Bai 7 TAC DONG CUA CHINH PHU DEN TGHD edit

bài giảng tài chính quốc tế chương 3 xác định tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ đến no

bài giảng tài chính quốc tế chương 3 xác định tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ đến no
... động tỷ giá hối đối nhiều cách, tỷ giá hối đối tác động đến sách phủ Đơi phủ tác động tỷ giá hối đối cách thức bổ sung cho sách hữu Chế độ tỷ giá Việt Nam sau gia nhập WTO    Từ năm 2007 đến ... khác giá đồng tiền tính đồng tiền (quốc gia) khác Tỷ giá đƣợc xác định thị trƣờng chế độ tỷ giá hối đối thả nổi, đƣợc gọi tỷ giá thị trƣờng Tỷ giá đƣợc xác định quan hữu trách chế độ tỷ giá hối ... tiền tệ quốc tế Q trình phát triển hệ thống tiền tệ quốc tế 1 /3/ 20 13 Chế độ tỷ giá hối đối cố định thả Hệ thố ng tỷ giá hố i đoái cố đònh  Hệ thố ng tỷ giá hố i i cố đònh  Hệ thố ng tỷ giá hố...
 • 14
 • 964
 • 0

TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN TỶ GIÁ TRONG HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ

TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN TỶ GIÁ TRONG HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ
... nhên phản ánh thông qua tỷ giá giao dịch vào tháng năm 1998 132 yên $1 2.4.5 Hệ thống tiền tệ hành : Đặc trưng Hệ thống tiền tệ quốc tế ngày coi “ hệ thống , mà tỷ giá đồng tiền đôla Mỹ, mác Đức, ... kinh tế, thất nghiệp Bơi mục tiêu chế độ tỷ giá hôi đồng tiền tệ nhằm cố định tỷ giá quốc gia theo duổi chế độ tỷ giá hội đồng tiền tệ phải trả giá với mục tiêu kinh tế khác Hội đồng tiền tệ lập ... mạnh lớn sách tiền tệ quốc gia sách tỷ giá phận quan trọng sách tiền tệ quốc gia Quá trình phát triển hệ thống tiền tệ quôc tế: 2.1 Chế độ song vị: 2.1.1 Khái niệm: chế độ tiền tệ lúc có hai...
 • 26
 • 322
 • 1

Tiểu luận tài chính quốc tế: Tác động của chính phủ đến tỷ giá hối đoái

Tiểu luận tài chính quốc tế: Tác động của chính phủ đến tỷ giá hối đoái
... CỦA CHÍNH PHỦ TRONG HỆ THỐNG TỶ GIÁ HỐI ĐỐI CĨ QUẢN LÝ  VAI TRỊ CỦA Tỷ GIÁ HỐI ĐỐI CÁC HỆ THỐNG TỶ GIÁ HỐI ĐỐI  Hệ thống tỷ giá hối đối cố định  Hệ thống tỷ giá hối đối thả tự  Hệ thống tỷ giá ... lực giảm giá đồng nội tệ Can thiệp gián tiếp qua hàng rào phủ Chính phủ tác động cách gián tiếp đến tỷ giá hối đối cách áp đặt hàng rào tài mậu dịch quốc tế Thí dụ, phủ Mỹ muốn tăng giá đồng ... thống tỷ giá hối đối hỗn hợp cố định thả HỆ THỐNG TỶ GIÁ HỐI ĐỐI CỐ ĐỊNH  Trong hệ thống tỷ giá hối đối cố định, tỷ giá hối đối giữ khơng đổi cho phép dao động phạm vi hẹp  Nếu tỷ giá hối đối bắt...
 • 28
 • 355
 • 0

Bài 7 : Điều tiết của chính phủ và ảnh hưởng của ngoại thương đến thị trường

Bài 7 : Điều tiết của chính phủ và ảnh hưởng của ngoại thương đến thị trường
... tích vào bi u thu nh p kh u Dư i ñây m t ví d 258 Bài 7: ði u ti t c a Chính ph nh hư ng c a ngo i thương ñ n th trư ng phân tích v bi u thu nh p kh u ñư ng nh hư ng c a bi u thu ñ th 7. 7a, ñư ... r t nhi u vào công ngh 254 Bài 7: ði u ti t c a Chính ph nh hư ng c a ngo i thương ñ n th trư ng Công ngh cao ch t lư ng không khí t t Tuy nhiên, nh ng công ngh cao s có chi phí l n Chính th ... s n xu t c a h 7. 7 7. 7.1 nh hư ng thương m i qu c t lên th trư ng hàng hoá d ch v L i ích c a thương m i qu c t Chúng ta s ñư c h c môn “kinh t qu c t ” sau Khi ñó s hi u rõ v thương m i qu c...
 • 30
 • 188
 • 0

bài giảng tác động của hội nhập đến nền tài chính việt nam

bài giảng tác động của hội nhập đến nền tài chính việt nam
... TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP ĐẾN NỀN TÀI CHÍNH VIỆT NAM Đối với NSNN Tác động trực tiếp hội nhập thể qua yêu cầu thay đổi sách tài để phù hợp với yêu cầu cam kết quốc tế, bao gồm: (i) Tác động đến ... TS.NGUYEN THANH DUONG TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP ĐẾN NỀN TÀI CHÍNH VIỆT NAM Đối với Ngân sách Nhà nước Tác động, ảnh hưởng gián tiếp hội nhập đến NSNN thể qua tác động, ảnh hưởng đến kinh tế thông qua ... nghiệp, thu nhập cá nhân Đối với chi ngân sách, tác động, hội nhập làm biến đổi nhu cầu chi ngân sách 4/7/2014 kinh tế TS.NGUYEN THANH DUONG TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP ĐẾN NỀN TÀI CHÍNH VIỆT NAM Đối...
 • 25
 • 319
 • 0

Bài giảng Tài chính quốc tế - Tác động của chính phủ đối với tỷ giá hối đoái

Bài giảng Tài chính quốc tế - Tác động của chính phủ đối với tỷ giá hối đoái
... THỐNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Theo cách phân loại truyền thống  Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định  Hệ thống tỷ giá hối đoái thả tự  Hệ thống tỷ giá hối đoái hỗn hợp cố định thả CÁC HỆ THỐNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ... thống Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định  Tỷ giá hối đoái giữ không đổi cho phép dao động phạm vi hẹp  Nếu tỷ giá hối đoái bắt đầu dao động nhiều, phủ can thiệp để trì tỷ giá hối đoái vòng giới ... CỨU ĐỊNH LƯỢNG VỀ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI TỶ GIÁ Tỷ giá thực REER giai đoạn từ Q 1-1 999 đến Q 4-2 005 0 3-2 004 0 6-2 004 0 9-2 004 1 2-2 004 0 3-2 005 0 6-2 005 0 9-2 005 1 2-2 005 22.36 17.60 19.24 18.76...
 • 31
 • 467
 • 0

Bài giảng: tác động của chính sách thuế đến các hoạt động kinh tế ths nguyễn chi mai

Bài giảng: tác động của chính sách thuế đến các hoạt động kinh tế  ths nguyễn chi mai
... TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ I THUẾ TÁC ĐỘNG LÊN GIÁ CẢ HÀNG HÓA DỊCH VỤ II THUẾ TÁC ĐỘNG VÀO TIỀN LƯƠNG III THUẾ TÁC ĐỘNG VÀO THU NHẬP CÁ NHÂN IV THUẾ TÁC ĐỘNG ... nhanh Thuế thu nhập tác động trực tiếp vào tiêu dùng đầu tư -> cung cầu thị trường -> hđộng kinh doanh DN THUẾ TÁC ĐỘNG VÀO THU NHẬP CÁ NHÂN TN sau thuế F E D H G B 45độ TN trước thuế THUẾ TÁC ĐỘNG ... nên áp dụng thuế suất cao hay thấp THUẾ TÁC ĐỘNG VÀO TIỀN LƯƠNG  Thuế san sẻ công nhân DN Thuế tác động vào lương Lương D S’ E ’ W ’ S W E W’’ O E’’ L ’ L Giờ làm việc THUẾ TÁC ĐỘNG VÀO THU...
 • 14
 • 401
 • 0

Bài giảng tài chính quốc tế chương 11 tác động của chính phủ đối với tỷ giá hối đoái

Bài giảng tài chính quốc tế  chương 11 tác động của chính phủ đối với tỷ giá hối đoái
... nhập quốc quốcgia giatương tươngứng ứng Dòng Dòngchảy chảyvốn vốn quốc quốct tế Tỷ T giá gi hối hốiđoái đoái Thương Thươngmại mại quốc quốct tế Chính phủ mua bán tiền tệ Sức Sứchút hútcủa củacác ... THỐNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Theo cách phân loại truyền thống  Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định  Hệ thống tỷ giá hối đoái thả tự  Hệ thống tỷ giá hối đoái hỗn hợp cố định thả CÁC HỆ THỐNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ... giá đồng nội tệ Tác động phủ đến tỷ giá Các Cácchính chínhsách sáchtài tàikhoá khoá vàtiền tiềntệt của củachính chínhphủ phủ Tỷ Tỷlệlệlãi lãisuất suất tương tươngứng ứng Tỷ Tỷlệlệlạm lạmphát...
 • 45
 • 297
 • 0

Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
... HIỂU NỘI DUNG BÀI HÔM NAY EM CÓ NHẬN XÉT VÀ SO SÁNH GÌ GIỮA HAI HÌNH TRÊN ? BÀI TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT NỘI DUNG CHÍNH I NGOẠI LỰC II TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC Quá trình ... Biểu Ngoại lực tác động đến địa hình bề mặt Trái Đất biểu qua sơ đồ sau: NHIỆT ĐỘ CÁC YÊÚ TỐ NGOAỊ LỰC MƯA DÒNGNƯỚC GIÓ BỀ MẶT ĐẤT CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH KHÁC NHAU HÃY RÚT RA SỰ KHÁC NHAU GIỮA NGOẠI LỰC ... học c Phong hoá sinh học I NGOẠI LỰC Khái niệm Ngoại lực lực có nguồn gốc bên ngoài, bề mặt Trái Đất Nguyên nhân Nguồn lương sinh ngoại lực chủ yếu nguồn lượng xạ mặt trời Tục ngữ có câu “Nước...
 • 27
 • 2,331
 • 4

Bài 8.Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất.

Bài 8.Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất.
... BÀI 8: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I NỘI LỰC II TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VẬN ĐỘNG THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG VẬN ĐỘNG THEO PHƯƠNG NẰM NGANG I NỘI LỰC  Khái niệm: Nội lực lực ... Động Của Nội Lực Tác động nội lực đến đòa hình bề mặt Trái Đất thông qua vận động kiến tạo, hoạt động động đất, núi lửa… Vận động theo phương thẳng đứng  Là vận động nâng lên, hạ xuống vỏ trái ... bên Trái Đất  Nguyên nhân sinh nội lực: chủ yếu nguồn lượng lòng trái đất Dựa vào SGK, vốn hiểu biết, em cho biết tác động nội lực đến đòa hình bề mặt Trái Đất thông qua vận động nào? II Tác Động...
 • 13
 • 4,428
 • 11

bai 53. tac dong cua con nguoi den mtr

bai 53. tac dong cua con nguoi den mtr
... TC NG CA CON NGI VI MễI TRNG I Tỏc ng ca ngi ti mụi trng qua cỏc thi k phỏt trin ca xó hi II.Tỏc ng ca ngi lm suy thoỏi mụi trng t nhiờn III Vai trũ ca ngi vic ci to mụi trng t nhiờn Con ngi ó ... Con ngi ó xut hin trờn trỏi t khong 3-4 triu nm trc õy v ó tc ng lm bin i thiờn nhiờn M u l thi k cong ngi sng ch yu bng hỡnh thc hỏi lm( hỏi qu cõy rng, ly trng chim, o r cõy, c ) Vi nhng cụng ... mụi trng nh th no? I Tỏc ng ca ngi ti mụi trng qua cỏc thi k phỏt trin ca xó hi Thi k Nguyờn thu: Con ngi t rng, o h sn bn ng vt -> Gim din tớch rng Trong xó hi nụng nghip: + Trng trt chn nuụi...
 • 25
 • 324
 • 0

Bài 8 Tác động của nôi lưc đến địa hình

Bài 8 Tác động của nôi lưc đến địa hình
... ii tác động nội lực Động đất Tp Mêxicô Núi lửa đảo Hawai (Hoa Kì) Tác động nội lực sinh tượng động đất, núi lửa vận động theo phương thẳng đứng Vận động theo phương thẳng đứng vận động xảy ... nếp đứt gãy Vận động thẳng đứng Vận động nằm ngang Hình thức Hiện tượng nâng lên hạ xuống Hiện tượng nén ép tách dãn Nguyên nhân Do tác động lực theo phương thẳng đứng Do tác động lực theo phương ... phàn chữ h8.3 để tìm hiểu phần Vạn động uốn nếp theo phiếu học tập sau: - Hiện tượng đứt gãy - Đặc điểm vận động đứt gãy? - Sự khác vận động theo phương thẳng đứng phương nằm ngang hình thức,...
 • 14
 • 834
 • 7

Bài 8 Tác động của nội lực đến địa hình

Bài 8 Tác động của nội lực đến địa hình
... - GV đa mô hình giải thcíhc ho HS hiểu vận động theo phơng thẳng đứng tợng sinh vận động theo phơng thẳng đứng - GV đa số ví dụ vận động theo phơng thẳng đứng - HS lắng nghe Hoạt động 3: - GV ... Vận động theo phơng thẳng đứng - Vận động theo phơng thẳng đứng vận động xảy chậm diện tích rộng lớn khó nhận biết - Kết quả: gây tợng biển tiến biển thoái - Hiện tợng diễn Trái Đất Vanạ động ... gian hoàn thành 10 phút - GV gọ đại diện nhóm lên báo cáo, nnhóm lại bổ sung - GV tổng kết Hoạt động : - GV phát cho nhóm HS tờ giấy khổ A0 có kẻ sẵn bảng so sánh tonựg uốn nếp đứt gãy - HS tiến...
 • 2
 • 446
 • 0

bai 65: Tac dong cua con nguoi den moi truong rung

bai 65: Tac dong cua con nguoi den moi truong rung
... + Con người khai thác gỗ phá rừng để làm ? Hình Hình Hình Hình Thứ bảy ngày 26 tháng năm 2008 Khoa học Bài 65: Tác động người đến môi trường rừng I- Nguyên nhân dẫn đến việc rừng bị tàn phá: Con ... động 3- Điều xảy connhận lại từ hoạt nguyên sống sản xuất người gì? Thiên nhiên cách bừa bãivà thải môi trường nhiều chấtđộc hại ? Thứ bảy ngày 26 tháng năm 2008 Khoa học Bài 65: Tác động người ... học Bài 65: Tác động người đến môi trường rừng II- Tác hại việc phá rừng Em quan sát hình SGK trang 135 cho biết việc phá rừng dẫn đến hậu ? Thứ bảy ngày 26 tháng năm 2008 Khoa học Bài 65: Tác...
 • 33
 • 1,081
 • 3

Bài 8 Tác động của nội lực đến bề mặt Trái Đất

Bài 8 Tác động của nội lực đến bề mặt Trái Đất
... xuống Nguyên nhân: Vận động Trái đất theo phương thẳng đứng TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I Nội lực: II Tác động nội lực Vận động theo phương thẳng đứng Vận động theo phương nằm ... TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I Nội lực: Khái niệm nguồn lực sinh tư bên Trái Đất Nguyên nhân sinh nội lực: Sự phân huỷ chất phóng xạ, dịch ... sau:Hiện tượng nguyên nhân, kết TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I Nội lực: II Tác động nội lực Vận động theo phương thẳng đứng Vận động theo phương nằm ngang -Hiện tượng uốn nếp tượng:...
 • 16
 • 1,080
 • 11

Xem thêm