52397 picture a or b

Báo cáo Y học: Substrate selectivity and sensitivity to inhibition by FK506 and cyclosporin A of calcineurin heterodimers composed of the a or b catalytic subunit potx

Báo cáo Y học: Substrate selectivity and sensitivity to inhibition by FK506 and cyclosporin A of calcineurin heterodimers composed of the a or b catalytic subunit potx
... of < /b> both CaNa and < /b> CaNb These findings also indicate that FKBP12 /FK506 < /b> is a < /b> more potent inhibitor of < /b> both CaNa and < /b> CaNb than CyPA/CsA Activation of < /b> CaNa and < /b> CaNb phosphatase activity by < /b> FKBP12 /FK506 < /b> ... substrate < /b> affinity and < /b> phosphatase activity (as shown by < /b> Table Summary of < /b> kinetic parameters of < /b> CaNa and < /b> CaNb phosphatase activities toward three substrates The < /b> Km and < /b> Vmax values, CaP IC50 values, ... phosphatase activity and < /b> sensitivity < /b> to < /b> FKBP12 /FK506 < /b> or < /b> CyPA/CsA inhibition < /b> between CaNa and < /b> CaNb that we observed may be due to < /b> subtle differences in how the < /b> CnAa and < /b> CnAb catalytic subunits...
 • 9
 • 230
 • 0

2000 thi bang A va B.pdf

2000 thi bang A va B.pdf
... desk a the b a c an d some > c 134 What is color of your pen? a the b a c an d any > a 135 Kate and Mary are going to cinema a the b a c an d no article > a 136 My parents are always at ... are tall a the b a c an d no article > d 54 Hoa is good pupil a the b a c an d no article > b 55 That is a bag It is on table a the b a c an d no article > a 56 We are in same class ... has been demand for computers this year than last year a few b little c fewer d more > d 290 Always make sure your luggage has on it when you travel a a card b a cartel c a label d a traveling-bag...
 • 280
 • 1,465
 • 7

AB có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Để việc chiếm đoạt được thuận lợi chúng cùng nhau tìm mua súng. Sau một thời gian tìm mua súng không được, chúng ra một cửa hàng đồ chơ

A và B có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Để việc chiếm đoạt được thuận lợi chúng cùng nhau tìm mua súng. Sau một thời gian tìm mua súng không được, chúng ra một cửa hàng đồ chơ
... B I TẬP HỌC KÌ MÔN LUẬT HÌNH SỰ MODUL ĐỀ B I SỐ 2: A < /b> B ý định chiếm đoạt tài sản người khác Để việc chiếm đoạt thuận lợi chúng tìm mua súng Sau thời gian tìm mua súng không được, chúng c a < /b> ... xe mang mà kháng cự từ ph a < /b> C, D + Lỗi: Lỗi A < /b> B lỗi cố ý trực tiếp A < /b> B ý định chiếm đoạt tài sản từ đầu để việc chiếm đoạt thuận lợi chúng tìm mua súng thật không nên phải mua súng nh a < /b> Khi ... từ ý định chiếm đoạt tài sản người khác chúng rủ tìm mua súng để việc chiếm đoạt thuận lợi Hành vi đe d a < /b> A B C, D nêu hoàn toàn nhằm mục đích chiếm đoạt xe máy, cụ thể A < /b> rút súng đe d a < /b> để B...
 • 9
 • 1,163
 • 3

600 sentences of certificate A and B

600 sentences of certificate A and B
... being started by hand But now they are started by electricity a < /b> used b being c But now d are > b 33 This house is often broken off and < /b> a < /b> lot of < /b> things are taken away a < /b> is b broken c off d away ... father a < /b> than b as c but d and < /b> > a < /b> 48 I am teacher a < /b> the b a < /b> c an d no article > b 49 My uncle is good engineer a < /b> the b a < /b> c an d no article > b 50 That is eraser a < /b> the b a < /b> c an d no article ... the b a < /b> c an d no article > b 55 That is a < /b> bag It is on table a < /b> the b a < /b> c an d no article > a < /b> 56 We are in same class a < /b> the b a < /b> c an d no article > a < /b> 57 Your book is the desk a < /b> at b over...
 • 280
 • 481
 • 3

2000 câu hỏi thi bằng AB anh văn

2000 câu hỏi thi bằng A và B anh văn
... father a < /b> than b as c but d and > a < /b> 48 I am teacher a < /b> the b a < /b> c an d no article > b 49 My uncle is good engineer a < /b> the b a < /b> c an d no article > b 50 That is eraser a < /b> the b a < /b> c an d no article ... the b a < /b> c an d no article > b 55 That is a < /b> bag It is on table a < /b> the b a < /b> c an d no article > a < /b> 56 We are in same class a < /b> the b a < /b> c an d no article > a < /b> 57 Your book is the desk a < /b> at b over ... pounds from a < /b> bank a < /b> crime b criminal c criminally d criminality > b 178 your own business can cause a < /b> lot of financial worries a < /b> Manage b Managing c Manager d Manageable > b 179 The surgeons...
 • 280
 • 2,196
 • 19

Thiết kế tuyến nối hai điểm AB huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình

Thiết kế tuyến nối hai điểm A và B huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình
... Thiết < /b> kế < /b> tuyến < /b> b nh đồ Các nguyên tắc xác định hớng tuyến < /b> Căn vào b nh đồ tỷ lệ 1/25000 voi khoảng cao đờng đồng mức 10m, vào hai < /b> điểm < /b> khống chế A-< /b> B ta tiến hành vạch tuyến < /b> theo nguyên tắc sau: ... iV: thiết < /b> kế < /b> trắc ngang Thiết < /b> kế < /b> trắc ngang Căn vào đặc điểm < /b> đ a < /b> hình, đ a < /b> mạo, đ a < /b> chất, khí hậu , thuỷ văn Căn vào quy mô cấp hạng đờng, vào tiêu chuẩn thiết < /b> kế < /b> đờng ô tô 4054-98, mặt cắt ngang ... 100 H3 40 B CHƯƠNG Iii: Thiết < /b> Kế < /b> trắc dọc 1.Nguyên tắc thiết < /b> kế < /b> trắc dọc: a < /b> .Thiết < /b> kế < /b> trắc dọc: Trắc dọc tuyến < /b> đợc thiết < /b> kế < /b> theo phơng pháp chủ đạo phơng pháp đờng bao , nhiên điều kiện đ a < /b> hình...
 • 34
 • 218
 • 0

TN 15ph "cạnh ,góc trong tam giác" Hinh học 9 & đáp án ( b

TN 15ph
... AB CotgB A AB = AC.tgB B C AC = BC.CosC D SinB = CosC 09 < /b> Tam < /b> giác ABC vuông ta ̣i A Tim ̣ thức đúng các ̣ thức sau đây: ̀ AC A SinB = CosC = BC AC C SinC = CosB = AB AB B SinB = CosC = BC ... 08 Tam < /b> giác ABC có AB ́ ̀ A AC = CB.cotgA B CB = AB.CosA C AC = CB.tgB D CB = AB.SinA 09 < /b> Tam < /b> giác ABC vuông ta ̣i A Tim ̣ thức đúng các ̣ thức sau đây: ̀ AC A SinB = CosC = BC AB C SinB ... AC A SinB = CosC = BC AB C SinB = CosC = BC AC B SinC = CosB = AB AB D TgB = CotgC = AC µ 10 Cho tam < /b> giác ABC vuông ta ̣i A , có AB = 3cm , AC = 4cm và B = α Ta có Sin α b ̀ ng : A B C D Đáp...
 • 9
 • 169
 • 0

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 môn TOÁN, khối a, a1, b và d TRƯỜNG THPT cù HUY

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 môn TOÁN, khối a, a1, b và d TRƯỜNG THPT cù HUY
... www.VNMATH.com Họ tên thí sinh:………………………….………………………….SBD:……………………… SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT HUY CẬN KỲ THI < /b> THỬ Đ I < /b> HỌC LẦN I < /b> NĂM HỌC 2012 -2013 < /b> HƯỚNG D N CHẤM MÔN: TOÁN HỌC CÂU ĐÁP ÁN PHẦN CHUNG ... Vậy I < /b> = I1< /b> + I < /b> = π 2+ 2 − ln − 2ln 2− 2 IV (1 i< /b> m ) 0.25 0.25 0.25 0.25 S A B I < /b> D M C G i < /b> I = BM ∩ AC ,suy I < /b> trọng tâm tam giác BCD a 18a 2 ⇒ IM = BM = ; IC = AC = a ⇒ IM + IC = = CM 3 ⇒ BM ⊥ ... sin x dx (1 i< /b> m Tính I < /b> = ∫ cos x ) 0.25 www.VNMATH.com π π + Ta có I < /b> = ∫ x sin x dx + ∫ sinx dx cos x cos x π π Đặt I1< /b> = ∫ x sin x dx; I < /b> = ∫ sinx dx cos x cos x +Tính I1< /b> : Đặt sinx u = x ⇒ du...
 • 10
 • 409
 • 3

GIAI CHI TIET DE HOA KHOI A VA B NAM 2009 (Cuc hay)

GIAI CHI TIET DE HOA KHOI A VA B NAM 2009 (Cuc hay)
... gồm ba muối (khơng có đồng phân hình học) Cơng thức ba muối là: A < /b> CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa B HCOONa, CH≡C-COONa CH3-CH2-COONa C CH2=CH-COONa, HCOONa CH≡C-COONa D CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa ... hồn tồn với 14,6 gam hỗn hợp X A < /b> 2,80 lít B 1,68 lít C 4,48 lít D 3,92 lít n Al = a < /b> ; n Sn = b Tacó { { 3a < /b> + b 3a < /b> + 2b = 2.0, 25 a < /b> = 0,1 ⇒ ⇒ V= 22, = 3, 92 2 7a < /b> + 119 b = 14, b = 0,1 Câu 43 Đốt ... : (a < /b> b) mol H2 , b mol CnH2n+2 ⇒ 2 .a < /b> + 14.n .b = 9,1.2. (a < /b> + b) ⇒ 3 .a < /b> = 7 .b → 14n = 56 → n = ⇒ 2. (a < /b> b) + (14n + 2) .b = 13.2 .a < /b> * GV : Quảng Thanh Lý * -4- Ứng dụng phương pháp giải tập h a < /b> học...
 • 7
 • 2,338
 • 38

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối A, A1và B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối A, A1và B
... www.VNMATH.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT < /b> NGUYỄN TRUNG < /b> THI< /b> N ĐÁP ÁN THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2 013< /b> Môn: < /b> TOÁN; Khối < /b> A, < /b> A1và < /b> B Đáp án Câu a) (1,< /b> 0 điểm) (2đ) Với m = ta có hàm số y = x ... G 0.25đ E B Điều kiện: x∈ [ 1;< /b> 1] (1< /b> ) Đặt t = − x + + x ⇒ − x = t − 2; t ' = 1 < /b> với ∀ x ∈ ( 1;< /b> 1) 0.25đ − 1< /b> x 1+< /b> x B ng biến thi< /b> n t: x t’ t 1 < /b> || + 0 || − 2 t ∈  2;2 Từ b ng biến thi< /b> n ta thấy ... A(a;0), B( 0 ;b) với a, < /b> b> 0 Đường thẳng AB có dạng: + = (1< /b> ) a b Ta có OA + OB = a + b M∈ AB nên ta có: + = a b 22 12< /b> ( + 1)< /b> mặt khác ta có = + ≥ ⇔a +b 9 a b a +b a b 2 = a =  ⇔ Suy OA + OB ≥ 9,...
 • 6
 • 481
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012- 2013 Môn thi : TOÁN, KHỐI A, A1, B, D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012- 2013 Môn thi : TOÁN, KHỐI A, A1, B, D
... 0,25 0,25 1 1 1 ADbtngthcCụưsichocỏcs dng: , , v , , : a b c ab bc ca 1 1 1 1 1 ổ + + + + 3 + + = 1+ 1+ + + + ữ a b c ab bc ca abc abc ứ abc ( abc ) abc ố ADbt/thcCụưsicho3s dnga,b,c: a + b + ... www.VNMATH.com PNTHITHIHCKHIA,A1,B ,D ưMễNTON(Ln1/2 013 ) Cõu ỏpỏn im 1. (1 im) (2 im) Vim =1, hms y=x 3x +1 *TX :D= R *Giihn: lim y = -Ơ , lim y = +Ơ x đ-Ơ 0,25 x đ+Ơ ộ ... IB=IC ịIA=IB=IC=IS ịI:tõmmtcungoitiptdinSABC ị VS ABCD = a a = a 21 Bỏnkớnhmtcu: R = IA = OI + OA2 = Chỳý:cõunykhiD khụnglm 1 1 1 ổ ửổ ửổ (1 im) Tac : 1 + a ữ 1 + b ữ 1 + c ữ = 1+ a + b + c + ab...
 • 6
 • 220
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC: 20122013 Tổ: Toán – Tin học MÔN: TOÁN (Khối A+A1+B+D)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC: 20122013 Tổ: Toán – Tin học MÔN: TOÁN (Khối A+A1+B+D)
... Suyra: k + k1 = M: 1- m 1- m 1 - m + = + (do > 0) 1- m 1- m -m 1- m + 1- m Du=xyra: Cauchy 0,25 1 - m = 1, "m 1 -m 1 - m ộ m = -1 = 1- m ởm = 0,25 Vy k +k1 tgiỏtrnhnhtbng1,khi m ẻ{ -1; 3} a (1im) 2cos(2p ... P NTHITHIHCLN1NMHC2 012 ư2 013 TToỏnưTinhc MễN:TON(KHIA+A1+B+D) Hngdnchmgm 5trang Luý: Hcsinhlmcỏchkhỏcỳngvnchoimtngngvibiuimchm. Cõu ý Nidung a x - (1im) Vim=ư1thỡ: y = x +1 (C) 1) TX:D=R\{ 1} ... ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưư Gii. A(a2ư2a)thucd1B(2bư1b)thucd2 uuur uuur 38 18 12 MA(a - - 2a ) MB(2b - b + ) 13 13 13 13 uuur ur 81 81 32 T MA.u1 = ị a = ị A( - ) 65 65 65 uuur uu r 24 17 24 MB.u2 = ị b = ị B...
 • 6
 • 451
 • 9

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, A1, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, A1, B
... 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> Từ giả thi< /b> t có: AB + CD = 3AB = 2S ABCD = 18 ⇒ AB = 6; DH = 3; HC = AH Đặt AB = tu = (2t; 2t; t) ⇒ t > 0(x B > x A ) ⇒ t = AB = ⇒ AB = (4; 4; 2)< /b> B( 3;3; 2)< /b> ... (a + b + c ≠ 0) Do B ∈ (P) ⇒ a − 2b + c = ⇒ c = 2b − a (1) 3c Ta có: d(I, (P)) = = R − r ⇔ 2c = a + b (2)< /b> 2 < /b> a +b +c ⎡ a =b c =b Thế (1) vào (2)< /b> ta có : a − 8ab + 7b = ⇔ ⎢ ⎣ a = 7b ⇒ c = − 5b Với ... − 1) = 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> www.VNMATH.com ⎡log x = ⇔⎢ ⎣log x = ⎡x = ⇔⎢ ⎣x = 7 .b MF1 + MF2 + F1F2 =9 a = 5, b = ⇒ c = ⇒ p = (1,0 điểm) ⇒ SMF1F2 = pr =...
 • 5
 • 564
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2013-LẦN 2. Môn thi: TOÁN – Khối A, A1, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2013-LẦN 2. Môn thi: TOÁN – Khối A, A1, B
... a3 VA ' BB ' C ' C  VA ' B ' C ' ABCC  VA ' ABC  A ' O.S ABC  A ' O.S ABC  A ' O.S ABC  3 18 (1 điểm) Ta có:  a  8b3  27c  18abc   (a  2b  3c)( a  4b  9c  ab  3ac  6bc) (1) ... O tâm ABC M trung điểm BC ta có: AM  BC    BC  ( A' AM ) B' A' O  BC  H Kẻ MH  AA' , BC  ( A' AM )  A   HM  BC HM  ( A' AM ) C O Vậy HM đọan vuông góc chung M B AA’và BC, d ( ... -Hết HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2012-2013 Môn:< /b> TOÁN -khối < /b> A-A1 -B Phần chung 1.(1 điểm) +) TXĐ : D=R Ta có: lim y   ; lim y  ...
 • 6
 • 230
 • 2

Xem thêm