27107 holidayfocus on pictures 3

Tài liệu ôn tập 3: andehit-xeton

Tài liệu ôn tập 3: andehit-xeton
... chức D không no (chứa nối đôi C=C), đơn chức Câu 16: Ba chất hữu mạch hở X, Y, Z có công thức phân tử C3H6O có tính chất: X, Z phản ứng với nước brom ; X, Y, Z phản ứng với H2 có Z không bị thay ... Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa-Thầy Sơn Bài 11 Anđehit-Xeton chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh H2 có số mol số mol Z phản ứng Chất X anđehit A không no (chứa nối đôi C=C), hai chức ... phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, to) 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2 Chất X có công thức ứng với công thức chung A CnH2n(CHO)2 (n 0) B CnH2n+1CHO (n 0) C CnH2n-1CHO (n 2) D CnH2n-3CHO (n...
 • 3
 • 992
 • 31

Giáo án các tiết ôn lớp 3 - tuần 23

Giáo án các tiết ôn lớp 3 - tuần 23
... hiểu từ khó: Xô-phi, Mác, quảng cáo - GV đọc cho HS viết - Chấm - Sửa - Nhận xét Kế hoạch dạy tuần 23 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Nắm lại nội dung dạng toán học - Rèn kỹ tính nhanh, - Giáo dục tính ... trôi chảy - Giáo dục HS hiểu nội dung trả lời câu hỏi tốt II – Nội dung ôn: T ghi tuần vào thăm cho HS bốc thăm trả lời câu hỏi phía sau Kế hoạch dạy tuần 23 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Giúp HS ... củng cố lại kiến thức học - Rèn kỹ tính toán nhanh, nhận dạng dạng toán - Giáo dục HS cẩn thận, xác II – Nội dung ôn: 1)Đặt tính tính: 821 x 432 84 : 5060 : 1 230 x 2)Giải toán dựa vào tóm tắt: R:...
 • 6
 • 558
 • 3

Giáo án các tiết ôn lớp 3 - tuần 32

Giáo án các tiết ôn lớp 3 - tuần 32
... tuần 32 ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU I – Mục tiêu: - Ôn lại cho HS tìm phận câu trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?” - Ôn luyện dấu chấm cách dùng dấu hai chấm - Giáo dục HS yêu thích môn học II – Nội dung ôn: ... quen ghi sổ tay II – Nội dung ôn: - GV nêu nội dung ôn - Cho HS bốc thăm - HS đọc bài, trả lời câu hỏi - Nhận xét, cho điểm Kế hoạch dạy tuần 32 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Nắm nội dung kiến thức nhân, ... Kế hoạch dạy tuần 32 TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP I – Mục tiêu: - Củng cố lại dạng tổ chức họp bạn trao đổi môi trường - Giúp HS kể đúng, xác - Yêu thích bảo vệ môi trường II – Nội dung ôn: - GV cho HS...
 • 6
 • 708
 • 3

Giáo án tiết ôn lớp 3 - tuần 25

Giáo án tiết ôn lớp 3 - tuần 25
... Kế hoạch dạy tuần 25 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Giúp HS củng cố lại kiến thức học: toán liên quan đến rút đơn vò, tiền Việt Nam - Rèn kó tính toán nhanh, nhận dạng dạng toán giải - Giáo dục HS tính ... b) Thủ môn đội bóng đá 5A không sân bò đau chân Kế hoạch dạy tuần 25 ÔN CHÍNH TẢ I – Mục tiêu: - Giúp HS viết tốt, viết tả đoạn văn “Ngày hội rừng xanh” - Rèn kó trình bày đẹp viết tả - Giáo dục ... dung ôn: - GV đọc mẫu đoạn “Tre, trúc đu quay” - Rút từ khó: gảy nhạc, khoác, khướu, lónh xướng, kì nhông, cọn nước - GV đọc cho HS viết - Chấm – nhận xét Kế hoạch dạy tuần 25 TẬP LÀM VĂN ÔN...
 • 6
 • 812
 • 3

Tài liệu Tiết ôn lớp 3 - Tuần 11

Tài liệu Tiết ôn lớp 3 - Tuần 11
... xét ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU I- Mục tiêu : - Giúp học sinh củng cố lại từ ngữ Quê hương đặt câu Ai làm gì? - Rèn kó tìm từ theo chủ điểm đặt câu theo yêu cầu - Giáo dục tính xác, cẩn thận II- Nội ... T Quê hương Q ng quê hương Giọ ÔN LÀM VĂN I- Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức cách viết thư - Rèn kó trình bày thư, cách dùng từ, dấu câu viết văn - Giáo dục học sinh ý thức tốt ... theo đối tượng II- Nội dung ôn: T cho HS viết thư thăm hỏi người bạn phương xa để kể thành tích học tập em cho bạn biết T theo dõi, chấm nhận xét ÔN CHÍNH TẢ I- Mục tiêu : - Giúp học sinh rèn...
 • 7
 • 291
 • 0

Tài liệu tiết ôn lớp 3 - tuần 16

Tài liệu tiết ôn lớp 3 - tuần 16
... dạy tuần 16 ÔN TOÁN (tiết 2) I – Mục tiêu: - Giúp HS củng cố lại kiến thức học - Rèn kỹ tính nhanh, nhận biết dạng toán - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác II – Nội dung ôn: 1) Tìm x: (x - 3) × ... 294 2) Điền dấu >, ...
 • 8
 • 294
 • 0

ôn ĐH 3

ôn ĐH 3
... cho giám khảo) Môn : HoỏH -3 Đề số : 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 25 26 27 52 53 54 phiếu soi - đáp ... Câu 35 : Nng ca ion dung dch l 0,00 13 mol/l in li ca axit l: A C 1 ,32 % 1 ,35 % B 1 ,3% D 1,6% Câu 36 : Mt hp cht thm cú cụng thc phõn t l S ng phõn ca hp cht thm ny l: A C B D Câu 37 : Cho 3, 06g...
 • 9
 • 289
 • 0

Ôn chương 3 Lí 12 cơ bản ( trắc nghiệm )

Ôn chương 3 Lí 12 cơ bản ( trắc nghiệm )
... = 50 cos(100π.t cường độ dòng điện mạch π A i = cos(100π.t + ) (A) C i =5 cos(100π t - π ) /2 (A) π F 5π ) (V) Biểu thức 3 ) (A) 5π ) (A) D i = cos(100π.t − B i = cos(100π.t − 10 -3 Luyện thi ... 100 2cos(100π - π (V) Biểu thức cường độ dòng điện mạch t / 2) A i = 2cos(100πt - π/4 ) (A) B i = 2 cos(100πt - π/4 ) (A) C i = 2 cos(100πt – π/ 2) (A) D i = 4cos(100πt - 3 /4 ) (A) * Câu 38 : Cho ... u = 200 cos( 100 π t + )( V) Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch : π 2π A i = cos( 100 π t )( A) B i = cos( 100 π t + )( A) 3 π π C i = 2cos( 100 π t )( A) D i = 2cos( 100 π t + )( A) 3 Câu 57 :...
 • 12
 • 281
 • 2

bai tap on chuong 3

bai tap on chuong 3
... đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song vuông góc với đường thẳng lại D.Một đường thẳng vuông góc với hai đường Các nhóm nx, góp ý thẳng song song với đường thẳng lại HS đại diện nhóm ... tròn đáp án : nhóm 5phút Mệnh đề sau : A.Hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng song song với HS thảo luận xong , cac nhóm khẩn B.Hai đường thẳng vuông góc với đường trương ghi kết lên bảng ... ⊥ ( P ) Mệnh đề sau sai? 2C A.Nếu b P( P ) b ⊥ a B Nếu b ⊥ ( P ) b Pa 3D C.Nếu b Pa b ⊥ ( P ) D.Nếu b ⊥ a b P( P ) 4B 3. Mệnh đề sau ? 5C A.Hai mặt phẳng vuông góc với đường 6C thẳng nằm mặt...
 • 4
 • 306
 • 0

ôn thi 3

ôn thi 3
... chất là: A 2 ,3, 3,1 ,3 B 2,6 ,3, 1 ,3 C 1 ,3, 3,1 ,3 D 1,6 ,3, 1 ,3 Câu 16:Trong cốc nước chứa a mol Ca2+, b mol Mg 2+, c mol Cl- d mol HCO3 - Biểu thức liên hệ a, b, c, d là: A a+b=c+d B 3a+3b=c+d C 2a+2b=c+d ... +H2O→Fe3O4 +R-NH2 Các hệ số theo thứ tự chất là: A 4,9,4 ,3, 4 B 4,8,4 ,3, 4 C 2,4,2 ,3, 4 D 2 ,3, 2 ,3, 4 Câu 18:Cho pứ X+ + H+ → M2+ + NO +H2O 3NO− Các hệ số theo thứ tự chất là: A 3, 4,8 ,3, 4,4 B 3, 2,8 ,3, 2,4 ... Câu 33 : R-CH2OH + KMnO4 →R-CHO +MnO2 +KOH + H2O Các hệ số theo thứ tự chất là: A 6,2 ,3, 3 ,3, 3 B 3, 2 ,3, 2,2,2 C 6,2,6,2,2,2 D 4,2,4,2,2,2 Câu 34 :Cho 0,125 mol oxit kim loại phản ứng hêt với HNO3;...
 • 28
 • 224
 • 0

đề ôn HSG 3

đề ôn HSG 3
... điểm – 0,2 điểm cho câu đúng) c d d b b Câu 2: Ngữ pháp (3 điểm – 0,2 điểm cho câu đúng) b c b a c a c b a 10 d 11 a 12 d 13 b 14.b 15 d Câu 3: Từ vựng (1 điểm – 0,2 điểm cho câu đúng) ashamed performance ... worth ……………………………… in that river as it is polluted a fish b go fishing c to fish d fishing Câu 3: Từ vựng(1 điểm) Sử dụng dạng từ ngoặc để hoàn thành câu sau He was too ……………………… to tell his ... eat them! (poison) The old lady hid all her ………………………………… under the floor (save) Câu 4: Đọc hiểu (3 điểm) A Đọc đoạn văn chọn từ thích hợp khung để điền vào khoảng trống có đánh số took – for –...
 • 4
 • 269
 • 0

BT ôn Chương 3 ĐS8 (TN&TL)

BT ôn Chương 3 ĐS8 (TN&TL)
... a) (x – 3) (x + 4) – 2(3x – 2) = (x – 4)2 d) x2 – x = - 2x + b) 3x(25x + 15) – 35 (5x + 3) = e) x2 – = 9x – 24 c) (x – 2)(2x + 8)(x2 + 1) = Bài 2: Giải PT sau: g) 3x ( x − 2) = x( x + x − 3) − 10x ... B 5km 3) Trong buổi lao động, lớp 8A gồm 40 học sinh chia thành hai tốp: tốp thứ trồng tốp thứ hai làm vệ sinh Tốp tồng đông tốp làm vệ sinh người Hỏi tốp trồng có học sinh ? 4) Hai đội công nhân ... sinh ? 4) Hai đội công nhân làm công việc hoàn thành 24 Nếu đội thứ làm 10 giờ, đội thứ hai làm 15 cà hai đội làm nửa công việc Tính thời gian đội làm để xong công việc ...
 • 2
 • 150
 • 0

Ôn TN 3

Ôn TN 3
... câu sau: This student is not very good Physics A at B in C with D to A Câu 11 A Câu 12 A Câu 13 A Câu 14 A Câu 15 A Câu 16 A Câu 17 A Câu 18 Câu 19 Chọn từ thích hợp (ứng với A B, C, D) để hoàn ... hợp (ứng với A B, C, D) để hoàn thành câu sau: We are very fond folk music A in B at C with Câu 23 Chọn từ thích hợp (ứng với A B, C, D) để hoàn thành câu sau: John drives very ; he has never...
 • 3
 • 234
 • 0

Xem thêm