Thực trạng ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế của công ty cổ phần dịch vụ cơ khí hàng hải và các giải pháp hoàn thiện

quy trình kết thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế của công ty TNHH 1 thành viên TM-DV dầu khí biển.doc

quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế của công ty TNHH 1 thành viên TM-DV dầu khí biển.doc
... PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TM-DV DẦU KHÍ BIỂN A.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Tên Công ty viết tiếng Việt : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN Tên Công ... Mẫu biểu MB-QT-TM- 01- 01 DANH MỤC CÁC KHÁCH HÀNG CÔNG TY TNHH TM&DV DẦU KHÍ BIỂN ĐÃ VÀ ĐANG CUNG CẤP DỊCH VỤ MUA SẮM 17 Báo cáo thực tập STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... với kế hoạch 10 7% 12 2% 10 5% 10 3% 10 4% Lợi nhuận trước thuế 4 .17 7 25 .12 2 15 . 211 42.843 41. 237 Nộp Ngân sách nhà 1. 7 nước 20.639 17 . 919 23 25.705 30 71 109 11 6 Số lao động (người) 69 11 Thu nhập...
 • 52
 • 1,642
 • 7

quy trình kết thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế của công ty TNHH 1 thành viên TM-DV dầu khí biển

quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế của công ty TNHH 1 thành viên TM-DV dầu khí biển
... PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TM-DV DẦU KHÍ BIỂN A.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Tên Công ty viết tiếng Việt : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN Tên Công ... Mẫu biểu MB-QT-TM- 01- 01 DANH MỤC CÁC KHÁCH HÀNG CÔNG TY TNHH TM&DV DẦU KHÍ BIỂN ĐÃ VÀ ĐANG CUNG CẤP DỊCH VỤ MUA SẮM 20 Báo cáo thực tập STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... VIÊN THƯƠNG MẠI 12 Báo cáo thực tập PHẦN II: KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRONG QUY TRÌNH DỊCH VỤ CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY A.Khái quát soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế : Xác định...
 • 55
 • 480
 • 0

Doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình kí kết thực hiện hợp đồng Thương Mại Quốc Tế

Doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình kí kết và thực hiện hợp đồng Thương Mại Quốc Tế
... thực tế doanh nghiệp Việt Nam trình kết thực hợp đồng thơng mại quốc tế thời gian qua, để nắm rõ thực trạng đúc kết nên số giải pháp định 2.2 Thực trạng thuận lợi khó khăn kết thực hợp đồng ... nhiều hội làm ăn ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp thơng mại quốc tế ta Tuy vậy, đề cập tới thực trạng tình hình kết thực hợp đồng thơng mại quốc tế Việt Nam, bỏ qua bất lợi thực tế tồn tác động ... dụng doanh nghiệp thơng mại quốc tế để tăng hiệu tổ chức hoạt động kết thực hiên hợp đồng : 3.2 Giải pháp cho doanh nghiệp: - Giải pháp hạn chế sai lầm khâu kết hợp đồng: Quá trình hợp đồng...
 • 29
 • 568
 • 6

một số vấn đề cần lưu ý của các doanh nghiệp việt nam trong quá trình kí kết thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế giải pháp

một số vấn đề cần lưu ý của các doanh nghiệp việt nam trong quá trình kí kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế và giải pháp
... thực tế doanh nghiệp Việt Nam trình kết thực hợp đồng thơng mại quốc tế thời gian qua, để nắm rõ thực trạng đúc kết nên số giải pháp định 2.2 Thực trạng thuận lợi khó khăn kết thực hợp đồng ... nhiều hội làm ăn ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp thơng mại quốc tế ta Tuy vậy, đề cập tới thực trạng tình hình kết thực hợp đồng thơng mại quốc tế Việt Nam, bỏ qua bất lợi thực tế tồn tác động ... động kết thực hiên hợp đồng : 3.2 Giải pháp cho doanh nghiệp: - Giải pháp hạn chế sai lầm khâu kết hợp đồng: Quá trình hợp đồng thiết lập nên quan hệ đối tác qui định nghĩa vụ đối tác Hợp...
 • 29
 • 435
 • 0

Một số vấn đề cần lưu ý của các doanh nghiệp VN trong quá trình kí kết thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế

Một số vấn đề cần lưu ý của các doanh nghiệp VN trong quá trình kí kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế
... nhiều hội làm ăn ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp thơng mại quốc tế ta Tuy vậy, đề cập tới thực trạng tình hình kết thực hợp đồng thơng mại quốc tế Việt Nam, bỏ qua bất lợi thực tế tồn tác động ... thực tế doanh nghiệp Việt Nam trình kết thực hợp đồng thơng mại quốc tế thời gian qua, để nắm rõ thực trạng đúc kết nên số giải pháp định 2.2 Thực trạng thuận lợi khó khăn kết thực hợp đồng ... kết thực hợp đồng, đờng nỗ lực tham gia kinh doanh thị trờng quốc tế Thực trạng học kinh nghiệm 2.1 Những khó khăn sai lầm chung thờng gặp kết thực hợp đồng Thơng Mại Quốc Tế : Trong kết thực...
 • 29
 • 274
 • 0

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế
... HĐ Thực Hợp đồng XK 1.9 Làm thủ tục toán 1.9.1 Thu thập chứng từ Yêu cầu:  Hoàn hảo  Đồng  Chính xác  Phù hợp với HĐ / L/C 1.9.2 Xuất trình chứng từ đòi tiền người mua/ ngân hàng Thực Hợp đồng ... gian bao bì + Kh  Thực Hợp đồng XK Chống rơi vãi cắp + Đóng gói kín + Không để lộ chất hàng hóa + Sử dụng dấu hiệu để bị mở phát + Đóng gói hàng hóa không đồng - Thực Hợp đồng XK Kẻ ký mã hiệu ... hiểm…  Thực Hợp đồng XK 1.4 Kiểm tra hàng XK 1.4.1 Kiểm tra sở:  Do KCS tiến hành  Do Chi cục Thú y, Chi cục BV Thực vật 1.4.2 Kiểm tra cửa  Do quan giám định tiến hành Thực Hợp đồng XK 1.5...
 • 47
 • 182
 • 0

Tài liệu Thực hiện Hợp đồng thương mại Quốc tế pdf

Tài liệu Thực hiện Hợp đồng thương mại Quốc tế pdf
... HĐ Thực Hợp đồng XK 1.9 Làm thủ tục toán 1.9.1 Thu thập chứng từ Yêu cầu:  Hoàn hảo  Đồng  Chính xác  Phù hợp với HĐ / L/C 1.9.2 Xuất trình chứng từ đòi tiền người mua/ ngân hàng Thực Hợp đồng ... hiểm…  Thực Hợp đồng XK 1.4 Kiểm tra hàng XK 1.4.1 Kiểm tra sở:  Do KCS tiến hành  Do Chi cục Thú y, Chi cục BV Thực vật 1.4.2 Kiểm tra cửa  Do quan giám định tiến hành Thực Hợp đồng XK 1.5 ... luật bị kiểm tra thực tế toàn 1 Thực Hợp đồng XK Yellow line (kiểm tra xác suất) - Chủ hàng chấp hành tốt pháp luật HQ - Hàng hóa nguyên liệu, vật tư NK để SX hàng XK, hàng đồng nhất, hàng không...
 • 47
 • 1,288
 • 10

Tài liệu Thực hiện Hợp đồng thương mại Quốc tế docx

Tài liệu Thực hiện Hợp đồng thương mại Quốc tế docx
... HĐ Thực Hợp đồng XK 1.9 Làm thủ tục toán 1.9.1 Thu thập chứng từ Yêu cầu:  Hoàn hảo  Đồng  Chính xác  Phù hợp với HĐ / L/C 1.9.2 Xuất trình chứng từ đòi tiền người mua/ ngân hàng Thực Hợp đồng ... hiểm…  Thực Hợp đồng XK 1.4 Kiểm tra hàng XK 1.4.1 Kiểm tra sở:  Do KCS tiến hành  Do Chi cục Thú y, Chi cục BV Thực vật 1.4.2 Kiểm tra cửa  Do quan giám định tiến hành Thực Hợp đồng XK 1.5 ... luật bị kiểm tra thực tế toàn 1 Thực Hợp đồng XK Yellow line (kiểm tra xác suất) - Chủ hàng chấp hành tốt pháp luật HQ - Hàng hóa nguyên liệu, vật tư NK để SX hàng XK, hàng đồng nhất, hàng không...
 • 47
 • 587
 • 0

Thực hiện Hợp đồng thương mại Quốc tế ppt

Thực hiện Hợp đồng thương mại Quốc tế ppt
... HĐ Thực Hợp đồng XK 1.9 Làm thủ tục toán 1.9.1 Thu thập chứng từ Yêu cầu:  Hoàn hảo  Đồng  Chính xác  Phù hợp với HĐ / L/C 1.9.2 Xuất trình chứng từ đòi tiền người mua/ ngân hàng Thực Hợp đồng ... gian bao bì + Kh  Thực Hợp đồng XK Chống rơi vãi cắp + Đóng gói kín + Không để lộ chất hàng hóa + Sử dụng dấu hiệu để bị mở phát + Đóng gói hàng hóa không đồng - Thực Hợp đồng XK Kẻ ký mã hiệu ... hiểm…  Thực Hợp đồng XK 1.4 Kiểm tra hàng XK 1.4.1 Kiểm tra sở:  Do KCS tiến hành  Do Chi cục Thú y, Chi cục BV Thực vật 1.4.2 Kiểm tra cửa  Do quan giám định tiến hành Thực Hợp đồng XK 1.5...
 • 47
 • 1,301
 • 1

bài giảng tổ chức thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế

bài giảng tổ chức thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế
... dụng hợp đồng vào điều khoản, điều kiện hai bên mua bán thỏa thuận hợp đồng 49 CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ IV.2.TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU Để thực tốt hợp đồng ... xuất Tổ chức mua hàng xuất Tổ chức đại lý mua hàng xuất Tổ chức gia công hàng xuất Tổ chức liên doanh liên kết xuất Tổ chức xuất ủy thác CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ... khoản bảo hiểm thỏa thuận hợp đồng ngoại thương 20 CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Một số vấn đề cần lưu ý mua bảo hiểm hàng hóa: – Nếu hợp đồng ngoại thương không thỏa thuận...
 • 85
 • 346
 • 1

chương 4 -thuc hien hop dong thuong mai quoc te - hoàn chỉnh ppt

chương 4 -thuc hien hop dong thuong mai quoc te - hoàn chỉnh ppt
... - Loại L/C - Số tiền - Người hưởng lợi - Các thời hạn L/C - Các quy định khác 4. 1 Thực Hợp đồng XK 4. 1.2 Xin giấy phép XK  Hai loại - Hàng hạn chế XK - Hàng phía NK cấp hạn ngạch  Thủ tục - ... từ  Tiêu chuẩn chứng từ - Đồng - Chính xác - Trung thực - Phù hợp với HĐ L/C 4. 2 Thực Hợp đồng NK 4. 2.10 Khiếu nại  Có thể khiếu nại đối tượng - Người bán - Người VT - Người BH  Lập hồ sơ khiếu ... với - HĐ xuất - Hàng hóa - Vận chuyển - Quy định HQ - Khí hậu 4. 1 Thực Hợp đồng XK Bao bì phải tiết kiệm chi phí - Chi phí bao bì + Sử dụng nguyên vật liệu rẻ tiền + Dùng lại bao bì cũ tốt - Chi...
 • 49
 • 196
 • 0

Giải pháp hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu phôi thép của công ty cổ phần thép Việt - Ý

Giải pháp hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu phôi thép của công ty cổ phần thép Việt - Ý
... hoàn thiện quy trình thực hợp đồng nhập phôi thép công ty cổ phần thép Việt Ý 1.4 Đối tượng nghiên cứu Quy trình thực hợp đồng nhập phôi thép công ty cổ phần thép Việt Ý 1.5 Phạm vi nghiên cứu - ... XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU PHÔI THÉP VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý 4.1 Định hướng phát triển công ty cổ phần thép Việt Ý hoạt động thực HĐ NK phôi thép ... nhập phôi thép công ty CP thép Việt Ý Chương 2: Cơ sở lý luận chung quy trình thực hợp đồng nhập phôi thép công ty CP thép Việt- Ý Chương : Phân tích thực trạng quy trình thực hợp đồng nhập phôi...
 • 46
 • 285
 • 2

Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu của Công ty cổ phần Dược & Vật tư thú y HANVET

Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu của Công ty cổ phần Dược & Vật tư thú y HANVET
... nhằm hoàn thiện quy trình thực hợp đồng nhập nguyên liệu Công ty cổ phần Dược & Vật thú y HANVET 1.4 1.5 Đối ng nghiên cứu Quy trình thực hợp đồng nhập nguyên liệu Công ty cổ phần Dược & Vật ... trị quy trình thực hợp đồng nhập Chương : Thực trạng quy trình thực hợp đồng nhập vật thú y Công ty cổ phần Dược & Vật thú y HANVET Chương : Giải pháp hoàn thiện quy trình thực hợp đồng nhập ... GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU VẬT TƯ THÚ Y CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC & VẬT TƯ THÚ Y HANVET 4.1 Định hướng phát triển quản trị quy trình thực hợp đồng nguyên liệu sản...
 • 49
 • 400
 • 1

báo cáo thực tập tổng hợp khoa thương mai quốc tế tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

báo cáo thực tập tổng hợp khoa thương mai quốc tế tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
... K46E1 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tiến CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông Tên giao ... PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG VÀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU 3.1 Những thành công Công ty Cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông Trong nhiều năm qua công ty đạt nhiều thành tích: Luôn công ty đầu ngành ... phẩm bóng đèn Compact xuất sang thị trường Hàn Quốc Công ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông 18 SV: Vũ Đình Hòa - 10D130018 Lớp: K46E1 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tiến...
 • 19
 • 195
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp khoa thương mai quốc tế tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETDUTCH QUỐC TẾ

báo cáo thực tập tổng hợp khoa thương mai quốc tế tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETDUTCH QUỐC TẾ
... 01 năm 2011 với tên gọi Công ty Cổ phần Vietdutch quốc tế đăng ký thay đổi lần thứ ngày 16 tháng 08 năm 2013 Tên công ty: Công ty Cổ phần Vietdutch quốc tế Tên giao dịch: VIETDUTCH INTERNATIONAL ... cấu vốn công ty Cổ phần Vietdutch quốc tế : Bảng 1.2 Cơ cấu vốn công ty CP Vietdutch quốc tế ( ĐVT: tỷ đồng ) Năm 2011 2012 2013 I Tổng tài sản 1.Tài sản dài hạn 2.Tài sản ngắn hạn II .Tổng nguồn ... ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIETDUTCH QUỐC TẾ 2.1.Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 2.1.1.Ngành nghề kinh doanh Công ty CP Vietdutch quốc tế tổ chức hoạt động khai...
 • 14
 • 297
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của văn hóa kinh doanh trung quốc tới việc đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế của các doanh nghiệp việt namchuyên đề thực trạng và các giải pháp hoàn thiện thuế giá trị gia tăng ở việt nam hiện naycơ sở lý luận về hợp đồng thương mại quốc tế và quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩumột số lý luận cơ bản về hợp đồng thương mại quốc tế và quản trị quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩucác bước thực hiện hợp đồng mua bán quốc tếnguyên tắc thực hiện hợp đồng thương mạithực hiện hợp đồng mua bán quốc tếthực hiện hợp đồng thương mạiđình chỉ thực hiện hợp đồng thương mạicác bước thực hiện hợp đồng thương mạiđánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty xuất nhập khẩu intimex notequy trình tổ chức thực hiện hợp đồng thương mại xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ tại công ty tocontap39thực trạng hoạt động giao nhận vận tải biển quốc tế của công ty cổ phần thương mại và vận tải quốc tế châu giangphần iii đánh giá chung và đề xuất các biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây lắp và trang trí nội thất việt namBusiness analytics 1st edition evans test bankBusiness analytics 2nd edition evans test bankBusiness and society ethics sustainability and stakeholder management 9th edition carroll test bankBusiness and society stakeholders ethics public policy 15th edition lawrence test bankBusiness business connecting principles to practice 2nd edition nickels test bankBusiness communication developing leaders for a networked world 2nd edition cardon test bankBusiness communication essentials 7th edition bovee test bankBusiness communication in person in print online 8th edition newman test bankBusiness communication in person in print online 9th edition amy newman test bankBusiness communication polishing your professional presence 2nd edition shwom test bankBusiness data networks and security 9th edition panko test bankBusiness essentials sixth canadian edition 6th edition ebert test bankBusiness law 8th edition cheeseman test bankBusiness ethics ethical decision making and cases 9th edition ferrell test bankBusiness law and the legal environment standard edition 6th edition beatty test bankBusiness law and the legal environment standard edition 7th edition beatty test bankBusiness ethics now 4th edition andrew ghillyer test bankBusiness law the ethical global and e commerce environment 15th edition mallor test bankBusiness law today standard text and summarized cases 11th edition miller test bankBusiness law with UCC applications 13th edition brown test bank