TLBG khoang cach phan 04

Phân bố liều hấp thụ trong Phantom theo bề dày và khoảng cách đến trục của chùm photon năng lượng 6 MV và 15 MV dùng trong xạ trị - Chương 1

Phân bố liều hấp thụ trong Phantom theo bề dày và khoảng cách đến trục của chùm photon năng lượng 6 MV và 15 MV dùng trong xạ trị - Chương 1
... theo bề dày khoảng cách tới trục Xây dựng đường cong liều hấp thụ tương đối chùm photon phantom theo bề dày khoảng cách tới trục, từ tiến hành đánh giá chất lượng chùm photon lượng MV 1 5MV phát ... phát để sử dụng điều trị tốt cho bệnh nhân vấn đề cần thiết Chính chọn đề tài: “ Phân bố liều hấp thụ Phantom theo bề dày khoảng cách đến trục chùm photon lượng MV 15 MV dùng xạ trị ” Mục đích đề ... đồ 1. 4.3 Các phương pháp xạ trị Có hai phương pháp xạ trị phổ biến sử dụng xạ trị hay gọi xạ trị từ xa xạ trị (còn gọi xạ trị áp sát) Xạ trị hay gọi xạ trị áp sát kỹ thuật xạ trị khoảng cách...
 • 25
 • 552
 • 2

Phân bố liều hấp thụ trong Phantom theo bề dày và khoảng cách đến trục của chùm photon năng lượng 6 MV và 15 MV dùng trong xạ trị - Chương 2

Phân bố liều hấp thụ trong Phantom theo bề dày và khoảng cách đến trục của chùm photon năng lượng 6 MV và 15 MV dùng trong xạ trị - Chương 2
... 0.3 0 .25 0 .2 0 .15 0.1 0.05 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Độ sâu (cm) L iề u h ấ p th ụ t n g đ n g ( % ) Hình2. 12: Sự phân bố liều hấp thụ tương ... đối theo bề dày chùm photon Các đại lượng hình 2. 12 có ý nghĩa sau: Đại lượng Dm liều hấp thụ cực đại, Dx: liều hấp thụ xạ hãm gây R100 độ sâu ứng với liều cực đại Dm; R50 độ sâu liều hấp thụ ... mức lượng MV 15 MV Các phép đo được lặp lại lần với trường chiếu khác 2. 2.8.1 Phân bố liều hấp thụ theo bề dày 1.1 1.05 0.95 0.9 0.85 Liều hấp thụ D(Gy) 0.8 0.75 0.7 0 .65 0 .6 0.55 0.5...
 • 15
 • 515
 • 3

Phân bố liều hấp thụ trong Phantom theo bề dày và khoảng cách đến trục của chùm photon năng lượng 6 MV và 15 MV dùng trong xạ trị

Phân bố liều hấp thụ trong Phantom theo bề dày và khoảng cách đến trục của chùm photon năng lượng 6 MV và 15 MV dùng trong xạ trị
... bề dày khoảng cách đến trục chùm photon lượng MV 15 MV dùng xạ trị ” Mục đích đề tài đặt ra: Tìm hiểu chế tương tác chùm xạ với vật chất Tìm hiểu phương pháp dùng chùm Photon xạ trị ưu điểm phương ... đường cong liều hấp thụ tương đối chùm photon phantom theo bề dày khoảng cách tới trục, từ tiến hành đánh giá chất lượng chùm photon lượng MV 1 5MV phát từ máy gia tốc PRIMUS điều trị ung thư Bệnh ... liều hấp thụ ∗ Suất liều hấp thụ D liều hấp thụ đơn vị thời gian Suất liều hấp thụ [8] xác định theo công thức: * D= D t (1.18) Trong D liều hấp thụ thời gian t Đơn vị đo suất liều hấp thụ Gy/s...
 • 27
 • 306
 • 0

Phân bố liều hấp thụ trong phantom theo bề dày và theo khoảng cách đến trục chùm photon năng lượng 6 và 15 MeV dùng trong xạ trị

Phân bố liều hấp thụ trong phantom theo bề dày và theo khoảng cách đến trục chùm photon năng lượng 6 và 15 MeV dùng trong xạ trị
... sóng xác xạ: phân tử hấp thụ xạ hồng 31 ngoại tần số dao động tự nhiên phần phân tử (tức nguyên tử hay nhóm nguyên tử tạo thành phân tử đó) tần số xạ tới Lưỡng cực điện: Một phân tử hấp thụ xạ hồng ... trọng dao động phân tử thông tin cấu trúc phân tử Không phải phần tử có khả hấp thụ xạ hồng ngoại; mặt khác thân hấp thụ có tính chất chọn lọc Để phần tử hấp thụ xạ hồng ngoại, phân tử phải đáp ... xốp, giá trị khoảng cách mặt phẳng có số 33 Miler, từ suy khoảng cách hai tâm mao quản liền kề [1] Dựa vào giá trị khoảng cách kết hợp với liệu đường kính mao quản thu từ phương pháp hấp thụ Nitơ...
 • 79
 • 235
 • 1

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT thông qua mô hình 5 khoảng cách.

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT thông qua mô hình 5 khoảng cách.
... Các công ty thành viên • Công ty TNHH Hệ thống Thông tin Ngân hàng - Tài FPT (FPT IS Bank) • Công ty TNHH Hệ thống Thông tin Viễn thông Dịch vụ công FPT (FPT IS TES) • Công ty TNHH Hệ thống Thông ... hợp, phần mềm dịch vụ CNTT a Dịch vụ Dịch vụ ERP Dịch vụ Hạ tầng mạng Dịch vụ Bảo mật Dịch vụ Lưu trữ, lưu liệu Dịch vụ trung tâm liệu Dịch vụ phần mềm Dịch vụ bảo trì Dịch vụ chứng thực chữ số ... Thông tin FSE FPT (FPT IS FSE) • Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FPT IS ERP) • Công ty TNHH Dịch vụ Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS Services) • Công ty TNHH Giải pháp Tài công FPT (FPT IS PFS) • Công...
 • 11
 • 535
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật (thời vụ, phân bón và khoảng cách) góp phần xây dựng quy trình sản xuất dược liệu ban âu năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn tại tam đảo vĩnh phúc

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật (thời vụ, phân bón và khoảng cách) góp phần xây dựng quy trình sản xuất dược liệu ban âu năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn tại tam đảo vĩnh phúc
... Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t (th i v , phân bón m t ñ ) góp ph n xây d ng quy trình s n xu t dư c li u Ban Âu (Hypericum perforatum L.) su t cao, ch t lư ng t t, an toàn t i Tam ð o -Vĩnh ... ñ , công th c bón phân th i v tr ng h p lý góp ph n hoàn thi n quy trình tr ng Ban Âu su t cao, ch t lư ng t t ñ t Tam ð o – t nh Vĩnh Phúc Nâng cao hi u qu kinh t tr ng Ban Âu góp ph n thúc ... a dư c li u Ban Âu 4.3.7 nh hư ng c a li u lư ng phân bón ñ n m c ñ nhi m sâu b nh c a Ban Âu 4.3.8 74 nh hư ng c a li u lư ng phân bón ñ n hi u qu kinh t tr ng Ban Âu 70 K T LU N VÀ ð NGH 75...
 • 130
 • 527
 • 1

Tài liệu Khoảng cách giữa bộ phận Marketing và CEO pptx

Tài liệu Khoảng cách giữa bộ phận Marketing và CEO pptx
... hưởng tài khoản đầu tư vào hoạt động marketing trở nên khó khăn Vì vậy, lĩnh vực marketing trở nên mơ hồ Tổng Giám đốc Điều hành Ban Giám đốc Q: Vậy đâu hậu thiếu tổ chức này? A: Khi hoạt động marketing ... pháp đạt yêu cầu Đối với công ty thế, khoảng cách ngày lớn tăng trưởng doanh thu thực tế kì vọng nhà đầu tư giống loại bom hẹn Marketing cầu nối cho khoảng cách chứa đựng tất hoạt động công ty ... hai, CD giải thích làm cách để tạo biểu đồ marketing phản ánh kết thực hoạt động marketing công ty Biểu đồ sử dụng để nhắc nhở Ban Giám đốc nhà lãnh đạo cấp cao nỗ lực phận marketing đáp ứng nhu...
 • 10
 • 303
 • 1

LUẬN VĂN CAO HỌC Phân bố liều hấp thụ trong Phantom theo bề dày và khoảng cách đến trục của chùm photon năng lượng 6 MV và 15 MV dùng trong xạ trị

LUẬN VĂN CAO HỌC Phân bố liều hấp thụ trong Phantom theo bề dày và khoảng cách đến trục của chùm photon năng lượng 6 MV và 15 MV dùng trong xạ trị
... 0 .69 469 0 .67 668 0 .65 966 0 .64 364 0 .62 763 0 .61 161 0.70700 0 .68 900 0 .67 200 0 .65 600 0 .64 100 0 .62 400 Trường chiếu Bề dày (cm) 5x5 cm2 10x10 cm2 15x15 cm2 20x20 cm2 13.0 13.5 14.0 14.5 15. 0 15. 5 16. 0 ... 0. 763 76 0.74775 0.73173 0.71872 0.70270 0 .68 869 0 .67 467 0 .65 966 0 .64 665 0 .63 363 0 .61 862 0 .60 661 0.59259 0.5 8158 0. 569 57 0.5 565 6 0.5 465 5 0.5 365 4 0.52452 0.51251 0.5 0150 0.49249 0.48148 0.355 36 0.52953 ... với bề dày 5cm liều hấp thụ tương đối 0.9 86, ứng với bề dày 10cm liều hấp thụ tương đối 0. 965 , ứng với bề dày 15cm liều hấp thụ tương đối 0.955 ứng với bề dày 20cm liều hấp thụ tương đối 0.944 Và...
 • 59
 • 401
 • 0

Tài liệu Tiểu luận: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT thông qua mô hình 5 khoảng cách pptx

Tài liệu Tiểu luận: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT thông qua mô hình 5 khoảng cách pptx
... hợp, phần mềm dịch vụ CNTT a Dịch vụ Dịch vụ ERP Dịch vụ Hạ tầng mạng Dịch vụ Bảo mật Dịch vụ Lưu trữ, lưu liệu Dịch vụ trung tâm liệu Dịch vụ phần mềm Dịch vụ bảo trì Dịch vụ chứng thực chữ số ... Các công ty thành viên  Công ty TNHH Hệ thống Thông tin Ngân hàng - Tài FPT (FPT IS Bank)  Công ty TNHH Hệ thống Thông tin Viễn thông Dịch vụ công FPT (FPT IS TES)  Công ty TNHH Hệ thống Thông ... Thông tin FSE FPT (FPT IS FSE)  Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FPT IS ERP)  Công ty TNHH Dịch vụ Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS Services)  Công ty TNHH Giải pháp Tài công FPT (FPT IS PFS)  Công...
 • 12
 • 541
 • 0

Tài liệu Ứng dụng khoảng cách Hausdorff trong phân tích trang tài liệu. docx

Tài liệu Ứng dụng khoảng cách Hausdorff trong phân tích trang tài liệu. docx
... dang xay ta dung m9t phtro ng ph ap xap xi nao M xap xi dircng cong thtrc te Trong bai bao chung tai gici han danh gia phtrong ph ap qua dang sai so thu' hai, xay ap dung phirong phap xap xi dua ... < hpu < pu Trong trtrorig hop pu < hu ta se co cac bat d1ng thrrc theo chieu ngiro'c lai Truxrc dira plnrong ph ap xap xi mo hinh dua tren CO' s(, D...
 • 6
 • 390
 • 0

LUẬN VĂN CAO HỌC: Phân bố liều hấp thụ trong Phantom theo bề dày và khoảng cách đến trục của chùm photon năng lượng 6 MV và 15 MV dùng trong xạ trị pdf

LUẬN VĂN CAO HỌC: Phân bố liều hấp thụ trong Phantom theo bề dày và khoảng cách đến trục của chùm photon năng lượng 6 MV và 15 MV dùng trong xạ trị pdf
... 0 .69 469 0 .67 668 0 .65 966 0 .64 364 0 .62 763 0 .61 161 0.70700 0 .68 900 0 .67 200 0 .65 600 0 .64 100 0 .62 400 Trường chiếu Bề dày (cm) 5x5 cm2 10x10 cm2 15x15 cm2 20x20 cm2 13.0 13.5 14.0 14.5 15. 0 15. 5 16. 0 ... 0. 763 76 0.74775 0.73173 0.71872 0.70270 0 .68 869 0 .67 467 0 .65 966 0 .64 665 0 .63 363 0 .61 862 0 .60 661 0.59259 0.5 8158 0. 569 57 0.5 565 6 0.5 465 5 0.5 365 4 0.52452 0.51251 0.5 0150 0.49249 0.48148 0.355 36 0.52953 ... với bề dày 5cm liều hấp thụ tương đối 0.9 86, ứng với bề dày 10cm liều hấp thụ tương đối 0. 965 , ứng với bề dày 15cm liều hấp thụ tương đối 0.955 ứng với bề dày 20cm liều hấp thụ tương đối 0.944 Và...
 • 59
 • 285
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH GIEO TRỒNG VÀ PHÂN BÓN ĐÊN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY MORINGA OLEIFERA docx

ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH GIEO TRỒNG VÀ PHÂN BÓN ĐÊN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY MORINGA OLEIFERA docx
... (ngày) Hình Sinh trởng M .oleifera 23 ảnh hởng khoảng cách gieo trồng phân bón Khoảng cách hàng khoảng cách ảnh hởng rõ rệt đến tốc độ sinh trởng Công thức thứ hai (40x40) cho khả sinh trởng tốt ... đếm cây; tính giá trị trung bình luống KếT QUả THảO LUậN 3.1 ảnh hởng khoảng cách gieo trồng phân bón đến sinh trởng chiều cao M oleifera Cây M oleifera giai đoạn - 30 ngày tuổi có tốc độ sinh ... sinh trởng bình quân tháng từ 0,75 tới 1,21cm/ngày tùy thuộc vào khoảng cách gieo trồng bón phân hay không Trong công thức khoảng cách gieo trồng 40 ì 20, 40 ì 40 60 ì 50, công thức hàng cách...
 • 7
 • 322
 • 1

Xem thêm