Xây dựng chiến lược nhân sự cho trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội giai đoạn 2010 2015

Nhận thức thái độ của giáo viên sinh viên trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Nội đối việc ứng dụng giáo trình điện tử New dynamic English

Nhận thức và thái độ của giáo viên và sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đối việc ứng dụng giáo trình điện tử New dynamic English
... cho sinh viên Tôi Mai Thị Nga, giảng viên hữu Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Nội Tôi thực đề tài ngiên cứu Nhận thức Tthái độ Giáo viên Sinh viên việc ng dụng Giáo trình ... nhận xét hệ thống tập rèn luyện cấu trúc chương trình New Dynamic English? Độ khó Tính hiệu Phù hợp Quá khó Quá dễ Hiệu Không hiệu Em nhận thấy kĩ cải thiện nhiều nhất/ kĩ cải thiện sau học New ... Các em tick vào lựa chọn Sau học New Dynamic English, việc phát âm tiếng Anh em có tiến không? a Tiến nhiều b Tiến chút c Không tiến chút Hoạt động giúp em luyện âm hiệu nhất? Hoạt động thú vị...
 • 62
 • 240
 • 0

Ứng dụng một số bài tập nâng cao thể lực chung cho sinh viên các ngành kỹ thuật trường đại học Kinh doanh Công nghệ Nội

Ứng dụng một số bài tập nâng cao thể lực chung cho sinh viên các ngành kỹ thuật trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
... lựa chọn tập nâng cao thể lực cho sinh viên ngành Kỹ thuật trường đại học Kinh doanh Công nghệ Nội Đề tài tiến hành kiểm tra thể lực chung sinh viên Đại học Kinh doanh Công nghệ Nội thông ... tập nâng cao thể lực chung cho sinh viên trường đại học Kinh doanh Công nghệ nội 3.2.1 Lựa chọn tập Vấn đề lựa chọn tập phát triển thể lực chung cho sinh viên ngành Kỹ thuật trường đại học Kinh ... thuật trường đại học Kinh doanh Công nghệ Nội 2.2.2 Phạm vi nghiên cứu - Sinh viên hệ quy ngành Kỹ thuật trường đại học Kinh doanh Công nghệ Nội - Số lượng 300 sinh viên ngành Kỹ thuật - Phạm...
 • 72
 • 421
 • 2

Giới thiệu một biểu hiện văn hóa trường Đại học kinh doanh công nghệ Nội. Dùng kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh để làm rõ nét đẹp văn hóa trong biểu hiện đó. Rút ra bài học ý nghĩa.

Giới thiệu một biểu hiện văn hóa trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội. Dùng kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh để làm rõ nét đẹp văn hóa trong biểu hiện đó. Rút ra bài học ý nghĩa.
... học tập, việc học suốt đời, yêu cầu thách thức xã hội đại Một ví dụ cụ thể Văn hóa đọc học tập Văn Hóa đọc sách sinh viên Trường Đại học kinh doanh Công Nghệ Nội, ví dụ điển hình học tập làm ... Khái niệm văn hóa đọc a) Định nghĩa văn hóa đọc b) “ Văn Hóa Đọc” Bác Hồ 2, Biểu văn hóa thư viện Đại học kinh doanh công nghệ Nội a) Sự phát triển hệ thống thư viện trường HUBT làm ảnh hưởng ... cho đi, Từ biểu văn hóa đọc trường đại học kinh doanh công nghệ Nội thấy thêm có ý nghĩa quan trọng có khoa học voeecj lĩnh hội kiến thức, Đảng nhà nước phải tạo nhiều tiền đề, sở để xây dựng...
 • 12
 • 453
 • 0

Một nét đẹp văn hóa trường Đại học kinh doanh công nghệ Nội. Dùng kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh để làm rõ nét đẹp văn hóa trong biểu hiện đó. Rút ra bài học ý nghĩa.

Một nét đẹp văn hóa trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội. Dùng kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh để làm rõ nét đẹp văn hóa trong biểu hiện đó. Rút ra bài học ý nghĩa.
... Nội Văn hóa học đường”của trường Đại học kinh doanh công nghệ Nội văn hóa môi trường Văn hóa học đường”của trường Đại học kinh doanh công nghệ Nội văn hóa tổ chức: Nét đẹp Văn hóa học ... B : Nét đẹp Văn hóa học đường” Của trường Đại học kinh doanh công nghệ Nội Văn hóa học đường”của trường Đại học kinh doanh công nghệ Nội văn hóa môi trường Giảng đường nơi để tiến hành ... đường”của trường Đại học kinh doanh công nghệ Nội văn hóa ứng xử: Xét nhiều khía cạnh, văn hóa ứng xử ng đồng với văn hóa giao tiếp, văn hóa hành vi (trong môi trường học đường) Văn hóa học đường...
 • 13
 • 354
 • 0

TIỂU LUẬN NÊU THỰC TRẠNG NGUYÊN NHÂN LƯỜI HỌC CỦA MỘT BỘ PHẬN SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ NỘI VAI TRÒ CỦA VIỆC RÈN LUYỆN ĐỨC TÍNH CẦN

TIỂU LUẬN NÊU THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN LƯỜI HỌC CỦA MỘT BỘ PHẬN SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC RÈN LUYỆN ĐỨC TÍNH CẦN
... PHẦN NỘI DUNG I – Tư tưởng Hồ Chí Minh chữ Cần Khái niệm vai trò chữ Cần Tại phải rèn luyện chữ cần ? Giải pháp để thực đức tính cần II – Liên hệ thực tế với sinh viên trường ta Thực trạng ... trạng nguyên nhân Nhắc đến chữ cần môi trường học đường nay, không khó để bắt gặp hành vi xấu, trái với chữ cần , hệ sinh viên Việt Nam nói chung sinh viên trường ĐH Kinh doanh Công nghệ ... liệu Vai trò giải pháp rèn luyện đức tính cần kết rèn luyện học sinh, sinh viên Không phải ngẫu nhiên mà lời dạy Bác chữ cần đặt trước ba từ lại Bởi cần cù nhẫn nại chìa khóa cho thành công...
 • 11
 • 996
 • 0

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA MÁY VI TÍNH ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ NỘI

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA MÁY VI TÍNH ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
... Chơng ii: Tác động máy vi tính đến chất lợng giáo dục trờng đại học kinh doanh công nghệ nội I: thuận lợi khó khăn triển khai áp dụng Thuận lợi Khi thấy đợc chức máy tính thành vi n lãnh đạo ... ii: tác động máy vi tính đến chất lợng giáo dục trờng đại học kinh doanh công nghệ nội i: thuận lợi khó khăn triển khai áp dụng 1.Thuận lợi 2.Khó khăn ii:phơng thức áp dụng vi tính cho giáo dục ... dụng vi tính cho giáo dục trờng 1.Phơng pháp dạy học Phơng pháp đào tạo phơng pháp dạy học có vai trò quan trọng vi c nâng cao chất lợng đào tạo sinh vi n trờng Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Nội...
 • 12
 • 349
 • 1

Quản lý quy trình dạy học tiếp cận chuẩn quốc tế tại khoa tiếng Anh-Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Nội

Quản lý quy trình dạy học tiếp cận chuẩn quốc tế tại khoa tiếng Anh-Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
... luận quy trình dạy học chuẩn quốc tế luận quy trình dạy học tiếp cận chuẩn quốc tế luận quản quy trình dạy học tiếp cận chuẩn quốc tế Chƣơng II: Thực trạng quản quy trình dạy học trƣờng ... Đại học Kinh doanh Công nghệ Nội Giới thiệu đôi nét Trƣờng Đại học Kinh doanh Công nghệ Nội Khoa Tiếng Anh Quy trình dạy học trƣờng Đại học Kinh doanh Công nghệ Nội Thực trạng quản ... khối tiếng Anh không chuyên, hệ đại học quy Khoa Tiếng Anh – Trƣờng Đại học Kinh doanh Công nghệ Nội tiếp cận chuẩn quốc tế? Giả thuyết nghiên cứu Quy trình dạy học tiếp cận chuẩn quốc tế đƣợc...
 • 139
 • 380
 • 0

Hoạt động hỗ trợ sinh viên ngoại tỉnh sắp tốt nghiệp tiếp cận việc làm từ góc nhìn công tác xã hội ( Nghiên cứu nhóm sinh viên ngoại tỉnh Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Nội)

Hoạt động hỗ trợ sinh viên ngoại tỉnh sắp tốt nghiệp tiếp cận việc làm từ góc nhìn công tác xã hội ( Nghiên cứu nhóm sinh viên ngoại tỉnh Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội)
... trợ tiếp cận cho sinh viên, SVNT trƣờng nên chọn đề tài Hoạt động hỗ trợ Sinh viên ngoại tỉnh tốt nghiệp tiếp cận việc làm từ góc nhìn Công tác hội( Nghiên cứu nhóm Sinh viên Ngoại tỉnh Trường ... khăn tiếp cận việc làm SVNT tốt nghiệp đại học nhƣ nào? Nhu cầu hỗ trợ tiếp cận việc làm SVNT tốt nghiệp đại học sao? Công tác hội đóng vai trò hoạt động hỗ trợ tiếp cận việc làm SVNT tốt nghiệp ... CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ VAI TRÕ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TIẾP CẬN VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NGOẠI TỈNH SẮP TỐT NGHIỆP 60 3.1 ý nghĩa việc áp dụng thực hành công tác hội...
 • 101
 • 189
 • 0

Hoàn thiện chính sách quản lý chất lượng đào tạo tại trường đại học kinh doanh công nghệ nội

Hoàn thiện chính sách quản lý chất lượng đào tạo tại trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội
... QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - Tên trường: Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ ... sở luận sách quản chất lượng đào tạo đại học Chương 2: Thực trạng sách quản chất lượng đào tạo Trường đại học Kinh doanh Công nghệ Nội Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện sách ... động sách quản chất lượng đào tạo trường ĐH Kinh doanhh Công nghệ nội 73 CHƯƠNG 76 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC...
 • 102
 • 63
 • 0

Hoạt động hỗ trợ sinh viên ngoại tỉnh sắp tốt nghiệp tiếp cận việc làm từ góc nhìn công tác xã hội ( nghiên cứu nhóm sinh viên ngoại tỉnh trường đại học kinh doanh công nghệ nội)

Hoạt động hỗ trợ sinh viên ngoại tỉnh sắp tốt nghiệp tiếp cận việc làm từ góc nhìn công tác xã hội ( nghiên cứu nhóm sinh viên ngoại tỉnh trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - NGUYỄN THỊ NHUNG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN NGOẠI TỈNH SẮP TỐT NGHIỆP TIẾP CẬN VIỆC LÀM TỪ GÓC NHÌN CÔNG TÁC XÃ ... CHƢƠNG 3: CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ VAI TRÕ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TIẾP CẬN VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NGOẠI TỈNH SẮP TỐT NGHIỆPError! Bookmark not defined 3.1 ý nghĩa việc áp ... thiệu việc làm, hội chợ việc làm, hội thảo công tác hƣớng nghiệp hỗ trợ tiếp cận việc làm cho niên đƣợc tổ chức hàng năm thể quan tâm Nhà nƣớc quyền thành phố việc hỗ trợ tiếp cận giải việc làm...
 • 14
 • 174
 • 0

Ứng dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể TQM (Total Quality Management) trong quản lý chất lượng đào tạo tại trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Nộ

Ứng dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể TQM (Total Quality Management) trong quản lý chất lượng đào tạo tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nộ
... HC KINH T - V TH HIN NG DNG Mễ HèNH QUN Lí CHT LNG TNG TH TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) TRONG QUN Lí CHT LNG O TO TI TRNG I HC KINH DOANH V CễNG NGH H NI Chuyờn ngnh: Qun tr kinh doanh ... vn: ng dng mụ hỡnh qun cht lng tng th TQM (Total Quality Management) qun cht lng o to ti trng i hc Kinh doanh v Cụng ngh H Ni Tỏc gi: V Th Hin Chuyờn ngnh: Qun tr kinh doanh Bo v nm: 2015 ... quan c qun nh mt quỏ trỡnh Quỏ trỡnh ny c mụ phng hỡnh 1.3 Cải tiến liên tục hệ thống quản chất l-ợng Khách hàng Khách hàng Trách nhiệm lãnh đạo Quản nguồn lực Các yêu cầu Đầu vào Đo l-ờng,...
 • 127
 • 377
 • 1

Khảo sát thực trạng thiết kế sử dụng bài tập trong dạy học tiếng hán giai đoạn sơ cấp ở việt nam trên dữ liệu đại học kinh doanh công nghệ nội pdf

Khảo sát thực trạng thiết kế và sử dụng bài tập trong dạy học tiếng hán giai đoạn sơ cấp ở việt nam trên dữ liệu đại học kinh doanh và công nghệ hà nội pdf
... 与利用现状考察 以河内经营与工艺大学为例 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC TIẾNG HÁN GIAI ĐOẠN SƠ CẤP VIỆT NAM TRÊN DỮ LIỆU ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ... DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: LL & PP dạy học tiếng Hán GVHD: PGS.TS Phạm Ngọc Hàm Mã số: 60 14 10 Nội, 2014 论文原创声明 本人声明,这份硕士论文,题为“越南汉语教学初级阶段练习设计 与利用现状考察——以河内经营与工艺大学为例”是本人自己在收集资料...
 • 73
 • 311
 • 1

đánh giá độ tin cậy của bài thi trắc nghiệm THứ NHấT TRÊN MáY TíNH cuối kỳ 4 dành cho sinh viên năm thứ hai không chuyên ngành tiếng anh trờng đại học kinh doanh công nghệ nội -A STUDY ON THE RELIABILITY OF THE FINAL ACHIEVEMENT COMPUTER-BASED M

đánh giá độ tin cậy của bài thi trắc nghiệm THứ NHấT TRÊN MáY TíNH cuối kỳ 4 dành cho sinh viên năm thứ hai không chuyên ngành tiếng anh trờng đại học kinh doanh và công nghệ hà nội -A STUDY ON THE RELIABILITY OF THE FINAL ACHIEVEMENT COMPUTER-BASED M
... THE 4TH SEMESTER NON - ENGLISH MAJORS AT HANOI UNIVERSITY OF BUSINESS AND TECHNOLOGY (đánh giá độ tin cậy thi trắc nghi m THứ NHấT TrÊN M Y TíNH cuối kỳ dành cho sinh viên n m thứ hai không chuyên ... towards the final achievement Computer-based MCQs test 1? 1.3 Scope of the study The existing final achievement Computer-based MCQs test in the th semester for the second-year non-English majors ... reduce the reliability of the test scores On the basis of these results, the author provides some suggestions towards the improvement of the test quality The reliability of the final achievement MCQs...
 • 71
 • 325
 • 0

Điều tra về mối tương quan giữa thái độ học tập khả năng nghe hiểu của sinh viên trường Đại học Kinh Doanh Công Nghệ

Điều tra về mối tương quan giữa thái độ học tập và khả năng nghe hiểu của sinh viên trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ
... PERFORMANCE AT HANOI UNIVERSITY OF BUSINESS AND TECHNOLOGY (Điều tra mối quan hệ thái độ học tập khả nghe hiểu sinh viên trường Đại học Kinh Doanh Công Nghệ) M.A MINOR THESIS Major : English Teaching Methodology ... famous for providing good training in two main fields: business and technology Business covers several different majors such as Banking and Finance, Accounting, Business Administration and Commerce ... except for the neutral opinions and no choice, more students find English learning interesting than those who not like it (nearly 37% for the former, and 7% for the later) In contrast, when asked...
 • 68
 • 244
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập của trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nộibáo cáo thực tập trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nộigiáo trình tài chính doanh nghiệp trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nộitrường đại học kinh doanh và công nghệ hà nộitrường đại học kinh doanh và công nghiệp hà nộitrường đại học kinh tế và công nghệ hà nộitrường đại học kỹ thuật và công nghệ hà nộituyển sinh trường đại học kinh doanh và công nghệwebsite trường đại học kinh doanh và công nghệtrường đại học kinh doanh và công nghệ ở đâutrường quản lý kinh doanh và công nghệ hà nộitrường quản trị kinh doanh và công nghệ hà nộivụ án trường kinh doanh và công nghệ hà nộitrường đại học kinh doanh và công nghiệptrường đh kinh doanh và công nghệ hà nội 2013Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học