Bai 4 bai tap tinh chat rieng cua axitcacboxylic

Bai 4 bai tap tinh chat rieng cua axitcacboxylic

Bai 4 bai tap tinh chat rieng cua axitcacboxylic
... KMnO4/ H2SO4 47 Th t t ng d n nhi t đ sôi: CH3CHO (A), HCHO (B), C2H5OH (C), CH3OH (D), CH3COOH (E) A A < B < C < D < E B B < A < D < C < E C B < A < D < E < C D A < B < E < D < C 48 L y 0, 94 gam ... CH3OH(H2SO4 đ c) B Mg, H2, Br2, dung d ch NH3, dung d ch NaHCO3, CH3OH(H2SO4 đ c) C Ca, H2, Cl2, dung d ch NH3, dung d ch NaCl, CH3OH(H2SO4 đ c) D Ba, H2, Br2, dung d ch NH3, dung d ch NaHSO4 , CH3OH(H2SO4 ... CH3OH(H2SO4 đ c) 17 Cho 90 gam axit axetic tác d ng v i 69 gam r u etylic (H2SO4 đ c xúc tác) Khi ph n ng đ t t i cân b ng 66% l ng axit chuy n thành este Kh i l ng este sinh A 1 74, 22 gam B 147 ,22...
 • 4
 • 114
 • 0

Gián án BÀI TẬP TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KL

Gián án BÀI TẬP TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KL
... nguyên tử để hình thành liên kết Câu 18 Tính chất hoá học đặc trưng kim loại A tính khử B tính oxi hoá C vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá D tính khử, tính oxi hoá Câu 19 Dung dịch CuSO4 tác ... Trong số phần tử (nguyên tử ion) sau, phần tử vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hoá A.Cu B Ca2+ C O2D Fe2+ ĐÁP ÁN 1C 14B 2D 15D 3D 16B 4D 17C 5A 18A 6C 19C 7B 20D 8A 9A 10A...
 • 2
 • 225
 • 0

bai tap tinh chat chung cua kim loai

 bai tap tinh chat chung cua kim loai
... tớnh cht vt lớ chung cỏc kim loi gm tớnh do, tớnh dn in, tớnh dn nhit v ỏnh kim l A cu to mng tinh th kim loi B cỏc electron t kim loi C t ca kim loi D bn liờn kt ca kim loi Cõu 15 Kim loi cú tớnh ... Liờn kt kim loi Liờn kt kim loi l liờn kt c hỡnh thnh gia cỏc nguyờn t v ion kim loi mng tinh th s tham gia ca cỏc electron t II Tớnh cht vt lớ chung ca kim loi Tớnh Khỏc vi phi kim, kim loi ... lớ chung l tớnh A oxi hoỏ B b kh C kh D dn in Cõu 16 a s kim loi cú cu to theo ba kiu mng tinh th sau : A Tinh th lp phng tõm khi, tinh th t din u, tinh th lp phng tõm din B Tinh th lc phng, tinh...
 • 6
 • 306
 • 1

Bai Tap-tinh chat song cua anh sang

Bai Tap-tinh chat song cua anh sang
... sáng đơn sắc λ = 0,6 µ m chiếu vào mặt phẳng chứa hai khe hở S1 , S hẹp, song song, cách 1mm cách nguồn sáng Đặt ảnh song song cách mặt phẳng chứa hai khe 1m 16 Tính khoảng cách hai vân sáng liên ... trí vân tối thứ ba A 0,75 mm B.0,9 mm C 1,25mm D 1,5 mm 18 Khi ánh sáng truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác Nhận xét sau đúng? A Bước sóng thay đổi tần số không đổi B Bước sóng tần ... quang phổ gọi phép phân tích quang phổ B Phép phân tích quang phổ định tính đơn giản, tốn mẫu nhanh phép phân tích hoá học C phép phân tích quang phổ định lương nhạy, phát nồng độ nhỏ ≈ 0,002%...
 • 9
 • 291
 • 0

Lý thuyết và bài tập Tính chất sóng của ánh sáng

Lý thuyết và bài tập Tính chất sóng của ánh sáng
... C.Tia t ngoi cú bc súng t 0,18 m n 0,4 m truyn qua c thch anh D.Tia t ngoi cú mt s tỏc dng sinh lý: hu dit t bo da, lm da sm nng, lm hi mt, dit khun, dit nm mc, 6.153>Chn phỏt biu sai v tia t ... hin tng quang in hu ht cỏc kim loi C.Tia X khụng lm Ion hoỏ khụng khớ D.Tia X cú tỏc dng sinh mnh: hy dit t bo, dit khun Mail:vietan16@yahoo.com Page 39 July 28, 2011 TI LIU CHNG VI HOCNHOM360.HNSV.COM ... thut y hc l da vo tớnh cht no? Chn cõu tr li ỳng nht A.Cú kh nng õm xuyờn mnh B.Cú tỏc dng sinh mnh C.Cú tỏc dng mnh lờn phim nh D.C A v C 6.169> to mt chựm tia X, ta cho mt chựm electron nhanh...
 • 67
 • 198
 • 1

bài tập : tính chất chia hết của một tổng

bài tập : tính chất chia hết của một tổng
... Bài 6: Chứng minh tổng ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3, tổng số tự nhiên liên tiếp không chia hết cho Bài 7: Chứng minh : a) Tổng ba số chẵn liên tiếp chia hết cho 6, b) Tổng ba ... không chia hết cho c) Nếu a chia hết cho b b chia hết cho c a chia hết cho c d) P = a + a + a + + a n Ma + 1; a, n ∈ N e) Nếu a b chia cho có số dư hiệu a – b chia hết cho Bài 8: Tìm n ∈ N đ : a) ... 11 Bài 9: Cho hai số tự nhiên abc deg chia 11 dư Chứng minh số abc deg M Bài 1 0: Cho biết số abcM7 Chứng minh rằng: 2a + 3b + c M7 13 13 Bài 1 1: Cho abc − deg M Chứng minh rằng: abc deg M Bài...
 • 2
 • 4,453
 • 40

bài tập tính chất của nhôm và hợp chất phân biệt và tách

bài tập tính chất của nhôm và hợp chất phân biệt và tách
... Lý thuy t nhôm Câu 12: tách riêng kim lo i Al, Fe, Cu kh i dung d ch c n dùng ch t A HCl NaOH B HCl, NaOH CO2 C...
 • 2
 • 216
 • 1

bài 1 tài liệu bài tập tính chất nhận biết của este

bài 1 tài liệu bài tập tính chất nhận biết của este
... phân t Câu 16 : trung hòa 0,58g acid cacboxylic A c n dùng 10 ml dung d ch NaOH 1M nh CTCT c a A bi t MA ...
 • 2
 • 127
 • 0

Bài 1: Tính chất chung của kim loại

Bài 1: Tính chất chung của kim loại
... bảo môn Hóa-Thầy Sơn Bài 1 .Tính chất chung kim loại Câu 18 Tính chất hoá học đặc trưng kim loại A tính khử B tính oxi hoá C vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá D tính khử, tính oxi hoá Câu 19 ... tác dụng với tất kim loại dãy A Al, Fe, Cu B Mg, Fe, Ag C Mg, Zn, Fe D Al, Hg, Zn Câu 20 Trong số phần tử (nguyên tử ion) sau, phần tử vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hoá A.Cu ... trò chất oxi hoá A.Cu B Ca2+ C O2D Fe2+ Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - ...
 • 2
 • 853
 • 5

Bài tập tính năng luong của phản ứng hạt nhân

Bài tập tính năng luong của phản ứng hạt nhân
... phá hạt nhân N ứng yên hạt α thu hạt proton hạt nhân Oxy Cho khối lượng hạt nhân mN=13,9992u; mα=4,0015u; mp=1,0073u; mO=16,9947u; 1u=931MeV/c2 Khẳng định sau liên quan đến phản ứng hạt nhân ... 25 Hạt nhân U238 ứng yên phân rã tạo thành hạt α hạt X Biết động hạt X 3,8.10 -2 MeV, động hạt α là: A 2,22MeV B 0,22MeV C 4,42MeV D 7,2MeV 26 Cho phản ứng hạt nhân sau: Li + n→ T + α Phản ứng ... 22 Phát biểu sau sai phản ứng hạt nhân : A Độ hụt khối lớn lượng tỏa lớn B Các hạt sinh bền vững hạt ban đầu phản ứng tỏa lượng C Các hạt sinh bền vững hạt ban đầu phản ứng tự xảy D Điện tích...
 • 4
 • 1,150
 • 9

Bài soạn Tinh chất ĐPG của tam giác

Bài soạn Tinh chất ĐPG của tam giác
... TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC x y Bài tập : Tính hình vẽ sau : DB DC A 7,5 3,5 x B y D AB AC x AB 3,5 = = = y AC 7,5 15 x = Vậy : y 15 C TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC ? A Cho tam ... D' C AD’ phân giác , ta có : D'B AB = D'C AC (AB ≠ AC ) TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC A Tóm tắt học : B ♣ AD phân giáctrong , ta có : AB DB = AC DC C D ♣ AD’ phân giác tam giác ABC, ta ... CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC Định lí : Trong tam giác , đường phân giác góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn Chứng minh : GT A B ∆ ABC AD tia phân giác...
 • 13
 • 273
 • 0

Bài giảng Tinh chất ĐPG của tam giác-Tiết 40

Bài giảng Tinh chất ĐPG của tam giác-Tiết 40
... (Theo định lí Ta - lét tam giác ABC CBE) C B D C E DB BE DE = = DC AC DA (Theo hệ ĐL Ta - lét tam giác ADC) Tiết 40 Tính chất đường phân giác tam giác Định lí ?1 - Vẽ tam giác ABC biết: AB= ... DB AB = DC AC 1000 3c m AB = = AC AB AC B 2,4cm D 6cm C 4,8cm Tiết 40 Tính chất đường phân giác tam giác Định lí: Trong tam giác, đường phân giác góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng ... Cho hình vẽ : Em viết tỉ số đoạn thẳng có hình vẽ C x H E F D 8,5 Tiết 40 Tính chất đường phân giác tam giác Định lí: Trong tam giác, đường phân giác góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng...
 • 14
 • 280
 • 0

Vận dụng quy trình giải toán của polya nâng cao kỹ năng giải bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12 cho học sinh phổ thông

Vận dụng quy trình giải toán của polya nâng cao kỹ năng giải bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12 cho học sinh phổ thông
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM HỮU TÌNH VẬN DỤNG QUY TRÌNH GIẢI TOÁN CỦA POLYA NÂNG CAO KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN SINH HỌC 12 CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Chuyên ngành: ... học sinh phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy học Di truyền học Sinh học 12 Trang 14 II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Vận dụng quy trình giải toán Polya vào giải tập Tính quy luật tượng di truyền Sinh ... di truyền học Sinh học 12 vào thực tiễn sống cách có hiệu Từ nhận định trên, chọn đề tài Vận dụng quy trình giải toán G .Polya nâng cao giải tập Tính quy luật tượng di truyền Sinh học 12 cho...
 • 116
 • 1,852
 • 1

Xem thêm