Nghiên cứu thực trạng ba bệnh lứa tuổi học đường phổ biến ở học sinh tiểu học và đề xuất giải pháp (TT)

Nghiên cứu thực trạng ba bệnh lứa tuổi học đường phổ biến học sinh tiểu học đề xuất giải pháp (FULL TEXT)

Nghiên cứu thực trạng ba bệnh lứa tuổi học đường phổ biến ở học sinh tiểu học và đề xuất giải pháp (FULL TEXT)
... r thực trạng trên? Có thể c n thiệp ngăn cản giảm nguy c giảm tỷ lệ mắc bệnh nh th nào? Chúng ti n hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thực trạng ba bệnh lứa tuổi học đường phổ biến học sinh tiểu ... lứa tuổi học đƣờng phổ biến học sinh: 1.1.1 Khái niệm bệnh tật học đƣờng bệnh tật lứa tuổi học đƣờng: Bệnh tật lứa tuổi học đƣờng: Trẻ em lứ tu i h c đ ờng mắc bệnh gần giống ng ời l n có bệnh ... đ i thực trạng mắc bệnh ph bi n h c sinh 1.2.1 Thực trạng KAP học sinh, cha mẹ học sinh giáo viên phòng chống bệnh học đƣờng: Từ tr c đ n này, đ có nghiên cứu đánh giá ki n thức, thái đ , thực...
 • 130
 • 231
 • 0

Nghiên cứu thực trạng ba bệnh lứa tuổi học đường phổ biến học sinh tiểu học đề xuất giải pháp (TT)

Nghiên cứu thực trạng ba bệnh lứa tuổi học đường phổ biến ở học sinh tiểu học và đề xuất giải pháp (TT)
... gian nghiên cứu: Từ há g 9/2011 đ há g 9/2013 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu: 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu: Nghiê ô ả ph í h ại ỉ h nghiê hi p ại 04 r g iể h Hải Phò g 2.4 u nghiên cứu 2.4.2.1 u cho nghiên ... vẹo cột sống sâu học sinh ti u học 3.2.1 Kết nghiên cứu KAP đối tƣợng học sinh: 58,4 % 60 53,1 46,9 50 41,6 40 Đạt 30 Không đạt 20 10 Kiến thức Thực hành Bi u đồ 3.5 KAP học sinh phòng chống ... KAP phò g hố g ậ hị, CVCS, 13,9%, 18,8% 6,3% Bảng 3.5 Thực hành GV phòng chống bệnh lứa tuổi học đƣờng Có Nhắc học sinh ngồi học tƣ Nhắc học sinh chải cách n % n % n % 243 84,4 45 15,6 288 100...
 • 48
 • 204
 • 0

Nghiên cứu thực trạng ba bệnh lứa tuổi học đường phổ biến học sinh tiểu học đề xuất giải pháp

Nghiên cứu thực trạng ba bệnh lứa tuổi học đường phổ biến ở học sinh tiểu học và đề xuất giải pháp
... chọn 01 trường tiểu học 2.3 Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2013 2.4 Phương pháp nghiên cứu: 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả có phân tích tỉnh nghiên cứu can thiệp ... 93,7 288 100 cận thị, CVCS, sâu học sinh 13,9%, 18,8% 6,3% Bảng 3.5 Thực hành GV phòng chống bệnh lứa tuổi học đường Có Nhắc học sinh ngồi học tư Nhắc học sinh chải Không Tổng n % n % n % 243 ... thị, cong vẹo cột sống sâu học sinh tiểu học 9 3.2.1 Kết nghiên cứu KAP đối tượng học sinh: Biểu đồ 3.5 KAP học sinh phòng chống cận thị Tỷ lệ học sinh có kiến thức, thực hành xếp loại Đạt...
 • 24
 • 287
 • 0

Nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB đề xuất giải pháp cần thiết

Nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB và đề xuất giải pháp cần thiết
... đồng quản trị vấn đề liên quan đến quản rủi ro rủi ro tín dụng ACB; giám sát hoạt động Ban điều hành quản rủi ro tín dụng rủi ro khác ảnh hưởng đến hoạt động ACB, đảm bảo Ngân hàng có ... quản trị RRTD ngân hàng ACB II.1 Cơ cấu tổ chức quản rủi ro ngân hàng ACB ACB xây dựng khối quản rủi ro tín dụng theo mô hình quản rủi ro tín dụng tập trung Mô hình có tách biệt độc lập ... quản rủi ro hoạt động hiệu Năm 2012, Khối Quản rủi ro thành lập nhằm chuẩn hóa chức quản rủi ro ACB Phòng Quản rủi ro thị trường, Bạn Chính sách quản tín dụng trực thuộc Khối Quản...
 • 59
 • 457
 • 2

Nghiên cứu thực trạng rừng ngập mặn tại xã tam hải, huyện núi thành, tỉnh quảng nam đề xuất giải pháp khắc phục

Nghiên cứu thực trạng rừng ngập mặn tại xã tam hải, huyện núi thành, tỉnh quảng nam và đề xuất giải pháp khắc phục
... sở thực tiễn tiến hành chọn đề tài "Nghiên cứu thực trạng rừng ngập mặn Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đề xuất giải pháp quản lý "nhằm đánh giá thực trạng diện tích, thành phần loài, ... tiến trình nghiên cứu 43 Sơ đồ 3.1 Cây vấn đề diện tích RNM Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 57 ĐẶT VẤN ĐỀ Rừng ngập mặn hệ sinh thái đặc biệt mà Việt Nam quốc gia ... địa phương để làm sở đề xuất giải pháp quản lý khai thác, sử dụng RNM cách hiệu CHƯƠNG1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan rừng ngập mặn * Khái niệm rừng ngập mặn Rừng ngập mặn (RNM) hệ sinh thái...
 • 38
 • 588
 • 0

Nghiên cứu thực trạng rừng ngập mặn tại xã tam hải, huyện núi thành, tỉnh quảng nam đề xuất giải pháp quản lý

Nghiên cứu thực trạng rừng ngập mặn tại xã tam hải, huyện núi thành, tỉnh quảng nam và đề xuất giải pháp quản lý
... Cây vấn đề diện tích RNM Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 57 ĐẶT VẤN ĐÈ Rừng ngập mặn hệ sinh thái đặc biệt mà Việt Nam quốc gia thiên nhiên ban tặng Rừng ngập mặn có nước ... quanh hồ nuôi tôm tình trạng dịch bệnh tôm, nguyên nhân rừng ngập mặn bị khai CHƯƠNGl TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tống quan rừng ngập mặn * Khái niệm rừng ngập mặn Rừng ngập mặn (RNM) hệ sinh thái ... Phân bố tỉnh Ven biển Bắc Bộ Ven biển Trung Bộ Venbiển Nam Bộ Tỷ Diện tích đất T Diện tích rừng lệ ỷ ngập mặn ngập mặn (ha) lệ (%) (ha) 122.335 Bảng 22,6 43.881 3 3và rừng ngập mặn ỏ’ việt nam 1.4...
 • 35
 • 130
 • 0

nghiên cứu khả năng khai thác nước dưới đất vùng đông bắc tphcm (thủ đức - q2 - q9) đề xuất giải pháp khai thác sử dụng bảo vệ hợp lý

nghiên cứu khả năng khai thác nước dưới đất vùng đông bắc tphcm (thủ đức - q2 - q9) và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng và bảo vệ hợp lý
... 43 3.2.3 Chất lượng nước khai thác 44 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ HP LÝ 4.1 Các thách thức nguồn nước đất vùng nghiên cứu 52 4.1.1 Trữ lượng ... a c c CHƯƠNG 3: KHẢ NĂNG KHAI THÁC VÀ HIỆN TRẠNG K HAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khả khai thác nước đất 35 3.1.1 Trữ lượng phương pháp tính trữ lượng nước đất 35 3.1.1.1 ... 3.1.2 Tiềm khai thác tài nguyên nước đất vùng nghiên cứu 38 3.2 Hiện trạng khai thác nước đất vùng nghiên cứu 40 3.2.1 Số lượng giếng khoan mật độ khai thác 40 3.2.2 Lưu lượng khai thác ...
 • 77
 • 431
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIÁO dục văn HOÁ NGHỀ cơ KHÍ tại các cơ sở dạy NGHỀ đề XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO văn HOÁ NGHỀ CHO học VIÊN NGÀNH cơ KHÍ

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIÁO dục văn HOÁ NGHỀ cơ KHÍ tại các cơ sở dạy NGHỀ và đề XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO văn HOÁ NGHỀ CHO học VIÊN NGÀNH cơ KHÍ
... 2.2 Thực tr ngăv giáo d căvĕnăhóaăngh cho h c viên c khí các CSDN 38 2.2.1 Sựăc năăthi tăăph i giáo d căVHN cho h c viên c khí 38 2.2.2 M căđ ăquanătơm giáo d căVHN cho h c viên c khí c ... a h c viên c khí các CSDN ch aăđápă ngănhuăc uălƠmăviệcă t iădoanhănghiệp, n uăápăd ng các gi i pháp v giáo d căVHN cho h c viên c khí nh ăng khí iănghiênăc uăđ ăxu tăthì s ăgiúp nâng cao vĕnăhóaăngh ... că tr ngă v ă giáo d că vĕnă hóaă ngh ă cho h că viên c ă khí ă các CSDN 2.2.1 Sự cần thiết phải giáo dục VHN cho học viên khí Từăk tăqu ăđánhăgiáăc aăDN thểăhiệnă ăhìnhă2.1 cho th yă6 nhómătiêuăchíăthu...
 • 104
 • 200
 • 0

phân tích thực trạng giáo dục văn hóa nghề cơ khí tại các cơ sở dạy nghề đề xuất giải pháp nâng cao vhn cho học viên ngành cơ khí

phân tích thực trạng giáo dục văn hóa nghề cơ khí tại các cơ sở dạy nghề và đề xuất giải pháp nâng cao vhn cho học viên ngành cơ khí
... hóa nghề khí sở dạy nghề đề xuất giải pháp nâng cao văn hóa nghề cho học viên ngành khí để thực luận văn 1.2 Mục tiêu đề tài - Đề xuất giải pháp giáo dục văn hóa nghề cho học viên ngành khí ... chọn đề tài: Phân tích thực trạng giáo dục VHN khí CSDN đề xuất giải pháp nâng cao văn hóa nghề cho học viên ngành khí để thực luận văn, hi vọng góp phần đẩy mạnh mảng giáo dục văn hóa nghề ... khí 3 2) Khảo sát thực trạng giáo dục văn hóa nghề cho học viên khí CSDN - Khảo sát mức độ quan tâm giáo dục văn hóa nghề cho học viên ngành khí CSDN - Khảo sát thực trạng văn hóa nghề học viên...
 • 111
 • 213
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn hà nội đề xuất giải pháp lấy nước hiệu quả cho cống liên mạc vào mùa kiệt

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp lấy nước hiệu quả cho cống liên mạc vào mùa kiệt
... vo l; lu lng thit k Q = 9,8 m3/s b Hin trng iu hnh nhng nm kit Diễn biến mực nước sông Hồng cửa lấy nước Đan Hoài -Hà Tây (Từ 1/1 đến 31/3 năm 2002 - 2006)m 5.50 4.50 4.00 3.50 Ztk=3.05 (3.2) ... chợ dày nội Hỡnh 1.5 Chớnh din h lu cng Liờn Mc 1.2.6 Cng Nht Tõn õy l cng cú mt ct ngang ch nht vi b x h = 0.8x1(m) c xõy dng ti K59 cú nhim v chuyn nc cho khu bói ngoi v tiờu h tr cho khu ... lng nc dựng cho nụng nghip v lu lng nc yờu cu chim 77,6% (thỏng 2) Trung bỡnh c nm t trng nc s dng cho nụng nghip chim gn 70% tng lng nc s dng cho cỏc ngnh kinh t Cỏc kt qu thng kờ cng cho thy h...
 • 128
 • 598
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của nhà máy xi măng hoàng mai đến môi trường sống xung quanhnghiên cứu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh xây dựng và kinh doanh nhật anhnghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sảnnghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa giun tóc giun móc mỏ ở cộng đồng người êđê tại 2 xã tỉnh đăk lăk và hiệu quả của biện pháp truyền thông điều trị nhiễm giunnghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua địa phận hà nội3 kết quả nghiên cứu thực trạng định hướng giá trị về gia đình hạnh phúc của sinh viên đã tốt nghiệp ra trườngnghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênnghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần saphượng hoàng tỉnh thái nguyênluận văn nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên potxnghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ tỉnh thái nguyênđề tài nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp tháp chàm đến năm 2020nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông công đoạn từ hạ lưu hồ núi cốc đến điểm hợp lưu sông cầu và đề xuất giải pháp bảo vệnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận long biên thành phố hà nộinghiên cứu ứng dụng các hệ thống kỹ thuật cơ điện tử trong ôtô và đề xuất giải pháp mô hình cho bài toán cân bằng trên xe du lịchđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học