Bai 5 BTTL cac dang LG cua SP

CD12 :BÀI 5 - Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo

CD12 :BÀI 5 - Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo
... 1 .Bình đẳng dân tộc a Khái niệm dân tộc b Quyền bình đẳng dân tộc Bình đẳng tôn giáo a Khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo b Quyền bình đẳng tôn giáo Bình đẳng các dân tộc a Khái niệm dân tộc Một ... tự dân quyền … tín ngưỡng tôn giáo, theo Không theo hoăc……… tôn giáo nào .Các tôn giáo ……………….trước pháp luật” bình đẳng *Nội dung quyền bình đẳng tôn giáo: -Không phân biệt đối xử lí tôn giáo ... Người Thái Lan Theo em, bình đẳng nghĩa gì? Là tạo môi trường công bằng, người khác hưởng điều kiện giống b Quyền bình đẳng dân tộc Em hiểu quyền bình đẳng dân tộc? dân tộc quốc gia không bị...
 • 47
 • 2,854
 • 11

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc , tôn giáo

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc , tôn giáo
... Tế * CÁC DÂN TộC VIệT NAM ĐềU BÌNH ĐẳNG Về VĂN HÓA - GIÁO DụC C Ý NGHĨA QUYềN BÌNH ĐẳNG GIữA CÁC DÂN TộC   Bình đẳng giữa các dân tộc là  cơ  sở  của  đoàn  kết  giữa các dân tộc,   của  ... DUNG BÀI HỌC a a b b Tiết Thế bình đẳng dân tộc? Nội dung quyền bình đẳng dân tộc c c Ý nghĩa quyền bình đẳng dân tộc d d Chính sách Đảng pháp luật Nhà nước quyền bình đẳng dân tộc BÌNH ĐẳNG GIữA ... quyền bình đẳng dân tộc lĩnh vực trị Phân tích quyền bình đẳng dân tộc lĩnh vực kinh tế Phân tích quyền bình đẳng dân tộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục Quyền bình đẳng Nội dung trị kinh tế  ¤ Quyền...
 • 19
 • 1,137
 • 37

bai 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo(tiêt 1)

bai 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo(tiêt 1)
... ý nghĩa quyền bình đẳng dân tộc, tôn giáo - Hiểu sách Đảng pháp luật củâ Nhà nước quyền bình đẳng dân tộc, tôn giáo Về kĩ - Phân biệt việc làm sai việc thực quyền bình đẳng dân tộc, tôn giáo ... luật quyền bình đẳng dân tộc, tôn giáo Về thái độ - ủng hộ sách Đảng pháp luật Nhà nước quyền bình đẳng dân tộc, tôn giáo - Xây dựng cho ý thức trách nhiệm việc thực quyền bình đẳng dân tộc, tôn ... sở bình đẳng văn hóa dân tộc sở để củng cố đoàn kết, thống toàn dân tộc Nhà nước tạo điều kiện để công dân thuộc dân tộc khác bình đẳng hội học tập C ý nghĩa quyền bình đẳng dân tộc Bình đẳng...
 • 26
 • 935
 • 2

Giáo trình phân tích và hướng dẫn các dạng con của View Android phần 5 pps

Giáo trình phân tích và hướng dẫn các dạng con của View Android phần 5 pps
... biến nhiều ứng dụng Android, tiện ích bổ sung cung cấp cho Một loại trình phân tích XML khác có Android, trình phân tích kéo Trình phân tích kéo XML Như đề cập phần trước, Android không cung cấp ... nhiên Android lại kèm với trình phân tích kéo làm việc tương tự StAX Nó cho phép mã ứng dụng bạn kéo tìm kiếm kiện từ trình phân tích, trái ngược với trình phân tích SAX tự động đẩy kiện cho trình ... messages; } } if Trình phân tích kéo làm việc tương tự trình phân tích SAX Nó có kiện tương tự (phần tử bắt đầu, phần tử kết thúc) bạn phải kéo từ chúng (parser.next()) Các kiện gửi dạng mã số, bạn...
 • 9
 • 188
 • 0

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
... Nam quốc gia đa tôn giáo BÀI QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TÔÔC, TÔN GIÁO Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo a Khái niệm quyền bình đẳng tôn giáo * Quyền bình đẳng tôn giáo: Quyền bình ... ngưỡng, tôn giáo pháp luật bảo hộ BÀI QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TÔÔC, TÔN GIÁO Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo a Khái niệm quyền bình đẳng tôn giáo * Quyền bình đẳng tôn giáo: ... dân thuộc tôn giáo khác nhau, người có tôn giáo tôn giáo bình đẳng về: ……………………………….,……………………đối xử quyền nghĩa vụ công dân, không phân biệt lý tôn giáo BÀI QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN...
 • 23
 • 275
 • 0

bài giảng gdcd 12 bài 5 quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo

bài giảng gdcd 12 bài 5 quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo
... 1 Bình đẳng dân tộc a) Thế bình đẳng dân tộc b) Nội dung bình đẳng dân tộc c) Ý nghĩa quyền bình đẳng dân tộc Bình đẳng tôn giáo a) Khái niệm bình đẳng tôn giáo b) Nội dung quyền bình đẳng tôn ... khác tôn giáo Nhà nước công nhận Bình đẳng tôn giáo a) Khái niệm bình đẳng tôn giáo Quyền bình đẳng tôn giáo hiểu tôn giáo Việt Nam có quyền hoạt động tôn giáo khuôn khổ pháp luật, bình đẳng ... lý, giáo luật, lễ nghi không trái với phong, mỹ tục, lợi ích dân tộc; tôn giáo khác nhau, người có tôn - Công dân + giáo hiến chương,có tôn lệ thểđều bình đẳng mục đích, Có không điều giáo tôn...
 • 35
 • 2,015
 • 2

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo
... 1. Bình đẳng giữa các dân tộc Ngư iưKhơư-ưMú Ngư iưKinh Ngư iưThái Các dân tộc nàyưcóưnhữngưđiểmưnàoưgiống,ưkhácư nhauư? 54 dân tộc Việt Nam Vy th no l dõn tc? Theo ngha th nht: ưưưư Dân tộc làưbộưphận dân cưcủaưmộtưquốcưgia,ư ... nay? c.ýưnghĩa: * Bình đẳng giữa các dân tộc làưcơưsởưđoànưkếtư các dân tộc *ưĐoànưkết,ưtư ngưtrợ,ưgiúpưđỡưnhauưcùngưphátư triểnưlàưsứcưmạnhưtoànưdiệnưgópưưphầnưxâyưdựngư ưđấtưnư c dân giàu,ưnư cưmạnh,ưxãưhộiưcôngư ... tế: -ưChínhưsáchưphátưtriểnưcủaưĐảngưvàưnhàưnư ớcưđốiưvới các dân tộc -ưNhàưnư cưđầuưtưphátưtriểnưkinhưtếưvùngư sâu,ưvùngưxa,ưđồngưbào dân tộc thiu s -ưChư ngưtrìnhưphátưtriểnưkinhưtếư-ưxãưhội Ngun...
 • 34
 • 630
 • 2

BÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO

BÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO
... nhng cu v tin thn, pht s cho c giu cú Tho lun: Hãy so sánh giống khác ba khái niệm : tín ngỡng, tôn giáo , mê tín dị đoan ? Tớn ngng Tụn giao Mờ tớn d oan Giống : Đều thể lòng tin vào lực lợng thần ... : Thần linh, thợng đế, chúa trời Tụn giao: Là hình thức tín ngỡng có tổ chức, với quan niệm, giáo lí thể tín ngỡng hình thức lễ nghi thể sùng bái Theo em ngi ta hiờn cú phi la ngi nc cú o ... tự cá nhân Hình thức thể niềm tin đợc qui định cụ thể nghi lễ riêng, có hệ thống, có tổ chức Tin cách mù quáng, thái quá, mang tính tiêu cực, gõy hậu xấu Binh ng gia cac tụn giao a Khai niờm tớn...
 • 33
 • 157
 • 0

BÀI tập về các DẠNG của ĐỘNG từ có đáp án (TRẮC NGHIỆM +TỰ LUẬN)

BÀI tập về các DẠNG của ĐỘNG từ có đáp án (TRẮC NGHIỆM +TỰ LUẬN)
... hair Julie used to study Portuguese 10 I didn’t use to hate school PHẦN TRẮC NGHIỆM Bài tập V-ing or To-verb (Có đáp án) My father usually helps me _ English a to learn b learn c learning d both ... notice sb sth to notice sb doing sth c in coming d come Ko cần quan tâm toàn hành độg fần Chỗ ko Ving nên dùg V-inf 34 When will he be allowed to go home? When will they _? a let him go b...
 • 28
 • 3,541
 • 5

Bai 5.Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

Bai 5.Vị trí tương đối của hai mặt phẳng
... B'; C') (α) (α’) Cho hai mặt phẳng (α) không gian chúng có ≡ (α.’) (α) vị trí tương đối nào? (α’) VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI MẶT PHẲNG CHÙM MẶT PHẲNG Vị trí tương đối hai mặt phẳng Trong không gian ... hợp mặt phẳng qua giao tuyến hai mặt phẳng (α) (α’) gọi chùm mặt phẳng Phương trình (2) gọi phương trình chùm mặt phẳng VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI MẶT PHẲNG CHÙM MẶT PHẲNG c Ví dụ Cho ba mặt phẳng ... ur n' ur n' (α) ≡ (α.’) ur n' VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI MẶT PHẲNG CHÙM MẶT PHẲNG Vị trí tương đối hai mặt phẳng Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (α) (α’) có phương trình tổng...
 • 12
 • 9,467
 • 33

Bài 5: Một số vấn đề của châu Phi

Bài 5: Một số vấn đề của châu Phi
... Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC Tiết : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA Kim tự tháp AI CẬP SA MẠC XA HA RA XA VAN BẢN ĐỒ CẢNH QUAN ... lý Châu Phi? •Quan sát đồ cho biết đặc điểm khí hậu, cảnh quan Châu Phi ? TỰ NHIÊN Quan sát đồ , cho biết địa hình Châu Phi ? Dựa vào đồ cho biết Châu Phi có loại khoáng sản ? I MỘT SỐ VẤN ĐỀ ... hành : HIV, Sốt rét, Lao… - Chỉ số HDI thấp Hiện Châu Phi nhiều nước giới giúp đỡ nhiều mặt III MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ : Hình ảnh nầy cho ta biết điều Châu Phi ? Khai thác vàng Nam Phi Trẻ em...
 • 28
 • 1,962
 • 5

Xem thêm