05 bien dong so luong ca the cua quan the TLBG

05 bien dong so luong ca the cua quan the BTTL

05 bien dong so luong ca the cua quan the BTTL
... tố quan chi phối chế tự điều chỉnh số lượng cá thể quần thể A sức sinh sản C sức tăng trưởng quần thể B yếu tố không phụ thuộc mật độ D nguồn thức ăn từ môi trường Câu 13 Yếu tố có vai trò quan ... Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Biến động số lượng cá thể quần thể Câu 11 Phân bố đồng cá thể quần thể thường gặp khi: ... mật độ quần thể là: A di cư nhập cư B dịch bệnh C khống chế sinh học D sinh tử Giáo viên : Nguyễn Quang Anh Nguồn : Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn...
 • 2
 • 259
 • 0

05 bien dong so luong ca the cua quan the TLBG

05 bien dong so luong ca the cua quan the TLBG
... nhân tố sinh thái phụ thuộc vào mật độ bao gồm mối quan hệ như: quan hệ bổ trợ, quan hệ cạnh tranh cá cá thể quần thể, quan hệ vật ăn thịt – mồi, quan hệ kí sinh – vật chủ… Các nhân tố sinh thái ... đồng thời xuất cư tăng cao, số lượng cá Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Biến động số ... giảm xuống thấp tăng lên cao, dẫn tới trạng thái cân quần thể Khi quần thể có số lượng cá thể ổn định phù hợp với khả cung cấp nguồn sống môi trường Giáo viên : Nguyễn Quang Anh Nguồn : Hocmai.vn...
 • 3
 • 250
 • 0

05 bien dong so luong ca the cua quan the BTTL

05 bien dong so luong ca the cua quan the BTTL
... M t qu n th m cao ng cá th t ng vào mùa m a, gi m vào mùa khô ây ki u bi n đ ng B theo chu kì nhi u n m A không theo chu kì C theo chu kì mùa Câu 20 Qu n th ru i nhà n m (th D theo chu kì tu ... bi n đ ng s l ng A không theo chu kì B theo chu kì nhi u n m C theo chu kì mùa D theo chu kì tu n tr ng Câu 21 Ki u bi n đ ng s l ng cá th c a qu n th ki u bi n đ ng theo chu kì? A S l ng cá ... u bi n đ ng B theo chu kì nhi u n m A theo chu kì mùa C không theo chu kì Câu 23 Cho d ng bi n đ ng s l mi n B c Vi t Nam, s l (1) vùng bi n Pê ru liên quan đ n ho t đ ng c a D theo chu kì tu...
 • 4
 • 178
 • 0

05 bien dong so luong ca the cua quan the TLBG

05 bien dong so luong ca the cua quan the TLBG
... , nhân t sinh thái ph thu c vào m t đ bao g m m i quan h nh : quan h b tr , quan h c nh tranh gi a cá cá th qu n th , quan h v t n th t – m i, quan h kí sinh – v t ch … l Các nhân t sinh thái ... th p ho c t ng lên cao, d n t i tr ng thái cân b ng c a qu n th Khi qu n th có s l tr ng cá th n đ nh phù h p v i kh n ng cung c p ngu n s ng c a môi ng Giáo viên : Nguy n Quang Anh Ngu n : Hocmai.vn ... trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khoá h c LTQG PEN-C: Môn Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) - S l Bi n đ ng s l ng cá th c a qu n th t ng lên m c làm ngu n th c n c n ki t ng cá...
 • 3
 • 183
 • 0

12-Bàii 39-Biến động số lượng thể của quần thể

12-Bàii 39-Biến động số lượng cá thể của quần thể
... -Biến động số lượng cơm -Số lượng thu giảm mạnh đánh bắt mức ngư biển Peru 10-12 năm dân ven biển Số lượng thể quần thể biến động theo chu kỳ Số lượng thể quần thể biến động cách đột ... dụ -Số lượng thỏ, mèosố vítăng biến động số lượng giảm theo chu kỳ quần thể mà em biết ? thể 9-10 năm 2.Định nghĩa: Là tăng giảm số lượng thể quần thể 3.Phân loại: Có dạng biến động số lượng ... chỉnh số lượng thể n giai đoạn khác -Quần thể đạt trạng thái cân động quần thể điều Tức số lượng thể biến động quanhthể mức cân ? n Si + Ni T i + Xi i=1 Tại số V.Ý NGHĨA lượng thể không...
 • 15
 • 692
 • 3

bai 39- bien dong so luong ca the cua quan the-hay

bai 39- bien dong so luong ca the cua quan the-hay
... không theo Cana theo chu kì 9-10 năm chu kì Ôxtrâylia b Biến động không theo chu kì Mô tả biến động số lượng cá thể Thỏ không theo chu kì Ôxtrâylia? Thế biến động số lượng cá thể quần thể khơng theo ... không theo Cana theo chu kì 9-10 năm chu kì Ôxtrâylia Hình 39.2 Ch¸y rõng trµm U Minh Th­ỵng th¸ng 3- 2002 Ngun nhân biến động khơng theo chu kỳ ? Cho ví dụ ngun nhân? BĐ khơng theo chu kỳ BĐ theo ... lượng cá thể quần thể theo chu kỳ ? Cho ví dụ ? Ngun nhân biến động theo chu kỳ ? Biến động theo chu kỳ gồm loại ? Cho ví dụ loại ? Vì số lượng Thỏ Mèo rừng lại tăng giảm theo chu kì gần giống...
 • 31
 • 559
 • 3

BÀI 54 BIẾN ĐỌNG SỐ LƯỢNG THỂ CỦA QUẦN THỂ

BÀI 54 BIẾN ĐỌNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ
... I Kích thước quần thể sinh vật II Những yếu tố ảnh hưởng đến kích thước quần thể sinh vật III Tăng trưởng quần thể sinh vật Kích thước quần thể Kích thước tối thiểu Kich thước ... thước quần thể sinh vật h in n S ả S Tăng + Kích thước Nh ậ cư p + - quần thể sinh vật Tử vo ng Giảm ất Xu cư Tăng trưởng quần thể sinh vật thị tăng trưởng vi sinh vật Mối liên quan kích thước quần ... tăng trưởng vi sinh vật Mối liên quan kích thước quần thể sức chứa môi trường Sức chứa mt Mức ổn dịnhcủa quần thể Tăng trưởng Tăng trưởng quần thể người ad : sau công nguyên bc: trước công nguyên...
 • 20
 • 441
 • 0

Bài 39: Biến động số lượng thể của quần thể

Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể
... chỉnh số lượng thể n giai đoạn khác -Quần thể đạt trạng thái cân động quần thể điều Tức số lượng thể biến động quanh thểmức cân gì? n Si + Ni T i + Xi i=1 Tại số V.Ý NGHĨA lượng thể không ... quần thể đạt A Có tượng ăn lẫn B Số lượng thể nhiều tự chết C Số lượng thể ổn định cân với nguồn sống môi trường D Tự điều chỉnh Câu 2: Sự biến động số lượng thể quần thể do: A Tác động ... PHIẾU HỌC TẬP SỐ Xác định nguyên nhân gây biến động số lượng thể quần thể (Thời gian: phút) QUẦN THỂ NGUYÊN NHÂN GÂY Nhóm BIẾN ĐỘNG QUẦN THỂ NTST Cáo đồng rêu phương Bắc Số lượng chuột lemmus...
 • 15
 • 743
 • 6

CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DẠY BÀI “BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT“ TRONG SINH HỌC 12 ppt

CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DẠY BÀI “BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT“ TRONG SINH HỌC 12 ppt
... Nội dung GV: Cho học sinh lấy ví dụ biến động số lượng thể quần thể? I Biến động số lượng thể: Khái nệm biến động số lượng thể *Ví dụ: + cơm vùng biển Peru năm giảm số lượng lần + Tháng ... tăng số lượng + Ốc bươu vàng Việt Nam tăng gây hại lúa + Sau trận cháy rừng số lượng sinh vật khu rừng giảm mạnh Vậy biến động số lượng thể quần thể? *Khái niệm: Biến động số lượng thể tăng ... biến động không theo chu kỳ ? - Câu 2: nghiên cứu biến động số lượng thể có ý nghĩa sản xuất nông nghiệp bảo vệ loài sinh vật ? Về nhà Học đọc trước 40 Nội dung bảng 39 Quần thể Nguyên nhân Cáo...
 • 4
 • 484
 • 6

Bài 39 Biến động số lượng thể của quần thể sinh vật potx

Bài 39 Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật potx
... ng v s iu chnh s lng cỏ th ca qun th Nguyênnờu nguyờnbiến độngra bin ng ca cỏc qun th Hóy nhân gây nhõn gõy số lợng thể quần thể Cú nhõn t sinh thỏinhõn trờnbin ng thnh my th trờn chia nguyờn ... hp vi kh nng cung cp ngun sng ca mụi trng Cỏc nhõn tSơ đồ thỏi vụ sinh v huthể quần thể trở lại th sinh điều chỉnh số lợng sinh nh hng nh no ti trng thỏi cõn bng ca qun bằng? Ly vớ d minh mức ... qun th l : A.Thay i cỏc nhõn t vụ sinh B.Thay i cỏc nhõn t sinh thỏi vụ sinh C Thay i cỏc nhõn t sinh thỏi hu sinh D C B v C ỳng Cõu 6: Cỏc nhõn t sinh thỏi vụ sinh khụng b chi phi bi mt cỏ th...
 • 18
 • 1,211
 • 3

Giáo án Bài 39: Biến động số lượng thể của quần thể sinh vật docx

Giáo án Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật docx
... Tvt1989 Bài 39: Biến động số lượng thể quần thể sinh vật Hoạt động 1: Tìm hiểu biếm động số lượng thể Hoạt động cuả giáo viên học sinh Nội dung nghi bảng Gv (?) biến động số lượng I- Biến động ... I- Biến động số lượng thể quần thể gì? Khái niệm Hs Nghiên cứu SGK trả lời - Biến động số lượng thể quần thể tăng hay giảm số lượng thể quần thể Gv Biến động số lượng quần thể có dạng ... lượng thể quần thể (?) Hãy nêu nguyên nhân gây nên biến động số lượng thể quần thể theo chu kì không theo chu kì? (?) Có thể chia nguyên nhân gây biến động số lượng thể quần thể thành...
 • 5
 • 2,997
 • 19

Bài 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT pot

Bài 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT pot
... niệm : Biến động số lượng thể * GV đặt vấn đề: Biến động - Là tăng giảm số thể quần thể tăng số lượng thể ? cho lượng thể VD? hay giảm số lượng thể - VD: Quần thể sâu rau quần thể ... SGK, thảo quần thể) * GV đặt vấn đề: có luận nhóm trả lời: Sự điều chỉnh số lượng thể nguyên nhân gây biến quần thể động điều chỉnh số - Sự biến động số lượng thể lượng thể quần thể ? * ... hình thức biến -2 hình thức quần thể không theo chu kì động số lượng thể ? biến động số lượng thể - Cụ thể loại biến quần thể tăng giảm động ? Cho ví dụ ? - Thỏ thức ăn Mèo cách đột ngột...
 • 5
 • 342
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG THỂ CỦA QUẦN THỂ potx

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ potx
... chỉnh số lượng thể số lượng thể quần thể Di cư nhân tố điều chỉnh số lượng thể quần thể Vật ăn thịt, vật kí sinh dịch bệnh nhân tố điều chỉnh số lượng thể quần thể CỦNG CỐ : GV cho ... II/.Các dạng biến động số Hoạt động 2: lượng: GV nêu ví dụ thực tế: Cháy rừng, Biến động không theo chu sóng thần kì: Đặt câu hỏi: Có dạng biến động Biến động nhân tố ngẫu số lượng thể quần thể? ... Hoạt động 3: III/.Cơ chế điều chỉnh số GV cho HS đưa khái niệm chế lượng thể quần thể: điều chỉnh số lượng thể quần thể Cạnh tranh nhân tố điều Từ đưa hình thức điều chỉnh chỉnh số lượng cá...
 • 4
 • 294
 • 0

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học lớp 12-BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG THỂ CỦA QUẦN THỂ pot

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học lớp 12-BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ pot
... BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ ... LƯỢNG CÁ THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Biến động theo chu kỳ: Biến động không ... Biến động theo chu kỳ: Biến động không theo chu kỳ: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ...
 • 5
 • 133
 • 1

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học 12-BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT pdf

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học 12-BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT pdf
... 42: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT BÀI 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT I.BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Khái niệm: - Ví dụ: + Quần thể ếch nhái: mùa mưa số lượng ... BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT I.BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Khái niệm: Các hình thức biến động số lượng thể: II NGUN NHÂN GÂY BIẾN ĐỘNG VÀ SỰ ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN ... THỂ CỦA QUẦN THỂ Ngun nhân gây biến động số lượng thể quần thể: Sự điều chỉnh số lượng thể quần thể: BÀI 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT PHIẾU HỌC TẬP SỐ 03: (Thời gian...
 • 24
 • 345
 • 0

Xem thêm