Bai 1 DABTTL ly thuyet chung

Bài 4: thuyết chung về doanh nghiệp

Bài 4: Lý thuyết chung về doanh nghiệp
... Bài 4: thuyết chung doanh nghiệp Nội Dung • Doanh nghiệp loại hình doanh nghiệp – cung ứng hàng hoá dịch vụ thị trường • Khái niệm thuyết sản xuất, thuyết chi phí liên ... hình doanh nghiệp theo quy mô Đó doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp lớn doanh nghiệp có vốn đăng ký kinh doanh mười tỉ đồng có lao động 300 công nhân Ngược lại, doanh nghiệp Doanh ... 93 Bài 4: thuyết chung doanh nghiệp 4.1.2.3 Doanh nghiệp quy định luật doanh nghiệp Việt Nam Trong phần giới thiệu khái quát loại hình doanh nghiệp giới Việt Nam Phần giới thiệu loại hình doanh...
 • 41
 • 186
 • 1

Bài soạn Bài thuyết chung

Bài soạn Bài lý thuyết chung
... tiếp lớp 2/ Nội dung chương trình thể dục 8: • • • • • • • • • thuyết chung (2t) Đội hình đội ngũ(ĐHĐN) Bài thể dục phát triển chung (6t) Chạy ngắn (8t) Chạy bền (6t) Nhảy cao (8t) Nhảy xa ... Theo em mục tiêu môn thể dục lớp ? B NỘI DUNG BÀI HỌC I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC 8: 1/ Mục tiêu: - Củng cố phát triển kết học lớp...
 • 9
 • 183
 • 0

Bài giảng Bài thuyết chung

Bài giảng Bài lý thuyết chung
... tiếp lớp 2/ Nội dung chương trình thể dục 8: • • • • • • • • • thuyết chung (2t) Đội hình đội ngũ(ĐHĐN) Bài thể dục phát triển chung (6t) Chạy ngắn (8t) Chạy bền (6t) Nhảy cao (8t) Nhảy xa ... Theo em mục tiêu môn thể dục lớp ? B NỘI DUNG BÀI HỌC I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC 8: 1/ Mục tiêu: - Củng cố phát triển kết học lớp...
 • 9
 • 157
 • 0

Tài liệu Chương 1: thuyết chung về mạng truyền thông trong công nghiệp doc

Tài liệu Chương 1: Lý thuyết chung về mạng truyền thông trong công nghiệp doc
... tăng công suất tín hiệu Pth so với công suất nhiễu Pnh kênh Người ta gọi Uk khả truyền môi trường truyền dẫn ã Tốc độ truyền thông tin: V=I/T đó: I Lượng thông tin truyền T Thời gian truyền ... dải tần vùng khác mạng Các trạm gốc kết nối đến mạng cố định Thông thường, tốc dộ truyền số liệu máy tính tế bào 10Kbps 2.4 Các phương pháp truy nhập đường truyền Trong mạng truyền tin có nhiều ... nhận liệu khoảng thời gian định trước nhận nhận tin trước 2.5.2.Giao thức công nghiệp ã Các yêu cầu Protocol công nghiệp - Dễ dàng cho hệ thống xử lí: Mức độ yêu cầu hệ thống truyền thông công nghiệp...
 • 20
 • 558
 • 4

Bài kiểm tra 1 tiết thuyết kỳ II Tin6

Bài kiểm tra 1 tiết lý thuyết kỳ II Tin6
... chấm đề Phần I (3 điểm) Câu (1 điểm, câu 0,25 điểm) 1- S 2-Đ 3-S 4-S Câu (2 điểm, ý 0,5 điểm) Bảng chọn Thanh bảng chọn Định dạng ký tự (và) định dạng đoạn văn Phần II (7 điểm) Câu (3 điểm, ý 0,5 ... (con số, chữ, kí hiệu), đoạn văn đối tợng khác trang (1 điểm) b Có cách để dịnh dạng kí tự: - Sử dụng nút lệnh định dạng kí tự công cụ định dạng (1 điểm) - Vào bảng chọn Format chọn ừont mở hộp ... để thực thao tác định dạng kí tự (1 điểm) Kí DUYT CA T CHUYấN MễN in Biờn, ngy thỏng nm 2 010 GIO VIấN RA Hong Th Thanh Ngn TRNG PT DTNT THPT HUYN IN BIấN KIM TRA 45 PHT LN T TON - Lí - TIN -...
 • 6
 • 71
 • 0

Đề cương bài giảng môn thuyết tài chính Chương 1 pot

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 1 pot
... học 1. Định nghĩa Có nhiều định nghĩa khác đưa tài chính, định nghĩa lại dựa góc độ riêng, nhiên phạm vi nghiên cứu chương trình học môn thuyết tài chính- tiền tệ trường ĐHNT, định nghĩa tài ... hệ thống tài chính, số tiêu thức thông dụng 1. Dựa theo tính chất phân phối tài Nếu vào tính chất phân phối tài chia tài thành phận sau: Tín dụng Bảo hiểm Tài Nhà nước Tài doanh nghiệp Tài hộ gia ... phân phối chức tài chính, định quan hệ tài hoạt động nào, nguồn tài di chuyển từ đâu đến đâu Cũng từ luồng di chuyển tài mà hình thành nên hệ thống tiêu (gọi số tài chính) Các số tài đo lường tiền...
 • 9
 • 545
 • 2

Bài 1: Những vấn đề chung của Tâm học quản potx

Bài 1: Những vấn đề chung của Tâm lý học quản lý potx
... CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ • Khái niệm tâm học quản Tâm học • khoa học nghiên cứu tượng, quy luật đời sống tâm người • Tâm học quản • chuyên ngành tâm học, • nghiên cứu vấn ... cứu vấn đề tâm nảy sinh hoạt động quản lý, nhằm làm cho hoạt động quản đạt hiệu tối ưu • Đối tượng tâm học quản : • Đối tượng: • • • tâm người hoạt động quản tượng tâm nẩy ... hiệu chức hoạt động quản • Ý nghĩa việc nghiên cứu tâm học quản • Về mặt luận: • • Giúp nhà quản nắm quy luật, tượng quản người Giúp tránh sai lầm quản người • Về mặt thực...
 • 15
 • 402
 • 1

Bài giảng môn thuyết mạch 1 doc

Bài giảng môn lý thuyết mạch 1 doc
... 1 Thí dụ s + 15 ( s + 4)( s + 2s + 26) s1 = −4 I ( s) = s = 1 + j * s3 = 1 − j = s2 ' H ( s ) = ( s + s + 26) + 2( s + 1) ( s + 4) A1 = H1 (−4) 11 = ' H (−4) 34 A2 = H1 ( 1 + j ) 14 + j (14 ... t k =1 H ( sk ) k =1 Thí dụ I ( s) = 2s + ( s + 6)( s + 10 ) H ( s ) co nghiem ' H ( s ) = ( s + 10 ) + ( s + 6) H1 (−6) − A1 = ' = H (−6) A2 = H1 ( 10 ) 15 = ' H ( 10 ) i (t ) = − − 6t 15 10 t e ... ta  e1 (t )    u (t )   − d d  − − C4 ( + ∫ dt + C4 )   A   R1  dt R1 dt  R1 L2     1 d d   u (t )  =  e1 (t )  − ( + ∫ dt + C6 ) − C6   C   R1 R1 L3 dt dt R1  ...
 • 60
 • 701
 • 1

skkn thuyết chung khi giải bài toán vô cơ

skkn lý thuyết chung khi giải bài toán vô cơ
... hai phản ứng nhiệt phân Như phải hiểu chất rắn A gồm CuO, PbO Cu(NO3)2 dư PB(NO3)2 dư B 25 toán Bài Trộn V1 ml dung dịch H2SO4 có nồng độ mol/l C1, khối lượng riêng d1, với V2 ml dung dịch ... NaOH ba đầu Chú ý Khi trộn dung dịch Al2(SO4)3 với dung dịch NaOH, NaOH không dư: Al2(SO4)3 + 6NaOH = 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 (1) Khi kết tủa A Al(OH)3, dung dịch B gồm Na2SO4 Al2(SO4)3 Khi thêm HCl vào ... loại oxit? Chú ý Bài toán yêu cầu tính hiệu suất phản ứng, chứng tỏ phản ứng chưa hoàn toàn hỗn hợp chất A thu có khả gồm sản phẩm sinh chất ba đầu “dư” (chưa phản ứng hết) Bài 17 Để xác định...
 • 20
 • 227
 • 0

Bài giảng vật : Thuyết lượng tử và các định luật quang điện part 1 ppsx

Bài giảng vật lý : Thuyết lượng tử và các định luật quang điện part 1 ppsx
... I CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN Đònh luật quang điện thứ Đònh luật quang điện thứ hai Đònh luật quang điện thứ ba II THUYẾT LƯNG TỬ Sự mâu thuẩn đònh luật quang điện với tính chất sóng ánh sáng Thuyết ... Thuyết lượng tử III GIẢI THÍCH CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN BẰNG THUYẾT LƯNG TỬ Công thức Anhxtanh Giải thích đònh luật IV LƯỢNG TÍNH SÓNG – CỦA ÁNH SÁNG  I CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN Đònh luật quang điện ... Đònh luật quang điện thứ hai: với ánh sáng kích thích có bước sóng (lamđa) thoả đònh luật quang điện thứ cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích Đònh luật quang...
 • 7
 • 173
 • 0

Phần 1: thuyết chung về mô phỏng mạng và đánh giá hiệu năng ppsx

Phần 1: Lý thuyết chung về mô phỏng mạng và đánh giá hiệu năng ppsx
... cho giá trị trung bình Mỗi giá trị trung bình mẫu đánh giá giá trị trung bình quần thể Đưa k mẫu, có k đánh giá đánh giá khác Vấn đề lấy đánh giá cho giá trị tủng bình quần thể từ k đánh giá ... trọng tất dự án đánh giá hiệu Có nhiều vấn đề cần xem xét để có lựa chọn xác 1.2.1 Lựa chọn kỹ thuật đánh giá Có ba kỹ thuật đánh giá hiệu hình hóa phân tích, phương pháp đo đạc Có số khía ... tính hình phi tuyến hình mở hình đóng: Nếu tham số đầu vào bên so với hình độc lập với hình hình mở hình đóng hình có đầu vào bên Hình 2.5 thể hai hình hàng đợi hệ thống...
 • 81
 • 162
 • 0

BÀI TẬP LỚN THUYẾT ÔTÔ 1 : TÍNH TOÁN SỨC KÉO ÔTÔ TẢI

BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT ÔTÔ 1 : TÍNH TOÁN SỨC KÉO ÔTÔ TẢI
... 0.64996 0. 619 89 0.5545 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 9.8327 14 .749 19 .665 24.582 ... 0.025 0.025 15 25 35 45 55 65 70 75 80 85 90 95 10 0 10 5 11 0 11 5 12 0 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 0.422 3.798 10 .55 20.678 ... 8 .10 08 9.7209 11 .3 41 12.9 61 14.4 01 14.8 51 15.3 01 16.202 0.26 71 0.2782 0.2836 0.2832 0.277 0.26 51 0.2474 0.2268 0. 219 4 0. 211 6 0 .19 46 0.97579 1. 02053 1. 0423 1. 04068 1. 015 69 0.96773 0.89639 0. 813 36...
 • 23
 • 754
 • 1

bài tập cơ thuyết 1

bài tập cơ lý thuyết 1
... 2.3 – 2.7 P → S: 1. 2 – 1. 3 – 1. 7 – 1. 10 – 1. 14 – 1. 18 – 1. 24 – 1. 26 – 1. 30 – 1. 36 – 1. 37 – 2.4 – 2.8 T → V: 1. 1 – 1. 3 – 1. 8 – 1. 9 – 1. 13 – 1. 17 – 1. 21 1. 23 – 1. 31 1. 33 – 1. 40 – 2.3 – 2.8 ... 1. 39 – 2 .1 – 2.5 E → I: 1. 2 – 1. 3 – 1. 5 – 1. 10 – 1. 12 – 1. 16 – 1. 20 – 1. 22 – 1. 28 – 1. 34 – 1. 37 – 2.2 – 2.6 K → O: 1. 1 – 1. 3 – 1. 6 – 1. 9 – 1. 13 – 1. 17 – 1. 23 – 1. 25 – 1. 29 – 1. 35 – 1. 38 – 2.3 ... Giao tập (nộp vào đầu buổi thảo luận): Các bạn có tên bắt đầu chữ A → D, E → I, K → O, P → S, T → V làm tương ứng sau: A → D: 1. 1 – 1. 3 – 1. 4 – 1. 9 – 1. 11 1. 15 – 1. 19 – 1. 21 1. 27 – 1. 32 – 1. 39...
 • 23
 • 2,102
 • 2

Bài tập lớn thuyết mạch 1 Bách Khoa Hà Nội

Bài tập lớn Lý thuyết mạch 1 Bách Khoa Hà Nội
... = 575E(6, 4 .10 4 s + 2,42 .10 s + 4,36 .10 10 s + 2 ,1. 1 013 s) 2277 s + 1, 67 .10 7 s + 4, 28 .10 10 s + 5,76 .10 13 s + 3 .10 16 s + 2,45 .10 17 & 575(6,4 .10 4 s + 2,42 .10 7 s + 4,36 .10 10 s + 2 ,1. 1 013 s) & = U ... 5,76 .10 13 s + 3 .10 16 s + 2, 45 .10 17 => Trần Đình Thiêm 17 & Ic = & Id = - 575 E (11 s + 410 00 s + 2,8 .10 7 s ) 2277 s + 1, 67 .10 7 s + 4,28 .10 10 s + 5,76 .10 13 s + 3 .10 16 s + 2,45 .10 17 575E (11 s + ... = s1 = 10 3 j  => s3 = −65,5 s1 = 10 3 j; s2 = 10 3 j; s3 = −65,5; s4 = −9956,24 M (s) 1, 23 .10 11 A1 = = = −6 ,14 + 0, 21 j = 6 ,14 17 8o 10 N '( s ) s = s1 −2 .10 − 6,96 .10 j => M (s) 1, 23 .10 11 A2...
 • 32
 • 395
 • 9

Bài giảng môn thuyết tài chính tiền tệ chương 1

Bài giảng môn Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1
... vàng vào n m 17 20, 18 48 – 18 50, 18 70 – 18 75, 19 14 – 19 28 sau k t 1/ 10 /19 36 t i nay; M th i gian n i chi n, t n m 18 62 – 18 63 nhà n c phát hành ti n gi y kh n ng i vàng ch t i n m 18 79 cu c n i ... Th tr ng tài trung gian tài chính: Trong n n kinh t , v n c l u chuy n t n i th a n n i thi u theo hai kênh: Tài gián ti p Tài doanh nghi p Tài h gia ình M i b ph n tài u bao g m quan h tài n y ... vào, có th nh giá m t hàng b ng a ti n n v ti n Gi v i 10 m t hàng ch c n 10 giá, 10 0 m t hàng 10 0 giá, v.v t i siêu th có 10 00 m t hàng ch c n 10 00 giá xem ch không c n 499.500! Thêm n a, nh có...
 • 14
 • 90
 • 0

Xem thêm