08 qua trinh hinh thanh loai phan 1 TLBG

08 qua trinh hinh thanh loai phan 1 TLBG

08 qua trinh hinh thanh loai phan 1 TLBG
... giao phối dẫn đến cách li sinh sản Giáo viên : Nguyễn Quang Anh Nguồn : Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 58-58 -12 Hocmai.vn - Trang | - ... Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Quá trình hình thành loài (Phần 1) Chú ý: Cách li địa lý nhân tố tiến hóa Vì cách li địa lý củng cố tăng cường...
 • 2
 • 241
 • 0

08 qua trinh hinh thanh loai phan 1 TLBG

08 qua trinh hinh thanh loai phan 1 TLBG
... i d n đ n cách li sinh s n Giáo viên : Nguy n Quang Anh Ngu n : Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 19 00 58-58 -12 - Trang | - ... Khoá h c LTQG PE N-C: Môn Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) Quá trình hì nh thành loài (Ph n 1) D i tác d ng c a nhân t ti n hóa, cách li đ a lý, m i qu n th tích l y...
 • 2
 • 136
 • 0

08 qua trinh hinh thanh loai phan 1 BTTL

08 qua trinh hinh thanh loai phan 1 BTTL
... trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 58-58 -12 - Trang | - Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Quá trình hình thành loài (Phần 1) D thụ tinh từ giao tử lưỡng bội nguyên ... điểm hình thái: kích thứơc quan sinh dưỡng lớn hẳn quần thể 2n Giáo viên : Nguyễn Quang Anh Nguồn : Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 58-58 -12 Hocmai.vn - Trang | - ... ngẫu nhiên Câu 16 Giống lúa mì Triticuma estivum tạo nên từ A loài lúa mì hoang dại loài cỏ dại có 2n = 14 NST nên có NST 4n = 28 B loài lúa mì hoang dại hai loài cỏ dại có 2n = 14 NST nên có...
 • 3
 • 246
 • 0

09 qua trinh hinh thanh loai phan 2 TLBG

09 qua trinh hinh thanh loai phan 2 TLBG
... trường hợp thể 2n giảm phân bị loạn hình thành giao tử 2n - Nếu 2n x 2n 4n Loài 4n có khả sinh sản hữu tính, lai hữu thụ dẫn đến hình thành loài Loài 4n cách lu sinh sản với loài 2n nhờ chế cách ... chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58- 12 - Trang | - Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Quá trình hình thành loài (Phần 2) - Cơ thể lai xa thường khả sinh sản hữu tính ... Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Quá trình hình thành loài (Phần 2) - Hai quần thể loài sống khu vực địa lí hai ổ sinh thái khác lâu dần dẫn...
 • 3
 • 225
 • 0

09 qua trinh hinh thanh loai phan 2 TLBG

09 qua trinh hinh thanh loai phan 2 TLBG
... h p c th 2n gi m phân b r i lo n hình thành giao t 2n - N u 2n x 2n  4n Loài 4n có kh n ng sinh s n h u tính, lai h u th d n đ n hình thành loài m i Loài 4n cách lu sinh s n v i loài 2n nh c ... trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58- 12 - Trang | - Khoá h c LTQG PE N-C: Môn Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) - C th lai xa th Quá trình hì nh thành loài (Ph n 2) ng kh n ng sinh s n h u tính (b ... Khoá h c LTQG PE N-C: Môn Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) Quá trình hì nh thành loài (Ph n 2) Ví d : - Hai qu n th c a m t loài s ng khu v c đ a lí nh ng hai sinh thái...
 • 3
 • 142
 • 0

09 qua trinh hinh thanh loai phan 2 DABTTL

 09 qua trinh hinh thanh loai phan 2 DABTTL
... Câu 26 Loài trồng Mĩ có NST 2n = 52, 26 NST lớn 26 NST nhỏ Loài Châu âu có NST 2n =26 gồm toàn NST lớn Loài hoang dại Mĩ có NST 2n =26 NST nhỏ Cách giải thích sau chế hình thành loài có NST 2n=52NST? ... chọn lọc tự nhiên Các chế cách li Phương án A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 1, 3, 4, D 2, 3, 4, Câu 22 Trên dòng sông chảy vào hồ, tác động chọn lọc tự nhiên qua thời gian dài, từ loài gốc hình thành nên ... quần thể Câu 13 Loài cỏ Spartina có nhiễm sắc thể 2n= 120 xác định gồm nhiễm sắc thể loài cỏ gốc châu Âu 2n= 50 nhiễm sắc thể loài cỏ gốc châu Mĩ 2n= 70 Loài cỏ Spartina hình thành A đường lai xa...
 • 5
 • 128
 • 0

09 qua trinh hinh thanh loai phan 2 BTTL

09 qua trinh hinh thanh loai phan 2 BTTL
... Câu 26 Loài trồng Mĩ có NST 2n = 52, 26 NST lớn 26 NST nhỏ Loài Châu âu có NST 2n =26 gồm toàn NST lớn Loài hoang dại Mĩ có NST 2n =26 NST nhỏ Cách giải thích sau chế hình thành loài có NST 2n=52NST? ... chọn lọc tự nhiên Các chế cách li Phương án A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 1, 3, 4, D 2, 3, 4, Câu 22 Trên dòng sông chảy vào hồ, tác động chọn lọc tự nhiên qua thời gian dài, từ loài gốc hình thành nên ... học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58- 12 - Trang | - Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Quá trình hình thành loài (Phần 2) Câu 25 Hình thành loài đường địa lý phương thức...
 • 5
 • 240
 • 0

08 qua trinh hinh thanh loai p1 BTTL

08 qua trinh hinh thanh loai p1 BTTL
... d n đ n hình thành loài m i qua nhi u giai đo n trung gian chuy n ti p D Cách li đ a lí ng n c n cá th c a qu n th loài g p g giao ph i v i Câu 25 ( H 2011) Theo qua ni m hi n đ i, trình hình ... speltides) t o lai Con lai đ c g p đôi b NST t o thành loài lúa mì hoang d i (A squarrosa) Loài lúa mì hoang d i (A squarrosa) lai v i Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: ... T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khoá h c LT Qu c Gia PEN-C: Môn Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) Quá trình hì nh thành loài m i Câu 18 Vì c th lai xa th ng kh n ng sinh s n h u tính...
 • 5
 • 145
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : Quá trình hình thànhphân loại đầu tư ppsx

Luận văn tốt nghiệp : Quá trình hình thành và phân loại đầu tư ppsx
... Ngun: V QLDATNN - B K hoch v u t S s 1: c cu u t trc tip nc ngoi theo lnh vc Tng u t S d ỏn 50.62% 43.57% 26.12% 60.55% 13.33% Công nghiệp xây dựng Nông lâm ngư nghiệp Dịch vụ 5.81% Công nghiệp ... b vn: + u t trc tip + u t giỏn tip Trờn thc t, ngi ta thng phõn bit hai loi u t chớnh: u t trc tip v u t giỏn tip Cỏch phõn loi ny liờn quan n vic tip nhn, qun lý v s dng u t * u t giỏn tip: l ... NGO ): Tng t nh ngun ODA nhng cỏc t chc phi chớnh ph vin tr cho cỏc nc ang thiu ú l cỏc t chc nh: Qu tin t quc t (IMF), Ngõn hng th gii (WB), Ngõn hng phỏt trin Chõu (ADB) + Tớn dng thng mi: l...
 • 60
 • 209
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : Quá trình hình thành cổ phần hóa và sự thúc đẩy phát triển quan trọng của nó trong doanh nghiệp phần 1 pot

Luận văn tốt nghiệp : Quá trình hình thành cổ phần hóa và sự thúc đẩy phát triển quan trọng của nó trong doanh nghiệp phần 1 pot
... nhà nước trước cổ phần hoá 4 .1. 1 Quá trình hình thành doanh nghiệp nhà nước Các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hình thành từ năm 19 54(ở miền Bắc ) từ năm 19 75(ở miền Nam) Do hình thành từ nhiều ... thống doanh nghiệp giữ 10 0% vốn thuộc sở hữu nhà nước tức chuyển phận doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp (công ty) cổ phần Mục tiêu cổ phần hoá Mục tiêu cuối cao cổ phần hoá phận doanh nghiệp ... k lic c Phần i: tính tất yếu cần thiết phảI tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước I.tổng quát cổ phần hoá Cổ phần hóa ? Để thống nhận thức hành động chủ trương quan trọng liên quan đến...
 • 5
 • 186
 • 0

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - qua trinh hinh thanh loai moi(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - qua trinh hinh thanh loai moi(có Đ/Á)
... B) Do lai xa đa bội hoá C) Do chọn lọc tự nhiên tích luỹ nhiều đột biến nhỏ D) A B Đáp Án -D Câu 10 Cơ sở di truyền học trình hình thành loài đường lai xa đa bội hoá là: A) Tế bào thể lai khác ... Đáp Án C Câu 13 Sự hình thành loài thực vật thực qua: A) Con đường địa lí B) Con đường sinh thái C) Con đường lai xa đa bội hoá D) Tất Đáp Án -D Câu 14 Loài cỏ Spartina sử dụng chăn nuôi Anh ... 2n=50 loài cỏ gốc Mỹ nhập vào Anh có 2n=70 Hãy cho biết số lượng nhiễm sắc thể(NST) nhiễm sắc thể loài cỏ Spartina? A) 60 B) 120 C) 240 D) 100 Đáp Án B Câu 15 Phát biểu liên quan đến trình hình thành...
 • 5
 • 352
 • 4

qua trinh hinh thanh loai mo

qua trinh hinh thanh loai mo
... cặp nhiễm sắc thể(NST) gây trở ngại cho việc phát sinh giao tử C Sự hình thành loài thực vật thực qua: Con đường địa lí Con đường sinh thái Con đường lai xa đa bội hoá Tất -D Loài cỏ Spartina sử ... Câu 17 A) B) C) D) Đáp Án Câu 18 nhiễm sắc thể loài cỏ Spartina? 60 120 240 100 B Phát biểu liên quan đến trình hình thành loài không đúng: Quá trình hình thành loài diễn từ từ hàng vạn hàng triệu ... với cá thể mà phải quần thể hay nhóm quần thể tồn tại, phát triển khâu hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian tác dụng chọn lọc tự nhiên Lai xa đa bội hoá đường hình thành loài thường gặp thực...
 • 5
 • 392
 • 1

quá trình hình thành loài

quá trình hình thành loài
... bộc phát thành sinh vật BÀI 23 Q TRÌNH HÌNH THÀNH LỒI MỚI I Thực chất q trình hình thành lồi II Các đường chủ yếu hình thành lồi I Thực chất q trình hình thành lồi ? Qúa trình hình thành đặc ... thích hình thành đặc điểm thích nghi A1, A2? BÀI 23 Q TRÌNH HÌNH THÀNH LỒI MỚI I Thực chất q trình hình thành lồi II Các đường chủ yếu hình thành lồi II Các đường chủ yếu hình thành lồi Hình thành ... hình thành lồi BÀI 23 Q TRÌNH HÌNH THÀNH LỒI MỚI I Thực chất q trình hình thành lồi II Các đường chủ yếu hình thành lồi II Các đường chủ yếu hình thành lồi Hình thành lồi đường sinh thái ? Sự hình...
 • 55
 • 429
 • 4

Bai 17-18. Qua trinh hinh thanh loai

Bai 17-18. Qua trinh hinh thanh loai
... Tylototriton vietnamensis QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI MỚI Ấu trùng loài Tylototriton vietnamensis Ảnh chụp X quang loài T vietnamensis QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI MỚI Một chim mỏ xéo đực South Hills dùng hàm ... CHỨNG VỀ GIẢI PHẪU SO SÁNH BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI PHẪU HÌNH THÁI BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI PHẪU HÌNH THÁI (CƠ QUAN TƯƠNG ĐỒNG) BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI PHẪU SO SÁNH BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI PHẪU SO SÁNH BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI...
 • 30
 • 253
 • 0

Tiết 42. Quá trình hình thành loài mới (Hoàn chỉnh)

Tiết 42. Quá trình hình thành loài mới (Hoàn chỉnh)
... thể kí sinh loài vật chủ phần khác thể vật chủ Tiết 42 Q TRÌNH HÌNH THÀNH LỒI MỚI I II Bản chất trình hình thành loài Các đường hình thành loài Hình thành loài đường đòa lí Hình thành loài đường ... ĐƯỜNG HÌNH THÀNH LOÀI MỚI Các đường hình thành lồi Quá trình hình thành Đại diện sinh vật Ví dụ Hình thành loài đường đòa lí Hình thành loài đường sinh thái Hình thành lồi đường địa lí - Loài ... trạng I BẢN CHẤT Q TRÌNH HÌNH THÀNH LỒI MỚI (theo quan niệm đại) Hình thành lồi q trình lịch sử cải biến thành phần kiểu gen quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo kiểu gen mới, cách ly sinh...
 • 32
 • 1,292
 • 5

Xem thêm