Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh quảng ninh từ nay đến năm 2020

Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế hội tỉnh quảng ninh từ nay đến năm 2020

Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế  xã hội tỉnh quảng ninh từ nay đến năm 2020
... 85 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG NINH TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 86 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Quảng Ninh đến năm 2020 86 3.1.1 ... đến năm 2020 Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1 Tổng quan nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Thuật ngữ nguồn nhân lực ... trò nguồn nhân lực trình phát triển kinh tế - hội 1.2 Phát triển nguồn nhân lực 1.2.1 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 1.2.2 Sự cần thiết khách quan phát triển nguồn nhân lực...
 • 123
 • 49
 • 0

Thu hút vốn đầu nhằm phát triển kinh tế - hội tỉnh Lâm Đồng định hướng đến năm 2020

Thu hút vốn đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng định hướng đến năm 2020
... kinh tế - hội ngày hợp lý có hiệu b) Tác động thu hút vốn đầu phát triển kinh tế - hội - Tác động vốn đầu hội tăng trưởng kinh tế Tổng sản phẩm hội (GDP, theo giá 1994) năm 2010 ... triển kinh t - hội tỉnh Lâm Đồng 3.1.1 Mục tiêu phát triển đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - hội theo hướng tiếp tục đầu xây dựng kết cấu hạ tầng kinh ... nguồn vốn đầu sử dụng nguồn vốn có hiệu CHƢƠNG GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN CHO ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 201 1-2 015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 3.1 Định hƣớng phát triển...
 • 14
 • 487
 • 4

Thu hút vốn đầu nhằm phát triển kinh tế - hội tỉnh Lâm Đồng định hướng đến năm 2020

Thu hút vốn đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng định hướng đến năm 2020
... luận thu hút vốn cho đầu phát triển kinh t hội Chƣơng 2: Thực trạng thu hút vốn đầu phát triển kinh t - hội tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 200 6-2 010 Chƣơng 3: Giải pháp thu hút vốn đầu phát ... tài Thu hút vốn đầu nhằm phát triển kinh tế - hội tỉnh Lâm Đồng định hƣớng đến năm 2020 ’ để nghiên cứu cách hệ thống sở vấn đề lý luận đầu tư, thu hút vốn đầu tư, mối quan hệ giữ đầu ... trưởng kinh tế; Xuất phát từ thực tiễn thu hút vốn sử dụng vốn cho phát triển kinh tế - hội địa phương thời qua, đề xuất giải pháp thu hút sử dụng nguồn vốn đầu phát triển kinh tế - hội tỉnh...
 • 120
 • 212
 • 0

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN CỦA TỈNH BẾN TRE TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020.PDF

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN CỦA TỈNH BẾN TRE TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020.PDF
... ph ác y - ti s , chi bi kinh có ngành nh : khai khí, hàng h , B phát tri B th kinh t thu s , khai thác d c phát tri (các phòng - an ninh… Tre Kinh t thu diêm nghi ,…; kinh t vùng ven bi , chi ... , Tre, g : Bình kinh t bi , c t lu vi: kinh t thu bi kinh t Tre chi phát tri ngành, vùng y ên c ên c qu lý nhà n c t t không ki h t ph ho kh n ng ki t mà c quan soát r h 16 ch , tình hình phát ... à: qu b xã h b v , t ng tr v môi tr kinh t ph Xem phát tri i iv kinh t 27 nhi v tr th tâm, xây d k tr h ch mb ch gi qu * trung phát tri khuy kinh t - xã h phát tri nghi ph B t ng m ch bi v trình...
 • 88
 • 116
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020
... thống quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội nước với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội vùng, lãnh thổ, phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội với quy hoạch phát ... - hội, quốc phòng, an ninh nước; quy hoạch phát triển ngành địa phương " Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội sở để lập kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm hàng năm Theo quy ... tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007-2012 Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thực quy hoạch phát triển kinh tế - hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 CHƯƠNG I CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ HOẠCH...
 • 111
 • 237
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực thời vụ khách sạn sofitel plaza hà nội

Một số giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực thời vụ khách sạn sofitel plaza hà nội
... mà khách sạn cần cải thiện để hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực nhằm đạt mục tiêu chung khách sạn Những biểu lý đưa đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực thời vụ khách sạn ... lý nguồn nhân lực thời vụ chất lượng nguồn nhân lực thời vụ Sofitel Plaza Hanoi GVHD: ThS Vũ An Dân SV: Lương Thị Thanh Xuân - A2K20 • Đề xuất số giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực thời vụ Sofitel ... THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGUỒN NHÂN LỰC THỜI VỤ TẠI KHÁCH SẠN SOFITEL PLAZA HANOI 1.1 Khách sạn kinh doanh khách sạn 1.2 Khái niệm đặc điểm nguồn lực khách sạn 1.3 Lý thuyết...
 • 72
 • 54
 • 0

Phân tích cơ cấu ngành kinh tế và đề xuất một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế hội tỉnh quảng ninh đến năm 2020

Phân tích cơ cấu ngành kinh tế và đề xuất một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế  xã hội tỉnh quảng ninh đến năm 2020
... hướng chiến lược phát triển Kinh tế - hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH 1.1 CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ ... kinh tế đề xuất số giải pháp chuyển dịch cấu theo định hướng chiến lược phát triển Kinh tế - hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020" MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Làm rõ số vấn đề lý luận cấu kinh tế chuyển ... 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ THEO ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 73 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHUYỂN...
 • 115
 • 180
 • 0

Tình hình thu hút vốn ODA cho đầu phát triển kinh tế hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2001-2008

Tình hình thu hút vốn ODA cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2001-2008
... PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ODA CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH I ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT VỐN ODA VÀO TỈNH QUẢNG NINH Chiến lược phát triển kinh tế hội tỉnh Quảng Ninh đến 2010 ... phát triển kinh tế - hội năm 2008 đòi hỏi phải có nỗ lực phấn đấu cao toàn tỉnh 20 Khái quát chung tình hình thu hút vốn ODA vào tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2001-2008 2.1 .Tình hình thu hút vốn ... hút ODA vào tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2001-2008 Thành tựu đạt Có thể nói , hoạt động thu hút sử dụng vốn ODA thời gian qua góp phần tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế hội tỉnh Quảng Ninh...
 • 57
 • 270
 • 0

một số giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất - thương mại toàn phát

một số giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất - thương mại toàn phát
... i Công ty TNHH SX - TM Toàn Phát 92 4.1.10 Bài h c kinh nghi m rút qu n tr ngu n nhân l c t i công ty TNHH SX – TM Toàn Phát 4.2 M t s gi i pháp qu n tr ngu n nhân l c c a Công Ty TNHH SX TM Toàn ... i Công Ty TNHH SX - TM Toàn Phát 4.1.3 Th c tr ng v phân tích công vi c tiêu chu n ch c danh t i công ty TNHH SX - TM Toàn Phát 4.1.4 76 76 Th c tr ng v ho ch ñ nh ngu n nhân l c c a công ty TNHH ... i pháp qu n tr ngu n nhân l c có th áp d ng Công Ty TNHH SX - TM Toàn Phát 1.5 Ph m vi nghiên c u - N i dung nghiên c u: M t s gi i pháp qu n tr ngu n nhân l c t i Công Ty TNHH SX - TM Toàn Phát...
 • 166
 • 266
 • 0

318 Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may TP.HCM đến năm 2010

318 Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may TP.HCM đến năm 2010
... đào tạo từ trường đào tạo đến doanh nghiệp dệt may đòa bàn Tp Hồ Chí Minh CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DỆT MAY TP HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NGÀNH DỆT ... tố sống Tất điều thúc tác giả chọn đề tài: Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Tp Hồ Chí Minh đến năm 2010 với mong muốn tìm số giải pháp thúc đẩy công tác đào tạo nguồn ... II : Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may Tp.Hồ Chí Minh Chương III: Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2010 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ...
 • 105
 • 323
 • 2

472 Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may TP.HCM đến năm 2010

472 Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may TP.HCM đến năm 2010
... đào tạo từ trường đào tạo đến doanh nghiệp dệt may đòa bàn Tp Hồ Chí Minh CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DỆT MAY TP HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NGÀNH DỆT ... tố sống Tất điều thúc tác giả chọn đề tài: Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Tp Hồ Chí Minh đến năm 2010 với mong muốn tìm số giải pháp thúc đẩy công tác đào tạo nguồn ... II : Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may Tp.Hồ Chí Minh Chương III: Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2010 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ...
 • 105
 • 266
 • 1

720 Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ở Công ty đóng tàu Hạ Long

720 Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ở Công ty đóng tàu Hạ Long
... ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY ĐÓNG TÀU HẠ LONG I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐÓNG TÀU HẠ LONG Thông tin chung Công ty đóng tàu Hạ Long 16 Tên công ty: Công ty đóng tầu Hạ Long (trước Công ... ty CHƯƠNG III: CẤC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 43 I MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Một số giải pháp cấu NNL Một số giải pháp đào tạo nâng cao chất lượng ... việc đào tạo phát triển đội ngũ NNL Tầm quan trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực II ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Đặc điểm đào tạo nguồn nhân lực nói chung Đặc điểm đào tạo nguồn nhân lực...
 • 55
 • 330
 • 2

Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may

Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may
... NGHIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DỆT MAY Ở TRUNG QUỐC VÀ THÁI LAN 2.4.1 Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may Trung Quốc 2.4.2 Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực ngành ... trường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành có nhiều nỗ lực công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhiều hạn chế Nguyên nhân vấn đề công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa có giải pháp ... lý luận Chương II : Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may Tp.Hồ Chí Minh Chương III: Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2010 CHƯƠNG...
 • 105
 • 777
 • 13

Một số giải pháp quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001_2000 tại Công ty CP bê tông

Một số giải pháp quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001_2000 tại Công ty CP bê tông
... đề quản nguồn nhân lực Đối với Công ty CP tông vậy, theo phơng châm Công ty: phát triển nguồn nhân lực mục tiêu song hành với phát triển Công ty Từ văn quản nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ... tài Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Công ty CP tông đợc thực với giúp đỡ bảo tận tình PGS.TS Mai Văn Bu, ban giám đốc, anh chị công ... thực tiễn Công ty, đồng thời giải pháp đa góp phần hoàn thiện công tác quản nguồn nhân lực Công ty Công ty CP tông xác nhận sinh viên Hoàng Anh hoàn thành tốt đợt thực tập Công ty từ ngày...
 • 14
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh quảng ninhchiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh quảng ninhmột số giải pháp quản trị nguồn nhân lựcmột số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may 2014thực trạng và giải pháp phát huy nhân tố con người trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở quảng bình hiện nayphương hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tại tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tếxây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở quảng bình hiện nay với việc phát huy nhân tố con ngườiviện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh bắc ninhtình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh bắc ninhluận văn quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh quảng trị đến năm 2020bài 2 đường lối phát triển kinh tế xã hội của đảng cộng sản việt nam chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố hà nội đến năm 2010quy hoach phat trien kinh te xa hoi vung dong bang song hong den nam 2010 va nam 2020tổng quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh quảng bình năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố hải phòng đến năm 2025triển vọng phát triển kinh tế xã hội của tp hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050Giáo trình listening phần 1Giáo trình từ vựng tiếng anh thương mại phần 2QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NAM ĐỊNHCách đánh dấu trọng âm và phát âm đúng tiếng anh phần 2Động từ bất quy tắc và những điều cần yếu trong văn phạm tiếng anh phần 2SKKN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG dẫn học SINH NGHIÊN cứu KHOA học THÔNG QUA TRẢI NGHIỆM KHOA họcskkn rèn kỹ năng làm văn thuyết minh qua hoạt động tìm hiểu làng nghề truyền thống và di tích lịch sử tại địa phươngNghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (computational fluid dynamics – CFD) trong các bài toán kỹ thuậttìm hiểu và triển khai hệ thống ghost cast serverHoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH điện điện tử 3cTổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kinh doanh nhà và xây dựng hải dươngHoạt động cho vay vốn tín dụng đối với hộ nông dân của NHCSXH chi nhánh đông anh thành phố hà nộiNâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán artexGiáo án Hình học 10 hệ trục tọa độMôi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thái Lan và bài học kinh nghiệm đối với Việt Namđồ án VPN ( virtual private network )5 đề ôn thi trắc nghiệm toán 12 HK1Đo lường lợi nhuận tại công ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngãi.Lâm sàng phụ khoa và giải phẫu bệnh phàn 1Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định.