KGBai 3 dap an PP dac trung de giai hoa huu co

Câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án ôn thi Đại học phần hóa hữu

Câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án ôn thi Đại học phần hóa hữu cơ
... Nguyờn nhõn chớnh ca hin tng ny l : A S thay i ca khớ hu B Cht thi CFC ngi a vo khớ quyn C Cht thi CO2 ngi a vo khớ quyn D Cht thi SO2 ngi a vo khớ quyn 53 Cho cỏc phn ng sau : Trang 22 GV: Nguyn ... R l A magie B Photpho C nit D cacbon 49 Nu cht nguyờn cht dn in tt trng thỏi lng v dung dch, nhng khụng dn in trng thỏi rn, thỡ cht ú l A hp cht cng hoỏ tr B hp cht ion C n cht kim loi D n cht ... l ng v C Ba nguyờn t trờn u thuc nguyờn t Mg D Ht nhõn ca mi nguyờn t u cú 12 proton 14 15 Nit thi n nhiờn l hn hp gm hai ng v l N (99,63%) v N (0,37%) Nguyờn t trung bỡnh ca nit l A 14,7 B 14,0...
 • 72
 • 265
 • 0

Thiết kế sơ đồ để dạy các loại phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu

Thiết kế sơ đồ để dạy các loại phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ
... kết học tập học sinh qua Rút kinh nghiệm để hoàn thiện đồ động Một số ví dụ sử dụng đồ động thực tiễn: Những dạy sử dụng đồ động “ đồ loại phản ứng đặc trưng hợp chất hữu để dạy ... kỹ viết công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ, nắm rõ chất loại phản ứng đặc trưng như: phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp …từ có kỹ viết phương trình hóa học xác III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... học) với (tri thức) dễ đem đến cho người học hiểu biết sâu bền vững dạy (tri thức) (Thanh tra sư phạm) đồ động loại phản ứng đặc trưng hợp chất hữu đề tài nầy thiết kế thành đồ dùng dạy...
 • 7
 • 2,466
 • 11

chuyên đế (1) hóa hữu 11(soạn theo chuyên đề-có đáp án)-tiếp theo

chuyên đế (1) hóa hữu cơ 11(soạn theo chuyên đề-có đáp án)-tiếp theo
... Nam có đặc điểm nhiều ankan mạch dài hàm lượng S thấp Các nhận đònh sau hay sai: A Dễ vận chuyển theo đường ống B Chưng cất phân đoạn thu xăng chất lượng cao C Crăckinh nhiệt thu xăng với chất ... có công thức thực nghiệm (C 4H5)m Giá trò m sau cho công thức N? A m = B m = C m = D m = 1.D D Đáp án A C B A C B C 11 D 12 D 13 A 14 C 15 D 16 A 10 A CHƯƠNG IX: ANĐEHYT - XÊTON – AXIT CACBOXYLIC ... NaHSO3 B AgNO3/NH3 C Cu(OH)2/NaOH D KMnO4, t0 Nguyên tử C nhóm chức anđehit (-CHO) trạng thái lai hóa sau ? A sp B sp2 C sp3 D sp3d 10 X chất lỏng, không màu, có khả làm đổi màu q tím X tác dụng...
 • 4
 • 746
 • 19

sử DỤNG ĐẲNG THỨC đặc TRƯNG để GIẢI TOÁN

 sử DỤNG ĐẲNG THỨC đặc TRƯNG để GIẢI TOÁN
... (−1) k 22k +1 k (−1) k 4k k +1 Cn = C n +1 (5) Ta có đẳng thức đặc trưng toán : 2(k + 1) n +1 n Trong (5) cho k 0,1,2,3,…,n sau cộng theo vế đẳng thức lại ta được: + (C1 +1 − 4C2 +1 + 42 C3 +1 − ... đẳng thức đặc trưng toán : 2n 2k 2n + Trong (4) cho k 1,2,3,…,n sau cộng theo vế đẳng thức lại ta được: VT= 2n (C +1 + C2n +1 + C6 +1 + + C2n +1 ) 2n 2n 2n + Mặt khác ta có 2n +1 = thức lại ta ... Bài toán (ĐHCĐ KA-2007) 1 2n −1 22n − Chứng minh rằng: C2n + C2n + C2n + + C2n = 2n 2n + 1 2k −1 C2n với k ∈ N, ≤ k ≤ n Bài giải: Số hạng tổng quát VT là: 2k 2k −1 C2n = C2k +1 (4) Ta có đẳng thức...
 • 3
 • 498
 • 2

skkn kinh nghiệm tìm hàm đặc trưng để giải hệ phương trình thpt triệu sơn 4

skkn kinh nghiệm tìm hàm đặc trưng để giải hệ phương trình thpt triệu sơn 4
... hệ phương trình loại việc tìm hàm đặc trưng khâu quan trọng bậc nhất, việc tìm hàm đặc trưng từ hệ phương trình cho toán coi giải nửa Vấn đề tìm hàm đặc trưng Tư nào? Cách biến đổi làm sao? SKKN ... giải hệ phương trình, gặp giải hệ phương trình với cách giải dùng hàm đặc trưng, dùng đánh giá, dùng bất đẳng thức… + Lí chủ quan: Qua kinh nghiệm giảng dạy tham khảo tài liệu, thấy để giải hệ ... sao? SKKN Kinh nghiệm tìm hàm đặc trưng để giải hệ phương trình phần giúp em trả lời câu hỏi Đối tượng phương pháp nghiên cứu đối tượng khảo sát + Đối tượng nghiên cứu hệ phương trình đề thi...
 • 13
 • 1,776
 • 1

SỬ DỤNG ĐẲNG THỨC ĐẶC TRƯNG ĐỂ GIẢI TOÁN

SỬ DỤNG ĐẲNG THỨC ĐẶC TRƯNG ĐỂ GIẢI TOÁN
... có đẳng thức đặc trưng toán : (4) C2 n = C 2k 2k 2n + n +1 Trong (4) cho k 1, 2, 3, …, n sau cộng theo vế đẳng thức lại ta được: 2n VT = (C2 n +1 + C2 n +1 + C2n +1 + + C2 n +1 ) 2n + Bài giải: ... 1) −1 − (−3)n+1 = ((1 − 4)n+1 − 40 Cn+1 ) = 4(n + 1) 4(n + 1) Ta có đẳng thức đặc trưng toán : Vậy S = − (−3)n +1 4(n + 1) Để kết thúc viết đưa số tập sau: Bài 1: Chứng minh rằng: n 1) n−1C1 ... k ∑ (−1)k C2n+1 k =0 2n cộng theo vế hai đẳng thức lại ta −1 22 n − (đpcm) 2n + Bài toán Tính S = Cn − 23 25 (−1)n 22 n+1 n C + C − + Cn n n 2n + Bài giải: Số hạng tổng quát VT là: (−1)k 22 k...
 • 2
 • 180
 • 0

ĐỀ THI HÓA HỮU HỌC SINH GIỎI TỈNH AN GIANG NGAY 2 pot

ĐỀ THI HÓA HỮU CƠ HỌC SINH GIỎI TỈNH AN GIANG NGAY 2 pot
... chia 1.7 92 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm ankan, anken, ankin làm phần nhau: + Phần 1: Cho qua dung dịc AgNO3 amoniac dư tạo thành 0.735 gam kết tủa thể tích hỗn hợp giảm 12. 5% + Phần 2: Đốt cháy ... thể tích hỗn hợp giảm 12. 5% + Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn hấp thụ toàn sản phẩm vào 9 .2 lít dung dịc Ca(OH )2 0.0 125 M thấy có 11 gam kết tủa Xác định CTPT hidrôcacbon ...
 • 2
 • 269
 • 4

Bài soạn chuyen de thi hoa huu co cac nam06-2010

Bài soạn chuyen de thi hoa huu co cac nam06-2010
... Cụng thc ca ba mui ú l: A HCOONa, CHC-COONa v CH3-CH2-COONa B CH2=CH-COONa, HCOONa v CHC-COONa C CH3-COONa, HCOONa v CH3-CH=CH-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa v HCOONa Cõu 30: Este X khụng ... C 6H10O4 Thy phõn X to hai ancol n chc cú s nguyờn t cacbon phõn t gp ụi Cụng thc ca X l A CH3OCO-CH2-COOC2H5 B C2H5OCO-COOCH3 C CH3OCO-COOC3H7 D CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5 Cõu 2: Thuy phõn este ... hp cht hu c X l A CH3COOH v CH3COOC2H5 B HCOOH v HCOOC2H5 C HCOOH v HCOOC3H7 D C2H5COOH v C2H5COOCH3 Cõu 38: X phũng hoỏ hon ton 22,2 gam hn hp gm hai este HCOOC2H5 v CH3COOCH3 bng dung dch NaOH...
 • 23
 • 306
 • 2

Chuyên đề hidrocacbon hoá hữu ôn thi đại học

Chuyên đề hidrocacbon hoá hữu cơ ôn thi đại học
... l 90% v metan chim 95% th tớch khớ thi n nhiờn: A.8,48 m3 B 10,48 m3 C 9,96 m3 D 11,4 m3 Chn cõu sai núi v cỏc cu dng CHUYấN HIDROCACBON TRANG CHUYấN 1: HIDROCACBON Cõu 60: A Cỏc nhúm nguyờn ... A.Toluen B Stiren CHUYấN HIDROCACBON C Cumen D Xilen TRANG 16 CHUYấN 1: HIDROCACBON Cõu 165: Cõu 166: Cõu 167: Cõu 168: Cõu 169: Cõu 170: Cõu 171: t chỏy hon ton hn hp A gm hai hidrocacbon k tip dóy ... no sau õy c gi l khớ ng hnh ? A Khớ thi n nhiờn B Khớ du m C Khớ lũ cao D Khớ nỳi la Cracking hon ton hp cht n-butan thu c hn hp hidrocacbon th khớ ú l nhng hidrocacbon no? A.C2H6, C2H4, CH4,...
 • 26
 • 957
 • 3

Phương pháp trung bình trong giải hóa hữu ppt

Phương pháp trung bình trong giải hóa hữu cơ ppt
... Phƣơng pháp trung bình Phƣơng pháp 7: Phƣơng pháp trung bình Phƣơng pháp 7: Phƣơng pháp trung bình Phƣơng pháp 7: Phƣơng pháp trung bình Phƣơng pháp 7: Phƣơng pháp trung bình IV BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu ... Phƣơng pháp 7: Phƣơng pháp trung bình HCOOC6 H  Công thức cấu tạo hai este là:  HCOO  CH  CH  CH  Đáp án A Phƣơng pháp 7: Phƣơng pháp trung bình Phƣơng pháp 7: Phƣơng pháp trung bình Phƣơng ... bình I chứa dung dịch H2SO4 đặc sau qua bình II chứa dung dịch NaOH đặc thấy độ tăng khối lượng II nhiều I 20,5 gam Giá trị m A 12,15 B 15,1 C 15,5 D 12,05 Phƣơng pháp 7: Phƣơng pháp trung bình...
 • 18
 • 424
 • 6

Bộ đề LTĐH Hóa hữu (phần 2-Rất hay)

Bộ đề LTĐH Hóa hữu cơ (phần 2-Rất hay)
... Loại hợp chất hữu tác dụng với dung dịch kiềm: a) Axit hữu cơ; Phenol; Rượu đa chức có chứa hai nhóm –OH liên kết hai nguyên tử cacbon cạnh b) Este; Dẫn xuất halogen; Muối axit hữu c) Xeton; ... bị CuO oxi hóa là: a) 80% b) 90% c) 95% d) Một kết khác 302 A chất hữu có công thực nghiệm (C 4H5ClO2)n Tỉ khối A nhỏ Khi cho A tác dụng với dung dịch Xút, đun nóng, thu muối hữu cơ, muối NaCl ... sai 307 Cho biết phản ứng este hóa từ axit hữu phản ứng thuận nghịch coi không trao đổi nhiệt với môi trường (coi không thu nhiệt, không tỏa nhiệt) Tác chất axit hữu cơ, rượu, sản phẩm este, nước...
 • 22
 • 205
 • 1

ĐỀ THI HÓA HỮU HỌC SINH GIỎI TỈNH GIA LAI Vòng 2 pptx

ĐỀ THI HÓA HỮU CƠ HỌC SINH GIỎI TỈNH GIA LAI Vòng 2 pptx
... TN1 : oxi hóa mạnh X với đậm đặc thu đựơc axit TN2 : X cho phản ứng với thuốc thử Grinha , sau thủy phân môi trường axit thu ... trường axit thu ancol bậc có nguyên tử cacbon bất đối 1.Xác định công thức X thỏa mãn thí nghiệm 2. Xác định công thức X thỏa mãn hai thí nghiệm Viết phương trình phản ứng sảy thí nghiệm ...
 • 2
 • 241
 • 0

Đề thi hóa hữu đại học dược

Đề thi hóa hữu cơ đại học dược
... Câu V: Đi từ chất ban đầu chất vô cần thi t, viết sơ đồ điều chế: p-nitro phenol n-propyl benzen Câu VI: Hoàn thành chuyển hóa sau gọi tên sản phẩm tạo ra: + CH3CHO H3O C6 H5COCl...
 • 2
 • 1,534
 • 12

Xem thêm