Bai 06 HDGBTTL tich phan phan 5

Bai 06 HDGBTTL tich phan phan 5

Bai 06 HDGBTTL tich phan phan 5
...  (2 x  4)  dx  d ( x  x  3)   x2  x   x2  x   d ( x  x  3) x  4x  5  ( x  3)( x  1)dx 2 5 ( x  1)  ( x  3) d ( x  x  3) 7  dx     dx     dx  2 x 1 ( x  3)( ... x  dx Hướng dẫn giải: Ta có: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58 -58 -12 - Trang | - Khóa học LTĐH môn Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương  x3  x  dx   [2 x   x ...  x  1 3x   x  ln 3x  x   ln C 12 x 1 Bài Tính tích phân: x3  52 x  3x2  8x  dx 1 Hướng dẫn giải: 0 x3  52 x 32 0 1 1  3x2  8x  dx   [3x   3x2  8x  ]dx   (3x  8)dx...
 • 3
 • 106
 • 0

Chuong IIIBai 5- Bai 6Ung dung tich phan-tinh dien tich (CT co ban)

Chuong IIIBai 5- Bai 6Ung dung tich phan-tinh dien tich (CT co ban)
... sinx , y = cosx Giải : Pthđgđ : sinx = cosx ⇔ x = π/4 ∈ [0; π] Vậy diện tích hình phẳng : π S = ∫ sin x − cos x dx π S= π ∫ sin x − cos x dx + π∫ sin x − cos x dx π S= π ∫ (sin x − cos x)dx + ... π S= π ∫ (sin x − cos x)dx + π∫ (sin x − cos x)dx S = (cos x + sin x ) π π + (cos x + sin x) π = 2 Vd : Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai đường cong : y = x3 – x y = x – x2 Giải : Pthđgđ ... S1 = S = ∫ (2 x + 1)dx = 28 – Hình phẳng giới hạn đường cong trục hoành Cho (C) : y = f(x) liên tục [a;b] f(x)≥0 đoạn [a;b] Hình thang cong giới hạn đồ thị (C), trục hoành đường thẳng x=a ; x=b...
 • 11
 • 427
 • 1

Bài giảng Giải tích 11 chương 5 bài 4 Toán vi phân hấp dẫn

Bài giảng Giải tích 11 chương 5 bài 4 Toán vi phân hấp dẫn
... Cho hàm số f ( x) = x, Tính x0 = 4, ∆x = 0,01 ff ′′( x0 ) ∆x = 0,00 25 ∆x Vi phân bubo88 Định nghĩa Vi phân hàm số ứng với số gia x y = f ( x) ∆x dy = df ( x ) = f ... dx bubo88 Ví dụ Tìm vi phân hàm số a ) y = x − x + x − 1;  ( ) Giải dy = y′dx = x − x + dx b) y = ax + bx + cx + d ; c) y = cos x ⇒ dy = −2sin xdx bubo88 ỨNG DỤNG CỦA VI PHÂN VÀO PHÉP TÍNH GẦN ... trị gần Giải: Đặt f ( x ) = 8,99 x ⇒ f ′( x ) = f ( 8,99 ) = f ( − 0,01) x ≈ f ( ) + f ′ ( ) ( −0,01) 8,99 = − 0,01 ≈ 9+ = 2,9983 .( −0,01) DẶN DÒ - Học thuộc định nghĩa, phương pháp tính vi vân...
 • 8
 • 318
 • 0

Bài giảng bài ứng dụng tích phân trong hình học giải tích 12 (5)

Bài giảng bài ứng dụng tích phân trong hình học giải tích 12 (5)
... KIỂM TRA BÀI CŨ  Tính diện tích hình phẳng B giới hạn đồ thị hàm số x2 y  1 trục hoành, đường thẳng x = x=4  Đáp số: 13 B D A -10 a -5 -2 -4 -6 -8 b 10 ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH VẬT ... BÀI HỌC Cho hình phẳng (B) giới hạn đường y = (1 – x)2, y = 0, x = x = Thể tích khối tròn xoay cho hình phẳng (B) quay quanh trục Ox là: 5  C  8  A 2  B  Đáp án  D .2 B CỦNG CỐ BÀI ... BÀI HỌC Cho hình phẳng giới hạn đường x  y x = 0, y = -1 y = Thể tích khối tròn xoay cho hình phẳng quay quanh trục Oy là: Đáp án  A.  C .2  B  2  D  5 C BÀI TẬP VỀ NHÀ Xét hình...
 • 16
 • 66
 • 0

50 bài tập hóa học phân tíchphần 5

50 bài tập hóa học phân tích – phần 5
... bào điện phân nửa phản ứng anot catot Tính điện lượng tiêu thụ thể tích khí thoát điện cực (đo 250 C 1atm) điều chế 332 ,52 g KClO4 46/ Trong không khí dung dịch natri sunfua bị oxi hoá phần để giải ... 3.10-2M; thể tích dung dịch không thay đổi cho CO2 NaOH vào; số: pKa H2CO3 6, 35 10,33; pKs Fe(OH)3 37 ,5 BaCO3 8,30; pKa Fe3+ 2,17 Tính pH dung dịch thu 45/ Muối KClO4 điều chế cách điện phân dung ... điện phân trình điện phân xảy bao nhiêu? Cho biết: EHo O, 1/2 O / 2OH = 0,4 V ; Eo2H+, 1/2 O2 / H2O = 1,23 V ; pKb (NH3) = 4, 75 2 44/ Một dung dịch có ba chất HCl, BaCl2, FeCl3 nồng độ 0,0 150 M...
 • 4
 • 145
 • 0

7 hướng biến đổi cho một bài toán tính tích phân

7 hướng biến đổi cho một bài toán tính tích phân
... kinh ngạc! HƯỚNG BIẾN ĐỔI CHO MỘT BÀI TOÁN TÍNH TÍCH PHÂN 3.2 Với hướng ta tính tích phân tổng quát sau: π I=∫ n n sin m x sin x + cos x m n m dx HƯỚNG BIẾN ĐỔI CHO MỘT BÀI TOÁN TÍNH TÍCH PHÂN Nhận ... giác 7 HƯỚNG BIẾN ĐỔI CHO MỘT BÀI TOÁN TÍNH TÍCH PHÂN 4.2 Điều cho ta suy nghĩ để tìm cách giải cho toán sau: b n s in x dx ∫ cos n x + sin n x a HƯỚNG BIẾN ĐỔI CHO MỘT BÀI TOÁN TÍNH TÍCH PHÂN ... HƯỚNG BIẾN ĐỔI CHO MỘT BÀI TOÁN TÍNH TÍCH PHÂN 5.2 Từ đó, ta có toán sau: π cos x −s in x ∫ s in n x +cos n x dx n n HƯỚNG BIẾN ĐỔI CHO MỘT BÀI TOÁN TÍNH TÍCH PHÂN Nhận xét 6: Quan sát tích phân...
 • 20
 • 741
 • 5

Bài giảng Tinh tich phan

Bài giảng Tinh tich phan
... Bài Tích phân (tiếp) I,II III Phương pháp tính tích phân Phương pháp đổi biến số Phương pháp tích phân phần Bài Tích phân (tiếp) III Phương pháp tính ... (t )) ' ( t ) dt a Bài Tích phân (tiếp) III Phương pháp tính tích phân Phương pháp đổi biến số Ví dụ Tính 3 I= dx 1+ x Giải 3 I= + tan t dt = dt = 3t + tan t 0 ( ) = = Bài Tích phân (tiếp) ... a) cos x sin xdx ( b) + x ) xdx Bài Tích phân (tiếp) III Phương pháp tính tích phân Phương pháp đổi biến số Phương pháp tích phân phần Ví dụ ( x + 1) e x dx Bài Tích phân (tiếp) III Phương pháp...
 • 17
 • 219
 • 2

Bài giảng PPtinhs tích phân _ đổi biến số

Bài giảng PPtinhs tích phân _ đổi biến số
... Củng cố Gv cho học sinh nhắc lại hai dạng đổi biến học GV hướng dẫn học sinh nhà giải tập 2,3 trang 112-113 π Bài 2d ∫ sin x cos xdx , biến đổi hàm số dạng 2sinx.cos3x, đặt t = cosx π ∫dt = t ... Học kì II Giáo án Giái tích 1 2_ chuẩn Gv giới thiệu cho Hs vd (SGK, trang 108) để Hs hiểu rõ định lý vừa nêu Gv viên hướng...
 • 2
 • 276
 • 1

Bài giảng boi tay phan 5

Bài giảng boi tay phan 5
... XEM CHỈ TAY – Đòan Văn Thông 23 NHỮNG KINH NGHIỆM VỀ KHOA XEM CHỈ TAY – Đòan Văn Thông 24 NHỮNG KINH NGHIỆM VỀ KHOA XEM CHỈ TAY – Đòan Văn Thông 25 NHỮNG KINH NGHIỆM VỀ KHOA XEM CHỈ TAY – Đòan ... chạy từ cườm tay lên lòng bàn tay Đây đường tay biểu lòng tham dục tính mạnh Ở chót lóng ngón trỏ có Đường hôn nhân hay đường tình duyên có cù lao Ngón có khuynh hướng úp vào lòng bàn tay, khoảng ... công đường nghiệp (B) - Tâm đạo hai tay vắt ngang bàn tay: Yêu yêu hết mình, ghét ghét tệ © NHỮNG KINH NGHIỆM VỀ KHOA XEM CHỈ TAY – Đòan Văn Thông - Cả hai bàn tay Tâm đạo: khô khan tình cảm phớt...
 • 34
 • 227
 • 0

Xem thêm