02 TLBG giai pt mu bang cach nhom thua so chung hocmai vn

Cách tính chỉ số chứng khoán vn index của việt nam

Cách tính chỉ số chứng khoán vn index của việt nam
... 514.028.000.000 Điều chỉnh số chia d: d = d0 x Pree.Qree + Psam.Qsam + Phap.Qhap + Ptms.Qtms / Pree.Q.ree + Psam.Qsamd = 514.028.000.000 / 467.100.000.000 x 444.000.000.000 = 488.607.219.010VNIndex = 514.028.000.000 ... phiếu Giá thực Số lượng CK Giá trị thị trường niêm yết Cơ điện lạnh REE 16600 15.000.000 249.000.000.000 Cáp VL VT SAM 17500 12.000.000 210.000.000.000 Tổng: 459.000.000.000 VN Index = 459.000.000.000 ... phiếu Hapaco HAP Transimex TMS đưa vào giao dịch, ta phải tìm số chia Vào ngày tháng kết giao dịch sau: Tên Cty Tên cổ phiếu Giá thực Số lượng CK Giá trị thị trường niêm yết Cơ điện lạnh REE 16900...
 • 3
 • 729
 • 3

SKKN: Rèn Kỹ Năng Giải Bài Toán Bằng Cách Lập PT

SKKN: Rèn Kỹ Năng Giải Bài Toán Bằng Cách Lập PT
... ®Õn trêng c¸c em ®· ®ỵc lµm quen víi ph¬ng tr×nh díi d¹ng ®¬n gi¶n ®ã lµ ®iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng vµ dÇn dÇn cao h¬n lµ t×m sè cha biÕt mét ®¼ng thøc vµ cao h¬n n÷a ë líp 8, líp c¸c em ph¶i ... c¸ch lËp ph¬ng tr×nh * ë líp c¸c em ®· ®ỵc lµm quen víi ph¬ng tr×nh ë d¹ng t×m sè thÝch hỵp vµo « trèng: 9- =4 * Tíi líp 2, líp c¸c em ®· ®ỵc lµm quen víi d¹ng phøc t¹p h¬n: x + +5 = * Lªn líp 4,...
 • 33
 • 1,707
 • 15

SKKN: Giải bài toán bắng cách lập PT, hệ PT

SKKN: Giải bài toán bắng cách lập PT, hệ PT
... Phân loại toán giải cách lập phơng trình hệ phơng trình 1/ Loại toán chuyển động 2/ Loại toán có liên quan đến số học 3/ Loại toán suất lao động 4/ Loại toán tỉ lệ chia phần 5/ Loại toán có liên ... hớng dẫn cách giải phơng trình, hệ phơng trình mà chủ yếu gợi ý giúp em xây dựng đợc phơng trình để gặp đợc dạng em biết cách làm Trên số ý kiến rèn luyện kỹ giải toán cách lập phơng trình, hệ phơng ... học 6/ Loại toán công việc làm chung, làm riêng 7/ Loại toán có nội dung Lí, Hoá 8/ Loại toán có chứa tham số 9/ Loại toán thống kê, mô tả Giáo viên hớng dẫn học sinh giải số toán Dạng toán chuyển...
 • 8
 • 457
 • 2

SKKN - Giải bài toán bằng cách đưa về pt bậc 2

SKKN - Giải bài toán bằng cách đưa về pt bậc 2
... Gọi số thứ x (x > 0), số thứ hai 22 - x Theo ta có phơng trình: x2 + (22 - x )2 = 25 0, hay x2 + 484 - 44x + x2 - 25 0 = 0; 2x2 - 44x + 23 4 = hay x2 - 22 x + 117 = Giải ta tìm đợc x1 = 13; x1 = 9, ... 9, 62 = x(x + 5,6) x2 + 5,6x - 92, 16 = => x1 = 7 ,2 (thỏa mãn) x2 = -1 2, 8 (loại) Ta có hai đoạn mà đờng cao chia cạnh huyền 7,2m 7 ,2 + 5,6 = 12, 8m Vậy cạnh huyền có độ dài là: 7 ,2 + 12, 8 = 20 m ... sáng kiến kinh nghiệm Thuộc thể loại Năm viết giải toán cách lập phơng trình bậc hai Toán học 20 0 7 -2 008 Toán học 20 0 6 -2 007 Xếp loại - 16 - Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh Trờng...
 • 16
 • 423
 • 0

Giải bài toán bằng cách lập pt

Giải bài toán bằng cách lập pt
... Bước : Giải phương trình thu Bước : Trả lời Khi giải toán cách lập phương trình cần ý điều sau : Phân tích đề : _ Bài toán thuộc dạng ? (chuyển động, suất, hình chữ nhật,số học, …) _ Bài toán gồm ... {30}   Nêu tóm tắt bước giải toán cách lập phương trình? Bước :  Chọn ẩn số đặt điều kiện cho ẩn số  Biểu diễn đại lượng chưa biết theo ẩn đại lượng biết  Từ lập phương trình biểu thò ... tóm tắt toán: bảng, sơ đồ, hình vẽ, ĐƠN VỊ km/h Ba đại lượng Quãng đường S = v.t Vận tốc S v= t Thời gian S t= v Để có nhìn tổng quát tương quan đại lượng Ta tóm tắt toán cách lập bảng BÀI Một...
 • 23
 • 472
 • 0

Chuyen de GIAI BAI TOAN BANG CACH LAP PT-HE PT. New (Dung cho day va hoc on thi vao THPT)

Chuyen de GIAI BAI TOAN BANG CACH LAP PT-HE PT. New (Dung cho day va hoc on thi vao THPT)
... ngày xong công việc Nhng thực tế hai máy làm việc ngày đầu, sau máy thứ cày nơi khác, máy thứ hai làm tiếp ngày xong Hỏi máy làm việc cày xong cánh đồng? 86 Tìm số có ba chữ số cho chia cho 11, ... riêng cày song cánh đồng bao lâu? 52 Hai ngời làm công việc nh theo cách sau: _Ngời thứ làm thời gian mà ngời thứ hai làm xong công vịêc _Tiếp ngời thứ hai làm thời gian mà ngời thứ làm xong công ... chiều rộng cm diện tích hình chữ nhật giảm 15 cm2 Tính chiều dài chiều rộng hình chữ nhật cho (trích Đề thi tuyển sinh THPT 2005-2006, ngày 06- 07- 2005, tỉnh Vĩnh Phúc) Trang Đặng Ngọc Dơng THCS...
 • 17
 • 1,537
 • 66

Chuyen de GIAI BAI TOAN BANG CACH LAP PT-HE PT. New (Dung cho day va hoc on thi vao THPT).

Chuyen de GIAI BAI TOAN BANG CACH LAP PT-HE PT. New (Dung cho day va hoc on thi vao THPT).
... ngày xong công việc Nhng thực tế hai máy làm việc ngày đầu, sau máy thứ cày nơi khác, máy thứ hai làm tiếp ngày xong Hỏi máy làm việc cày xong cánh đồng? 86 Tìm số có ba chữ số cho chia cho 11, ... riêng cày song cánh đồng bao lâu? 52 Hai ngời làm công việc nh theo cách sau: _Ngời thứ làm thời gian mà ngời thứ hai làm xong công vịêc _Tiếp ngời thứ hai làm thời gian mà ngời thứ làm xong công ... chiều rộng cm diện tích hình chữ nhật giảm 15 cm2 Tính chiều dài chiều rộng hình chữ nhật cho (trích Đề thi tuyển sinh THPT 2005-2006, ngày 06- 07- 2005, tỉnh Vĩnh Phúc) Trang Đặng Ngọc Dơng THCS...
 • 17
 • 817
 • 12

Giải bài toán bằng cách lập hệ phơng trình, lập pt

Giải bài toán bằng cách lập hệ phơng trình, lập pt
... gỈp biÕt r»ng vËn tèc ngưêi thø hai lín h¬n vËn tèc ngưêi thø nhÊt lµ km/h Bµi 13 Giải tốn cách lập phương trình hệ phương trình: Qng đường từ A đến B dài 120km Hai ơtơ khởi hành lúc từ A đến B ... đuổi theo đường gặp người xe đạp cách A 60km Tính vận tốc xe Biết vận tốc xe máy lớn vận tốc xe đạp 20km/h Bµi 15 Một xe khách xe du lòch khởi hành lúc từ A đến B cách 100 km, xe du lòch chạy nhanh ... 110 km 78 Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hƯ ph¬ng tr×nh, lËp pt Bµi 17 Hai vận động viên tham gia đua xe đạp từ TPHCM đến Vũng tàu Khoảng cách từ vạch xuất phát đến đích 105 km Vì vận động viên...
 • 19
 • 3,590
 • 9

Bài giải bài toán bằng cách lập hệ PT

Bài giải bài toán bằng cách lập hệ PT
... liệu đại lượng để lập phương trình Bước 2: giải phương trình Bước 3: Nhận định kết trả lời Giải toán cách lập hệ phương trình có khác với giải toán cách lập phương trình không ? Ví dụ 1: Tìm số ... Cách giải toán cách lập phương trình: bước Bước 1: lập phương trình - Chọn ẩn đặt điều kiện cho ẩn - Biểu thị đại lượng chưa biết theo ẩn - Dựa vào mối quan hệ số liệu đại lượng để lập phương ... hệ phương trình y x = 13 14 y + x = 189 ?5 Hãy giải hệ phương trình trả lời toán Bài 28 (SGK/22): Tìm hai số tự nhiên, biết tổng chúng 1006 lấy số lớn chia cho số nhỏ thương số dư 124 Bài...
 • 10
 • 701
 • 0

Bài giải bài toán bằng cách lập hệ PT(1)

Bài giải bài toán bằng cách lập hệ PT(1)
... : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (T1) 1.Các bước giải : 2.Các ví dụ : VÍ DỤ : 48 phút TP HCM 189 km TP CT    Tiết 40 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (T1) CÁC BƯỚC GIẢI ... lành Quýt, cam loại tính rành cho Tiết 40: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (T1) 1.Các bước giải toán cách lập hệ PT:    Bước 1: Lập hệ phương trình - Chọn ẩn đặt điều kiện thích ... CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (T1) CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ * Em nhắc PHƯƠNG TRÌNH toán lại bước giải Bước 1: Lập hệ lập hệ phương trình? phương trình cách điều kiện thích hợp cho ẩn - Chọn...
 • 9
 • 299
 • 0

Tiet 53 Luyen tap Giai bai toan bang cach lap pt

Tiet 53 Luyen tap Giai bai toan bang cach lap pt
... Tit 53 Trò chơi: Tỡm hiểu nh bỏc học tiếng? Luật chơi: Lớp chia làm đội thực giải toán sau ming ghộp ... (4000000 x).1,2% x Z+, x < S dõn nm ngoỏi ca tnh A l x (ngi) K: 4000000 101,1 101, Theo bi ta cú pt: x ) = 807200 x ( 4000000 100 100 Gii phng trỡnh ta c: x = 400 000 400 000 (ngi) Vy, Nm ngoỏi:...
 • 11
 • 1,341
 • 9

Tiet 36. Giai bai toan bang cach lap he pt

Tiet 36. Giai bai toan bang cach lap he pt
... t×m lµ : 10x + y - Chọ ẩn, lập pt đặt Khi viÕt hai ch÷ sè theo thø tù điều kiện thích hợp cho ẩn số ng­ỵc l¹i , ta ®­ỵc sè : 10y + x - Biểu diễn số liệu chưa Theo bµi ta cã : 2y - x = → - x + ... ngundương, x...
 • 15
 • 193
 • 0

Gián án TIET 50: GIAI BAI TOAN BANG CACH LAP PT

Gián án TIET 50: GIAI BAI TOAN BANG CACH LAP PT
... 500 + x b Viết thêm chữ số vào bên phải số x ? Ta số bằng: 10x + Ví dụ giải toán cách lập phương trình: Ví dụ 2: ( toán cổ) Số gà + Số chó = 36 ( con) Số chân gà + Số chân chó = 100 ( chân) Hỏi ... mãn điều kiện ẩn Vậy số gà là: 22 (con) Suy ra, số chó là: 36 22 = 14 (con) Tóm tắt bước giải toán cách lập phương trình: Bước 1: Lập phương trình Bước 2: Giải phương trình Bước 3: Trả lời Sơ ... trình: x 1 x +2 = Hướng dẫn nhà Nắm cách biểu diễn đại lư ợng biểu thức chứa ẩn Nắm bước giải toán cách lập phương trình đặc biệt bước lập phương trình Làm tập 35, 36 (SGK-25,26) ...
 • 13
 • 261
 • 1

Xem thêm