Bai 7 bai tap ly thuyet va bai tap ve photpho va hop chat

Vận dụng thuyết cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan chuẩn độ kết tủa trong bồi dưỡng học sinh giỏi thi quốc gia quốc tế

Vận dụng lý thuyết cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan và chuẩn độ kết tủa trong bồi dưỡng học sinh giỏi thi quốc gia và quốc tế
... Lí THUYT CN BNG TRONG DUNG DCH CHA HP CHT T TAN V CHUN KT TA TRONG BI DNG HC SINH GII THI QUC GIA V QUC T I CN BNG TRONG DUNG DCH CHA HP CHT T TAN I.1 tan v thnh phn cõn bng dung dch I.1.1 c ... bóo hũa, dung dch bóo hũa v dung dch quỏ bóo hũa - Dung dch cha bóo ho: l dung dch cũn ho tan thờm c cht tan ú na iu kin ó cho 10 - Dung dch bóo ho: l dung dch khụng th ho tan thờm c cht tan ú ... hc sinh chuyờn húa c bit l cỏc hc sinh tham gia cỏc kỡ thi hc sinh gii quc gia v quc t T cỏc kin thc v cht ớt tan hc sinh s gii thớch c cỏc hin tng v s hỡnh thnh kt ta v s hũa tan cỏc cht ớt tan, ...
 • 112
 • 611
 • 5

Hình học 7 - LUYỆN TẬP ( VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC) doc

Hình học 7 - LUYỆN TẬP ( VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC) doc
... trường hợp cg-c Bài 39 SGK/124: Trên hình 105, 106, 1 07, 108 có tam giác vuông nhau? Vì sao? => IE=ID (2 cạnh tương ứng) Từ (1 ), (2 ) => IE=ID=IF Bài 42 SGK/124: Ta không áp dụng trường hợp g-c-g ... ABD=  ACD (chgn) H.108:  ABD=  ACD (chgn)  BDE=  CDH (cgv- gn)  ADE=  ADH (c-gc) Hướng dẫn nhà: Học bài, ôn lại ba trường hợp hai tam giác, áp dụng cho tam giác vuông, chuẩn bị 43, 44, 45 ... g-c-g AC không kề góc ) ¼ C Trong AHC cạnh AC lại kề ) ¼ BAC C  ABC Bài 39 SGK/124: H.105:  AHB=  AHC (2 cạnh góc vuông) H.106:  EDK=  FDK (cạnh góc vuông-góc nhọn) H.1 07:  ABD=  ACD (chgn)...
 • 4
 • 431
 • 4

Hình học 7 - LUYỆN TẬP (VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAUCỦA TAM GIÁC) ppt

Hình học 7 - LUYỆN TẬP (VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAUCỦA TAM GIÁC) ppt
... =180 0- DAB - B ¼ ) ADB D Cmr: ¼ =180 0- DAC - C ¼ ) ADC ) ) a)  ADB=  ADC mà B = C (gt) ) b) AB=AC ¼ ¼ DAB = DAC (AD: phân giác A ) => ¼ = ¼ ADB ADC Xét  ADB  ADC có: AD: cạnh chung ¼ ¼ BAD ... Xét  EAB  ECD có: GT ¼ xOy AB=CD (AB=OB-OA; CD=ODOC mà OA=OC; OB=OD) (c) ¼ = DCB (cmt) (g) ADB ¼ ¼ ¼ OBC = ODA (  AOD=  COB) (g) =>  CED=  AEB (g-c-g) c) CM: DE tia phân giác ¼ xOy Xét  ... chung ¼ ¼ BAD = CAD (cmt) ) ) B = C (cmt) =>  ADB=  ADC (g-c-g) => AB=AC (2 cạnh tương ứng) Hướng dẫn nhà:  Làm 45 SGK/125  Chuẩn bị tam giác cân IV Rút kinh nghiệm tiết dạy: ...
 • 5
 • 288
 • 0

SÁNG KIẾN HÓA Vận dụng thuyết cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

SÁNG KIẾN HÓA Vận dụng lý thuyết cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan
... nội dung kiến thức cân dung dịch chứa chất tan tài liệu hành NỘI DUNG TỔNG QUAN Đại cương chất tan Dung dịch chất tan Tích số tan Độ tan Cân dung dịch chứa hợp chất tan Đánh giá khả hòa tan chất ... tan Đánh giá khả kết tủa ion dung dịch Kết tủa phân đoạn ion dung dịch VẬN DỤNG LÝ THUYẾT CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHỨA HỢP CHẤT ÍT TAN TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THI QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ Cân ... 2: VẬN DỤNG LÝ THUYẾT CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHỨA HỢP CHẤT ÍT TAN VÀ CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THI QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ 21 Sáng kiến kinh nghiệm Vũ Văn Hợp I CÂN BẰNG TRONG...
 • 80
 • 326
 • 2

Câu hỏi ôn tập về hóa học hợp chất thiên nhiên

Câu hỏi ôn tập về hóa học hợp chất thiên nhiên
... Trên thế giới hiện nay dùng nhiều thuốc tổng  hợp nhưng vẫn không bỏ được các alcaloid lấy  từ cây cỏ. Vì có chất ch­ưa tổng hợp được, và  cũng có nhiều thuốc sản xuất tổng hợp không  rẻ hơn chiết xuất hoặc tác dụng của chất tổng  hợp chưa bằng tác dụng của chất lấy từ cây. Do  ... ­ Định nghĩa :   ­ Các dạng : (có hình vẽ cấu trúc ) ­ phân bố trong thiên nhiên :  ­ họat tính sinh học :  Định nghĩa theo Pôlônôpski : “Alcaloid hợp chất hữu có chứa ni tơ Đa số có nhân dị vòng Có phản ứng ... thuốc có nguồn gốc thiên nhiên vừa tổng hợp hoặc bán tổng hợp ví dụ như­: ajmalixin,  theobromin, cafein, ephedrin, atropin, vincamin,  nacein    I Sự hình thành chất thực vật: Cây xanh tổng hợp monosaccarit...
 • 38
 • 542
 • 0

thuyết Bài tâp TN Vatli 11CB (chương 4 đen chuong 7)

Lý thuyết và Bài tâp TN Vatli 11CB (chương 4 đen chuong 7)
... (n2 = 4/ 3) Điều kiện góc tới i để tia khúc xạ nớc là: A i < 62 044 B i > 62 044 C i < 41 048 D i < 48 035 6.23 Cho tia sáng từ nớc (n = 4/ 3) không khí Sự phản xạ toàn phần xảy góc tới: A i < 49 0 B ... tơng tác hai vòng dây có độ lớn A 1,57.10 -4 (N) B 3, 14. 10 -4 (N) C 4. 93.10 -4 (N) D 9.87.10 -4( N) A F = 2.10 I1I r2 B F = 10 I1 I r2 C F = 2.107 Lực Lorenxơ 4. 45 Lực Lorenxơ là: Ngời biên soạn: Huỳnh ... -19 (C) Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn A 3,2.10- 14 (N) B 6 ,4. 10- 14 (N) C 3,2.10-15 (N) D 6 ,4. 10-15 (N) 4. 54 Một electron bay vào không gian có từ trờng B với vận tốc ban đầu v0 vuông...
 • 27
 • 285
 • 0

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 7 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 7 docx
... Tính ch t v t lý: NH3 ch t khí không màu, mùi khai x c, nh không khí, tan nhi u H2O ( 20oC, m t th tích nư c có th hoà tan 70 0 th tích NH3 khí) NH3 hoá l ng −33,6 oC, hoá r n 77 ,8oC − Tính ch ... C 9,4g D 0,94g 3- 1 17 Đ nh n bi t ion PO4 thư ng dùng thu c th AgNO3, b i vì: A T o khí có màu nâu B T o dd có màu vàng C T o k t t a có màu vàng D T o khí không màu hoá nâu không khí 118 Đ nh ... ng HNO3 : A 100,8 g C 1 57, 5 g B 126 g D 78 ,75 g 59: Cho axit HNO3 tác d ng v i 3,6 gam Mg Gi s ph n ng t o khí N2 V y th tích N2 thu đư c : A 3,36 lít C 0, 672 lít B 6 ,72 lít D 1,12 lít 60: Hoá...
 • 18
 • 429
 • 0

Tài liệu Đề ôn thuyết bài tập mẫu môn hóa đề 7 ppt

Tài liệu Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 7 ppt
... (Trích đề ĐHDL VL – 19 97) b (C4H9ClO)n :(B) ⇔ C4nH9n ClnOn Theo điều kiện hoá trò ta có: Số H ≤ sốC + – số Cl ⇔ 9n ≤ 4n + – n ⇔ n ≤ ⇒ n=1 Vậy: C4H9ClO Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG p dụng 5: (Trích đề ... Chỉ số CTNG p dụng 5: (Trích đề ĐHDL VL – 19 97) c (C3H4O3)n :(c) ⇔ C3nH4n O3n Theo đề ( C ) axit đa Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG p dụng 6: (Trích đề ĐHQGTP.HCM – 1998) Hydrocacbon (A): (CH)n mol ... A – 2003) Andehyt no A mạch hở, không phân nhánh có CTNG (C2H3O)n Xác đònh CTCT A p dụng 2: (Câu IV 1- ĐH,CD khối A – 2003) Andehyt no A: (C2H3O)n mạch hở, không phân nhánh Andehyt A: ? Rươụ no;...
 • 19
 • 250
 • 0

thuyết bài tập tiếng anh lớp 7

lý thuyết và bài tập tiếng anh lớp 7
... I’m class 7A 5/ Dictionaries are the shelves the left the room 6/ She is interested literature, but we are fond Math 7/ My birthday is ... / are + S ? => S + is / are + giá tiền How much + /does + S + cost ? => S + cost(s) + giá tiền 17 Tính từ kép: Số đếm - N(đếm số ít) - 15-minute break ( có dấu gạch nối S) 18 Lời khuyên: - S ... about (play) ………………………………a game of chess? 6/ It takes her 10 minutes (make) …………………………….this toy 7/ She (be) …………………………… ten on her next birthday 8/ I (meet) ………………………… you soon 9/ Why don’t we...
 • 10
 • 11,399
 • 253

THUYẾT BÀI TẬP CƠ BẢN CHƯƠNG 6,7,8 MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN CHƯƠNG 6,7,8 MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
... động lực cho nhân viên, người quản cần phải hiểu nhân viên đâu hệ thống thứ bậc hướng vào thỏa mãn nhu cầu thứ bậc *Ưu điểm: Học thuyết giúp cho nhà quản biết cần phải xác định nhân viên ... riêng cho học tập Chương trình đào tạo gồm hai phần thuyết thực hành Phần thuyết giảng tập trung kỹ sư, cán phụ trách Còn phần thực hành tiến hành xưởng thực tập kỹ sư công nhân lành nghề ... đóng góp kết nhận nhân viên với nhân viên khác có hợp hay không Trong trường hợp không cảm nhận tính hợp lý, họ tự đặt yêu cầu tăng hay giảm nỗ lực thân để trì "sự cân bằng" Học thuyết Hệ thống...
 • 53
 • 424
 • 0

thuyết bài tập kế toán doanh nghiệp chương 5 - 6 - 7

lý thuyết và bài tập kế toán doanh nghiệp chương 5 - 6 - 7
... tháng năm 20 05 l (tr.đ) - Ngy 1/1: 60 0; 1/2 : 70 0; 1/3 : 70 0; 1/4 : 6 85; 1 /5 : 400; 1 /6 : 450 ; 1 /7 : 300; 1/8 : 300; 1/9 : 400; 1/10 : 450 ; 1/11 : 50 0; 1/12 : 55 0; 1/1/ 06 : 400 Yêu cầu: Hãy tính ... hoạch Thực tế KH tế (1.000 đ) A 75 0 7 ,5 X 300 270 2 .70 0 2.400 Y 2 25 180 3. 75 0 3 .60 0 B 60 0 5, 25 X 2 25 1 95 2 .70 0 2.400 Y 180 180 3. 75 0 3 .60 0 Yêu cầu: Phân tích ảnh hởng chi phí nguyên vật liệu trực ... xí nghiệp công nghiệp chế biến K nh sau: Sản lợng (tạ) Giá thnh sản phẩm (1.000đ/ tạ ) Sản phẩm KH 20 05 TT 20 05 TT 2004 KH 20 05 TT 20 05 A 70 0 840 100 90 80 B 1 .60 0 1.800 80 75 70 C 68 0 900 150 ...
 • 16
 • 274
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về lập ctpt hợp chất hữu cơ1 lý thuyết chung cơ bản về giáo dục thể chấtly thuyet va bai tap tieng anh 7giáo trình turbo pascal 7 0 lý thuyết và bài tậpbài giảng lý thuyết và bài tập pascaltài liệu lý thuyết và bài tập pascalgiáo trình lý thuyết và bài tập pascaltóm tắt lý thuyết và bài tậplý thuyết và bài tập este lipitlý thuyết và bài tập sóng điện từlý thuyết và bài tập thuếlý thuyết và bài tập vật lý lớp 10giáo trình lý thuyết và bài tập pascal nâng caolý thuyết và bài tập ngôn ngữ lập trình pascallý thuyết và bài tập toán lớp 11Dien dan hoi nhap kinh te cac nuoc khu vuc Dong AReport on Hai Duong''s FDI 2014Von dau tu nuoc ngoai tang cao trong quy I 2013Phòng đào tạo - Trường Đại học Giao thông vận TP.HCMPhòng đào tạo - Trường Đại học Giao thông vận TP.HCMKế hoạch 99 KH-UBND năm 2016 tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020Kế hoạch 78 KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế hoạch 176 KH-UBND năm 2016 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 20171 Huong dan sinh hoat CVHT GVCN ngay 21 12 2015II 1 TB Thay doi noi dung DKDNChỉ thị 3500 CT-UBND năm 2016 thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hànhKế hoạch 755 KH-UBND năm 2016 thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công, viên chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020Thông báo 3039 TB-BHXH năm 2016 điều chỉnh lại thông tin nhân dân do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hànhKế hoạch 4782 KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020II 5 TB Bo sung cap nhat thong tin DKDNWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương ....Website Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dươngphuong phap hoc va on thi thpt quoc gia mon toanII 10 TB Huy con dauQD HBKKHT HK1 14 15 Khoa CNTT