de thi so 01

ĐỀ THI SỐ 01 -HỌC PHẦN TRANG BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ MSXII

ĐỀ THI SỐ 01 -HỌC PHẦN TRANG BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ MSXII
... KS379 9-0 P8 KR1 T KS1 S PR1 ORO1 RULÔ CáP O u1 R PS1 ORO2 PT1 012 1 012 2 012 3 Chiếu sáng sấy cho quạt mâm KS3799-OP8 RT1 012 4 012 6 012 5 RS1 013 2 Cáp nguồn RR1 -1 8 -2 2 18 Khống chế nhiệt OL1 018 2 ... TCH HI NG THI THI S 02 - Thi gian lm bi: 90 phỳt HC PHN TRANG B IN - IN T MSXII (Cho h i hc chớnh quy - in cụng nghip) Cõu (20 im): Nờu cỏc yờu cu i vi truyn ng in, trang b in cỏc thit b ti ... 32 61 51 43 33 24 016 1 Oh1 Oc1 24 23 16 17 Oh2 017 1 OL2 Ob5 OL1 -1 7 OL2 Oc1 OL2 -1 6 OL1 -1 4 015 2 13 Od1 14 Oe8 10A 34 3 44 13 12 52 23 16 62 31 14 14 Od1 014 1 Oa5 014 2 Oa4 014 3 R02 Ke RO1 PO2...
 • 12
 • 224
 • 0

NỘI DUNG ĐỀ THI SỐ 01 pps

NỘI DUNG ĐỀ THI SỐ 01 pps
... the beach this Sunday ? a This Sunday is the best time to go to the beach b Let `s to go to the beach c I suggest we should go to the beach this Sunday d I suggest we going to the beach this Sunday ... sentence correct (1m) : 32 When I came in, everyone were watching a film a b c d 33 There `s something wrong with my computer It may need to repair a b c d 34 There is estimated that the world...
 • 3
 • 127
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: TIẾNG ANH - LỚP 12 - ĐỀ THI SỐ 01 ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM ppt

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: TIẾNG ANH - LỚP 12 - ĐỀ THI SỐ 01 ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM ppt
... THE END Đáp án D 21 D B 22 D D 23 D A 24 D D 25 D B 26 D A 27 A A 28 B A 29 C 10 A 30 A 11 A 31 B 12 D 32 D 13 B 33 B 14 B 34 A 15 B 35 C 16 A 36 D 17 A 37 A 18 B 38 D 19 A 39 C 20 A 40 D ... the gaps The 23 rd Southeast Asian (31) _ (also known as the 20 05 SEA Games) was a biannual multi-sport event ( 32) in the Philippines from November 27 th, 20 05 to December 5th, 20 05 The games ... friendship 28 When did the first Asian Games take place? A in 1915 B in 1951 C in 1950 D in 1955 29 When and where were the 15th Asian Games held? A in 20 06, China B in 1951, Qatar C in 20 06, Qatar...
 • 3
 • 164
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 01

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 01
... mãn:  x  1   y  1   z   Câu VIIb + Giải phương trình được: z1   i  2e 2012 + Az z 2012  2 2012 2 29   14   10    27  x     y     z    27 11   11   11  ... cặp điểm A  ;  , B  ;   ngược lại 5 5 5    2 + Giả sử khoảng cách từ I đến mp(P) x , bán kính đường tròn đáy r Khi đó, r  3  x  27  x 1 + Thể tích khối nón là: V   r x  (27 ...  Hai đường thẳng OA OB vuông góc A, B thuộc (E) nên suy z   a  b  Giải hệ suy a, b Từ có số phức z thỏa mãn: z1   3i, z  1 25 OA.OB 144   Áp dụng BĐT Côsi ta  Diện tích tam giác...
 • 2
 • 66
 • 0

ĐỀ THI SỐ 01 LẬP TRÌNH WINDOWS (ĐHSP TPHCM)

ĐỀ THI SỐ 01 LẬP TRÌNH WINDOWS (ĐHSP TPHCM)
... 12 ‘ De thi: 01 ‘ Ngay thi: 21/10/2007 ‘ -Tên file Form tên file Project : số thứ tự sinh viên danh sách lớp Bài thi lưu thư mục: X:\BaiThiVB\STT ... nhấn vào nút “Thoát” Kết thúc chương trình - Lưu ý: - - Trên đầu file source code Form, phải điền đầy đủ dòng ghi chú: Lớp, Họ tên, STT, Số hiệu đề thi, ngày thi ‘ ... STT 11 lưu thi thư mục: X:\BaiThiVB\11 Không giải cho trường hợp quên lưu file, lưu sai thư mục hay quên ghi họ tên, STT Sinh viên có thêm phút để đọc kỹ đề sau phát đề Giáo viên coi thi không...
 • 2
 • 146
 • 0

de thi so 01

de thi so 01
... Na 2SO4 , KNO3, AgNO3, ZnSO4, NaCl, NaOH, CaCl2, H 2SO4 Sau n phân, ćc dung d ch cho môi tr ng baz là: A KCl, Na 2SO4 , KNO3, NaCl B KCl, NaCl, NaOH, CaCl2 C NaCl, NaOH, CaCl2, H 2SO4 D AgNO3, ZnSO4, ... y n mòn n hó: A Nhúng Cu dung d ch Fe2 (SO4 )3 có nh m t vài gi t dung d ch H 2SO4 B S n mòn v tàu n c bi n C Nhúng Zn dung d ch H 2SO4 có nh vài gi t CuSO4 D S g c a gang thép t nhiên Câu 29 H ... 100 ml dung d ch X g m ćc ion: NH +4 , SO 24 , NO3 , r i ti n hành đun nóng đ c 23,3 gam k t t a 6,72 lít (đktc) m t ch t nh t N ng đ mol/lít c a (NH4) 2SO4 NH4NO3 dung d ch X l n l t : A 1M...
 • 6
 • 273
 • 0

Đề thi số 2 xác suất thống kê- ĐHQGHN

Đề thi số 2 xác suất thống kê- ĐHQGHN
... điểm a) điểm b) 1 /2 điểm c) 1 /2 điểm 2) điểm a) p (1)= 0,7 ; p (2) =0 ,21 ; p (3)=0,063; p (4)=0,0189; điểm b) F (2) 0,91; F(4)= 0,9919; 1 /2 điểm c) Cả xác suất F(4)-F (2) = 0,0819; 1 /2 điểm 3) điểm ... >1,65;Bác bỏ a) Z = 5) điểm a) mX (t ) = Tối đa: 1 /2 điểm; RX (t1 , t2 ) = cos (a(t1 t2 )) Tối đa : điểm b) X(t) trình dừng theo nghĩa rộng Tối đa: 1 /2 điểm ... điểm n 1,5 điểm a) Ước lợng hợp lý cực đại = x1 + x2 + + xn b) Với mẫu cỡ cho, = 0,5 ; 1 /2 điểm 4) điểm X à0 16, 15 11 n= 121 = = 3, 66 > 1,96 Bác bỏ H ; 1.5 điểm 3.6 H : 0,5 điểm...
 • 2
 • 1,113
 • 9

Đề thi số 3 xác suất thống kê- ĐHQGHN

Đề thi số 3 xác suất thống kê- ĐHQGHN
... án thang điểm đề Môn thi: Xác suất- Thống kê-QTNN 1) điểm Xác suất cần tìm : 0,4 x 0,998+ 0 ,3 x 0,999 +0,1 x 0,097 +0,2 x 0,992= 0,997 2) điểm ( x + ) ; fY ( y ) = ( + y ) 27 ( x + 3) ( + y ) ... ( + y ) 27 ( x + 3) ( + y ) fXY ( x, y ) X Y không độc lập f X ( x ) fY ( y ) = 2 43 c= 2/27 f X ( x) = 3) điểm Chứng minh ớc lợng không chệch điểm; ớc lợng hiệu điểm 4) điểm n = ln X i...
 • 2
 • 819
 • 4

ĐỀ THI (số 1) -Môn Thanh toán quốc tế FTU

ĐỀ THI (số 1) -Môn Thanh toán quốc tế FTU
... hối phiếu nhận nợ; Cam kết toán không điều kiện số tiền xác định; Thời hạn toán; Địa điểm toán; Tên tổ chức họ, tên cá nhân người thụ hưởng người phát hành định yêu cầu toán hối phiếu nhận nợ theo ... d Cả a, b, c sai Câu 27: Thanh toán T/T, người có nghĩa vụ trả tiền cho nhà xuất a Người nhập c Ngân hàng trung gian d Ngân hàng nhập b Ngân hàng xuất Câu 28: Thanh toán T/T, người khống chế ... sai Câu 29: Thanh toán trước với ý nghĩa đặt cọc đảm bảo thực hợp đồng, a Số tiền nhỏ b Giá hàng giảm so với trả c Thời gian trả trước đến giao hàng thường ngắn d Tất câu Câu 30: Thanh toán trước...
 • 5
 • 8,060
 • 225

ĐỀ THI (số 2) -Môn Thanh toán quốc tế FTU

ĐỀ THI (số 2) -Môn Thanh toán quốc tế FTU
... Hối phiếu ký phát cho ngân hàng mở 60 ngày sau nhìn thấy Thanh toán L/C hình thức: a Chấp nhận c Trả chậm sau thời hạn quy định b Thanh toán trả d Bằng thương lượng Câu 42 Nếu người thụ hưởng ... khẩu, anh (chị) lựa chọn phương thức toán có lợi nhất: a T/T trả trước c L/C b D/A d D/P Câu 24: Trong phương thức toán tín dụng chứng từ, người xuất để ngân hàng toán cần phải: a Tuân thủ hợp đồng ... lúa mì, (2) 1130 đôi giày”, giao hàng phần không cho phép Hoá đơn thương mại thể thông tin không chấp nhận theo UCP 600 điều khoản L/C? a (1) 95 lúa mì (2) 96 đôi giày c (1) 105 lúa mì (2) 1130...
 • 4
 • 3,049
 • 158

đề thi số 9

đề thi số 9
... 38: Muốn sản xuất 59, 4g xenlulozơ trinitrat với hiệu suất phản ứng 90 % thể tích d2 HNO3 99 ,67% (d=1,25g/ml) cần dùng là: A 27,723 lít B 28,73 lít C 29, 5 lít D 27,23 lít Câu 39: Để nhận biết d ... D 0,030 mol 0,14 mol Câu 29: Thể tích HNO3 68% (d=1,52 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 29, 7g xenlulozơ trinitrat là: A 14,3 ml B 21,8 ml C 1, 39 lít D 18,3 mol Câu 30: Các ... loại số kim loại sau Al, Mg, Na, Fe điều chế cách dùng CO để khử oxit tương ứng nhiệt độ cao: A Fe B Al C Mg D Na Câu 32: Đun nóng 0,01 mol chất Y với d NaOH dư, thu 1,34g muối axit hữu Z 0 ,92 g...
 • 5
 • 328
 • 0

de thi so 11(hay)

de thi so 11(hay)
... khỏi benzen Câu 29: CO2 không làm màu nớc Brôm nhng SO2 làm màu nớc brôm vì: a H2CO3 có tính axit yếu H 2SO3 b c SO2 có tính khử, CO2 tính khử SO2 có tính oxi hoá, CO2 tính oxi hoá d Độ âm điện ... với H2 29 Biết X1 X2 làm màu dd KMnO4 Vậy R, X1, X2 lần lợt là: a Ca; H2S; SO2 b Mg; H2S; SO2 c Mg; H2; H2S d Ba; H2S; SO2 Câu 22: Cho dãy phản ứng hoá học: axetilen vinyl axetylen butadien ... gam andehit thành phần Phần bị đốt cháy hoàn toàn, ta thu đợc số mol CO2 số mol H2O Phần cho tác dụng với dd AgNO3 NH3 d ta thu đợc Ag kết tủa với tỉ lệ số mol n Andehit : nAg = 1:1 Vậy andehit...
 • 4
 • 209
 • 0

de thi so 13

de thi so 13
... Câu 15: Cho phản ứng: FeCO + H 2SO4 Fe2 (SO4 )3 + CO2 + SO2 + H2O Tỷ lệ số phân tử H 2SO4 chất oxi hoá số phân tử H 2SO4 môi trờng phản ứng là: a 2: b 1: c 1: d 3:1 Câu 16: ... Câu 31: Cho cao su thi n nhiên tác dụng với HCl thu đợc cao su hidroclo có chứa 20,58% clo khối lợng phân tử Vậy trung bình phân tử HCl tác dụng đợc với a mắt xích cao su thi n nhiên a có giá ... Câu 23: Theo định nghĩa axit bazơ Bronstet, chất ion thuộc dãy dới lỡng tính : + 3+ a HCO3 ; HSO4 ; Al2O3 ; H 2O b NH ; CO3 ; Cl ; Fe c Cu ( OH ) ; HPO4 ; NO3 ; CH3COOd Al2O3 ; H 2O; HCO3 ;...
 • 5
 • 228
 • 0

Xem thêm