử Dựa vào số liệu có, so sánh với chất lượng nước thô chất lượng nước sau xử ta đưa phương án xử sau Phương án Nước rửa lọc clo Cấp nước vào mạng lưới 4 Nguồn nước Đồ án công nghệ...
 • 27
 • 360
 • 2

thiết kế và tính toán các công trình chính cho một hệ thống xử nước ngầm với công suất 12000 m3ngày đêm

thiết kế và tính toán các công trình chính cho một hệ thống xử lý nước ngầm với công suất 12000 m3ngày đêm
... thành Đồ án công nghệ mang tên: thiết kế tính toán công trình cho hệ thống xử nước ngầm với công suất 12000 m3/ngày đêm Với lượng kiến thức than thực tế chưa nhiều, nên trình làm đồ án tránh ... PA1 để tính toán thiết kế dây truyền xử nước ngầm Chương 3: 3.1 Thiết kế tính toán hệ thống xử nước cấp Giếng khoan Do lượng nước cần cho sinh hoạt 12000m3/ngày lớn nên chọn lấy nước từ ... phương án xử 2.2.1 Đề xuất phương án xử Việc lựa chọn công nghệ xử nước phụ thuộc vào chất lượng nước đặc trưng nguồn nước thô Các vấn đề cần đề cập đến thiết kế hệ thống xử nước bao...
 • 46
 • 690
 • 6

thiết kế hệ thống xử nước ăn uống công suất 500m3ngày đêm ở Thủ Đức

thiết kế hệ thống xử lý nước ăn uống công suất 500m3ngày đêm ở Thủ Đức
... - 46 - Thiết kế hệ thống xử nước ăn uống sinh họat công suất 500 m3/ngày đêm quận Thủ Đức Chương : LỰA CHỌN CƠNG NGHỆ XỬ LÝ - 47 - Thiết kế hệ thống xử nước ăn uống sinh họat công suất 500 ... Thiết kế hệ thống xử nước ăn uống sinh họat công suất 500 m3/ngày đêm quận Thủ Đức Chương TÍNH TOÁN CÁC HẠNG MỤC CỦA TRẠM XỬ LÝ - 62 - Thiết kế hệ thống xử nước ăn uống sinh họat công suất ... kế hệ thống xử nước ăn uống sinh họat công suất 500 m3/ngày đêm quận Thủ Đức 1.1.4 Phạm vi thiết kế Thiết kế hệ thống cấp nước cho nhà máy Khu công nghệ cao TP.HCM với công suất thiết kế 500...
 • 86
 • 97
 • 0

THIẾT kế hệ THỐNG xử nước THẢI tái CHẾ GIẤY 600 M3NGÀY đêm

THIẾT kế hệ THỐNG xử lý nước THẢI tái CHẾ GIẤY 600 M3NGÀY đêm
... 25 Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải tái chế giấy 600 m3/ngày đêm Trịnh Quốc Long - Lớp CNMT- K50 QN II.3.1 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử nước thải tái chế giấy Nước thải vào Song ... thiết kế hệ thống xử nước thải cho tái chế giấy quan trọng đề tài tốt nghiệp mà em chọn Kho tài liệu miễn phí cho anh em Ketnooi.com Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải tái chế giấy ... biệt nước thải Phần lớn sở tái chế giấy làng nghề Việt Nam tạo lượng nước thải tương đối chưa có hệ thống xử nước thải Vì mà em muốn tìm hiểu đặc trưng nước thải thiết hệ thống xử nước thải...
 • 91
 • 131
 • 0

TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG xử nước THẢI CBTS CÔNG SUẤT 200M3NGÀY

TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG xử lý nước THẢI CBTS CÔNG SUẤT 200M3NGÀY
... công nghệ xử nớc thải CBTS theo công nghệ Hình.2.6: Sơ đồ công nghệ xử nớc thải CBTS theo công nghệ Hình 2.7: Sơ đồ công nghệ xử nớc thải CBTS theo công nghệ Hình 3.2: Sơ đồ công nghệ ... 56 4.1 CÔNG SUấT HOạT ĐộNG Và LƯU LƯợNG NƯớC THảI 56 4.2 TíNH CHấT Và THàNH PHầN NƯớC THảI 56 4.3 TíNH TOáN CáC CÔNG ĐOạN CHíNH CủA Hệ THốNG Xử NƯớC THảI CBTS VớI CÔNG SUấT 200M3/ ... pháp xử nớc thải CBTS Việt Nam Công nghệ 1: Xử đơn giản lắng tự nhiên Sơ đồ công nghệ: Nớc thải vào Lới chắn rác Lắng tự nhiên Nớc thải Bùn thải Hình 2.4: Sơ đồ công nghệ xử nớc thải CBTS...
 • 70
 • 224
 • 0

Nghiên cứu mô hình xử nước thải giặt tẩy, ứng dụng thiết kế hệ thông xử nước thải tại công ty TNHH giặt ủi hấp tẩy cao cấp Nơ Xanh

Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải giặt tẩy, ứng dụng thiết kế hệ thông xử lý nước thải tại công ty TNHH giặt ủi hấp tẩy cao cấp Nơ Xanh
... công ty TNHH giặt ủi hấp tẩy cao cấp Xanh 2.8 SƠ LƯC VỀ CÔNG TY TNHH GIẶT ỦI HẤP TẨY CAO CẤP NƠ XANH Nước thải sử dụng để nghiên cứu nước thải lấy từ Công ty TNHH giặt ủi hấp tẩy cao cấp ... v Nghiên cứu hình xử nước thải giặt tẩy, ứng dụng thiết kế hệ thống xử nước thải công suất 300m3/ngđ công ty TNHH giặt ủi hấp tẩy cao cấp Xanh TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu hình xử ... TNHH giặt ủi hấp tẩy cao cấp Xanh SVTH: Nguyễn Tấn Đạt Trang vi Nghiên cứu hình xử nước thải giặt tẩy, ứng dụng thiết kế hệ thống xử nước thải công suất 300m3/ngđ công ty TNHH giặt ủi...
 • 55
 • 803
 • 5

Khảo sát hiện trạng môi trường, phân tích các đặc tính nước thải và thiết kế hệ thống xử nước thải cho công ty dệt nhuộm Donabochang Biên Hòa Đồng Nai

Khảo sát hiện trạng môi trường, phân tích các đặc tính nước thải và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty dệt nhuộm Donabochang Biên Hòa Đồng Nai
... thấy việc lắp đặt hệ thống xử nước thải cho công ty việc làm cần thực Bài luận văn tiến hành nghiên cứu thiết kế hệ thống xử nước thải cuối đường ống cho công ty dệt nhuộm DONABOCHANG III ... UNEP, 1993 Khảo sát số xí nghiệp dệt nhuộm hàng Ấn Độ cho thấy kết lượng nước thải đặc tính nước thải khác Bảng 2.6:Thành phần, tính chất nước thải dệt nhuộm mặt hàng Ấn Độ Xí nghiệp Đơn vò Các thông ... trình công nghệ xử nước thải –Nhà xuất khoa học kỹ thuật Trong đó, thành phần, tính chất lưu lượng nước thải ngành dệt nhuộm nước ta sau: Bảng 2.7 :Nồng độ chất ô nhiễm nước thải ngành dệt nhuộm...
 • 46
 • 632
 • 0

thiết kế hệ thống xử nước thải cho công ty dệt nhuộm

thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty dệt nhuộm
... việc lắp đặt hệ thống xử nước thải cho công ty việc làm cần thực Bài luận văn tiến hành nghiên cứu thiết kế hệ thống xử nước thải cuối đường ống cho công ty dệt nhuộm DONABOCHANG III : Phương ... phối nước nhà máy dệt nhuộm sau :  Sản xuất 5.3%  Nước làm thiết bò 6.4%  Nước làm mát xử lí bụi thiết dệt nhuộm 7.8%  Nước cho trình xí nghiệp dệt nhuộm 72.3%  Nước vệ sinh 7.6%  Nước cho ... PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI V.1 TÌNH HÌNH XỬ LÍ NƯỚC THẢI Ở CÁC NHÀ MÁY DỆT NHUỘM TRONG NƯỚC : Hiện nước, số đơn vò công ty dệt Nha Trang , Đông Nam, dệt chăn...
 • 107
 • 325
 • 0

Nghiên cứu mô hình phục vụ tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần in lụa Bình Định

Nghiên cứu mô hình phục vụ tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty cổ phần in lụa Bình Định
... chạy mơ hình, tính tốn thiết kế hệ thống xử nước thải phù hợp với cơng ty 1.6 Ý NGHĨA Đề tài tập trung phân tích, tính tốn thiết kế hệ thống xử nước cho Cơng ty cổ phần in lụa Bình Định từ ... GVHD: ThS LÂM VĨNH SƠN Tính tốn thiết kế HTXLNT cho Cơng ty cổ phần In lụa Bình Định HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 4.1 TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI Cơng nghệ xử nước thải bao gồm nhiều ... Cơng ty cổ phần In lụa Bình Định CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠNG TY CỔ PHẦN IN LỤA BÌNH ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ TẠO BƠNG VÀ LẮNG BẰNG MƠ HÌNH JARTET VÀ MƠ HÌNH LẮNG 3.1 MƠ HÌNH KEO...
 • 108
 • 406
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày
... tình hình công ty cần xây dựng hệ thống xử nước thải trước thải vào nguồn tập trung Do đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3/ngày” ... nước thải loại hình dệt nhuộm thường khác nhau, phụ thuộc vào công nghệ gia công, vào loại hoá chất sử dụng Đối với Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công ty chuyên dệt nhuộm màu cho sản phẩm để vụ cho ... VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI .22 I Lựa chọn công nghệ 22 I Lựa chọn công nghệ 22 1) Cơ sở lựa chọn công nghệ 22 1) Cơ sở lựa chọn công...
 • 56
 • 410
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày
... chưa xử tốt chưa có hệ thống xử nước thải Trước tình hình đó, Công ty cần xây dựng hệ thống xử nước thải trước thải vào nguồn tập trung Do đó, đồ án “ Toán thiết kế hệ thống xử nước thải ... thiết kế hệ thống xử khí thải cho công ty Công ty Dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000 m3/ngày" Thời gian thực đồ án: 10/3/2008 đến 19/5/2008 Chương II I TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT Tổng ... phần tính chất nước thải ảnh hưởng đến môi trường Đề xuất công nghệ xử nước thải thích hợp mặt trạng Công ty dệt nhuộm Sài gòn c Phạm vi giới hạn đề tài Phạm vi giới hạn đề tài Tính toán thiết...
 • 7
 • 313
 • 2

Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho công ty TNHH thực phẩm Hồng Thái

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty TNHH thực phẩm Hồng Thái
... trm x nc thi cụng ty TNHH Thc Phm Hng Thỏi Chng TNG QUAN V CễNG TY TNHH THC PHM HNG THI 3.1 Gii thiu chung v cụng ty TNHH Thc Phm Hng Thỏi 3.1.1 Khỏi quỏt chung - Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH ... bit i vi cỏc quỏ trỡnh x hoỏ v sinh hc: vic lm n nh nng nc thi s giỳp cho gim nh kớch thc cụng trỡnh x lý, n gin hoỏ cụng ngh x v tng cao h qu x 2.4.2 X nc thi bng phng phỏp c ... x cc b ti cụng ty trc u ni vo trm x nc thi trung ca KCN GVHD: TS Lờ c Trung SVTH: Vừ Th Trang http://www.vinawater.org Trang 19 ỏn tt nghip Tớnh toỏn thit k trm x nc thi cụng ty TNHH...
 • 67
 • 383
 • 2

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho công ty Mai Vàng

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty Mai Vàng
... BÙN 39 Xử bùn Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải Công ty TNHH Thực phẩm Vàng GVHD : ThS Nguyễn Hữu Tâm SVTH : Hồ Thanh Vân 40 Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải Công ty TNHH ... Vân Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải Công ty TNHH Thực phẩm Vàng phân tử nước vi khuẩn, virút,… loại kò nước đóng vai trò chủ yếu công nghệ xử nước nói chung xử nước thải nói ... Vân Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải Công ty TNHH Thực phẩm Vàng CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI: Các loại nước thải...
 • 111
 • 305
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế và tính toán các công trình chính cho một hệ thống xử lý nước ngầm với công suất 12000 m3ngày đêmthiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty tnhh thủy sản hùng vương thị xã vĩnh long với công suất 1000m3 ngày đêm2 4 sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước rỉ rác đông thạnh theo thiết kế của công ty tnhh quốc việtthiết kế hệ thống xử lý nước thải giấythiết kế hệ thống xử lý nướcphần mềm thiết kế hệ thống xử lý nước thảithiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộmthiết kế hệ thống xử lý nước ngầmthiết kế hệ thống xử lý nước cấpthiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh việnthiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sảnthiết kế hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia súcthiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấythiết kế hệ thống xử lý nước thải cao suthiết kế hệ thống xử lý nước thải công nghiệpThủ thuật lắp đặt và sử dụng cầu dao đảo pha một phaChân gà nướng mật ong là một món cực ngon lànhVận dụng liên hệ về pha dao động của vận tốc và li độ trong dao động điều hoà để làm bài tậpVận dụng véctơ quay để giải nhanh một số bài tập liên quan đến thời gian trong dao động điều hòaPhương pháp giải bài toán liên quan đến thí nghiệm thực hành luyện thi trung học phổ thông quốc giaPhương pháp giải nhanh bài toán tìm vân sáng trùng và vân tối trùng trong thí nghiệm giao thoa nhiều bức xạ hiệu quả với mọi đối tượng học sinhPhương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học một số bài phần cơ học môn vật lý 10Hướng dẫn học sinh sử dụng phương pháp khối tâm để giải một số bài toán về chuyển động trong chương trình vật lý THPT nhằm bồi dưỡng tư duy trong dạy học vật lý cho học sinhHướng dẫn học sinh trường THPT quảng xương 3 thiết kế, chế tạo và làm một số thí nghiệm về chất khí chương trình vật lý lớp 10Khảo sát mối liên hệ của sự biến đổi sợi dây dẫn trong từ trườngKinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT thọ xuân 5 cách phân dạng theo phương pháp chuẩn hóa trong mạch RLC có tần số thay đổiTích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn vật lí 11NC và 12 NC ở trường THPT quảng xương 4 nhằm giáo dục học sinh kiến thức về bảo vệ môi trường sốngVận dụng định luật bảo toàn năng lượng giải bài toán dao động tắt dần trong chương trình vật lý 12Giao thoa ánh sáng bằng khe i âng thay đổi cấu trúcHướng dẫn học sinh có học lực trung bình và yếu, sử dụng kiến thức toán học hàm số mũ để giải nhanh và chính xác các bài toán phần điện tích điện trườngHướng dẫn học sinh phương pháp giải một số dạng bài tập về va chạm của con lắc lò xo trong dao động điều hòaHướng dẫn học sinh thiết kế, chế tạo thí nghiệm phần giao thoa sóng nước, giao thoa ánh sáng trong chương trình vật lý 12Kinh nghiệm lồng ghép tuyên truyền “nói không với thực phẩm bẩn” vào bài 27 (các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật)Một số giải pháp tạo hứng thú học tập môn sinh học cho học sinh ở trường THPT triệu sơn 5Unit 16. Inventions