Bai 6 BTTL

Bai 6 - Nghe thuat ra quyet dinh.doc

Bai 6 - Nghe thuat ra quyet dinh.doc
... không rõ ràng NGHE THUAT LANH DAO CFVG Các yếu tố cân nhắc đònh CÔNG CẤU VIỆC CHỨC CƠ TỔ RA QUYẾ T ĐỊNH NHÂN BẠN VIÊN NGHE THUAT LANH DAO CFVG Phần NGHỆ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH I Ra đònh Ra đònh liên ... hiệu - Ý thức hạn chế mặt nhận thức - Xem xét mối quan hệ nhân - Thảo luận tình với đồng - Xem xét vấn đề nhiều góc độ khác - Có đầu óc cởi mở, chí chấp nhận bạn phần nguyên nhân vấn đề - Theo ... đònh Thực đinh (I) lập kế hoạch kiểm tra (R) I 16 NGHE THUAT LANH DAO CFVG Bạn trở thành người đònh có hiệu bạn kiểm tra lại trình đònh Mục kích việc thẩm tra để tập hợp thông tin thầm tạo điều...
 • 28
 • 1,764
 • 7

Bài 6: Hidrocacbon mạch hở

Bài 6: Hidrocacbon mạch hở
... Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa-Thầy Sơn Bài Hidrocacbon mạch hở Câu 14: Hợp chất CH3CH2-CH(CH3)-C C-CH(CH3)2 có tên A 3,6-đimetylhept-4-in B isopropylisobutylaxetilen ... Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa-Thầy Sơn Bài Hidrocacbon mạch hở tử X Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 ... cấu tạo Y A CH3-CH2-CH3 B CH2=CH-CH3 C CH C-CH3 D CH2=C=CH2 Câu 30: Cho 0,1 mol hiđrocacbon X mạch hở làm màu vừa đủ 300 ml dung dịch Br 1M, tạo dẫn xuất có chứa 90,22% brom khối lượng X tác dụng...
 • 3
 • 1,572
 • 10

Sửa chữa điện tử - Bài 6

Sửa chữa điện tử - Bài 6
... Khởi động nguồn - Sử dụng mạch tắt chờ 809 801 Hình 6. 7 Hình 6. 8 - Không sử dụng mạch tắt chờ Hình 6. 9 IC842 III PHẦN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP - Sinh viên thực tập trực tiếp nguồn bò Pan - Sử dụng thiết ... bò đo kiểm tra phát vùng linh kiện bò hư Hình 6. 10: Sơ đồ nguồn dùng tạo pan để sửa chữa An toàn thực tập sửa chữa: - Chỉnh tầm đo đối tượng đo - Tránh sai số cho thiết bò Tùy thời điểm cụ thể ... IC ổn áp 78R08, cực B điều khiển xung kích - IC STR-F 665 4: Nguồn cấp chân điều khiển mạch bên: Khi cấp nguồn IC chưa hoạt động, tụ C nạp tới điện áp 16V IC hoạt động Thời gian để kích IC chạy...
 • 7
 • 576
 • 22

Bài giảng Matlab - Bài 6

Bài giảng Matlab - Bài 6
... kiện if - end Cấu trúc điều kiện if-else-end Các ví dụ Khái niệm trình Là cấu trúc lập trình Sử dụng tất ngôn ngữ lập Các phép toán logic - Phép VÀ: & - Phép HOẶC: | - Phép BẰNG: == - Phép KHÔNG ... trình bậc ax+b=0 Start Nhập a,b a=0 No Yes b=0 No Nghiệm x=-b/a Yes Pt vo so ngh End Pt vo nghiệm Cấu trúc điều kiện if-elseif-else-end Cú pháp: if Lưu đồ giải thuật Start Lệnh ... ~= Cấu trúc điều kiện if-end Cú pháp: if Lệnh 1; Lệnh 2; ……… Lệnh n; end Điều kiện: biểu thức logic điều kiện biểu thức toán học - Nếu giá trò biểu thức khác Matlab hiểu điều kiện thực...
 • 9
 • 398
 • 5

Bài giảng Luật thuế - Bài 6

Bài giảng Luật thuế - Bài 6
... CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG KINH TẾ XÃ HỘI + Những nội dung sửa đổi Luật thuế xk, thuế nk trình bày Quốc hội thông qua để thay Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập hành, Luật ... thực kê khai thuế, nộp thuế theo quy định Luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành vế thuế + Khai man thuế, trốn thuế việc phải nộp đủ tiền thuế theo quy định Luật tùy theo ... mại thời điểm phải hòan thuế  Về xử lý vi phạm Điều 23 ) Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế xk, thuế nk , Luật thuế xnk quy định cụ thể việc xử lý đối tượng nộp thuế có hành vi vi phạm...
 • 19
 • 520
 • 7

Thực hành phay - Bài 6

Thực hành phay - Bài 6
... TRÍ BAN ĐẦU RỒI TẮT MÁY NÊN THỰC HIỆN ĐƯỜNG CHUYỄN DAO KHÔNG GIÁN ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐỒ GÁ PHƯƠNG PHÁP PHAY RÃNH V BƯỚC BƯỚC CÁC LOẠI Dao phay DÙNG ĐỂ PHAY rãnh v MÁY PHAY VẠN NĂNG THƯỚC ĐO SÂU CÁC ... phôi 12,5 R8 40 60 Bản vẽ chi tiết gia công 7,5 25 90° 25 14 40 60 Các phương pháp kiểm tra rãnh v Dùng thước đo góc Dùng đồng hồ so KIỂM TRA RÃNH V DÙNG DƯỢNG VÀ Ê-KE 90D DÙNG Ê-KE 909 DÙNG KHỐI ... RÃNH SÂU 14mm GÁ CHI TIẾT NGHIÊN 457 CHỈNH DAO CẮT THÔ TIẾP TỤC THỰC HIỆN VỚI RÃNH CÒN LẠI THAY DAO PHAY GÓC KÉP 10 GÁ CHI TIẾT VÀ PHAY TINH ĐÚNG KÍCH THƯỚC & YÊU CẦU KỸ THUẬT 11 KIỂM TRA, THÁO...
 • 25
 • 223
 • 3

Hướng dẫn thực tập công nhân - Bài 6

Hướng dẫn thực tập công nhân - Bài 6
... chạy chương trình ta III PHẦN THỰC TẬP CỤ THỂ • Viết chương trình xuất nhập liệu - Giới thiệu tổ thực tập - Thiết lập cổng com - Đóng, mở cổng - Gửi liệu cổng COM - Nhận liệu từ cổng COM hiển ... thời gian trôi qua, mã lệnh đặt Thực tập công nhân Trang 29 Xưởng điện tử Bài 6: Lập trình phương thức xử lý tình OnTimer gọi thực thi Nếu Tiẻ hiệu lực OnTimer thực thi đặn Timer Delphi dặt lớp ... TForm1.editFileNameChange(Sender: TObject); begin end; end Sau nhấn F9 ta có Thực tập công nhân Trang 28 Xưởng điện tử Bài 6: Lập trình 2.2 .6 Trình đơn (MainMenu) Trình đơn đối tượng đồ họa bạn thường thấy...
 • 12
 • 298
 • 3

bài 6 Quản lý bộ nhớ

bài 6 Quản lý bộ nhớ
... yêu cầu ban đầu tiến trình Một tiến trình cần nạp vào nhớ để xử Trong phương thức tổ chức đây, tiến trình lưu trữ nhớ suốt trình xử 66 Tuy nhiên, trường hợp tiến trình bị khóa, tiến trình ... nó, chuyển tạm thời nhớ phụ sau nạp trở lại vào nhớ để tiếp tục xử Các cách tổ chức nhớ phải chịu đựng tình trạng nhớ bị phân mảnh chúng tiếp cận theo kiểu cấp phát vùng nhớ liên tục cho tiến ... khác đến vị trí vật Hình : Chia sẻ code hệ phân đoạn 69 Quản việc cấp phát nhớ cho tiến trình: Tổ chức danh sách đoạn cấp phát đoạn trống, đoạn chứa tiến trình (P) hay vùng nhớ trống hai tiến...
 • 16
 • 1,083
 • 5

Bài giảng quản lý dự án - Bài 6

Bài giảng quản lý dự án - Bài 6
... co 24, đậm, dan1.3, trước 18) – GIUA (S24-D1. 3-1 8/0) Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS (GrightS 1 6- d1. 3 -6 /0Lef5) Nhóm thực hiện: Nhóm Lớp K46CA (GrightS 1 6- d1.2I -6 / 0Lef5) ca sử dung yes no đối tượng tùy ... trước 6pt – Đánh số câu hỏi hay tập chữ số ) – ChonR-L0.5 (a) Chọn dấu đầu dòng (căntrái 0 .65 cm, căn2bên, NTRoman, co13,dãn1,3line, trước 6pt - Đánh số câu hỏi, tập chữ số bảng, hộp) – ChonR-L0 .65 ... – GiuaS13-d22 TÊN HỘP, TÊN HÌNH (ARIAL, DÃN 17) – GIUA-S14A-D17 TÊN HỘP, TÊN HÌNH, TIÊU ĐÊ (Arial, co14, dãn 22 )- GIUA-S14A-D22 TÊN HỘP, TÊN HÌNH, ĐỀ TÀI (Arial, co18, dãn 27 )- GIUAS14-D22 TIÊU...
 • 8
 • 284
 • 0

SQL Server - Bài 6

SQL Server - Bài 6
... the data in a result set for T -SQL statements in scripts, stored procedures, and triggers Microsoft Cursor Implementations  Transact -SQL Server Cursors    API Server Cursors   Used in scripts, ... Microsoft Variables SQL Server supports two types of variables in T -SQL @@global_variable @local_variable Microsoft List of Global variables @@CONNECTIONS Number of connections made to the server since ... since SQL Server was started @@CURSOR_ROWS Number of rows in the most recently opened cursor @@ERROR Error number of the last T -SQL error @@FETCH_STATUS if the last fetch status was successful -1 ...
 • 42
 • 258
 • 0

OCD-Bai 6-Khia canh con nguoi-Dr Lan Anh

OCD-Bai 6-Khia canh con nguoi-Dr Lan Anh
... ngân sách, trang thiết bị (Lan Anh, Khía cạnh người thay đổi 2009) - Dr Lan Anh HỆ QUẢ: nhân doanh nghiệp không tạo điều kiện, đổi kịp so với tốc độ đổi công nghệ cạnh tranh thị trường! HỆ QUẢ: ... Khía Almost 1/2 disagreed cạnh -con người thay đổi Dr Lan Anh Hai khía cạnh thay đổi Technical Side of Change Human Side of Change Khía cạnh người thay đổi - Dr Lan Anh Một dự án thay đổi thành ... đổi - Dr Lan Anh Thảo luận: Phản ứng với thay đổi  Anh/ chị phản ứng vai trò người đứng đầu nhóm làm việc nhận thấy thay đổi đem lợi ích cho phận khác cty, lại bất lợi cho nhóm anh/ chị? • Anh/ chị...
 • 42
 • 384
 • 10

Xem thêm