01 cac bang chung tien hoa BTTL

01 cac bang chung tien hoa BTTL

01 cac bang chung tien hoa BTTL
... vật chung nguồn gốc, phân hóa cách li địa lí C trước đây, lục địa khối liền D sinh vật khác sống khu địa lí khác Câu 13 Cấu tạo khác chi tiết quan tương đồng A tiến hóa trình phát triển chung ... chân loài chuột chũi chân loài dế nhũi D gai hoa hồng gai xương rồng Câu 17 Sự giống phát triển phôi loài thuộc nhóm phân loại khác phản ánh A nguồn gốc chung sinh giới B tiến hóa phân li C ảnh hưởng ... khác phát triển điều kiện giống D thực chức phận giống Câu 14 Bằng chứng quan trọng thể nguồn gốc chung sinh giới A chứng địa lí sinh vật học B chứng phôi sinh học C chứng giải phẩu học so sánh...
 • 3
 • 114
 • 0

01 cac bang chung tien hoa BTTL

01 cac bang chung tien hoa BTTL
... ch i chân c a loài d nh i D gai c a hoa h ng gai c a x ng r ng Câu 17 S gi ng phát tri n phôi c a loài thu c nh ng nhóm phân lo i khác ph n ánh A ngu n g c chung c a sinh gi i B s ti n hóa phân ... t h c v ti n hóa d n đ n k t lu n quan tr ng nh t A sinh v t gi ng khu v c đ a lí nh B sinh v t chung ngu n g c, phân hóa cách li đ a lí C tr c đây, l c đ a m t kh i li n D sinh v t khác s ng ... khu đ a lí khác Câu 13 C u t o khác v chi ti t c a c quan t ng đ ng A s ti n hóa trình phát tri n chung c a loài B ch n l c t nhiên di n theo h ng khác C chúng có ngu n g c khác nh ng phát tri n...
 • 3
 • 189
 • 0

01 cac bang chung tien hoa TLBG

01 cac bang chung tien hoa TLBG
... (đồng quy)? A Trong hoa đực đu đủ có 10 nhị, hoa di tích nhụy B Chi trước loài động vật có xương sống có xương phân bố theo thứ tự tương tự C Gai hoàng liên biến dạng lá, gai hoa hồng phát triển ... ví dụ thuộc quan thoái hóa? A Nhụy hoa đực ngô B Tua đậu Hà Lan C Gai xương rồng D Gai hoa hồng Giáo viên : Nguyễn Quang Anh Nguồn : Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: ... giống chứng tỏ sinh giới có nguồn gốc chung, khác chứng tỏ tiến hóa phân li sinh giới Bằng chứng sinh học phân tử - Các tế bào tất loài sinh vật sử dụng chung mã di truyền, dùng 20 loại axit...
 • 2
 • 116
 • 0

Các bằng chứng tiến hóa

Các bằng chứng tiến hóa
... niệm Lamac Đacuyn tiến hóa Nội dung so sánh Nguyên nhân tiến hóa Cơ chế tiến hóa Sự hình thành đặc điểm thích nghi Sự hình thành loài Tồn Thuyết tiến hóa Lamac Thuyết tiến hóa Đacuyn ... CLNT II HỌC THUYẾT ĐACUYN Từ chứng tiến hóa hình thành loài sinh vật từ loài tổ tiên chế CLTN, Đacuyn cho loài Trái đất tiến hóa từ tổ tiên chung Tóm lại : Với chế tiến hóa CLTN, Đácuyn giải thích ... bố học thuyết tiến hóa I HỌC THUYẾT LAMARCK Nguyên nhân chế tiến hóa Quan sát hình, đọc thông tin sgk cho biết hình loài hươu cao cổ ? I HỌC THUYẾT LAMARCK Nguyên nhân chế tiến hóa - Do môi...
 • 16
 • 643
 • 5

bai 25 cac bang chung tien hoa

bai 25 cac bang chung tien hoa
... loài cải hoang dại, qua chon lọc nhân tạo tạo nhiều loại rau cải khác SƠ ĐỒ TIẾN HÓA PHÂN NHÁNH THEO ĐACUYN Loài sống Loài hóa thạch “Nguồn gốc loài”: Giải thích hình thành Loài từ Tổ Tiên chung ... 1882 _ Năm 1859, Đacuyn công bố công trình “ Nguồn gốc loài” giải thích hình thành loài từ tổ tiên chung chế chọn lọc tự nhiên Nô ̣i dung Nguyên nhân tiế n hóa Cơ chế tiế n hóa Sự hình thành ... đổi từ đơn các nô ̣i dung nêu hóa”, cho SV có g Đóng góp giản c phức tạp kiế n thứđếncủa khoa ho ̣c hiên đa ̣i bây giờ ̣ Ha ̣n chế Theo ba ̣n nô ̣i dungBiếno đúng, nôvà khôngnào Không...
 • 31
 • 478
 • 2

CẤC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

CẤC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA
... CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA I Bằng chứng giải phẩu so sánh: II Bằng chứng phôi sinh học: III Bằng chứng địa lí sinh vật học: IV Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử: a Bằng chứng tế bào học: b Bằng ... sinh học phân tử tế bào) – Hôm nghiên cứu PHẦN SÁU: TIẾN HÓA Chương I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA I Bằng chứng giải phẩu so sánh: Quan sát hình sau Giống tổng ... học đại chứng minh: Các loài sinh vật có chung nguồn gốc phát sinh từ giới vô - Phần sáu: Tiến hóa - giúp tìm hiểu vấn đề - Chương I: Bằng chứng chế tiến hóa - Bài 24: “Các chứng tiến hóa -...
 • 21
 • 2,196
 • 10

các bằng chứng tiến hóa

các bằng chứng tiến hóa
... li Rut tt Rut tha ngi v rut tt ng vt n c cú phi c quan tng ngkhụng? Rut tha 2/ Cơ quan thoáI hóa Nếp thịt nhỏ mắt người Mí mắt thứ bồ câu Ruột thừa người Ruột tịt ĐV ăn cỏ Đầu nhọn vành tai...
 • 33
 • 390
 • 3

Bài soạn Tiết 26 - Các bằng chứng tiến hóa

Bài soạn Tiết 26 - Các bằng chứng tiến hóa
... thuộc lớp cá I CÁC BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU SO SÁNH II BẰNG CHỨNG PHÔI SINH HỌC III BẰNG CHỨNG ĐỊA LÝ SINH VẬT HỌC IV BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ Bằng chứng tế bào học - Mọi sinh vật ... T, X, G - Prôtêin có 20 loại axit amin I CÁC BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU SO SÁNH II BẰNG CHỨNG PHÔI SINH HỌC III BẰNG CHỨNG ĐỊA LÝ SINH VẬT HỌC IV BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ Bằng chứng ... III BẰNG CHỨNG ĐỊA LÝ SINH VẬT HỌC IV BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ Bằng chứng sinh học phân tử - Mã di truyền: Dùng chung cho loài sinh vật - Các loài cấu tạo từ ADN, ARN, Prôtêin -...
 • 22
 • 256
 • 1

Bài soạn bài 24 sinh học 12: các bằng chứng tiến hóa

Bài soạn bài 24 sinh học 12: các bằng chứng tiến hóa
... (1831-1836) III Bng chng ia ly sinh võt hoc: ia ly sinh võt hoc la gi? Khai niờm: - La mụn khoa hoc nghiờn cu vờ s phõn bụ ia ly cua cac loai trờn trai õt III Bng chng ia ly sinh võt hoc: - Em hay nghiờn ... khoa va cho biờt: sinh võt ao gõn õt liờn, ao xa õt liờn so vi õt liờn nh thờ nao? T o rut kờt luõn gi? ao gõn õt liờn ao xa õt liờn Giụng sinh võt Mc ụ giụng õt liờn nhiờu Giụng sinh võt õt liờn ... thuc lp thỳ Cỏ mp thuc lp cỏ IV Bng chng tờ bao hoc va sinh hoc phõn t: Bng chng tờ bao hoc: - Mi sinh vt u c cu to t t bo, cỏc t bo u c sinh t cỏc t bo sng trc ú T bo l n v t chc c bn ca c th...
 • 27
 • 1,979
 • 6

CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA ( GA DẠY GIỎI)

CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA ( GA DẠY GIỎI)
... nc c ca rn vi tuyn nc bt ca ng vt, gai xng rng vi tua cun ca u H lan Người Mèo Cá voi Dơi Bi 24: CC BNG CHNG TIN HểA I Bng chng gii phu so sỏnh C quan tng ng Gai xng rng Tua cun u h lan Bi 24: ... nim: C quan tng t l c quan khỏc v ngun gc nhng chc nng ging nờn cú hỡnh thỏi tng t - Vớ d: Gai xng rng Gai hoa hng Bi 24: CC BNG CHNG TIN HểA II Bng chng phụi sinh hc Quan sỏt hỡnh v ch nhng im ... Ti thỳ cú tỳi bit bay v súc bay khụng cú h hng gn, sng xa nhng cú nhng c im ging nhau? Sóc bay ( bắc Mỹ) Bi 24: CC BNG CHNG TIN HểA IV Bng chng t bo hc v sinh hc phõn t Nghiờn cu sỏch giỏo khoa...
 • 25
 • 355
 • 1

bài 24 các bằng chứng tiến hóa

bài 24 các bằng chứng tiến hóa
... Hãy đưa chứng chứng minh ti thể lục lạp tiến hóa từ vi khuẩn Lục lạp CŨNG CỐ Tại để xác định mối quan hệ họ hàng loài đặc điểm hình thái người ta lại hay sử dụng quan thoái hóa? Hãy tìm số chứng ... hay sử dụng quan thoái hóa? Hãy tìm số chứng sinh học phân tử để chứng minh sinh vật trái đất có chung nguồn gốc Tại quan thoái hóa không giữ chức lại di truyền từ đời sang đời khác mà không bị ... trước 25: Học thuyết Lamac Đacuyn - Tìm hiểu tiểu sử Đacuyn - Trả lời câu hỏi: 1.Nguyên nhân tiến hóa (làm chuyển loài thành loài mới) 2.Nội dung học thuyết Đacuyn gồm ý tưởng nào? ...
 • 8
 • 1,079
 • 10

bài các bằng chứng tiến hóa

bài các bằng chứng tiến hóa
... Phần sáu Tiến hoá Tit 25 Bài 24 CC BNG CHNG TIN HểA Có hai loại chứng tiến hoá: + Bằng chứng trực tiếp: Hoá thạch + Bằng chứng gián tiếp: Giải phẫu so sánh, phôi ... địa lí sinh vật học, tế bào sinh học phân tử I - BNG CHNG GII PHU SO SNH Bằng chứng giải phẫu so sánh gì? Là chứng tiến hoá có đợc dựa vào ging v c im cấu tạo giải phẫu loi NGI MẩO C VOI DI ... ADN, protein, mó di truyn cho thy cỏc loi trờn trỏi t u cú t tiờn chung Hãy đa chứng chứng minh ti thể lục lạp đợc tiến hoá từ vi khuẩn? Ti thể bào quan hô hấp => đợc hình thành đờng nội cộng...
 • 31
 • 358
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Các bằng chứng tiến hóa (Cơ bản) pot

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Các bằng chứng tiến hóa (Cơ bản) pot
... loài sinh vật hiện điều được tiến hóa từ mợt tở tiên chung CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HĨA I/ Bằng chứng giải phẫu so sánh II/ Bằng chứng phơi sinh học: Phơi 18  20 ngày Khe mang cổ Phơi tháng ... Tim phơi có ngăn Phơi tháng dài CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HĨA I/ Bằng chứng giải phẫu so sánh II/ Bằng chứng phơi sinh học: - 18-20 ngày: dấu vết khe mang phần cổ - Phơi1tháng: não chia phần giống ... Phần sáu: TIẾN HĨA Chương I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HỐ Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA I/ Bằng chứng giải phẫu so sánh Xem thơng tin SGK điền nội dung vào bảng...
 • 25
 • 998
 • 1

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Các bằng chứng tiến hóa - Tiền sinh hóa pot

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Các bằng chứng tiến hóa - Tiền sinh hóa pot
... trc ca Ngi, mốo, cỏ voi, di 1-xng cỏnh 1 2-xng tr 3-xng quay 4-xng c bn 5-xng bn 6-xng ngún 5 Ngi Mốo Cỏ voi Di Phiếu học tập Đọc SGK T104, QS H24.1 Hoàn thành phiếu học tập (3phút) Loi Ngi Tiờu ... mốo, cỏ voi, di 1-xng cỏnh 1 2-xng tr 3-xng quay 4-xng c bn 5-xng bn 6-xng ngún 5 Ngi Mốo Di Cỏ voi Tuyến nọc độc rắn tuyến nớc bọt Vòi hút bớm hàm dới sâu bọ Một số Cơ quan thoáI hóa ngời Ruột ... Do trinh tiến hoá hội tụ 12 - Mi SV u cu to t TB => SV chung ngun gc 13 -Mó di truyn :Dựng chung cho cỏc loi sinh vt -Cỏc loi u cu to t ADN, ARN, Prụtờin -ADN gm loi nucleeotit A,T, X,G -Prụtờin...
 • 22
 • 216
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Các bằng chứng tiến hóa của thế giới pps

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Các bằng chứng tiến hóa của thế giới pps
... cỏc loi sinh vt -Cỏc loi bng chng tin húa : +Bng chng trc tip : l cỏc bng chng v húa thch ( hc bi 33 ) + Bng chng giỏn tip : bng chng v gii phu so sỏnh , phụi sinh hc , a lớ sinh vt hc , sinh hc ... Ngi Mốo Cỏ voi Di Phiếu học tập Đọc SGK T104, QS H24.1 Hoàn thành phiếu học tập (3phút) Loi Ngi Tiờu Tờn CQ Ng/cu Ngun gc ( loi t tiờn) Chc nng mốo Cỏ voi Di Đáp án phiếu học tập ThLoi Ngi quan ... v ngun gc ca sinh gii -Mi sinh vt u c cu to t t bo , cỏc t bo c sinh t cỏc t bo sng trc ú T bo l n v t chc c bn ca c th sng -T bo nhõn s v nhõn thc u cú cỏc thnh phn c bn : mng sinh cht , t...
 • 33
 • 450
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 24 các bằng chứng tiến hóacác bằng chứng tiến hóa violetsinh học 12 bài 24 các bằng chứng tiến hóagiáo án bài 24 các bằng chứng tiến hóagiải bài tập các bằng chứng tiến hóabài tập các bằng chứng tiến hóatrắc nghiệm về các bằng chứng tiến hóatrắc nghiệm các bằng chứng tiến hóabài giảng điện tử các bằng chứng tiến hóakể tên các bằng chứng tiến hóacb 24 các bằng chứng tiến hóanêu các bằng chứng tiến hóacac bang chung tien hoabài giảng các bằng chứng tiến hóa sơ đồ tư duybai tap li thuyet ve cac bang chung tien hoaĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ