60392 grammar multiplechoice 4 to do be have

I will and I am going to do & Will be doing and will have done

I will and I am going to do & Will be doing and will have done
...     Will be doing and will have done Unit 24 Will be doing and will have done A Xét ví dụ sau: Kevin loves football and this evening there’s a big football match on television The match begins ... tương lai (dự đoán tương lai) Đ i khác biệt nhiều will going to Chẳng hạn bạn n i: I think the weather will be nice later Hay I think the weather is going to be nice later T i nghĩ th i tiết t i tốt ... sea T i nghỉ vào thứ bảy Vào th i gian tuần sau (đang) nằm b i biển hay b i l i biển Hãy so sánh will be (do) ing will (do) : Don’t phone me between and We’ll be having dinner then Đừng g i i n...
 • 5
 • 370
 • 0

VERB TO BE, have got, can, do or does

VERB TO BE, have got, can, do or does
... _ DO OR DOES Choose the correct option _ you want some coffee? Do Does Where _ they come from? Do Does No, she like spicy food doesn't don't _ your father drive a red car? Do Does ... Do Does _ Angela have a boyfriend? Do Does They work on Sunday don't doesn't _ we have school tomorrow? Does Do Complete: a) Where b) What subject you live? she have on Mondays at 8? ... their books VERB TO BE Complete with the correct form of verb to be (am/is/are): Affirmative Negative I a doctor You _ a student He _ at home She a teacher It a dog We friends...
 • 15
 • 245
 • 0

Have and have got & Use to (do)

Have and have got & Use to (do)
... là: didn’t use to (cũng dùng used not to ) I didn’t use to like him (or I used not to like him) Trước không thích anh E Hãy so sánh I used to với I was doing (xem UNIT 6): I used to watch TV ... He used to smoke We used to live there used to be Present He smokes We live there is We used to live in a small village but now we live in London Chúng sống làng nhỏ sống Luân Đôn There used to ... bé Have got với cụm từ này: I usually have a sandwich for my lunch (have = eat - not have got ) Buổi trưa thường ăn bánh sandwich (ở have có nghĩa ăn, không mang nghĩa sở hữu) Nhưng I’ve got...
 • 6
 • 257
 • 0

Tài liệu Oxford guide to english grammar part 4 doc

Tài liệu Oxford guide to english grammar part 4 doc
... 'Frankenstein' is often used to mean 'monster' by people who have not read the book Another mistake is to talk of 'Doctor Frankenstein' Frankenstein was never a doctor Mary Shelley's hero did ... hearer will obey Teacher (to pupils): Get out your books, please Doctor (to patient): Just keep still a moment Boss (to employee): Don't tell anyone about this Traffic sign: Stop b But an imperative ... This is a short introduction to questions For more details about questions and answers, • Doctor: Where does it hurt? Patient: Just here When I lift my arm up Doctor: Has this happened before?...
 • 7
 • 163
 • 0

Tài liệu How to Do Business in 12 Asian Countries 4 pdf

Tài liệu How to Do Business in 12 Asian Countries 4 pdf
... partners The best times to schedule business trips are April to June and September to October Do not plan business trips during the Chinese New Year, since many businesses close for a week before ... China The adjacent Kowloon Peninsula was added to Hong Kong after China’s loss in the Second Opium War (1856–1858) The final expansion occurred in 1898, when the United Kingdom took a ninety-nine-year ... used Bring business cards with a translation printed (in Mandarin Chinese) on the reverse side Gold ink is the most prestigious color for the Chinese side Never place a person’s card in your...
 • 9
 • 165
 • 0

Đồ án môn học : Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện công suất 200 MW gồm 4 tổ máy pdf

Đồ án môn học : Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện công suất 200 MW gồm 4 tổ máy pdf
... 1.2.1 Đồ thị phụ tải toàn nhà máy Nhà máy điện gồm tổ máy, tổ máy công suất 5 0MW nên: Tổng công suất đặt nhà máy : PNM = 4x50 = 20 0MW  SNM = 235,29 MVA Vũ Tiến Thắng – HTĐ3 Đồ án môn học : Thiết ... với nhà máy với 1.1 Chọn máy phát điện Theo yêu cầu thiết kế nhà máy điện gồm tổ máy, tổ máy công suất 5 0MW, nên tổng công suất nhà máy x 50 = 20 0MW Chọn máy phát điện loại TBΦ50-2 có thông ... Đồ án môn học : Thiết kế nhà máy điện Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội CHƢƠNG I CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN, TÍNH TOÁN PHỤ TẢI VÀ CÂN BẰNG CÔNG SUẤT Khi thiết kế nhà máy điện việc tính toán phụ tải cân công...
 • 84
 • 952
 • 3

chê ti mẹ: 4 nguyên do chính potx

Bé chê ti mẹ: 4 nguyên do chính potx
... mũi, tắc mũi lý khiến bú không chịu bú Do ‘ác cảm’ với ti mẹ Một số cố ngậm chặt miệng mẹ đưa ti vào miệng Có thể lần trước mẹ cho ngậm bầu ti sâu khiến gặp khó khăn bú thở ... mẹ không nên cho bú bình, cần phải ăn thêm sữa cho ăn thìa, tập dần xen kẽ bữa bú mẹ Ngậm bắt vú nguyên nhân khiến chê ti mẹ Vì vậy, - cần giúp dần ngậm bắt đầu ti mẹ chặt Trong ... kế', không chịu bú mẹ Bạn cố gắng đưa ti vào miệng nhiều lần, vô ích, không chịu bú mẹ Vì lại vậy? - Do cách cho bú Nếu mẹ cho bú bình cản trở việc ngậm bắt vú mẹ, bỏ bú mẹ Vì bé...
 • 5
 • 64
 • 0

be have do

be have do
... từ khác + be There must be no doubt about this (Không cần phải nghi ngờ điều này) There may be a letter for me (Có thể có thư gửi cho tôi) Hay với seem + be, appear + be There seems to be something ... đi) Do dùng động từ thường Do giống have dùng động từ thường Nó phủ định nghi vấn đơn giản khứ đơn cách dùng / did I not do you ? don’t you ? He does not does he ? doesn’t he ? I did not did ... xúc tuyết đổ) Have dùng động từ thường Have có nghĩa (có) A Đây nghĩa have: He has a black beard (Ông ta có râu đen) I have had this car for ten years (Tôi có xe mười năm) She will have £ 4,000...
 • 7
 • 69
 • 0

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 4 - GV. Đỗ Thanh Tú

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 4 - GV. Đỗ Thanh Tú
... (1) (2) (3) (m-1) (m) [4] [3] … [2] [1] Nguyễn Thanh T - Bộ môn TC&QLXD Chương : TCTC dây chuyền – Tiến độ xiên Khái niệm – Các phương pháp Khái niệm: Nguyễn Thanh T - Bộ môn TC&QLXD Chương : TCTC ... chất theo tổ đội CN Nguyễn Thanh T - Bộ môn TC&QLXD Chương : TCTC dây chuyền – Tiến độ xiên Tiến độ xiên Ví dụ: tiến độ xiên đổ bêtông toàn khối đoạn tường kè Nguyễn Thanh T - Bộ môn TC&QLXD Chương ... Đặt thi t bị vệ sinh (N4) Lát sàn (6) Quét vôi tường, quét sơn cửa (7) Đặt khóa cửa, lan can, tay vịn (8) • Mắc điện ( 4) • Làm vệ sinh chung (9) Nguyễn Thanh T - Bộ môn TC&QLXD Nguyễn Thanh T - Bộ...
 • 45
 • 707
 • 3

How to do everything with PHP (phần 4) ppt

How to do everything with PHP (phần 4) ppt
... those items to you in your shopping cart, together with unit and total costs Figure 7-2 shows what this might look like FIGURE 7-1 Selection list TEAM LinG 144 How to Do Everything with PHP & MySQL ... rows) with the SHOW TABLE STATUS command, and ■ View a list of available character sets (in MySQL 4.1.1 and better) with the SHOW CHARACTER SET command TEAM LinG 180 How to Do Everything with PHP ... sec) TEAM LinG 178 How to Do Everything with PHP & MySQL The DROP TABLE command will immediately wipe out the specified table, together with all the data it contains—so use it with care! If what...
 • 50
 • 203
 • 0

THAY ĐỔI SẮC TỐ DO THUỐC (DRUG-INDUCED PIGMENTATION) (Kỳ 4) pps

THAY ĐỔI SẮC TỐ DO THUỐC (DRUG-INDUCED PIGMENTATION) (Kỳ 4) pps
... tăng nguy tăng sắc tố liên quan với minocycline -Minocycline gây loại rối loạn sắc tố: +Type I rối loạn sắc tố màu xanh-đen (blue-black) khu trú mô sẹo vị trí sau viêm; rối loạn sắc tố gây tích ... lớp bì, +Type II rối loạn sắc tố màu xanh-xám (blue-gray) da thường tứ chi, đạc biệt vùng trước cẳng chân (có thể giống hệt rối loạn sắc tố thuốc chống sốt rét) Các thay đổi tích tụ melanin hạt ... mắt -Thay đổi sắc tố thường phát triển sau điều trị kéo dài (≥ tháng); nguy tác dụng phụ da gia tăng với chu kỳ dùng thuốc kéo dài liều lớn 400mg/ngày -Đa số theo thời gian, rối loạn sắc tố tiến...
 • 5
 • 160
 • 0

Xem thêm