Báo cáo thuc tập Đào tạo nghiệp vụ luật sư Dân sự

Báo cáo thuc tập Đào tạo nghiệp vụ luật Dân sự

Báo cáo thuc tập Đào tạo nghiệp vụ luật sư Dân sự
... phòng luật ty Luật 29/07/2015 30/07/2015 trình thực Nghỉ làm ngày chủ nhật Kết thúc thời gian tập Báo cáo tập Tổ chức hành nghề luật từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/7/2014 A NỘI DUNG BÁO CÁO ... Quan sát luật tiếp xúc, trao đổi Tại trụ sở công đến tư vấn pháp luật cho khách ty Luật 11/07/2014 12/07/2015 hàng Trợ giúp Luật thực tư Tại trụ sở công đến vấn khách hàng lĩnh vực ty Luật ... Công đến luật 08/7/2015 09/07/2015 Quan sát luật tiếp xúc ban Tại trụ sở Công trình thực ty Luật đầu với khách hàng, tư vấn pháp ty Luật luật cho khách hàng Nghiên cứu hồ sơ Công ty luật trình...
 • 16
 • 207
 • 1

Báo cáo thực tập “Hoạch toán nghiêp vụ tiêu thụ sản phẩm tại Công ty THHH TM & DV Phúc Phú”

Báo cáo thực tập “Hoạch toán nghiêp vụ tiêu thụ sản phẩm tại Công ty THHH TM & DV Phúc Phú”
... chung Công ty THHH TM & DV Phúc Phú Chương 2: Nội dung hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Công ty THHH TM & DV Phúc Phú Chương 3: Phần kết luận Để hoàn thành báo cáo thực tập em ... quan trọng việc phân phối tiêu thụ sản phẩm nên em mạnh dạn chọn đề tài : “Hoạch toán nghiêp vụ tiêu thụ sản phẩm Công ty THHH TM & DV Phúc Phú” để làm đề tài thực tập giáo trình Đề tài chia ... tài Sau thời gian thực tập công ty TNHH TM & DV Phúc Phú, trình quan sát tìm hiểu công tác kế toán Hôm báo cáo thực tập giáo trình nội dung: “hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa” em...
 • 41
 • 250
 • 1

Báo cáo thực tập Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế VINATOUR

Báo cáo thực tập Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế VINATOUR
... công tác đào tạo phát triển Nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu phát triển Công ty 1.5 Bộ máy làm công tác Đào tạo phát triển Nguồn nhân lực Bộ phận Đào tạo phát triển Nguồn nhân lực Công ty có cấu ... Kinh tế Quốc dân - 04 nhân viên học nghành du lịch lữ hành Viện ĐH mở Hà Nội Đánh giá công tác đào tạo phát triển Nguồn nhân lực Công ty Trong năm gần công tác Đào tạo phát triển Nguồn nhân lực Công ... 1: Tổng quan Công ty CP du lịch thương mại quốc tế VINATOUR Chương 2: Những lý luận chung quản trị nguồn nhân lực Chương 3: Thực trạng việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Chương 4:...
 • 53
 • 2,559
 • 10

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CP KIẾN TRÚC QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CP KIẾN TRÚC QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI
... Công Nghiệp Nội 22 Khoa Kế Toán - Kiểm Toán CHƯƠNG HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CÔNG TY CP KIẾN TRÚC QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI 2.1 Những vấn đề chung hạch toán kế toán công ty CP ... VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI 1.1-Quá hình thành phát triển công ty CP kiến trúc quy hoạch đầu xây dựng Nội * Tên đơn vị:CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI Tên Công ... – K9 Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa Kế Toán - Kiểm Toán HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CÔNG TY CP KIẾN TRÚC QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI 22 KẾT LUẬN ...
 • 67
 • 109
 • 0

Báo cáo thực tập: Hạch toán nghiệp vụ kế toán trong Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Thủy Nam

Báo cáo thực tập: Hạch toán nghiệp vụ kế toán trong Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Thủy Nam
... tập Báo cáo thực tập em gồm phần chính: Phần 1: Tổng quan Công ty cổ phần thương mại sản xuất Thủy Nam Phần 2: Hạch toán nghiệp vụ kế toán Công ty cổ phần thương mại sản xuất Thủy Nam Phần 3: ... Nhung Báo cáo thực tập Lớp LTC Đ- ĐH KT6 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán 15 Phần 2: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THỦY NAM ... phần thương mại sản xuất Thủy Nam 1.1 Sự hình thành phát triển Công ty cổ phần thương mại sản xuất Thủy Nam 1.2.Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại sản xuất Thủy Nam Địa giao dịch: 1094 Đê...
 • 79
 • 43
 • 0

Báo cáo thực tập kế toán: Nghiệp vụ hạch toán các phần hành kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Hà

Báo cáo thực tập kế toán: Nghiệp vụ hạch toán các phần hành kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Hà
... nhân dân thành phố Nội Công ty Cổ phần Cổ phần thơng mại Xây dựng Hồng đơn vị xây lắp đợc hành nghề theo giấy phép kinh doanh Công ty có t cách pháp nhân, tự chủ mặt tài thực hoạch toán kinh ... 12 Báo cáo thực tập Trờng Đại học Công nghiệp Nội Khoa Kế toán- kiểm toán Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần thơng mại xây dựng hồng Giám đốc: hồ sỹ bảo Phó giám đốc Phòng tài kế toán Phó giám ... chức thực công tác kế toán Công ty cổ phần THNG MI V XY DNG HNG H Nguyễn Thúy Nga CDKT 15-K 12 Báo cáo thực tập Trờng Đại học Công nghiệp Nội Khoa Kế toán- kiểm toán 2.1 Tình hình tổ chức công...
 • 79
 • 54
 • 0

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH MTV IN VÀ VĂN HÓA PHẨM HÀ NỘI.

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH MTV IN VÀ VĂN HÓA PHẨM HÀ NỘI.
... dẫn nghiệp vụ kế toán tài vụ thống kê cho phận Công ty Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức máy Kế toán Công ty TNHHMTV In v Vn Húa Phm (theo vị trí công việc phần hành) Kế toán trNG Kế toán Thủ Kế toán ... toán Công ty In v Vn Húa Phmctổ chức tập trung Công ty Phòng Kế toán phòng chức Công ty thực hai công tác công tác kế toán thống kê công tác quản trị tài Phòng kế toán có nhiệm vụ: Lập kế hoạch ... tiến hành xác định kết kinh doanh công ty Kế toán sử dụng tài khoản 911 Xác định kết kinh doanh Việc xác định xác kết hoạt động kinh doanh sở để công ty xác định đắn hoạt động kinh doanh công ty...
 • 42
 • 136
 • 0

Báo cáo thực tập: Hạch toán nghiệp vụ kế toán tại Công Ty Cổ VIMECO Phần Cơ Khí Và Thương Mại

Báo cáo thực tập: Hạch toán nghiệp vụ kế toán tại Công Ty Cổ VIMECO Phần Cơ Khí Và Thương Mại
... Khoa Kế toán - Kiểm toán Nội dung báo cáo gồm có hai phần là: Phần 1: Tổng quan chung Công Ty Cổ Phần VIMECO Khí Thương Mại Phần 2: Hạch toán nghiệp vụ kế toán Công Ty Cổ VIMECO Phần Khí ... doanh Phần II Hạch toán nghiệp vụ kế toán Công Ty Cổ Phần VIMECO Khí Thương Mại Những vấn đề chung hạch toán 1.1 Hình thức kế toán mà đơn vị vận dụng:\ - Công Ty Cổ Phần VEMICO Khí Thương ... máy kế toán thể qua sơ đồ sau: Mô hình tổ chức phòng tài kế toán Công Ty Cổ Phần VIMECO Khí Thương Mại Kế toán trưởng Kế toán Ngân hàng Kế toán toán Kế toán vật tư Kế toán lương Kế toán...
 • 93
 • 192
 • 0

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á
... đặc điểm kinh doanh Công ty có quy mô vừa nhỏ, đồng thời có nhu cầu phân công lao động kế toán nên từ ngày đầu thành lập Công ty sử dụng hình thức Nhật ký chung để ghi sô kế toán Nguyn Th Phng Lp ... NV/2008B 003758 Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần 118 Địa chỉ: H Ni Tài khoản: Điện thoại: Mã số thuế: 280073270 Họ tên ngời mua hàng: Tên đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng cong nghip Vit Địa ... lập bảng + Bảng toán tiền lơng: Mẫu 02 LĐTL, đợc lập 01 lu phòng kế toán + Phiểu nghỉ hởng BHXH: Mẫu 03- LĐTL, phiếu phòng hành lao động tiền lơng lập, sau đa cho phòng kế toán Phiếu đợc lập...
 • 97
 • 181
 • 0

Báo cáo thực tập: Hạch toán nghiệp vụ kế toán ở công ty Đại Tân

Báo cáo thực tập: Hạch toán nghiệp vụ kế toán ở công ty Đại Tân
... CĐKT13-K12 Báo Cáo Thực Tập Trờng ĐHCN Hà Nội Khoa Kế Toán- Kiểm Toán Phần : Hạch toán nghiệp vụ kế toán công ty Đại Tân 1- Những vấn đề chung hạch toán kế toán 1.1- Hình thức kế toán Công ty áp ... CĐKT13-K12 Báo Cáo Thực Tập Trờng ĐHCN Hà Nội 17 Khoa Kế Toán- Kiểm Toán Các phần hành hạch toán kế toán Công ty TNHH Đại Tân: 2.1: Kế toán quản trị - Vì công ty không tổ chức nên kế toán quản ... kinh doanh Công ty, nâng cao chất lợng thông tin kế toán Sơ đồ máy kế toán Công ty Kế toán tr- ởng đơn vị Bộ phận kế toán Bộ phận kiểm tra kế toán Bộ phận kế toán tổng hợp Bộ phận kế toán vật liệu,...
 • 99
 • 192
 • 0

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở DOANH NGHIỆP

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở DOANH NGHIỆP
... 2- HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Đỗ Thị Kim Ngân- CĐKT11-K12 Báo cáo thực tập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 14 Khoa kế toán- Kiểm toán DOANH NGHIỆP 2.1- Những vấn đề chung hạch toán kế toán ... Các phận kế toán công ty Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán CPSX Kế toán thuếlương Kế toán TSCĐ- Kế toán quỹ VT Nhân viên kế toán đơn vị trực thuộc *Quyền hạn nhiệm vụ phận kế toán Ngoài ... tin kế toán kịp thời cho việc quản lý đạo sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phòng kế toán nhân viên kế toán dược đặt đạo kế toán trưởng Bộ máy kế toán công ty tổ chức bố trí người, có kế toán...
 • 142
 • 46
 • 0

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LƯƠNG SƠN.

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LƯƠNG SƠN.
... Thị Nhàn kt11-k12 12 Báo cáo thực tập TRờng ĐHCN hà NộI Khoa kế toán- kiểm toán PHN THC T CễNG TC K TON CễNG TY TNHH C KH LNG SN 1.Nhng chung v hch toỏn k toỏn ti Cụng ty TNHH C khớ Lng Sn 1.1 ... ty 1.3.C cu t chc qun lý 1.3.1.S b mỏy t chc qun lý Sv:Ngô Thị Nhàn kt11-k12 Báo cáo thực tập TRờng ĐHCN hà NộI Khoa kế toán- kiểm toán S 1: B mỏy t chc qun lý Sv:Ngô Thị Nhàn kt11-k12 Báo cáo ... Cụng ty iu chnh s k toỏn mt cỏch tng ng Sv:Ngô Thị Nhàn kt11-k12 16 Báo cáo thực tập TRờng ĐHCN hà NộI Khoa kế toán- kiểm toán 1.2.T chc dng chng t k toỏn ti cụng ty Chng t k toỏn s dng cụng ty...
 • 71
 • 72
 • 0

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ SỸ VIỆT NAM.

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ SỸ VIỆT NAM.
... CễNG TY C PHN CễNG NGH V THNG MI PH S VIT NAM 1.1.Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty C Phn Cụng Ngh v Thng Mi Phỳ S Vit Nam 1.1.1.Thụng tin chung v Cụng ty: - Tờn giao dch ting Vit: CễNG TY ... Tng Giỏm c v 01 Phú Tng Giỏm c - Tng Giỏm c: Tng Giỏm c l ngi i din theo phỏp lut ca Cụng ty c quy nh ti iu l Cụng ty Tng Giỏm c l ngi iu hnh cụng vic kinh doanh hng ngy ca Cụng ty; chu s giỏm ... v Cụng ty C Phn Cụng Ngh v Thng Mi Phỳ S Vit Nam Phn 2: Hch toỏn nghip v k toỏn ti Cụng ty C Phn Cụng Ngh v Thng Mi Phỳ S Vit Nam Phn 3:Nhn xột v kin ngh v t chc cụng tỏc k toỏn ti Cụng ty C Phn...
 • 78
 • 173
 • 0

Báo cáo thực tập: Hạch toán nghiệp vụ kế toán tại Công ty TNHH nội thất Hà Đan

Báo cáo thực tập: Hạch toán nghiệp vụ kế toán tại Công ty TNHH nội thất Hà Đan
... s 01: Căn vào hợp đồng kinh tế đợc ký ngày 04/03/2012 công ty TNHH ni tht H an công ty TNHH Hi Linh việc công ty TNHH Hi Linh bán cho công ty xe ch hng Bán nguyên giá là: 100.000.000đ (cha bao ... nhớ kế hoạch kinh tế thị trờng linh hoạt Trong giai on t chc thc hin Sau lập kế hoạch , nhiệm vụ quan trọng ngời quản lý phải tổ chức máy công ty, cấu trúc máy công ty điều hành hoạt động hàng ... từ việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá tất phảI đòi hỏi định Trong việc định, nhà quản lý cần cố gắng thực lựa chọn hợp lý số phơng án khác Khi thành lập, công ty phải xây...
 • 127
 • 116
 • 0

Báo cáo thực tập: Hạch toán nghiệp vụ kế toán ở Công ty cổ phần sông đà 1

Báo cáo thực tập: Hạch toán nghiệp vụ kế toán ở Công ty cổ phần sông đà 1
... và phát triển của công ty cổ phần Sông Đà 10 1. 1 .1 Quá trình hình thành công ty cổ phần Sông Đà 10 1. 1 .1. 1 Giới thiệu chung công ty cổ phần Sông Đà 10 1. 1 .1. 2 Trụ sở chính ... 2: Hạch toán nghiệp vụ kế toán Công ty cổ phần sông đà Phần 3: Một số nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán Công ty cổ phần sông đà Trong khoảng thời gian ngắn thực tập công ty, ... kế toán trường đại học công nghiệp hà nội, anh, chị phòng kế toán công ty cổ phàn sông đà giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Báo cáo em gồm phần : Phần 1: Tổng quan chung Công ty cổ phần sông đà Phần...
 • 123
 • 46
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lựcbáo cáo thực tập kế toán nghiệp vụ tín dụngbao cao thuc tap dao tao boi duong can bo cong chuc vien chuc cap xa thi tranquy chế đào tạo nghiệp vụ luật sưđào tạo nghiệp vụ luật sưđề thi tốt nghiệp lớp đào tạo nghiệp vụ luật sưbáo cáo thực tập điện công nghiệpbáo cáo thực tập ngành nông nghiệpbáo cáo thực tập ngành lâm nghiệpbao cao thuc tap dien cong nghiepbài báo cáo thực tập điện công nghiệpbao cao thuc tap so nong nghiep va phat trien nong thon tinh dong naitài liệu báo cáo thực tập điện công nghiệpbản báo cáo thực tập điện công nghiệpbáo cáo thực tập điện công nghiệp và dân dụngCBTT Quyet dinh cua HDQT cong ty ngay 22 06 2017PTSC Thanh Hoa Thong bao ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tham du hop DHCD 2017 signedPTSC Thanh Hoa NQ ke hoach chi tra co tuc nam 2016 signedptscthanhhoa qdthoinhiemvuchutichhdqtdoivoiongnguyentrantoan signedBộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 11.Giay uy quyen2. Bao cao HDQT 2016Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 4. TiepBCTC hop nhat nam 2016BCTC hop nhat giua nien do nam 2017 ky1.To trinh HDQT ve tham gia du an BT11.Phieu bieu quyet cho co dong tham du truc tiep3.Thong bao ve viec bau bo sung BKS nhiem ky 2016-20214.Quy che de cu va ung cu BKSTài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được sửa đổi, bổ sung ngày 19.4.2017 9.Phieu bau TV BKSTT thong qua muc luong thu lao HDQT_hnxBao cao hoat dong cua HDQT 2014_hnxTT du kien phan phoi loi nhuan_hnxTT lua chon dv kiem toan_hnxVăn bản hành chính: Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên kehoachtruongBao cao tinh hinh quan tri cty 6 thang dau nam 2017 ky