BTTL bo sung tich phan tung phan

Bổ sung tích phân đường loại 2

Bổ sung tích phân đường loại 2
... đường Áp dụng công thức (*), ta có: −1 π 2 0 I = ∫ e x dx + ∫ − e −1sinydy + ∫ ( − π + z)dz = 2 − Ví dụ 2: Tính ( −1 ,2, 1) I= ∫ ydx + xdy + 4dz (1,0 ,2) Ta có P = y, Q = x, R = thỏa điều kiện: ... I= π ( −1, ,2) ∫ (e x cos y + yz)dx + (xz - e x siny)dy + (xy + z)dz (0,0,0) ∂Q ∂P ∂R ∂Q ∂R ∂P = , = , = ∂x ∂y ∂y ∂z ∂x ∂z Ta có: ( tự kiểm tra) Vậy tích phân không phụ thuộc vào đường Áp dụng ... ∃U : dU = Pdx + Qdy + Rdz  U 'x = y (1)  ⇒  U 'y = x (2)  U ' = (3)  z Từ (1) ⇒ U(x, y, z) = ∫ ydx + f (y, z) = yx + + f (y, z) (2) U(x, y, z) = yx + + f (y, z) ⇒ U 'y = x + f y' = x ⇒ f...
 • 3
 • 742
 • 2

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải bài toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải bài toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích
... 2/3 hình chữ nhật Viết : 2/3 Đo c : hai phần ba 5/10 hình chư nhật Viết : 5/10 Đo c : năm phần mười  Đưa thành toán  Có bánh  Chia thành phần băng  Sau đo căt phần cua bánh  Hoi ... Con lai 3/4 bánh  Giải: Coi toàn bánh phần Viết : 3/4 Đo c : ba phần tư  Cái bánh lai sô phần :  – 1/4 = 3/4 ( bánh)  Đ/S : 3/4 bánh 40/100 tấm bìa Viết: 40/100 Đo c: bốn mươi phần ... một STN cho một STN khác PS đo cũng được gọi là thương của phép chia đã cho Ví dụ : 1: = 1/3 : 10 = 4/10 : = 9/2 2) Mọi STN đều có thể viết thành phân số có mẫu là Ví dụ...
 • 14
 • 494
 • 0

Ôn tập và bổ sung về phân số

Ôn tập và bổ sung về phân số
... Lớn mét vuông km hm2 dam2 2 km hm dam2 = 100 hm2 = 100 dam2 = 100 m2 = km2 100 = hm2 100 Mét vuông m2 m2 = 100 dm = 100 dam2 Bé mét vuông dm cm2 mm2 2 dm cm mm2 = 100 cm2...
 • 2
 • 399
 • 1

Module kiểm tra chất lượng số liệu nhiệt độ độ muối bổ sung cho phần mềm VODC 3 0

Module kiểm tra chất lượng số liệu nhiệt độ  độ muối bổ sung cho phần mềm VODC 3 0
... 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf ... 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf ... 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf 55 80- 4-le.pdf 55 80- 4-chan.pdf...
 • 203
 • 316
 • 0

OpenOffice.org Calc bổ sung thêm phần hỗ trợ Excel VBA ppt

OpenOffice.org Calc bổ sung thêm phần hỗ trợ Excel VBA ppt
... OpenOffice.org hỗ trợ VBA, tất nút trượt hoạt động, thay đổi ảnh hình thực tất mã nguồn viết từ Excel VBA Mọi thứ khác bạn load hypocycloid-demo.xls vào phiên OpenOffice.org không hỗ trợ VBA? ... thành phần cho phép hoạt động" Nếu bạn cài đặt phân phối hỗ trợ hay phiên OpenOffice.org Novell hệ điều hành Linux bạn sử dụng cài đặt OpenOffice.org Novell cho Windows marco Excel làm việc Calc? ... Chúng tập trung hỗ trợ đối tượng phương thức, thuộc tính chúng" Nếu bạn có chương trình Excel riêng, bạn đem thử lại xem chuyên xảy Các marco chạy giống bạn mở văn Excel Nếu Excel Microsoft Office,...
 • 3
 • 188
 • 1

nghiên cứu công nghệ sản xuất chất dinh dưỡng bổ sung cho phân bón qua lá từ nguồn rong biển trong nước

nghiên cứu công nghệ sản xuất chất dinh dưỡng bổ sung cho phân bón qua lá từ nguồn rong biển trong nước
... HểA CHT & BáO CáO TổNG KếT Đề TàI NGHIÊN CứU CÔNG NGHệ SảN XUấT CHấT DINH DƯỡNG Bổ SUNG CHO PHÂN BóN QUA Từ NGUồN RONG BIểN TRONG NƯớC Thc hin theo Hp ng s 46.09.RDBS/H-KHCN ngy ... quan v rong bin I.1 Giỏ tr dinh dng ca rong bin I.2 Thnh phn húa hc ca rong bin I.3 ch li ca rong bin cho cõy trng I.4 Sn phm phõn bún t cht chit xut rong bin nc ngoi v Vit Nam 12 I.5 Tng quan ... da ng vt (25%), cht b sung khỏc: 10% - Trong sn phm B, rong bin chim 40%, cỏ bin 50%, cht b sung khỏc: 10% 39 - Trong sn phm A, rong bin chim 50%, da ng vt: 40%, cht b sung khỏc: 10% Cỏc kt qu...
 • 48
 • 356
 • 1

Điều tra bổ sung thành phần loài ngoại ký sinh (E.Ctoparasite) ở Tây Nguyên

Điều tra bổ sung thành phần loài ngoại ký sinh (E.Ctoparasite) ở Tây Nguyên
... _ Phần A - TểM TT CC KT QU NI BT CA TI Kết nỗi bật đề tài a- Đóng góp đề tài: - Đã điều tra, bổ sung 69 loài ngoại sinh (NKS), đa thành phần loài ngoại sinh Tây Nguyên lên tổng số 143 loài, ... 21 loài có vai trò truyền lu giữ mầm bệnh Có thể danh sách thành phần loài NKS đầy đủ so với trớc, giúp cho việc tra cứu, tham khảo ngoại sinh địa bàn Tây Nguyên - Bổ sung địa điểm điều tra ... b sung loi mi khu vc Tõy Nguyờn - Phát hiện, bổ sung 69 loài ngoại sinh, đa thành phần loài NKS Tây Nguyên lờn tổng số 143 loài, thuộc 41 giống 14 họ, (Siphonaptera, Acarina Diptera); 21 loài...
 • 41
 • 330
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Điều tra bổ sung thành phần loài, phân bố và một số đặc điểm sinh thái các loài tre chủ yếu ở Việt Nam " pptx

Nghiên cứu khoa học
... sách số loài tre chủ yếu Việt Nam: Quyển sách đợc soạn thảo có tiêu đề: "Một số loài tre chủ yếu Việt Nam" , giới thiệu 40 loài tre chủ yếu Việt Nam, đợc biên tập theo hình thức Thụ mộc chí, trang ... đợc chi 22 loài tre cho hệ thực vật Việt Nam - Phát 22 loài tre cho khoa học - Bản thảo sách chơng trình tra cứu Một số loài tre chủ yếu Việt Nam cho 40 loài - Nghiên cứu giải phẫu thân số tính ... lang Tre thịt *Những loài chuyên gia sơ đặt tên để chuẩn bị công bố thời gian tới 3.3 Phân bố số đặc điểm sinh thái học loài tre chủ yếu 3.3.1 Phân bố Theo kết đề tài, Việt Nam có 22 chi 122 loài...
 • 7
 • 475
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " BỔ SUNG THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY Ở HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG-CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... lục thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) bổ 49 Tạp chí Nghiên cứu Phát triển, số (79) 2010 Hình Biểu đồ tỷ lệ (%) thành phần loài nhóm động vật đáy đầm phá Tam GiangCầu Hai sung cho đầm phá ... nguyên-Môi trường, Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học Huế Kết nghiên cứu 3.1 Cấu trúc thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) đầm phá TGCH, tỉnh Thừa Thiên Huế Qua kết nghiên cứu phân tích đònh ... Công nghệ Quốc gia-Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2000 Nguyễn Văn Huệ, Lê Công Tuấn Nghiên cứu thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) khu hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế ...
 • 8
 • 537
 • 4

hiệu quả của sự bổ sung thành phần hữu cơ vào giá thể thủy canh cây cà tím (solanum melongena)

hiệu quả của sự bổ sung thành phần hữu cơ vào giá thể thủy canh cây cà tím (solanum melongena)
... TểM LC ti Hiu qu ca s b sung thnh phn hu c vo giỏ th thy canh cõy c tớm (solanum melongena) c thc hin nhm xỏc nh hiu qu ca cỏc thnh phn cht hu c b sung vo giỏ th thy canh thớch hp cho s sinh ... phõn cỏ, phõn di b sung vo giỏ th thy canh cho cõy c tớm cha cú bỏo cỏo khoa hc no cụng b Chớnh vỡ vy, ti Hiu qu ca s b sung thnh phn hu c vo giỏ th thy canh cõy c tớm (solanum melongena) c thc ... Khớ hu 1.2.2 t v dinh dng 1.3 THY CANH 1.3.1 nh ngha thy canh 1.3.2 S lc lch s phỏt trin thy canh vii 1.3.3 Yờu cu c bn ca thy canh 1.3.4 u im v hn ch ca thy canh 1.3.3.1 u im 1.3.3.2 Hn ch 1.3.5...
 • 57
 • 202
 • 0

Xem thêm