Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của VIB giai đoạn 2010 - 2015

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của VIB giai đoạn 2010 - 2015

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của VIB giai đoạn 2010 - 2015
... -7 ,5% 7% -7 ,8% 7,2% -8 % CPI 10 %-1 5% 8 %-1 2% 8 %-1 0% 8 %-1 0% 8 %-1 0% 8 %-1 0% Lói sut Tit kim (%) 11,5 -1 2% 1 2-1 5% 1 0-1 2% 9-1 1% 8-1 0% 7-1 0% 19,232 - 20,000 20,170 20,342 - 20,35 - 20,40 - 20,158 20,339 ... 20,80 20,90 50 0-7 00 50 0-8 00 60 0-1 000 70 0-1 000 70 0-1 000 70 0-1 000 FDI (T USD) 70 -8 0 7 5-8 5 80 -9 0 90 -1 10 95 -1 20 100 -1 20 Giỏ vng (triu ng/cõy) 2 8-3 5 3 2-3 7 3 0-3 5 3 0-3 5 3 0-3 5 3 0-3 5 Thõm ht cỏn ... lc kinh doanh ca VIB giai on 201 0- 2015 Mc tiờu nghiờn cu Phõn tớch ỏnh giỏ chin lc kinh doanh ca Ngõn hng Thng mi C phn Quc t giai on 201 0- 2015 Nhng u im, nhng tn ti ca chin lc kinh doanh VIB...
 • 73
 • 62
 • 0

đánh giá và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của ABBank giai đoạn 2011 - 2015..pdf

đánh giá và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của ABBank giai đoạn 2011 - 2015..pdf
... điểm mạnh - điểm yếu ABBank, phân tích nhận định chiến lược kinh doanh ABBank giai đoạn 200 8-2 010, chiến lược kinh doanh cho ABBank giai đoạn 201 1- 2015 đề xuất sau: ● Sứ mệnh kinh doanh + Trở ... hình thực thi chiến lược ABBank thời gian qua, tác giả mong muốn đề xuất ý kiến đóng góp Ban điều hành Ngân hàng việc đánh giá hoàn thiện chiến lược kinh doanh ABBank giai đoạn 2011 - 2015./ DANH ... ABBank cần phải tiến hành với bước cụ thể theo Quá trình quản trị chiến lược thực qua bốn giai đoạn chính: - Giai đoạn xây dựng lựa chọn chiến lược phù hợp - Giai đoạn phân tích t nh h nh - Giai...
 • 74
 • 405
 • 2

Đánh giá và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của ABBank giai đoạn 2011 - 2015

Đánh giá và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của ABBank giai đoạn 2011 - 2015
... điểm mạnh - điểm yếu ABBank, phân tích nhận định chiến lược kinh doanh ABBank giai đoạn 200 8-2 010, chiến lược kinh doanh cho ABBank giai đoạn 201 1- 2015 đề xuất sau: ● Sứ mệnh kinh doanh + Trở ... hình thực thi chiến lược ABBank thời gian qua, tác giả mong muốn đề xuất ý kiến đóng góp Ban điều hành Ngân hàng việc đánh giá hoàn thiện chiến lược kinh doanh ABBank giai đoạn 2011 - 2015. / DANH ... trí ngành, điểm mạnh - điểm yếu ABBank tác giả đề xuất chiến lược kinh doanh ABBank đến năm 2015 sau: 6.1 ịnh hướng chiến lược ABBank giai đoạn 2011 2015: 6.1.1 Tầm nhìn: ABBank hướng đến trở...
 • 74
 • 327
 • 1

Đánh giá chiến lược kinh doanh của HACINCO giai đoạn 2010 - 2015 qua mô hình Delta Project.pdf

Đánh giá chiến lược kinh doanh của HACINCO giai đoạn 2010 - 2015 qua mô hình Delta Project.pdf
... Khảo sát thực trạng chiến lược HACINCO qua hình Delta Project đồ chiến lược Bình luận, đánh giá chiến lược Đề xuất chiến lược HACINCO qua hình Delta Project Bản đồ chiến lược Kế hoạch thực ... Project Bản đồ chiến lược HACINCO 18 Vẽ hình Delta Project đồ chiến lƣợc 4.1 hình Delta Project HACINCO Chiến lược kinh doanh chưa rõ ràng Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi - doanh nghiệp ... hình Delta Project HACINCO đến năm 2015 sau: 30 * hình Delta Project chiến lược kinh doanh HACINCO đến 2015 HACINCO Sản phẩm tốt Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi - Đến năm 2015 xây dựng Hacinco...
 • 42
 • 710
 • 6

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty xây dựng12.doc.DOC

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty xây dựng12.doc.DOC
... cán công ty bảo cho em để viết đợc hoàn thiện CHƠNG I: Lý luận chung chiến lợc kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trờng I Chiến lợc kinh doanh cấp chiến lợc Chiến lợc kinh doanh 1.1 Khái niệm chiến ... luận chung chiến lợc kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trờng Chơng II Phân tích chiến lợc kinh doanh công ty giới xây lắp số 12 Chơng III Một số giải pháp hoàn thiện chiến lợc kinh doanh giai ... với công ty khác ngành dựa vào kết hoạt động công ty Điểm mạnh điểm công ty làm tốt đối thủ, tạo nên lợi cạnh tranh công ty Đó điểm công ty cần phát huy xây dựng chiến lợc Các công ty cần xác...
 • 93
 • 1,455
 • 15

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ.doc.DOC

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ.doc.DOC
... chiến lợc kinh doanh Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ I Một số khái niệm chiến lợc kinh doanh Định nghĩa chiến lợc kinh doanh Tất công ty khách sạn muốn thành công phải lập kế hoạch chiến lợc kinh ... kết hợp đồng đặt phòng với số công ty du lịch nh: Công ty du lịch Lạng Sơn, Công ty du lịch Hạ Long, Công ty du lịch Đờng sắt chủ yếu đa khách du lịch Trung Quốc, đa công suất sử dụng buồng phòng ... THực trạng xây dựng thực thi chiến lợc kinh doanh Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ I Khái quát Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ Lịch sử hình thành phát triển Công ty Vào năm đầu thập kỷ 90, Liên Xô tan...
 • 74
 • 673
 • 8

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Chi Nhánh tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp - Công ty cơ khí và xây lắp Miền Trung từ nay đến năm 2015.doc

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Chi Nhánh tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp - Công ty cơ khí và xây lắp Miền Trung từ nay đến năm 2015.doc
... Chơng hoàn thiện chi n lợc kinh doanh Chi nhánh Tổng công ty - Côngty khí xây lắp Miền Trung 3.1 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu Chi nhánh từ 2010 -2 015 3.1.1 Xác định mục tiêu Chi nhánh từ đến ... Ngọc - Quảng Nam (nay là: Chi nhánh TCT - Công ty khí xây lắp Miền Trung) 2.2 Thực trạng phân tích môi trờng xây dựng chi n lợc Chi nhánh TCT - Công ty khí xây lắp Miền Trung 2.2.1 Yếu tố kinh ... trạng xây dựng lựa chọn chi n lợc Chi nhánh Công ty khí xây lắp Miền trung thời gian qua 2.3.1 Những cần thiết việc xây dựng lựa chọn chi n lợc Chi nhánh Công ty khí xây lắp Miền Trung Căn để đến...
 • 64
 • 408
 • 1

1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của C.ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ

1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của C.ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ
... kế hoạch 31 13 18 10 21 0 31 Phòng hành 24 20 16 14 10 Phòng tài 10 8 Trung tâm du lịch 10 10 0 0 10 Khối buồng 22 22 14 7 Khối nhà hàng 31 11 20 18 13 8 Khối dịch vụ bổ sung 29 11 18 18 Khối kỹ ... -7 61 +1. 040 11 2,57 11 5,35 13 0,23 11 8,48 92,83 76,83 11 0, 71 134,84 10 2,47 36,52 10 7,75 10 0 10 0,56 98,35 13 2,20 (Nguồn: Khách sạn Tây Hồ) Qua bảng số liệu ta thấy tổng doanh thu Công ty năm 20 01 ... khoa Du lịch khách sạn - cô, Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ để hoàn thiện thêm kiến thức khoa học kinh tế Chơng I sở lý luận việc xây dựng chiến lợc kinh doanh Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ I...
 • 74
 • 252
 • 0

Một số ý kiến nhằm xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty Vật tư Thiết bị Alpha

Một số ý kiến nhằm xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty Vật tư Thiết bị Alpha
... 1.Nội dung kế hoạch kinh doanh Công ty 2.Đánh giá kế hoạch kinh doanh Công ty Chơng III Một số ý kiến đề xuất để xây dựng, hoàn thiện chiến lợc kinh doanh Công ty Vật t Thiết bị Alpha 1.Phân tích ... xuất kinh doanh Công ty Vật t Thiết bị Alpha 1.Phơng hớng hoạt động kinh doanh Công ty 2.Kết hoạt động kinh doanh Công ty năm gần III.Phân tích kế hoạch kinh doanh Công ty Vật t Thiết bị Alpha ... dựng chiến lợc kinh doanh Công ty Vật t Thiết bị Alpha Chơng I Một số vấn đề lý luận chiến lợc kinh doanh doanh nghiệp I.Khái niệm chiến lợc kinh doanh đặc điểm 1.Khái niệm chiến lợc kinh doanh...
 • 59
 • 243
 • 2

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Liên Việt đến năm 2015

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Liên Việt đến năm 2015
... thực chiến lược kinh doanh Ngân hàng Liên Việt 2.3.1 Phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh Ngân hàng Liên Việt Liên Việt xây dựng thành công mô hình phát triển năm vừa qua, năm 2009 năm kinh ... điều hành NHTM Việt Nam 3.3 Định hướng hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng Liên Việt 3.2.1 Về chiến lược tổng quát: Xây dựng Ngân hàng Liên Việt trở thành tập đoàn tài ngân hàng đại, xếp ... thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng Liên Việt đến 2015 3.1 Xu hướng phát triển Ngân hàng Liên Việt Trong 10 năm qua hệ thống Ngân hàng trải qua nhiều thăng trầm Tuy nhiên, ngành Ngân hàng tận...
 • 32
 • 415
 • 1

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Cty cơ giới & xây lắp số 12

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Cty cơ giới & xây lắp số 12
... luận chung chiến lợc kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trờng Chơng II Phân tích chiến lợc kinh doanh công ty giới xây lắp số 12 Chơng III Một số giải pháp hoàn thiện chiến lợc kinh doanh giai ... hợp lý cấu tổ chức công ty giới xây lắp số 12 Công ty giới xây lắp số 12 số mời bảy đơn vị trực thuộc Tổng công ty xây dựng sở hạ tầng Licogi 42 Bộ máy quản lý công ty giới xây lắp số 12 Sơ ... tích chiến lợc kinh doanh công ty giới xây lắp số 12 I Tổng quan lịch sử hình thành phát triển công ty giới xây lắp số 12 Lịch sử hình thành phát triển; chức năng, nhiệm vụ công ty giới xây lắp số...
 • 93
 • 216
 • 0

Một số ý kiến nhằm xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Cty Vật tư Thiết bị Alpha

Một số ý kiến nhằm xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Cty Vật tư Thiết bị Alpha
... dựng chiến lợc kinh doanh Công ty Vật t Thiết bị Alpha Chơng I Một số vấn đề lý luận chiến lợc kinh doanh doanh nghiệp I.Khái niệm chiến lợc kinh doanh đặc điểm 1.Khái niệm chiến lợc kinh doanh ... 1.Nội dung kế hoạch kinh doanh Công ty 2.Đánh giá kế hoạch kinh doanh Công ty Chơng III Một số ý kiến đề xuất để xây dựng, hoàn thiện chiến lợc kinh doanh Công ty Vật t Thiết bị Alpha 1.Phân tích ... - III.Phân tích kế hoạch kinh doanh Công ty vật t thiết bị alpha Căn vào tình hình hoạt động kinh doanh số năm qua, Công ty Vật t Thiết bị Alpha xây dựng phơng án kinh doanh năm 2002 2005 phù...
 • 59
 • 286
 • 0

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại thuộc Bộ Thương mại

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại thuộc Bộ Thương mại
... trị chiến lược kinh doanh Doanh nghiệp Phần : Thực trạng quản trị chiến lược kinh doanh doanh nghiệp thương mại thuộc Bộ thương mại Phần : Hoàn thiện quản trị chiến lược kinh doanh Doanh nghiệp ... môn quản trị chiến lược, em sâu vào nghiên cứu vấn đề hoàn thiện chiến lược kinh doanh thông qua đề tài : " Hoàn thiện chiến lược kinh doanh doanh nghiệp thương mại thuộc Bộ Thương mại " Đề tài ... chiến lược xuất hàng hoá sang nước giới III THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI THUỘC BỘ THƯƠNG MẠI Các loại hình quản trị chiến lược kinh doanh doanh nghiệp thương...
 • 60
 • 359
 • 2

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cơ giới và xây lắp số 12

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cơ giới và xây lắp số 12
... tích chiến lợc kinh doanh công ty giới xây lắp số 12 I Tổng quan lịch sử hình thành phát triển công ty giới xây lắp số 12 Lịch sử hình thành phát triển; chức năng, nhiệm vụ công ty giới xây lắp số ... quản lý công ty giới xây lắp số 12 Sơ đồ 9: cấu tổ chức công ty giới xây lắp số 12 quan chủ quản cấp TổNG CÔNG TY xây dựng phát triển hạ tầng Ban giám đốc công ty Giám đốc công ty: Ks: ... luận chung chiến lợc kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trờng Chơng II Phân tích chiến lợc kinh doanh công ty giới xây lắp số 12 Chơng III Một số giải pháp hoàn thiện chiến lợc kinh doanh giai...
 • 93
 • 300
 • 0

272 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty dệt Việt Thắng đến năm 2020

272 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty dệt Việt Thắng đến năm 2020
... luận chiến lược kinh doanh CHƯƠNG 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Dệt Việt Thắng CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh công ty Dệt Việt Thắng đến năm ... SWOT công ty Dệt Việt Thắng …………………………48 TÓM TẮT CHƯƠNG …………………………………………………………………………… ……………………… 50 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯC KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỆT VIỆT THẮNG ĐẾN NĂM ... – NĂM 2006 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ========= HUỲNH THANH HOÀNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯC KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỆT VIỆT THẮNG ĐẾN NĂM 2020...
 • 116
 • 471
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty vật tư thiết bị alphamột số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của khách sạn pan horizonhoàn thiện chiến lược kinh doanh của tổng công ty sông đà của phùng thế hùng luận văn thạc sĩ kinh doanh và quản lý đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội 2007giải pháp về các chính sách thực thi nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty dịch vụ du lịch đường sắt hà nộixây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam theo hướng hiện đại và đa năngmột sôa giải pháp để xuất nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của tập đoàn samsung tại thị trường việt nammột số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của tập đoàn samsung tại thị trường việt namhoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian tớicác giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần thương mại công nghiệp thủ đôcác giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công tybài học kinh nghiệm từ chiến lược kinh doanh của pvi giai đoạn 2005 2010xây dựng chiến lược kinh doanh cho telcom giai đoạn 2010 2020một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh dịch vụ vận tải biển của công tygiải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanhhoan thien chien luoc kinh doanhThong bao 1008 Chan chinh ne nep noi quy hoc duong Mau 2Thong bao Nop 571 bo sung ho so sinh vien khoa 2016DS CAP CHUNG CHI BOI NGAY 24 11 2016Huong dan 631 Mien giam hoc phi nam hoc 2015-2016Quyet dinh 373 2017 Hoc bong khuyen khich HK 2 15 16 Khoa Ky thuat TTThong bao 844-2015-BoSungDoiTuongDuocMienGiamHocPhiTu2015-2016Thực trạng cung cấp dịch vụ và nhận thức, thái độ, thực hành của phụ nữ có con dưới 24 tháng tuổi về làm mẹ an toàn tại huyện mai sơn, tỉnh sơn la năm 2014giao an hoa 8 tron boBÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIIbài thi liên môn cực hayBai 40 dau mo va khi thien nhienHIỆU TRƯỞNG tổ CHỨC KIỂM TRA và CHỈ đạo CÔNG tác CHUYÊN môn THÔNG QUA GIỜ dạy TRÊN lớp ở TRƯỜNG THPT THANH BÌNHPHƯƠNG PHÁP HƯỚNG dẫn học SINH lớp 4 THỰC HIỆN tốt bài tập đọc NHẠCĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 2 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 (2017 – 2018)ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 3 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 (2017 – 2018)ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2017-2018) - CÓ MA TRẬNđề kiem tra 6PPCT Hướng dẫn tin học - tiểu họcGiáo án nghề làm vườnChương I. Bài 4. Chuột máy tính