02 HT lamac va HT dacuyn TLBG

02 HT lamac va HT dacuyn TLBG

02 HT lamac va HT dacuyn TLBG
... d C gi i thích thành công s h p lí t ng đ i c a đ c m thích nghi D phát hi n vai trò sáng t o c a chon loc t nhiên va chon loc nhân tao Câu Quan ni m sau c a acuyn? A Loài m i đ c hình thành t ... trinh tiên hoa la A ngo i c nh thay đ i ch m ch p theo không gian va th i gian B ch n l c t nhiên tác đông thông qua đ c tinh biên di va di truyên cua sinh vât C s thay đôi tâp quan hoat đông cua ... truy n bi n d + Ch a hi u rõ c ch , tác d ng c a ngo i c nh c a ch n l c t nhiên + Ch a th y đ c vai trò c a s cách li đ i v i vi c hình thành loài Ch n l c nhân t o Trong m t qu n th v t nuôi...
 • 4
 • 180
 • 0

02 hoc thuyet lamac va hoc thuyet dacuyn TLBG

02 hoc thuyet lamac va hoc thuyet dacuyn TLBG
... thường xuyên có mưa to Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Học thuyết Lamac học thuyết Đacuyn ... tiêu sản xuất người Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Học thuyết Lamac học thuyết Đacuyn ... tới phân li tính trạng Giáo viên : Nguyễn Quang Anh Nguồn : Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - ...
 • 4
 • 123
 • 0

02 hoc thuyet lamac va hoc thuyet dacuyn BTTL

02 hoc thuyet lamac va hoc thuyet dacuyn BTTL
... điều kiện ngoại cảnh Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Học thuyết Lamac học thuyết Đacuyn ... biến đổi theo ngoại cảnh Giáo viên : Nguyễn Quang Anh Nguồn : Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - ... Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Học thuyết Lamac học thuyết Đacuyn C tích luỹ biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại sinh vật D phát sinh...
 • 3
 • 120
 • 0

Bài 25 Học thuyết Lamac học thuyết Đacuyn.ppt

Bài 25 Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn.ppt
... I HỌC THUYẾT LAMARCK • Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) • 1809 công bố học thuyết tiến hóa I HỌC THUYẾT LAMARCK I HỌC THUYẾT LAMARCK I HỌC THUYẾT LAMARCK I HỌC THUYẾT LAMARCK I HỌC THUYẾT ... HỌC THUYẾT LAMARCK I HỌC THUYẾT TIẾN HÓA LAMAC Sơ lược tiểu sử: Lamac (Jean-Baptiste de Lamrck), Nhà Sinh học người Pháp (1744-1829) Năm 1809 công bố học thuyết tiến hóa Nội dung: • MTS thay đổi ... DARWIN •Charles Darwin (12/2/1809 - 1882) nhà tự nhiên học người Anh •Năm 1859, đưa học thuyết toàn diện nguồn gốc loài chọn lọc tự nhiên II HỌC THUYẾT DARWIN • Sự hình thành giữ lại đặc điểm thích...
 • 21
 • 1,076
 • 3

Bài 25. Học thuyết Lamac Đacuyn

Bài 25. Học thuyết Lamac và Đacuyn
... I HỌC THUYẾT LAMARCK • Jean-Baptiste de Lamarck (17441829) • 1809 công bố học thuyết tiến hóa I HỌC THUYẾT LAMARCK I HỌC THUYẾT LAMARCK I HỌC THUYẾT LAMARCK I HỌC THUYẾT LAMARCK I HỌC THUYẾT ... người quan sát tinh tế II HỌC THUYẾT DARWIN Darwin người quan sát tinh tế II HỌC THUYẾT TIẾN HÓA ĐACUYN • a Sơ lược tiểu sử: Đacuyn (Charles Darwin),1809-1882 Năm 1859, Đacuyn công bố công trình ... DARWIN •Charles Darwin (12/2/1809 - 1882) nhà tự nhiên học người Anh •Năm 1859, đưa học thuyết toàn diện nguồn gốc loài chọn lọc tự nhiên II HỌC THUYẾT DARWIN • Sự hình thành giữ lại đặc điểm thích...
 • 21
 • 1,256
 • 6

Bài giảng Tiết 27 Học thuyết Lamac Đacuyn

Bài giảng Tiết 27 Học thuyết Lamac và Đacuyn
... cao, thích nghi ngày hợp lý CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP Nêu khác biệt học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac? Học thuyết Lamac Học thuyết Đacuyn ... Học thuyết Lamac Học thuyết Đacuyn Nội dung: Nội dung Nguyên nhân tiến hoá Cơ chế tiến hoá Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi Quá trình hình thành loài Chiều hướng tiến hoá Học thuyết Lamac ... nghi, bảo tồn dạng thích nghi với hoàn cảnh sống II HỌC THUYẾT TIẾN HÓA ĐACUYN Một số dạng bồ câu hình thành CLTN II HỌC THUYẾT TIẾN HÓA ĐACUYN Từ loài mù tạc hoang dại qua CLNT tạo nhiều loài...
 • 16
 • 425
 • 3

Bài soạn Tiết 27 - Học thuyết Lamac Đacuyn

Bài soạn Tiết 27 - Học thuyết Lamac và Đacuyn
... - Chưa thấy vai trò cách li việc hình thành loài CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP Nêu khác biệt học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac? Học thuyết Lamac Học thuyết Đacuyn HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ - ... trạng I HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỦA LAMAC II HỌC THUYẾT TIẾN HÓA ĐACUYN Loài sống Loài hóa thạch I HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỦA LAMAC II HỌC THUYẾT TIẾN HÓA ĐACUYN III TỒN TẠI CHUNG CỦA HAI HỌC THUYẾT ... HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỦA LAMAC II HỌC THUYẾT TIẾN HÓA ĐACUYN Một số dạng mỏ hình thành CLTN I HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỦA LAMAC II HỌC THUYẾT TIẾN HÓA ĐACUYN Một số dạng mỏ hình thành CLTN I HỌC THUYẾT...
 • 19
 • 1,016
 • 6

Tài liệu HỌC THUYẾT LAMAC HỌC THUYẾT ĐACUYN

Tài liệu HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN
... đâu đặc điểm thích nghi hình thành? I-HỌC THUYẾT TIẾN HÓA LAMARCK I-HỌC THUYẾT TIẾN HÓA LAMARCK b) Những hạn chế Lamac: Hãy hạn chế học thuyết Lamac? _ Lamac cho thường biến di truyền _Trong ... I-HỌC THUYẾT TIẾN HÓA LAMARCK 1- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ: _ Lamac (Jean – Baptiste de Lamac) , nhà sinh học người Pháp(1744 - 1829) _ 1809 công bố học thuyết tiến hóa _ Lamac thấy loài bị ... chế chọn lọc tự nhiên II/ HỌC THUYẾT TIẾN HÓA ĐACUYN: Hµnh tr×nh vßng quanh thÕ giíi cña Darwin Đacuyn quan sát chuyến vòng quanh giới từ rút điều để xây dựng học thuyết tiến hóa? Pinta §¶o...
 • 20
 • 466
 • 4

bài 25 học thuyết lamac học thuyết dacuyn

bài 25 học thuyết lamac và học thuyết dacuyn
... Hồng Bonne Hoàng Thị Hồng Ai người bác bỏ tâm siêu hình? Lamac Hoàng Thị Hồng Hoàng Thị Hồng Đacuyn Hoàng Thị Hồng Hoàng Thị Hồng Bài 25: Học thuyết Đacuyn Hoàng Thị Hồng Tiểu sử Đacuyn • Đacuyn ... thường môi trường Hoàng Thị Hồng 16 Giả thuyết Đacuyn Tại sao? Hoàng Thị Hồng Theo Lamac Hoàng Thị Hồng 18 Theo Đacuyn Hoàng Thị Hồng 19 Hoàng Thị Hồng 20 Giả thuyết Đacuyn • Các cá thể sinh vật ... trạng vật nuôi trồng khác ví dụ nêu trên? Hoàng Thị Hồng 27 • Vậy Đacuyn vào đâu để chứng minh cho giả thuyết mình? Dựa vào biến đổi đa dạng vật nuôi trồng theo nhu cầu người chọn lọc nhân tạo...
 • 35
 • 264
 • 0

BÀI TẬP KIẾN THỨC VỀ HỌC THUYẾT LAMAC HỌC THUYẾT ĐACUYN pps

BÀI TẬP VÀ KIẾN THỨC VỀ HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN pps
... biến dị chế di truyền biến dị BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Ai người đưa khái niệm biến dị cá thể? A Lamác B Menden C Đacuyn D Kimura Câu Học thuyết tiến hoá Đacuyn đưa vào kỷ: A XVII B XVIII C XIX ... sâu khai thác đặc điểm có lợi, loại bỏ dạng trung gian D A B Câu Đóng góp quan trọng học thuyết Đacuyn cho khoa học: A Giải thích nguyên nhân phát sinh biến dị B Giải thích chế di truyền biến dị ... Người xây dựng học thuyết tiến hóa sở vật biện chứng - Người bác bỏ vai trò thượng đế việc giải thích nguồn gốc loài · Tồn tại: Chưa giải thích tính hợp lý đặc điểm thích nghi .và chưa giải thích...
 • 12
 • 567
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Học thuyết Lamac học thuyết dacuyn pptx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Học thuyết Lamac Và học thuyết dacuyn pptx
... sng sinh vt u di truyn c SAI Sinh vt cú phn ng ging trc cựng iu kin ngoi cnh SAI Ngoi cnh bin i lm sinh vt cng bin i theo Ch nhng sinh vt no thớch nghi c vi mụi trng sng mi thỡ tn ti c, nhng sinh ... quan im ca Lamac thỡ Chut b ct uụi: Nu quan im trờn ca Lamac l ỳng thỡ nhng chut b ct uụi s sinh chut cú uụi nh th no? ú l nhng tn ti ca Lamac Nhng quan im cha ỳng thuyt tin húa ca Lamac: - ... bin i va phc tp, a dng, va thớch nghi t dng ban u v phỏt sinh dng mi Bi 25: HC THUYT LAMAC V HC THUYT AC-UYN I Hc thuyt tin húa Lamac: Lamac 1744 - 1829 Nhn xột chiu di ca c hu Ti c hu li di...
 • 28
 • 313
 • 0

BÀI 25. HỌC THUYẾT LAMAC HỌC THUYẾT ĐACUYN + ĐÁP ÁN

BÀI 25. HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN + ĐÁP ÁN
... biến dị thích nghi Câu 25: Điểm tiến học thuyết tiến hoá Đacuyn so với học thuyết tiến hoá Lamac A giải thích chế tiến hoá mức độ phân tử, bổ sung cho quan niệm Lamac B giải thích nguyên nhân phát ... biến dị thích nghi Câu 25: Điểm tiến học thuyết tiến hoá Đacuyn so với học thuyết tiến hoá Lamac A giải thích chế tiến hoá mức độ phân tử, bổ sung cho quan niệm Lamac B giải thích nguyên nhân phát ... đào thải ĐÁP ÁN Câu 1: Quan niệm Lamac biến đổi sinh vật tương ứng với điều kiện ngoại cảnh phù hợp với khái niệm qua niệm đại? A Thường biến B Biến dị C Đột biến D Di truyền Câu 2: Theo Lamac, ...
 • 15
 • 493
 • 0

BAI 25 HOC THUYET TIEN HOA LAMAC VA DACUYN

BAI 25 HOC THUYET TIEN HOA LAMAC VA DACUYN
... Nhu cầu người 2▼Hãy nêu khác biệt học thuyết tiến hóa Dacuyn với học thuyết tiến hóa Lamac ▼Điểm khác biệt thuyết Lamac Dacuyn HT Lamac HT Dacuyn Nguyên nhân Môi trường thay đổi Xuất biến dị cá ... gốc chung) Tóm lại: Lamac không nêu chế để giải thích cho tiến hóa; Dacuyn nêu chế TH CLTN ▼Hạn chế Dacuyn? Chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh chế di truyền biến dị Câu 1: Theo Lamac, các đặc ... I HỌC THUYẾT CỦA DACUYN Dacuyn ai? Đacuyn (Charles Robert Darwin 1809 - 1882) nhà nghiên cứu tiếng lĩnh vực sinh học...
 • 26
 • 1,305
 • 6

bài giảng sinh học 12 bài 25 học thuyết lamac đacuyn

bài giảng sinh học 12 bài 25 học thuyết lamac và đacuyn
... I HỌC THUYẾT LAMARCK • Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) • 1809 công bố học thuyết tiến hóa I HỌC THUYẾT LAMARCK I HỌC THUYẾT LAMARCK I HỌC THUYẾT LAMARCK I HỌC THUYẾT LAMARCK I HỌC THUYẾT ... vai trò CLTN II HỌC THUYẾT DARWIN •Charles Darwin (12/ 2/1809 - 1882) nhà tự nhiên học người Anh •Năm 1859, đưa học thuyết toàn diện nguồn gốc loài chọn lọc tự nhiên II HỌC THUYẾT DARWIN • Sự ... người quan sát tinh tế II HỌC THUYẾT DARWIN Darwin người quan sát tinh tế II HỌC THUYẾT TIẾN HÓA ĐACUYN • a Sơ lược tiểu sử: Đacuyn (Charles Darwin),1809-1882 Năm 1859, Đacuyn công bố công trình...
 • 21
 • 803
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 25. học thuyết lamac học thuyết đacuyn

bài giảng sinh học 12 bài 25. học thuyết lamac và học thuyết đacuyn
... I-HC THUYT TIN HểA LAMAC *- S LC TIU S: _ Lamac (Jean Baptiste de Lamac) , nh sinh hc ngi Phỏp(1744 - 1829) _ 1809 ó cụng b hc thuyt tin húa u tiờn _ Lamac ó thy c cỏc loi b bin i ... tập sốớng sinh raưmộtưsốưlư -ưTấtưcảưCácưloài sinh vậtưluônưcóưxuưhư ?ưĐacưUynưdựaưtrênưnhữngưcơưsởưnàoưđểưxâyưdựngưlên học ợngưconưnhiềuưhơnưnhiềuưsoưvớiưsốưconưcóưthểưsốngưsótưđếnư thuyết tiếnưhoáưcủaưmình ... ợngưconưnhiềuưhơnưnhiềuưsoưvớiưsốưconưcóưthểưsốngưsótưđếnư thuyết tiếnưhoáưcủaưmình tuổi sinh sản ?ưXuưhư ngưchungưcủaưcácưloài sinh vậtưtrong sinh giớiưlàưgì? -Quầnưthể sinh vậtưcóưxuưhư ngưduyưtrìưkíchưthư cưkhôngưđổiư ớ ?ưCácưquầnưthểưcóưxuưhư...
 • 17
 • 152
 • 0

Xem thêm