Bai 5 BTTL DA

Bai 5 BTTL cac dang LG cua SP

Bai 5 BTTL cac dang LG cua SP
... n  4k  (k s nguyên không âm) Bài 3: Bi u di n cos5x.cos6x theo coskx S: cos5x = 1  cos5x  5cos3x  10cosx  ; cos6x =  cos6x  6cos4x  15cos2x  10  10 32 Bài 4: Ch ng minh :  n  2  ...  1 a) Cn1  Cn4  Cn7    2n  2cos 3  ;   n  4   1 b) Cn2  Cn5  Cn8    2n  2cos  3  Bài 5: Cho s ph c d ng l ng giác z = r  cos +isin   t ei  cos  i sin Ch ... viên: Lê Bá Tr n Ph Ngu n: Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58 -58 -12 ng Hocmai.vn - Trang | - ...
 • 2
 • 109
 • 0

Bài 5. Đa dạng thế giới sinh vật

Bài 5. Đa dạng thế giới sinh vật
... học sinh NỘI DUNG VIẾT THU HOẠCH  Viết thu hoạch cấp tổ chức đa dạng thực vật động vật mà em quan sát  Tại phải bảo tồn đa dạng sinh vật? Em phải làm để đóng góp vào việc bảo tồn đa dạng sinh ... đa dạng giới sinh vật (cả cấp độ tổ chức tế bào, mơ, quan, hệ quan, cá thể, lồi, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, cấu tạo hoạt động tập tính)  Nhận thức cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh vật ... dạng sinh vật? I CẤP ĐỘ TẾ BÀO II MƠ III CƠ QUAN IV CƠ THỂ  Chưa có cấu tạo thể (vi rút)  Cơ thể đơn bào Vi khuẩn (giới khởi sinh) Động vật nguyên sinh (giới nguyên sinh)  Cơ thể đa bào ...
 • 71
 • 1,016
 • 6

Bài 5: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện

Bài 5: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện
... dẫn tự học: * Bài vừa học: - Tiếp tục tập đọc vẽ khối đa diện tập vẽ lại khối đa diện học - Tập làm mô hình khối đa diện * Bài học: - Đọc trước Bản vẽ khối tròn xoay” - Làm mô hình khối tròn: Hình ... tên lên bảng Hoạt động 4: Tìm hiểu thực hành * GV dẫn HS làm cá nhân * HS làm cá nhân theo hướng dẫn GV III/ Tổ chức thực hành - GV hướng dẫn kiểm tra thường xuyên cách tiến hành tập thực hành ... GV nhận xét làm thực hành như: Sự chuẩn bò HS, cách thực qui trình, thái độ làm việc… - GV hướng dẫn HS tự đánh giá làm dựa theo mục tiêu học - GV thu nhà chấm, chấm thử vài bài, nhận xét đánh...
 • 2
 • 4,685
 • 14

Chương IV - Bài 5: Đa thức

Chương IV - Bài 5: Đa thức
... đơn thức đó? * Định nghĩa: Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức Ví dụ: Cho đa thức: x y 3xy + 3x + x y x + 2 Hãy rõ hạng tử đa thức ?1: Hãy viết đa thức rõ có hạng đa thức ... thức bậc hạng tử có bậc cao dạng thu gọn đa thức Chú ý: - Số gọi đa thức không bậc - Khi tìm bậc đa thức, trước hết ta phải Thu gọn đa thức Tìm bậc đa thức: P = 3x5 x3 y xy + 3x5 + 2 E = 3x ... 150y đa thức Bài 26 (SGK) Thu gọn đa thức sau: Q = x2 + y2 + z + x2 y2 + z2 + x2 + y2 z2 Q = 3x2 + y2 + z Hướng dẫn nhà - Nắm vững khái niệm đa thức, cách thu gọn đa thức bậc đa thức - Làm tập:...
 • 27
 • 245
 • 0

bài 5:nhảy cao-đá cầu-chạy bền

bài 5:nhảy cao-đá cầu-chạy bền
... x x x x x x x x x  4-5L/em/ Cự ly đà +Một số điểm luật nhảy cao (dựa vào sách TD tr 81) 3.Chạy bền +Chạy tăng tốc cự ly 60-100m Nữ4 lần Nam5 lần PHẦN KẾT THÚC +Thực số đđt hồi phục bắp +Nhận...
 • 4
 • 493
 • 1

bai 5 cung cau da sua(MH)

bai 5 cung cau da sua(MH)
... 2.- Biểu nội dung cung – cầu  1 .Cung – cầu tác động lẫn Cầu tăng Cung tăng Cầu giảm Cung giảm 2 .Cung – cầu ảnh hưởng đến giá thò trường Cung > Cầu Giá giảm Cung >  Cầu Giá tăng Theo em giá ... lên? Cung Cầu I.- Khái niệm cung, cầu Các yếu tố ảnh hưởng đến chúng NỘI DUNG BÀI HỌC II.- Mối quan hệ cung – cầu Trong SX lưu thông hàng hoá III.-Vận dụng quan hệ cung – cầu  I.- Khái niệm cung, ... giảm ?  Giá thò trường ảnh hưởng đến cung cầu Cung Cầu Giá tăng Cung tăng Cầu giảm Giá tăng Giá giảm Cung giảm Cầu tăng Giá giảm  3.- Vai trò quan hệ cung – cầu Lí giải giá giá trò hàng hoá...
 • 24
 • 153
 • 0

Bài 5. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối đa diện

Bài 5. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối đa diện
... việc -Bài vẽ Dặn dò -Về nhà luyện tập cách vẽ khối đa diện - ọc trước -o0o - 5_2 -HS vẽ hình chiếu cạnh -HS đo kích thước mô hình -HS vẽ HC đứng & HC -HS vẽ HC cạnh -HS nộp vẽ theo tổ -Thu ... III .Các bước tiến hành -Bước 1: Đọc nội dung thực hành -Bước 2: Kẻ bảng 3.1 đánh dấu X vào ô thích hợp -Bước 3: Vẽ hình chiếu  Hoạt động -Cho HS kẻ bảng 5.1 làm -GV cho tổ vẽ phác nháp ... công) -GV cho HS đo mô hình để vẽ kích thước -GV nhắc HS vẽ vò trí , cân đối hình giấy vẽ -Nếu mô hình nhỏ dùng tỉ lệ phóng to 4.Củng cố -Sự chuẩn bò tổ & cá nhân -Cách thực quy trình -Thái độ...
 • 2
 • 6,370
 • 10

Bài giảng Đề + ĐA số 5/2011

Bài giảng Đề + ĐA số 5/2011
... suy x + y + = z x z + = y 2 0 n x(1 + x) n = Cn x + Cn x + Cn x + + Cn x n +1 Lấy đạo hàm hai vế ta có : n (1 + x) n + nx (1 + x ) n = Cn + 2Cn x + 3Cn x + + (n + 1)Cn x n Thay x = vào ... trình: Mặt phẳng 2x + = y z 2 x + ( y 2) z = hay n CÂU 7A Ta có (1 + x) n = Cn + Cn x + Cn x + + Cn x n , suy ( [ ] ) [ ] n x(1 + x) n = Cn x + Cn x + Cn x + + Cn x n +1 Lấy đạo hàm hai ... ( x0 + 1) ( y 2) 3( x0 + 1) = Khoảng cách từ I ( ;2) tới tiếp tuyến d= 3(1 x0 ) 3( x0 + 1) + ( x0 + 1) = x0 + + ( x0 + 1) = Theo bất đẳng thức Côsi + ( x0 + 1) 2 ( x0 + 1) + ( x0 + 1) ...
 • 4
 • 138
 • 0

Tài liệu Bài 5: Kế thừa – Đa hình ppt

Tài liệu Bài 5: Kế thừa – Đa hình ppt
... Sự kế thừa Một ưu điểm bật lập trình hướng đối tượng thừa kế, sử dụng lại thuộc tính hành vi lớp Có hai kiểu kế thừa lập trình, đơn kế thừa đa kế thừa C# cung cấp mô hình đơn kế thừa Thực kế thừa ... C#, ta tạo lớp kế thừa cách công thêm dấu “:” sau tên lớp kế thừa theo sau lớp sở sau: public class ListBox : Window có nghĩa ta khai báo lớp ListBox kế thừa từ lớp Window 1 Sự kế thừa class Animal ... displayProperties()  tại lớp Animal kế thừa xuống hai lớp Dog Chicken Do ta gọi hàm này, kết hiển thị gọi hàm displayProperties()  theo đối tượng objDog objChicken khác 2 Đa hình class Parent     {        ...
 • 21
 • 249
 • 0

nền tảng lập trình c bài 5 tính thừa kế và đa hình

nền tảng lập trình c bài 5 tính thừa kế và đa hình
... TRƯỜNG ĐẠI H C KHOA H C TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN H C Bài 5: Tính thừa kế Đa hình • • • • Tính thừa kế (Inheritance) Lớp trừu tượng (Abstract) Lớp niêm phong (Sealed) Tính đa hình lớp (Polymorphism) ... TP.HCM TRUNG TÂM TIN H C Khái niệm • Tính thừa kế khái niệm tảng cho phép tái sử dụng mã lệnh tồn điều giúp tiết kiệm thời gian vi c lập trình C c class thừa kế từ class kh c Class gọi class ... thay c i đặt class cha với c i đặt C c thành viên virtual abstract class cha cho phép class dẫn xuất ghi đè chúng Phương th c abstract th c chất phương th c virtual ngầm định HOCLAPTRINHWEB.COM...
 • 42
 • 157
 • 0

BÀI 5: ĐA CỘNG TUYẾN doc

BÀI 5: ĐA CỘNG TUYẾN doc
... hưởng riêng phần biến 5.1 Khái niệm đa cộng tuyến 5.1.1 Đa cộng tuyến hoàn hảo Bài toán Các biến X , X , , X k gọi đa cộng tuyến hoàn hảo hay gọi đa cộng tuyến xác tồn λ , , λ k không đồng thời ... lượng có đa cộng tuyến không hoàn hảo Trong thực tế xảy trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo biến độc lập có quan hệ thực tuyến tính với Vì có tượng đa cộng tuyến thường xảy tượng đa cộng tuyến không ... lượng có đa cộng tuyến hoàn hảo Chúng ta thấy có tượng đa cộng tuyến hoàn hảo hệ số hồi quy không xác định sai số tiêu chuẩn chúng vô Để đơn giản xét mô hình hồi quy biến 67 Bài 5: Đa cộng tuyến...
 • 14
 • 234
 • 0

Bài 5 Đa thức

Bài 5 Đa thức
... Kiến thức cần nắm vững : Đa thức : - Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức Thu gọn đa thức : - Để thu gọn đa thức ta cộng đơn thức đồng dạng Bậc đa thức : - Bậc đa thức ... gian: Hết 15 10 14 13 12 11 Đa thức đa thức hạng tử có bậc Cho đa thức A = 2x + 3x(x - y) - 8y(x + y) Đa thức A sau thu gọn có phải đa thức không ? Ta có A = 2x + 3x -3xy - 8xy - 8y A = 5x 11xy ... tử có bậc cao dạng thu gọn đa thức hớng dẫn học nhà -Học theo SGK để hiểu rõ đa thức, bậc đa thức -Làm tập 24, 26 ( SGK/38) 24 28 (SBT/13) -Đọc trớc bài: Cộng trừ đa thức Ôn lại tính chất phép...
 • 18
 • 230
 • 0

Đề tài: "Chiến lược phân phối của cà phê Trung Nguyên như thế nào, để trong vòng 5 năm đã có mặt tại mọi miền đất nước. Và đâu là thành công và thất bại trong chiến lược phân phối của Trung Nguyên" ppsx

Đề tài:
... hoàn thành tiểu luận với tất kiến thức kỹ nhóm để làm rõ vấn đề: Chiến lược phân phối phê Trung Nguyên nào, để vòng năm mặt miền đất nước đâu thành công thất bại chiến lược phân phối Trung ... dùng mong chờ Trung Nguyên tầm vóc thể qua hành động kết cụ thể - 50 - 2 .5 Thành công thất bại kênh phân phối Trung Nguyên 2 .5. 1 Thành công  Những thành công kênh phân phối Trung Nguyên: Vừa thâm ... phân phối Trung Nguyên .47 2 .5. 1 Thành công 47 2 .5. 2 Thất bại 49 CHƯƠNG 51 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CỦA TRUNG NGUYÊN 3.1 Về phía Trung Nguyên...
 • 61
 • 941
 • 5

bài giảng công nghệ 8 bài 5 bài tập thực hành - đọc bản vẻ các khối đa diện

bài giảng công nghệ 8 bài 5 bài tập thực hành - đọc bản vẻ các khối đa diện
... tiến hành - Bước 1: Đọc kĩ nội dung thực hành, kẻ vào bảng 5. 1 vào làm, sau đánh dấu (x) vào ô thích hợp bảng - Bước 2: Vẽ hình chiếu đứng, cạnh vật thể A, B, C, D Hình 5. 1 Các vẽ hình chiếu Bảng ... chiếu Bảng 5. 1 Vật thể Bản vẽ A B C D A B C Hình 5. 2 Các vật thể D IV Nhận xét đánh giá A B C D Hình Các vẽ hình chiếu Bảng 5. 1 Vật thể Bản vẽ A B C X X D X X A B C Hình 5. 2 Các vật thể D Cách vẽ ... vào bảng 5. 1 để rõ tương ứng vẽ vật thể Hãy vẽ hình chiếu đứng, chiếu chiếu cạnh vật thể A, B, C, D Hình 5. 1 Các vẽ hình chiếu Bảng 5. 1 Vật thể Bản vẽ A B C D A B C Hình 5. 2 Các vật thể D III Các...
 • 9
 • 15,341
 • 19

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 5 đa thức

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 5 đa thức
... đa thức Mỗi đơn thức coi đa thức Tiết 56 : ĐA THỨC 1) Đa thức : Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức ?1 Hãy viết đa thức rõ hạng tử đa thức Chú ý Mỗi đơn thức coi đa ... y - xy + x5 + Tiết 56 : ĐA THỨC 1) Đa thức : Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức Chú ý Mỗi đơn thức coi đa thức 2) Thu gọn đa thức 3) Bậc đa thức : Bậc đa thức bậc hạng ... tổng đơn thức ? Tổng đơn thức : : Tổng đơn thức Biểu thức đa thức xxzy + xy2 2+ xy + 77 zy + xy + xy + Biểu thức đa thức Tiết 56 : ĐA THỨC 1) Đa thức : Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng...
 • 11
 • 276
 • 0

Xem thêm