bai tap chung khoan phái sinh

CHƯƠNG 2 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

CHƯƠNG 2 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
... CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO 15/10 /20 14 Bài (Hedging) Chi phí sử dụng nợ Wansley Co tháng (hiện nay) 12% Wansley lên kế hoạch phát ... 95’13 95 25 +8 1 02 24 94 21 120 ,353 June 95’03 95’17 95’03 95’17 +8 101’ 02 95’ 02 13,597 a Sử dụng thông tin để lập kế hoạch phòng ngừa rủi ro tăng lãi suất b Giả sử lãi suất tăng 20 0 điểm (2% ) Đánh ... theo điểm bản: -300, -20 0, -100, 0, 100, 20 0, 300 Minh họa giá trị chi phí (hoặc tiết kiệm) từ phát hành trái phiếu mức lãi suất, giá trị vị tương lai, tổng giá trị thay đổi 2/ 2      ...
 • 2
 • 731
 • 9

bai tap chung khoan phái sinh

bai tap chung khoan phái sinh
... đến sản phẩm tài phái sinh: Do đặc điểm phức tạp tính chất mẻ sản phẩm phái sinh nên chuẩn mực kế toán chưa theo kịp hạch toán quản lý 11 công cụ phái sinh Các công cụ phái sinh ghi chép vào ... nguồn nhân lực có chất lượng cao, thị trường phái sinh hàng hóa (SICOM), phái sinh chứng khoán (SIMEX) phái sinh tiền tệ (SES) hợp lại thành sở giao dịch chung Singapore Exchange (SE) Sở giao dịch ... bao quát sản phẩm chứng khoán phái sinh thị trường OTC Các điều kiện cần thiết để hình thành phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam Chứng khoán phái sinh có tên gọi giá trị loại...
 • 12
 • 295
 • 0

Bài kiểm tra về các công cụ chứng khoán phái sinh - kèm bài giải

Bài kiểm tra về các công cụ chứng khoán phái sinh - kèm bài giải
... thị trường 1.8286 - 1.8297 USD/GBP, cho biết sử dụng hợp đồng kỳ hạn có hiệu hay không ? Giải thích Trong trường hợp tỷ giá giao thị trường vào thời điểm hợp đồng đến hạn 1.8286 - 1.8297 USD/GBP, ... 1,647,989 GBP – 1,646,813 GBP = 1,176 GBP PHẦN II : BÀI TẬP (5 điểm) : Ngân hàng A yết giá : Spot (USD/GBP) : 1.8240 – 1.8250 (GBP đồng tiền 6-month Forward : yết giá) 14 – 23 Một nhà xuất Anh ... 2 Như vậy, để phòng ngừa rủi ro đồng USD tăng giá tương lai, bảo hiểm rủi ro cách mua kỳ hạn tháng cho khỏan phải trả 3,000,000 USD với ngân hàng A mức tỷ giá kỳ hạn mua vào...
 • 4
 • 148
 • 3

Bài giảng về chứng khoán phái sinh

Bài giảng về chứng khoán phái sinh
... nghịch?) • Không cố định? Chứng quyền (Warrants) • Khái niệm – Là chứng khoán mang lại cho người sở hữu quyền mua cổ phiếu phổ thông với số lượng giá định, thời hạn định • Nội dung chứng quyền: – Số ... position) Giao dịch Forward: Giá xác định tương lai Người bán chứng khoán sở Vị đoản (Short position) Thời điểm xác định tương lai Người mua chứng khoán sở Vị trường (Long position) 15 Hợp đồng kỳ hạn ... value = Warrant Price - Intrinsic value Giảm dần chứng quyền tiến dần đến hết hạn Rủi ro giảm dần Đã biết thị trường Chứng quyền (Warrants) Ví dụ: Chứng quyền công ty XYZ bán thị trường với giá...
 • 50
 • 298
 • 0

Bài giảng thị trường chứng khoán phần 6 chứng khoán phái sinh

Bài giảng thị trường chứng khoán phần 6  chứng khoán phái sinh
... 04/22/ 16 I Tổng quan chứng khoán phái sinh Khái niệm phân loại ck phái sinh Chứng khoán phái sinh công cụ tài mà giá trị phụ thuộc vào giá trị chứng khoán sở - Quyền ưu tiên mua cổ phần - Chứng ... hợp đồng bên tự thoả thuận nên dễ bị rủi ro tín dụng thị trường ThS Lương Minh Lan 04/22/ 16 Chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh (1) Chủ thể phòng rủi ro: chủ thể cố gắng giảm ... tham gia vào thị trường nhằm mục đích chấp nhận rủi ro để tìm kiếm lợi nhuận ThS Lương Minh Lan 04/22/ 16 II Giấy đảm bảo quyền mua cổ phần Quyền ưu tiên mua cổ phần Là loại chứng khoán công ty...
 • 25
 • 202
 • 0

Tìm hiểu về chứng khoán phái sinh.doc

Tìm hiểu về chứng khoán phái sinh.doc
... mua chứng kháon với giá thấp để trả cho công ty chứng khoán Khoản chênh lệch lợi nhuận nhà đầu tư, song chứng khoán tăng họ bị lỗ 2.2.5.2 Repo chứng khoán Repo chứng khoán hiểu giao dịch chứng khoán ... giá trị tài sản phái sinh Đặc điểm công cụ tài phái sinh: • Chứng khoán phái sinh tạo lập dựa chứng khoán gốc Giá trị phái sinh xác định dựa kiện biến động giá tương lai chứng khoán sở Hoạt động ... công ty chứng khoán việc tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán Theo công văn này, công ty chứng khoán phải đảm bảo tất giao dịch mua chứng khoán nhà đầu tư phải có đủ tiền bán chứng khoán phải...
 • 78
 • 2,287
 • 20

Khả năng ứng dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam.doc

Khả năng ứng dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam.doc
... Phần : KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM PHẦN I : CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ... Và thị trường chứng khoán phát triển, chứng khoán phái sinh áp dụng phát triển Các chứng khoán phái sinh áp dụng vào thị trường chứng khoán từ thập kỷ 70 kỷ 20, đến thị trừng chứng khoán phái sinh ... định chứng khoán phái sinh đa linh hoạt Nó có vai trò quan trọng thị trường chứng khoán 25 PHẦN II : KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHỨNG KHOÁN KHOÁN SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 THỰC TRẠNG THỊ...
 • 31
 • 857
 • 13

Chứng khoán phái sinh là gì

Chứng khoán phái sinh là gì
... dụng công cụ phái sinh, nên đa phần nhà đầu tư thường tiếc nuối bỏ qua lợi nhuận, mừng thầm đầu tư vào công cụ phái sinh Tuy vậy, tính tích cực hình ảnh công cụ chứng khoán phái sinh ngày hấp ... phòng hộ phát minh lớn thị trường chứng khoán dùng để bù đắp lại rủi ro đầu tư Tại quỹ này, nhà đầu tư ưa thích an toàn tham gia sử dụng công cụ chứng khoán phái sinh để bảo vệ khoản tiền đầu tư ... huy động vốn cổ đông đầu tư vào chứng khoán phái sinh nhằm thu lợi nhuận ổn định đặn George Soros, nhà đầu tài lớn giới, hình mẫu thành công áp dụng công cụ phái sinh thị trường Ngay thời điểm...
 • 5
 • 494
 • 4

Thực trạng và giải pháp về việc sử dụng chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

Thực trạng và giải pháp về việc sử dụng chứng khoán phái sinh ở Việt Nam
... I .Chứng khoán phái sinh Chứng khoán phái sinh loại chứng khoán sinh từ chứng khoán gốc giá phụ thuộc vào giá chứng khoán gốc định nghĩa sau: Chứng khoán phái sinh hợp đồng tài ... EUR vào tháng 9-2006 Công cụ sở cổ phiếu Nokia Một hợp đồng tương lai mua trái phiếu phủ Đức thời hạn 10 năm trị giá 10 triệu EUR, công cụ sở trái phiếu phủ Đức II Các loại chứng khoán phái sinh: ... sản: loại bất động sản chấp số: lãi suất, tỉ giá, chứng khoán, giá tiêu dùng Thậm chí công cụ phái sinh khác (ví dụ dòng tiền của công cụ phái sinh phụ thuộc giá trị công cụ bản) hay các loại...
 • 9
 • 1,136
 • 51

Phương pháp định giá các công cụ chứng khoán phái sinh và một số gợi ý cho Việt Nam.pdf

Phương pháp định giá các công cụ chứng khoán phái sinh và một số gợi ý cho Việt Nam.pdf
... hút FDI Việt Nam gia nhập WTO PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Luận văn thực dựa phương pháp luận chủ nghóa vật biện chứng kết hợp với phương pháp phương pháp logic, phương pháp thống kê, phương pháp phân ... xuất đầu vào khác: công ty hệ thống công ty đa quốc gia phải mua nguyên, vật liệu yếu tố sản xuất đầu vào khác với giá cao giá thực tế nhiều công ty mẹ đònh giá Do vậy, xảy tình trạng “lãi công ty ... giúp cho cán bộ, công nhân Việt Nam nâng cao trình độ, kinh nghiệm quản lý giúp Việt Nam kiểm soát giá nguyên vật liệu nhập, chi phí, máy móc thiết bò để giám sát thuế Tuy nhiên, điều lý thuyết...
 • 90
 • 498
 • 1

Khảo sát nhanh các loại hình chứng khoán phái sinh và sản phẩm giao dịch mới .pdf

Khảo sát nhanh các loại hình chứng khoán phái sinh và sản phẩm giao dịch mới .pdf
... tâm NCKH-ĐTCK, thực báo cáo Khảo sát nhanh loại hình chứng khoán phái sinh sản phẩm giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam” Báo cáo đề cập đến số sản phẩm điển hình áp dùng nhiều thời gian ... quan quản lý cho phép thực loại hình giao dịch CKPS sản phẩm từ chứng khoán (trừ giao dịch ký quỹ - Margin) Luật chứng khoán có định nghĩa số loại chứng khoán phái sinh, song thực tế chưa có ... giới, loại hình giao dịch gần với giao dịch repo giao dịch Bán/Mua lại Đây hình thức kết hợp giao dịch bán giao dịch mua lại có kỳ hạn (trong tương lai) chứng khoán Động lực chủ yếu giao dịch...
 • 20
 • 294
 • 1

ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... Và thị trường chứng khoán phát triển, chứng khoán phái sinh áp dụng phát triển Các chứng khoán phái sinh áp dụng vào thị trường chứng khoán từ thập kỷ 70 kỷ 20, đến thị trừng chứng khoán phái sinh ... : KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM PHẦN I : CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1.1 ... thị trường chứng khoán, khẳng định thị trường chứng khoán Việt nam phát triển nhanh chóng đạt trình độ cao, áp dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam Để chuẩn bị cho áp...
 • 31
 • 294
 • 2

Khả năng áp dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Khả năng áp dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam
... Phần : KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM PHẦN I : CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ... Và thị trường chứng khoán phát triển, chứng khoán phái sinh áp dụng phát triển Các chứng khoán phái sinh áp dụng vào thị trường chứng khoán từ thập kỷ 70 kỷ 20, đến thị trừng chứng khoán phái sinh ... thiện thị trường chứng khoán 2.2 ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Như phân tích phần trước chứng khoán phái sinh đa Nó giúp ổn định thị trường...
 • 31
 • 306
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng chứng khoán phái sinhchứng khoán phái sinhtài liệu chứng khoán phái sinhtổng quan chứng khoán phái sinhtìm hiểu chứng khoán phái sinhnghiên cứu chứng khoán phái sinhcác đặc điểm của chứng khoán phái sinhđặc điểm của chứng khoán phái sinhđặc điểm chứng khoán phái sinhkhái niệm chứng khoán phái sinhđịnh nghĩa chứng khoán phái sinhkhái niệm về chứng khoán phái sinhchứng khoán phái sinh việt namchứng khoán phái sinh bao gồmchứng khoán phái sinh ở mỹchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học