39991 conditional i worksheet 1

Cơ học kết cấu I - Chương 1

Cơ học kết cấu I - Chương 1
... thỉìa liãn kãút (I) (II) (1, 2) ® ¥ H .1. 13l A B 10 (3 ,1) H .1. 13m (2,3) (III) i ưu kiãûn â: Âỉa hãû vãư thnh bi toạn nä i ba miãúng cỉïng + Tr i âáút: (I) + (1, 2, 5, 6, 9): (II) Dãù tháúy (II) thỉìa ... hãû khäng gian: - Hãû dáưm trỉûc giao (H .11 ) - Khung khäng gian (H .12 ) H .11 - Dn khäng gian (H .13 ) - Bn (H .14 ) - V (H .15 ) H .12 H .13 H .14 H .15 CÅ HC KÃÚT CÁÚU I Page II Phán lo i theo phỉång phạp ... - 2.M + C = 11 - 2.7 + = Hãû â cho cọ kh nàng BBH i ưu kiãûn â: Dng phỉång phạp phạt triãøn miãúng cỉïng (H .1. 13k) ( 1- 4 -6 ) bäü â i ( 1- 2 ) & ( 2-4 ) MC (I) Tỉång tỉû, ( 2-3 - 7-5 ) l miãúng cỉïng (II)...
 • 18
 • 326
 • 4

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 1

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 1
... hành đo - Băng giấy d i 10 cm - v i HS đọc l i - v i HS đọc: Băng giấy d i đêximét - HS ghi: 10 cm = dm - 10 cm = dm - dm = 10 cm - Lớp thực hành thước cá nhân kiểm tra lẫn - Băng giấy d i 20 cm ... hs đọc - Trả l i ý - giảng gi i, m i, quay, khuyên - ôn tồn (SGK) - Nhẫn n i, kiên trì - Nhẫn n i, kiên trì (SGK) - Hoạt động lớp - M i em đọc câu n i tiếp đến hết b i: M i ngày m i/ th i sắt ... Thảo luận nhóm - Giáo viên giao nhóm công việc - M i nhóm thực h i n - Giáo viên nhận xét Củng cố – Dặn dò (3’) Học sinh thực - Trò ch i sắm vai: “Thực giờ” - Chuẩn bò  Rút kinh nghiệm: ...
 • 36
 • 797
 • 4

Giáo án Toán học - Lớp 3 - Học kỳ I - Tuần 1, 2

Giáo án Toán học - Lớp 3 - Học kỳ I - Tuần 1, 2
... - cộng 7, viết + Có 24 5 học sinh + Số học sinh Kh i lớp số học sinh Kh i lớp 32 em + học sinh lên bảng làm b i, học sinh lớp làm vào Gi i: Số hs kh i là: 24 5 – 32 = 2 13 (học sinh) Đáp số: 2 13 ... động 2: Ôn tập gi i toán nhiều hơn, hơn: Mục tiêu: Củng cố gi i toán (có l i văn) nhiều hơn, Cách tiến hành: * B i 3: + G i học sinh đọc đề + Kh i lớp học sinh? + Số học sinh Kh i lớp so v i ... gi i toán có l i văn phép trừ B CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Giáo án Toán Lớp Ba HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Kiểm tra cũ: - Học sinh lên bảng làm 1 ,2 ,3 trang + học sinh...
 • 22
 • 1,384
 • 3

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty điện lực i phần 1

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty điện lực i phần 1
... ĐHtm Công ty cổ phần thăng Long Phần I: Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần Thăng Long I. 1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần Thăng Long I. 1. 1 Gi i thiệu chung công ty ... đào tạo công tác Marketing III.6 Gi i pháp vốn kinh doanh Hiện công ty cổ phần hoá, việc vay vốn ngân hàng ,công ty phát hành cổ phiếu tr i phiếu để huy động vốn mở rộng liên doanh, liên kết ... dụng vốn kinh doanh công ty năm Nó n i lên đồng vốn kinh doanh mang l i đồng l i nhuận Từ năm 20 01 đến năm 2004 hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty tăng dần cao (trên 25%) Năm 20 01, triệu đồng vốn...
 • 34
 • 161
 • 0

Phần I Chương 1 Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam

Phần I Chương 1 Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam
... th i kỳ độ tu i 10 -19 , thanh niên nhóm tu i từ 15 -24 kh i niệm thanh thiếu niên hiểu kết hợp độ tu i 10 -24 Tuy nhiên đ i tượng i u tra 15 i u tra Quốc gia thành niên Thanh niên Việt Nam ... i u tra Quốc gia thành niên Thanh niên Việt Nam 1. 1 Gi i thiệu kh i quát Việt Nam nghèo coi trọng, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc tế liên tục giảm nhanh Từ nước có t i 58% hộ ... chung, quốc gia, giai đoạn mang số đặc trưng văn hóa đònh T i Việt Nam, thành niên tương tương đ i mẻ nhận nhiều quan tâm độ tu i thường gắn liền v i phát triển trí 14 i u tra Quốc gia Vò thành...
 • 6
 • 450
 • 2

chuong I bài 1 các định nghĩa

chuong I bài 1 các định nghĩa
... hướng v i vectơ III Hai vectơ Độ d i vectơ Là khoảng cách i m đầu i m cu i vectơ Kí hiệu : a AB= AB = BA Vectơ – độ d i III Hai vectơ Hai vectơ g i chúng hướng độ d i, ta viết a = b Hai vectơ ... rõ i m i m đầu, i m i m cu i Kí hiệu A B VECTƠ AB B A VECTƠ BA Tên vectơ g i từ i m đầu đến i m cu i vectơ I Vectơ ? i m có ph i vectơ ? V i i m M bất kì, ta quy ước có vectơ mà i m ... i m cu i M Kí hiệu MM, g i vectơ - gạch n i => Vectơ có i m đầu trùng v i i m cu i g i vectơ - không II Hai vectơ phương, hướng Giá vectơ Cho vectơ AB khác vectơ – không, đường thẳng AB gọi...
 • 17
 • 312
 • 1

Chương I - Bài 1: Các định nghĩa

Chương I - Bài 1: Các định nghĩa
... (d) AB = BA Trả l i: Phương án (b) 45 Câu h i trắc nghiệm G i I trung i m AB.Ta có : a)IA IB phương; (c) AI = BI (b) IA IB; (d) IA > IB Trả l i: Phương án (a) 46 Câu h i trắc nghiệm 9.Cho hình bình ... Sở giáo dục đào tạo H i Phòng *** Chương I: Véc tơ Tiết 1+2 :Các định nghĩa Thực hiện: Nguyễn Thị Vân Giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo 1.Kh i niệm véc tơ Định nghĩa: Véc tơ đoạn thẳng có định ... định hướng AB Kí hiệu véc tơ i m đầu A i m cu i B u , v ,a kí hiệu véc tơ không cần rõ i m đầu i m cu i A B AB u v V i hai i m A ,B phân biệt ta có véc có i m đầu i m cu i A B B A *) Có...
 • 52
 • 271
 • 0

De KT giua ki I Lop 1 Mon TV + Toan

De KT giua ki I Lop 1 Mon TV + Toan
... đọc sai từ trừ 0,3 i m (2 i m) Học sinh n i cặp ô chữ cho 0,5 i m II Ki m tra viết (10 i m) Viết chữ (5 i m) Học sinh viết sai chữ trừ 0,25 i m Viết từ ngữ (4 i m) Học sinh viết sai chữ ... 5; = + 3; = + Câu 5: M i ý cho i m + - Hớng dẫn chấm kt K học kì I Môn Tiếng Việt lớp I Ki m tra đọc (10 i m) Đọc âm: (4 i m) Học sinh đọc sai âm trừ 0 ,15 i m Đọc từ: (4 i m) Học sinh đọc ... (2 i m) + Hớng dẫn chấm kt K học kì I Môn Toán lớp Câu 1: M i ý cho 0,2 i m Câu 2: M i ô i n cho 0,5 i m Câu 3: M i ý cho 0,2 i m Câu 4: Học sinh i n trờng hợp sau cho i m: + = 5; + =...
 • 4
 • 567
 • 8

thi HK I (de 1)

thi HK I (de 1)
... Valentine?” Legend has it that Valentine was a priest in Rome in the third century There was an Emperor at that time by the name of Claudius II Emperor Claudius II was recruiting a large number of ... February 14 is Valentine Day We celebrate Valentine Day by giving flowers, gifts, and cards to those we love We this in honor of Saint Valentine You may be wondering, “Who is Saint Valentine?” Legend ... Valentine thought this was to be unfair and secretly married several couples When Claudius found out, he threw Valentine in prison, where he died Another legend has it that Valentine was an imprisoned...
 • 2
 • 160
 • 0

EXAM I book 1

EXAM I book 1
... 1: No 01- B1_HK1 I meet she friend you II C B A B C 10 A III 11 E 12 D 13 A 14 B 15 C IV 16 C V 17 It is small 18 Who is she? 19 Peter is my friend too No 02-B1_HK1 I small thanks name good II ... that III Let’s match: (2.5ms) 11 How are you? 12 What’s your name? 13 Hi I m Hanh 14 Bye, Mai 15 Who is she? She is _ A Li Li B stand C Alan It is School A Sao Mai B hello C friend 10 ... thanks name good II B C B A A 10 C III 11 C 12 A 13 E 14 B 15 D IV 16 B V 17 What is your name? 18 He is my friend 19 This is my school Date: December 9, 2008 Teacher in Charge: Nguyen Van Nguyen...
 • 3
 • 210
 • 0

XK: KT 15 phut lop 11 Chuong I (de 1)

XK: KT 15 phut lop 11 Chuong I (de 1)
... (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đ i v i câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn tô kín ô tròn tơng ứng v i phơng án trả l i Cách ... kín ô tròn tơng ứng v i phơng án trả l i Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : vât lý Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ...
 • 4
 • 223
 • 0

Xem thêm