Nghiên cứu quá trình triển khai áp dụng và duy trì hệ thống ISO 15189 2007 tại khoa hóa sinh bệnh viện bạch mai

LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 15189: 2007 TẠI KHOA XÉT NGHIỆM BỆNH VIỆN AN BÌNH

LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 15189: 2007 TẠI KHOA XÉT NGHIỆM BỆNH VIỆN AN BÌNH
... VÀO KHOA XÉT NGHIỆM BỆNH VIỆN AN BÌNH 48 1.1 Giới thiệu Bệnh viện An Bình 48 1.2 Giới thiệu khoa xét nghiệm Bệnh viện An Bình 49 1.3 Thực trạng khoa xét nghiệm Bệnh viện An ... QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VỀ PHÒNG XÉT NGHIỆM 1.1 Lịch sử hình thành hệ thống quản chất lượng 1.2 Tổng quan tiêu chuẩn ISO 9000 1.3 Tầm quan trọng hệ thống ... 1.3 Ưu điểm phòng xét nghiệm áp dụng hệ thống quản chất lượng so với phòng xét nghiệm không áp dụng 14 1.4 Các yêu cầu ISO 15189: 2007 15 1.4.1 Lĩnh vực áp dụng 15...
 • 4
 • 355
 • 4

Một số biện pháp xây dựng, áp dụng duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 docx

Một số biện pháp xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 docx
... sở thuyết Chương III Tổng quan công ty Chương IV Quá trình xây dựng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 công ty Chương V Đề xuất số biện pháp để xây dựng, áp dụng trì hệ ... Quy trình thực 3.2 Phương pháp thực Phương pháp định tính Dữ liệu thống kê (thứ cấp) Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ... 9001:2008 công ty Chương V Đề xuất số biện pháp để xây dựng, áp dụng trì hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 công ty ...
 • 2
 • 279
 • 1

Nghiên cứu, đề xuất triển khai, áp dụng chương trình 5S tại Xí nghiệp 26.3 thuộc cty cổ phần 26

Nghiên cứu, đề xuất triển khai, áp dụng chương trình 5S tại Xí nghiệp 26.3 thuộc cty cổ phần 26
... thành cảm ơn! CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP 26. 3 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 26 I Tổng quan XN 26. 3 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Nghiệp 1.1.1 Giới thiệu chung Nghiệp 26. 3 Địa chỉ: ... Như phần nêu rõ, nghiệp nghiệp sản xuất cty, chớnh cỏc sản phẩm nghiệp sản phẩm mũi nhọn đem lại phần lớn lợi nhuận cho cty Hơn nữa, tách biệt kết sản xuất cty nghiệp, nên ta nghiên ... Chương III: Nghiên cứu, đề xuất, triển khai áp dụng chương trình 5S nghiệp 26. 3 Do cũn cú hạn chế chuyên môn kinh nghiệm thực tế, nên...
 • 111
 • 355
 • 3

Nghiên cứu quá trình triển khai một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2014 trên địa bàn xã Nam Tuấn - huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng.

Nghiên cứu quá trình triển khai một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2014 trên địa bàn xã Nam Tuấn - huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng.
... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHU THỊ TRANG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI MỘT SỐ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2013 - 2014 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NAM TUẤN - HUYỆN HÒA AN - TỈNH CAO BẰNG ... từ lý trên, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu trình triển khai số tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2013 2014 địa bàn Nam Tuấn - huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng” làm vấn đề nghiên cứu 1.2 ... điểm ban đạo xây dựng NTM Nam Tuấn - Quá trình triển khai số tiêu chí NTM giai đoạn 2013 - 2014 - Những thuận lợi khó khăn việc xây dựng nông thôn - Các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu...
 • 91
 • 214
 • 0

NGHIÊN cứu, đề XUẤT TRIỂN KHAI, áp DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 5s tại xí NGHIỆP 26 3 THUỘC CTY cổ PHẦN 26

NGHIÊN cứu, đề XUẤT TRIỂN KHAI, áp DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 5s tại xí NGHIỆP 26 3 THUỘC CTY cổ PHẦN 26
... Mặt giầy dài 37 38 39 40 41 74 28 76 28 78 30 33 64 50 80 30 33 64 50 82 84 86 32 32 34 34 34 5 35 0 66 66 68 52 52 54 1 8 8 3 3 15 15 15 15 15 1 30 30 5 35 35 29 29 1 Rộng cổ giầy 32 0 32 5 Hậu cao ... tập lớn VN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP 26. 3 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 26 I Tổng quan XN 26. 3 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Nghiệp 1.1.1 Giới thiệu chung Nghiệp 26. 3 Địa chỉ: ... 3. 2 13. 651 139 .570.692 98.160.205 41.410.487 21 .34 7.567 174.514 277.6 83 3.8 43. 257 12.069.220 5 .33 1.920 4.640. 132 794.956 -1 03. 169 3. 467.981 1.464.667 2.0 03. 314 7 .33 5. 234 2.0 53. 865 5.281 .38 6 80.145.967...
 • 98
 • 177
 • 0

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI XÍ NGHIỆP 26.3 THUỘC CTY CỔ PHẦN 26

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI XÍ NGHIỆP 26.3 THUỘC CTY CỔ PHẦN 26
... thành cảm ơn! CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP 26. 3 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 26 I Tổng quan XN 26. 3 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Nghiệp 1.1.1 Giới thiệu chung Nghiệp 26. 3 Địa chỉ: ... Như phần nêu rõ, nghiệp nghiệp sản xuất cty, chớnh cỏc sản phẩm nghiệp sản phẩm mũi nhọn đem lại phần lớn lợi nhuận cho cty Hơn nữa, tách biệt kết sản xuất cty nghiệp, nên ta nghiên ... sản xuất kinh doanh Nghiệp, ta tham khảo biểu đồ sau: Bảng 1.16: Biến động doanh thu, lợi nhuận nghiệp 26. 3 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP 26. 3 THEO CÁC TIÊU CHÍ 5S...
 • 99
 • 222
 • 0

Nghiên cứu quá trình xử lý nơước thải chứa nitơ với hệ thống xử lý SBR thiếu kh

Nghiên cứu quá trình xử lý nơước thải chứa nitơ với hệ thống xử lý SBR thiếu kh
... kh c 49 (Hình vẽ : Sơ đồ nguyên hoạt động hệ thống xử SBR) I.4.2 Nghiên cứu trình phân hủy nitơ hệ thống SBR : Hệ thống đợc nghiên cứu với chế độ : thông kh , thiếu kh thông kh , 4.5 thiếu ... phần sau : 1) Kh o sát trình phản nitrat 2) Tiến hành xây dựng hệ thống xử quy mô phòng thí nghiệm 3) Nghiên cứu trình xử nớc thải chứa nitơ với hệ thống xử SBR thiếu kh Trong đợt làm luận ... pháp xử nớc ô nhiễm nitơ nói riêng nớc thải nói chung có nhiều Cùng vói hệ thống xử nớc thải kh c Việt Nam áp dụng nghiên cứu đợc số hệ thống xử nớc thải nói chung, nhiên hệ thống xử lý...
 • 77
 • 398
 • 4

nghiên cứu áp dụng bộ câu hỏi cat đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai

nghiên cứu áp dụng bộ câu hỏi cat đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai
... Bộ giáo dục v đo tạo Bộ Y Tế TRƯờng đại học y h nội Tạ hữu Nghiên cứu áp dụng Bộ câu hỏi cat đánh giá chất lợng sống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khoa hấp bệnh viện bạch mai Chuyên ... dụng câu hỏi CAT - Bộ câu hỏi CAT đợc áp dụng cho bệnh nhân COPD đến khám điều trị khoa hấp Bệnh viện Bạch Mai cách cho đối tợng nghiên cứu tự cho điểm - áp dụng lâm sàng theo thang điểm CAT ... sĩ khoa hấp bệnh viện Bạch Mai - Chức hấp: Đo thời điểm sau điều trị phòng đo chức hấp khoa hấp bệnh viện Bạch Mai Các kết phân tích đánh giá bình thờng, rối loạn thông khí tắc nghẽn, ...
 • 84
 • 1,291
 • 21

Nghiên cứu áp dụng bộ câu hỏi St.George''''s đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh giãn phế quản tại khoa hô hấp bệnh viện Bạch Mai

Nghiên cứu áp dụng bộ câu hỏi St.George''''s đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh giãn phế quản tại khoa hô hấp bệnh viện Bạch Mai
... sàng câu hỏi đợc áp dụng nghiên cứu TP Hồ Chí Minh khoa hấp bệnh viện Bạch Mai [4], [12], [16], [20] - Bộ câu hỏi ST.GEORGES đợc áp dụng cho bệnh nhân giãn phế quản điều trị khoa hấp Bệnh viện ... chức hấp khoa hấp bệnh viện Bạch Mai - Khí máu động mạch: Lấy khí máu động mạch hai thời điểm trớc sau điều trị khoa hấp bệnh viện Bạch Mai Các kết đánh giá bình thờng, suy hấp dựa ... đó, tiến hành nghiên cứu đo lờng CLCS - SK bệnh nhân giãn phế quản khoa hấp bệnh viện Bạch Mai 23 Chơng Đối tợng v phơng pháp nghiên cứu 2.1 Đối tợng, thời gian v địa điểm nghiên cứu 2.1.1 Thời...
 • 92
 • 584
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị thở máy BiPAP ở bệnh nhân giãn phế quản có suy hô hấp tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thở máy BiPAP ở bệnh nhân giãn phế quản có suy hô hấp tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai
... Y T Lấ TH THANH H Nghiên cứu đặc điểm lâm sng, cận lâm sng v kết điều trị thở máy bipap bệnh nhân giãn phế quản suy hấp khoa hấp bệnh viện bạch mai Chuyờn ngnh : Ni khoa Mó s : 60.72.20 ... Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Ban lãnh đạo v tập thể cán nhân viên Trung tâm hấp Bệnh viện Bạch Mai Ban Giám đốc Bệnh viện E, Ban lãnh đạo v tập thể cán nhân viên Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E ... mt c hụ hp thỡ cú th chuyn sang BiPAP [6], [13] 41 - Co thắt PQ - Tăng tiết đờm - Viêm phế quản Đóng phế nang thông khí PN Sức cản đờng thở Bẫy khí Cơ honh hạ thấp - Tổn thơng PN - Tiết dịch...
 • 95
 • 684
 • 5

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của tràn khí màng phổi trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của tràn khí màng phổi trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai
... tỡnh hỡnh bnh phi ti khoa Hụ hp bnh vin Bch Mai nm 19901994 thy rng: hng nm cú t 20 n 30 bnh nhõn TKMP vo khoa iu tr chim t l hn 3% Theo Hong Minh (1994) theo dừi bnh nhõn vo khoa Cp cu bnh vin ... bnh phi tc nghn mn tớnh ti khoa Hụ hp bnh vin Bch Mai Nghiờn cu c im cn lõm sng ca trn khớ mng phi trờn bnh nhõn bnh phi tc nghn mn tớnh ti khoa Hụ hp bnh vin Bch Mai 6 CHNG 1: TNG QUAN TI LIU ... Gii phu, mụ hc, sinh lý khoang mng phi [5] 1.1 Gii phu mng phi Mng phi (MP): MP l bao mc bc quanh phi, gm cú: lỏ thnh v lỏ tng Gia hai lỏ thnh v lỏ tng l mt khoang o c gi l khoang mng phi Tng din...
 • 54
 • 736
 • 5

nghiên cứu giá trị của kỹ thuật sinh thiết màng phổi bằng kim castelain trong tràn dịch màng phổi dịch ít tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai

nghiên cứu giá trị của kỹ thuật sinh thiết màng phổi bằng kim castelain trong tràn dịch màng phổi dịch ít tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai
... lâm sàng bệnh nhân tràn dịch màng phổi dịch khoa Hấp bệnh viện Bạch Mai Xác định kết chẩn đoán kỹ thuật sinh thiết màng phổi kim Castelain bệnh nhân tràn dịch màng phổi dịch 3 CHƯƠNG TỔNG ... tài Nghiên cứu giá trị kỹ thuật sinh thiết màng phổi kim Castelain tràn dịch màng phổi dịch khoa Hấp Bệnh viện Bạch Mai , nhằm hai mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ... CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tràn dịch màng phổi nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi 1.1.1 Hội chứng tràn dịch màng phổi Tràn dịch màng phổi tượng bệnh dịch khoang màng phổi diện với số lượng nhiều...
 • 101
 • 1,080
 • 9

Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân 60 tuổi tràn dịch màng phổi điều trị tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai

Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân 60 tuổi tràn dịch màng phổi điều trị tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai
... nghiên cứu đề tài với mục tiêu: 19 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng TDMP bệnh nhân >60 tuổi điều trị khoa hấp bệnh viện Bạch Mai Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng bệnh nhân >60 tuổi tràn dịch màng phổi ... bệnh h Sinh thiết xuyên thành ngực: mô tả tổn thương GPB - Chẩn đoán nguyên nhân, phân tích đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhóm nguyên nhân 2.2.4 Địa điểm nghiên cứu: Khoa hấp bệnh viện Bạch ... 67 4.2.7 Đặc điểm, tính chất dịch màng phổi 67 4.2.7 Đặc điểm, tính chất dịch màng phổi 67 4.2.8 PCR – BK dịch màng phổi, dịch phế quản 68 4.2.8 PCR – BK dịch màng phổi, dịch phế...
 • 85
 • 590
 • 4

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng hình ảnh học của động kinh ở người trưởng thành tại khoa thần kinh bệnh viện bạch mai

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học của động kinh ở người trưởng thành tại khoa thần kinh bệnh viện bạch mai
... nhân động kinh Vì tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng hình ảnh học động kinh ngời trởng thành Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai nhằm hai mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm ... Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng động kinh ngời trởng thành Nghiên cứu số đặc điểm cận lâm sàng hình ảnh học đồng thời xác định số nguyên nhân thờng gặp gây động kinh ngời trởng thành 3 Chơng Tổng quan ... đoán Hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai 3 Siêu âm ổ bụng Khoa Chẩn đoán Hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai 3 2.2.3 Xác định nguyên nhân động kinh Dựa vào tài liệu khai thác bệnh sử, tiền sử, thăm khám lâm sàng...
 • 102
 • 694
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện não đồ, hình ảnh học bệnh động kinh cơn lớn ở trẻ em tại khoa thần kinh bệnh viện bạch mai

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện não đồ, hình ảnh học bệnh động kinh cơn lớn ở trẻ em tại khoa thần kinh bệnh viện bạch mai
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HỒ ĐĂNG MƯỜI NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM S ÀNG, ĐIỆN NÃO ĐỒ, HÌNH ẢNH HỌC BỆNH ĐỘNG KINH CƠN LỚN TRẺ EM TẠI KHOA THẦN KINH BỆNH VIỆN BẠCH MAI LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI ... trú khoa Thần kinh bệnh viện Bạch Mai, thầy thuốc chuyên khoa thần kinh chẩn đoán động kinh lớn lâm sàng điện não đồ Bệnh nhân chẩn đoán động kinh lớn: Chúng dựa vào tiêu chuẩn: + Về lâm sàng: Bệnh ... động kinh toàn thể lớn trẻ em 15 tuổi khoa Thần Kinh bệnh viện Bạch Mai Mô tả số đặc điểm điện não đồ, hỡnh ảnh chụp cắt lớp vi tính cộng hưởng từ sọ não bệnh nhân dộng kinh lớn CHƯƠNG TỔNG QUAN...
 • 50
 • 943
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: những khó khăn của công ty trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2000những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai áp dụng luật thuế tncnnhững thuận lợi trong quá trình triển khai áp dụng luật thuế tncnquá trình triển khai áp dụng kê khai thuế qua mạngngô quý châu vũ văn giáp và cs 2010 nghiên cứu chi phí điều trị trực tiếp bệnh nhân mắc đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai y học lâm sàng số 547 2010 tr 44 48trần hoàng thành hoàng đức bách 2009 đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và nồng độ bnp ở các bệnh nhân copd đợt cấp điều trị tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai tạp chí nghiên cứu y học 4 63 19 23quá trình chứng nhận và duy trì hệ thống iso 9001 2008xây dựng và duy trì hệ thống thông tin kịp thời hiệu quảnghiên cứu quá trình cracking xúc tác dầu thực vật thải trên xúc tác nanomeso zsm5 tạo nhiên liệu sinh họctồn tại trong quá trình triển khai thực hiện và chấm dứt dự án đầu tưquá trình quản lý dự án chúng ta cần áp dụng và tuân thủ hệ thống văn bản liên quan đến dự án xây dựng như bảng 2 1quá trình triển khai hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại bidvtrường hợp chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án kế toán quá trình đầu tư xây dựng ghi trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vịxây dựng và triển khai các dịch vụ quản trị hệ thốngchiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cho trung tâm chỉ đạo tuyến bệnh viện bạch maiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại