Bai 9 bai tap ly thuyet va bai tap ve cacbon va hop chat

TÀI LIỆU ôn tập môn TOÁN THEO TỪNG CHỦ đề ôn tập THI lớp 9 vào 10 THUYẾT bài tập có HƯỚNG dẫn

TÀI LIỆU ôn tập môn TOÁN THEO TỪNG CHỦ đề ôn tập THI lớp 9 vào 10 lý THUYẾT và bài tập có HƯỚNG dẫn
... : 2= 4,3= 9, 4= 16, = 25, 6= 36, = 49, Vớ d 1: M = - + N=2- +3- P= - - Gii: M = 20 10 + 45 = 4.5 2 + 9. 5 ( = 2 + = 5 2 = 5 2 ) N = 12 48 + 27 108 = 4.3 16.3 + 9. 3 36.3 =4 +9 =3 P = 343 ... lp 10 trung hc ph thụng Bi 9: Cho A = 11 + 96 v B = 2 Khụng dựng bng s, mỏy tớnh, hóy so sỏnh 1+ A v B Bi 10: Chng minh cỏc ng thc sau: a/ ( ) ( ) ( ) = 20 33 ; c/ b/ + 10 + + 10 + = + 10 ... = 12 48 + 27 108 = 4.3 16.3 + 9. 3 36.3 =4 +9 =3 P = 343 112 63 = 492 16.7 9. 7 = 49 = 49 7 ễn toỏn lp vo lp 10 trung hc ph thụng Vớ d 2: rỳt gn biu thc: A = x + x x vi x > A = x...
 • 164
 • 356
 • 1

Giải bài tập 1,2,3 trang 43 SGK hóa 9 Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Giải bài tập 1,2,3 trang 43 SGK hóa 9 Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ
... Na2CO3 + H2O Na2CO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O Bài (Trang 43 SGK Hóa chương 1) a) Các phương trình hóa học CuCl2 (dd) + 2NaOH (dd) → Cu(OH)2 (r) + 2NaCl (dd) (1) Cu(OH)2 ... câu Giải thích víêt phơng trình hoá học minh hoạ Hướng dẫn giải 2: (e) NaOH tác dụng với dd HCl không giải phóng khí Để có khí bay làm đục nước vôi, NaOH tác dụng với chất không khí tạo hợp chất ... làm đục nước vôi, NaOH tác dụng với chất không khí tạo hợp chất X Hợp chất tác dụng với dd HCl sinh khí CO2 Hợp chất X phải muối Cácbonnát Na2CO3, muối tạo thành NaOH tác dung với cacbon đioxít...
 • 3
 • 5,644
 • 4

english 9 - unit 6 - ly thuyet va thuc hanh

english 9 - unit 6 - ly thuyet va thuc hanh
... (final- finally- daily) The countryside got _ dirty after the student’s camping trip (awful- awfully- real) I felt _ disappointed because of their bad behavior (real- reality- really) ... (kind- kindly- kindness) People talk about the pollution in the city more (frequent- frequently- frequency) The air in the countryside is _ fresher and purer than in the city (actually- ... (attentive- attendance- attentively) If people drive their cars , they won’t get hurt themselves and others (careful- carefully- careless) 10 She won’t the scholarship to study abroad (success-...
 • 8
 • 820
 • 8

Vận dụng thuyết cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan chuẩn độ kết tủa trong bồi dưỡng học sinh giỏi thi quốc gia quốc tế

Vận dụng lý thuyết cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan và chuẩn độ kết tủa trong bồi dưỡng học sinh giỏi thi quốc gia và quốc tế
... Lí THUYT CN BNG TRONG DUNG DCH CHA HP CHT T TAN V CHUN KT TA TRONG BI DNG HC SINH GII THI QUC GIA V QUC T I CN BNG TRONG DUNG DCH CHA HP CHT T TAN I.1 tan v thnh phn cõn bng dung dch I.1.1 c ... bóo hũa, dung dch bóo hũa v dung dch quỏ bóo hũa - Dung dch cha bóo ho: l dung dch cũn ho tan thờm c cht tan ú na iu kin ó cho 10 - Dung dch bóo ho: l dung dch khụng th ho tan thờm c cht tan ú ... hc sinh chuyờn húa c bit l cỏc hc sinh tham gia cỏc kỡ thi hc sinh gii quc gia v quc t T cỏc kin thc v cht ớt tan hc sinh s gii thớch c cỏc hin tng v s hỡnh thnh kt ta v s hũa tan cỏc cht ớt tan, ...
 • 112
 • 767
 • 7

SÁNG KIẾN HÓA Vận dụng thuyết cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

SÁNG KIẾN HÓA Vận dụng lý thuyết cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan
... nội dung kiến thức cân dung dịch chứa chất tan tài liệu hành NỘI DUNG TỔNG QUAN Đại cương chất tan Dung dịch chất tan Tích số tan Độ tan Cân dung dịch chứa hợp chất tan Đánh giá khả hòa tan chất ... tan Đánh giá khả kết tủa ion dung dịch Kết tủa phân đoạn ion dung dịch VẬN DỤNG LÝ THUYẾT CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHỨA HỢP CHẤT ÍT TAN TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THI QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ Cân ... 2: VẬN DỤNG LÝ THUYẾT CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHỨA HỢP CHẤT ÍT TAN VÀ CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THI QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ 21 Sáng kiến kinh nghiệm Vũ Văn Hợp I CÂN BẰNG TRONG...
 • 80
 • 382
 • 2

Câu hỏi ôn tập về hóa học hợp chất thiên nhiên

Câu hỏi ôn tập về hóa học hợp chất thiên nhiên
... Trên thế giới hiện nay dùng nhiều thuốc tổng  hợp nhưng vẫn không bỏ được các alcaloid lấy  từ cây cỏ. Vì có chất ch­ưa tổng hợp được, và  cũng có nhiều thuốc sản xuất tổng hợp không  rẻ hơn chiết xuất hoặc tác dụng của chất tổng  hợp chưa bằng tác dụng của chất lấy từ cây. Do  ... ­ Định nghĩa :   ­ Các dạng : (có hình vẽ cấu trúc ) ­ phân bố trong thiên nhiên :  ­ họat tính sinh học :  Định nghĩa theo Pôlônôpski : “Alcaloid hợp chất hữu có chứa ni tơ Đa số có nhân dị vòng Có phản ứng ... thuốc có nguồn gốc thiên nhiên vừa tổng hợp hoặc bán tổng hợp ví dụ như­: ajmalixin,  theobromin, cafein, ephedrin, atropin, vincamin,  nacein    I Sự hình thành chất thực vật: Cây xanh tổng hợp monosaccarit...
 • 38
 • 569
 • 0

Đề ôn thuyết bài tập mẫu môn hóa đề 9

Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 9
... NaOH → I↓ + ? F + KOH → J↓ + ? I + O2 + G → J E + Cl2 → H + F F + Ba(NO3)2 → M↓ + L Biết M : Không tan axit mạnh Giải: to Fe O Fe + O2 → Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O FeSO4 + 2NaOH ... Hoàn thành phản ứng X+Y→A+B+D A + KMnO4 + Y → B + G +H + D MnO2 + Y → G + D + E↑ Biết E có màu vàng Giải: Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O 5FeCl2+ KMnO4+ 8HCl → 5FeCl3+ MnCl2 + KCl+ 4H2O MnO2 ... 2H2O + Cl2↑ Câu X: +B Khí A FeCl3 +G I↓ + B + L +D FeCl +E J↓ + B + M +E M đpnc A↑ Biết I: màu vàng; J: màu tím đen có ánh kim Đốt E cho lửa màu tím Giải: +FeCl2 Cl2 FeCl3 +H2S S↓ + FeCl2 + HCl...
 • 23
 • 341
 • 1

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 9 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 9 docx
... th nh t D không so sánh đư c 53 Đ m vàng lên huân chương, ngư i ta dùng cách sau đây? A N u ch y vàng ph lên huân chương B M n C Dát m ng vàng, dùng keo dán lên t m huân chương D Tán vàng thành ... Chúng đ u: A ph n ng oxi hóa kh x y n c c B chuy n lư ng hóa h c thành n C x y n c c nh tác d ng c a dòng n m t chi u D ph n ng hóa h c t x y 29 Cho bi t E Ni 2+ / Ni = -0 ,23V Thi t l p pin g m hai ... oxi hóa - kh chu n: Al3+/ Al Fe2+/ Fe Cho bi t E Al 3+ / Al = - 1,66V; E Fe 2+ / Fe = 0,44V s c n đ ng chu n c a pin bao nhiêu? A 2,1V B -2 ,1V C 1,22V D -1 ,22V 27 Cho bi t: E Mg 2+ / Mg = -2 ,37V;...
 • 14
 • 378
 • 0

Ly thuyet va bai tap hoa hoc 9

Ly thuyet va bai tap hoa hoc 9
... 2,7 (g) mFe = 56y = 56.0,05 = 2,8 (gam) %Al = 2,7.100% = 49, 09% 5,5 %Fe = Suy ra: 2,8.100% = 50 ,91 % 5,5 hay %Fe = 100%- 49, 09% = 50 ,91 % b) Tổng số mol HCl là: 3x+ 2y = 3.0,1 + 2.0,05 = 0,4 (mol) ... > H2SO4 16 49 Theo lý thuyết phải thu đợc 49 H2SO4, nhng thực tế ( đầu cho) thu đợc 46 Vậy hiệu suất trình: H% = 46 100% = 93 ,88% 49 Ví dụ 2: Điện phân 200 g dung dịch NaCl 29, 25%( có màng ... điện phân 90 % Giải nNaCl = 200. 29, 25 = mol 100.58,5 Phơng trình phản ứng: 2NaCl + 2H2O 2mol 1mol Thực tế thu đợc: 1x -đp -> 2NaOH + H2 + Cl2 2mol 1mol 90 = 0 ,9 mol 100 mNaOH thu đợc: 0 ,9 40 = 36...
 • 25
 • 511
 • 6

thuyết bài tập thực hành sinh học 9

lý thuyết và bài tập thực hành sinh học 9
... quy định hạt trơn Như Sinh học chương đầu tiên, ta biết cấu tạo tế bào có Nhân Nhân chia thành nhân: Nhân Nhân nhiễm sắc thể [NST] gen cấu trúc nằm nhân NST, quy định vài tính trạng Gen: cấu ... đề cập sử dụng khái niệm Kiểu gen Kiểu gen: Tập hợp toàn gen nằm tế bào thể sinh vật Trên thực tế, từ “Kiểu gen” dùng để đến vài cặp gen liên quan đến vài cặp tính trạng đề cập Thể đồng hợp – thể ... aa ……………… Hạt vàng… Hạt xanh GP:……………… A ………… a F1: 100% Aa [100% hạt vàng] Phân tính [Phân li] Vd: P: Đậu hạt vàng chủng X Đậu hạt xanh chủng F1: 100% Đậu hạt vàng F2: 75% hạt vàng : 25% hạt...
 • 22
 • 2,160
 • 7

thuyết bài tập chương 9

lý thuyết và bài tập chương 9
... ngày A 3,3 696 .1030J B 3,3 696 .1029J C 3,3 696 .1032J D 3,3 696 .1031J 238 93 Biết NA = 6,02.1023mol-1 Trong 59, 50g 92 U có số nơtron xấp xỉ A 2,38.1023 B 2,20.1025 C 1, 19. 1025 D 9, 21.1024 94 Phát biểu ... thu vào 3,4524 MeV B thu vào 2,42 19 MeV C tỏa 2,42 19 MeV D tỏa 3,4524 MeV Câu 29( Đề thi cao đẳng năm 20 09) : Biết khối lượng prơtơn; nơtron; hạt nhân 16 O 1,0073 u; 1,0087 u; 16 15 ,99 04 u 1u = 93 1,5 ... 2,42 19 MeV C tỏa l 2,42 19 MeV D tỏa l 3,4524 MeV -27 97 Cho 1u = 1,66055.10 kg; c = 3.108m/s; 1eV = 1,6.10-19J Hạt prơtơn có khối lượng m p = 1,007276u, cĩ lượng nghĩ A 94 0,8MeV B 98 0,4MeV C 9, 804MeV...
 • 18
 • 127
 • 0

Tiếng Anh lớp 7 thuyết bài tập bài 11,9,8,7

Tiếng Anh lớp 7 lý thuyết và bài tập bài 11,9,8,7
... using C collects D collected C arrived D will arrive C how use D how to use - The end - BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP Unit I Multiple choices: Did you (get up / got up) late this morning? We (buyed / bought) ... remarks (phần thêm vào lời nhận xét) Đồng ý khẳng định: a) too (cũng , thế) [ S + auxiliary verb (trợ động từ) , too ] too thường đặt cuối câu , sau dấu phẩy (,) - Diễn đạt thêm vào Ex: I like orange ... Ex: I can speak a little Japanese (Tôi nói tiếng Nhật) => So can I (Tôi vậy) o They often play volleyball in the afternoon (Họ thường chơi bóng chuyền vào buổi chiều) => So we (Chúng thế) Đồng...
 • 16
 • 238
 • 0

Xem thêm