tìm hiểu về kỹ thuật scfdma trong viễn thông

Đồ Án tốt nghiệp Tìm hiểu về kỹ thuật SCFDMA Trong mạng 4G LTE

Đồ Án tốt nghiệp Tìm hiểu về kỹ thuật SCFDMA Trong mạng 4G LTE
... ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG  - VI VĂN NHÂN TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT SC-FDMA CHO MẠNG DI ĐỘNG 4G LTE ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ... tiết kiến trúc mạng 4G LTE, cấu trúc chức node mạng Các giao thức sử dụng mạng 4G LTE yêu cầu chất lượng dịch vụ, thủ tục chuyển giao LTE Từ thấy đơn giản kiến trúc so với hệ thống mạng di động ... từng hệ thống Giới thiểu về 4G LTE, các mục tiêu yêu cầu cua LTE Chương : Kiến trúc mạng giao thức Trình bày về kiến trúc tổng quan cua mạng 4G LTE, sâu phân tích chức cua từng...
 • 88
 • 272
 • 0

Tìm hiểu về kỹ thuật Watermarking trong truyền thông đa phương tiện

Tìm hiểu về kỹ thuật Watermarking trong truyền thông đa phương tiện
... vấn đề lý thuyết tổng quan Watermarking ứng dụng công nghệ truyền thông đa phương tiện, đồng thời tìm hiểu phân tích sơ số kỹ thuật Watermarking môi trường ảnh màu kỹ thuật số Bài tiểu luận trình ... ninh quốc phòng, bảo vệ thông tin cá nhân không môi trường truyền thông đa phương tiện mà nhu cầu tất lĩnh vực sống Việc nghiên cứu phát triển thuật toán, công nghệ, kỹ thuật Watermarking điều vô ... dung đa phương tiện Cũng khoảng thời gian này, số tổ chức quan tâm đến kỹ thuật Watermarking với mức độ khác Chẳng hạn CPTWG thử nghiệm hệ thống Watermarking bảo vệ phim DVD SDMI sử dụng Watermarking...
 • 30
 • 1,001
 • 5

tìm hiểu về kỹ thuật watermarking trong truyền thông đa phương tiện

tìm hiểu về kỹ thuật watermarking trong truyền thông đa phương tiện
... vấn đề lý thuyết tổng quan Watermarking ứng dụng công nghệ truyền thông đa phƣơng tiện, đồng thời tìm hiểu phân tích sơ số kỹ thuật Watermarking môi trƣờng ảnh màu kỹ thuật số Bài tiểu luận đƣợc ... khác biệt là: Trong truyền thông truyền thống, kỹ thuật dùng cho thông điệp khác giống nhau, thông điệp đƣợc phân biệt nhờ tham số đơn (thời gian, tần số, dãy mã) .Trong Watermarking: thông điệp ... QUAN VỀ WATERMARKING Watermarking kỹ thuật giấu liệu đại Nó đƣợc định nghĩa nhƣ trình chèn thông tin vào liệu đa phƣơng tiện nhƣng bảo đảm không cảm thụ đƣợc, nghĩa làm thay đổi nhỏ liệu gốc Thông...
 • 36
 • 288
 • 0

Tìm hiểu về kỹ thuật Watermarking trong truyền thông đa phương tiện

Tìm hiểu về kỹ thuật Watermarking trong truyền thông đa phương tiện
... vấn đề lý thuyết tổng quan Watermarking ứng dụng công nghệ truyền thông đa phương tiện, đồng thời tìm hiểu phân tích sơ số kỹ thuật Watermarking môi trường ảnh màu kỹ thuật số Bài tiểu luận trình ... là: Trong truyền thông truyền thống, kỹ thuật dùng cho thông điệp khác giống nhau, thông điệp phân biệt nhờ tham số đơn (thời gian, tần số, dãy mã) Trong Watermarking: thông điệp phân biệt hai kỹ ... TỔNG QUAN VỀ WATERMARKING Watermarking kỹ thuật giấu liệu đại Nó định nghĩa trình chèn thông tin vào liệu đa phương tiện bảo đảm không cảm thụ được, nghĩa làm thay đổi nhỏ liệu gốc Thông thường...
 • 40
 • 150
 • 0

Tìm hiểu về kỹ thuật HARQ trong công nghệ hsdpa (có code)

Tìm hiểu về kỹ thuật HARQ trong công nghệ hsdpa (có code)
... tài: TÌM HIỂU VỀ KỸ THUẬT HARQ TRONG CÔNG NGHỆ HSDPA Mã đề tài: 12 407160072 Chương 1: TỔNG QUAN CÁC MẠNG DI ĐỘNG Chương 2: GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ HSDPA Chương 3: TÌM HIỂU KỸ THUẬT HARQ TRONG HSDPA ... Lớp: Đ07VTA2 Trang 37 CHƯƠNG – TÌM HIỂU KỸ THUẬT HARQ TRONG HSDPA Chương TÌM HIỂU KỸ THUẬT HARQ TRONG HSDPA 3.1 Mô hình chung kỹ thuật HARQ Nguyên lý xử lý phát lại HSDPA minh họa hình 3.1 Đầu tiên ... Đ07VTA2 Trang 45 CHƯƠNG – TÌM HIỂU KỸ THUẬT HARQ TRONG HSDPA 3.3 Phân loại HARQ Kỹ thuật HARQ có loại: − HARQ I hay gọi Chase combining: kỹ thuật phát lại kết hợp khuôn − HARQ II hay gọi Incremental...
 • 61
 • 1,041
 • 4

Tìm hiểu về cáp quang dùng trong viễn thông tại trung tâm viễn thông Hậu Lộc

Tìm hiểu về cáp quang dùng trong viễn thông tại trung tâm viễn thông Hậu Lộc
... thiệu trung tâm viễn thông Hậu Lộc Phần II: Tìm hiểu cáp quang dùng viễn thông GVHD: TS Vũ Ngọc Châm SVTT: Nguyễn Thị Hồng Báo cáo thưc tập tốt nghiệp PHẦN A: GIỚI THIỆU TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HẬU LỘC ... vthl@vnpt-thanhhoa.com.vn Trung tâm viễn thông Hậu Lộc (VNPT Hậu Lộc) trực thuộc VNPT Thanh Hóa VNPT Hậu Lộc có nhiệm vụ cung cấp lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị viễn thông công nghệ thông tin địa bàn huyện Hậu Lộc Do ... TÂM VIỄN THÔNG HẬU LỘC Tên trung tâm: TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HẬU LỘC Địa chỉ: thị trấn Hậu lộc, huyện Hậu lộc, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại: (0373) 631 888 Giám đốc trung tâm: Hoàng Văn Kiên Email:...
 • 25
 • 284
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN: Tìm hiểu về kỹ thuật phân cụm dữ liệu trong xử lý dữ liệu trên hệ QTCDL Oracle pdf

Tài liệu LUẬN VĂN: Tìm hiểu về kỹ thuật phân cụm dữ liệu trong xử lý dữ liệu trên hệ QTCDL Oracle pdf
... đề tài Tìm hiểu kỹ thuật phân cụm liệu xử liệu hệ QTCDL Oracle Chƣơng PHÂN CỤM DỮ LIỆU 1.1 Kỹ thuật phân cụm liệu PCDL kĩ thuật Data Mining ( khai phá liệu ), nhằm tìm kiếm, phát cụm, mẫu liệu ... tất nhân viên 41 Tìm hiểu kỹ thuật phân cụm liệu xử liệu hệ QTCDL Oracle 4.9 View nhân viên 4.10 Sequences 42 Tìm hiểu kỹ thuật phân cụm liệu xử liệu hệ QTCDL Oracle 4.11 Trong Packages chứa ... MSTB_CÔNG VĂN 39 Tìm hiểu kỹ thuật phân cụm liệu xử liệu hệ QTCDL Oracle 4.6 Bảng MSTB_CLUSTERS 4.7 Bảng MSTB_CLUSTER_RESULT 40 Tìm hiểu kỹ thuật phân cụm liệu xử liệu hệ QTCDL Oracle 4.8 View...
 • 52
 • 376
 • 0

Tìm hiểu về kỹ thuật phân lớp SVM và ứng dụng vào việc chọn bài đăng trong Tạp chí Khoa học

Tìm hiểu về kỹ thuật phân lớp SVM và ứng dụng vào việc chọn bài đăng trong Tạp chí Khoa học
... phõn lp SVM h tr a quyt nh chn bi ng khoa hc, tụi chn ti Tỡm hiu v k thut phõn lp SVM v ng dng vo viờc chn bi ng Tp Khoa hc lm ti nghiờn cu Mc ớch nghiờn cu Tỡm hiu k thut phõn lp SVM ng thi ... s phng phỏp phõn lp d liu Chng 2: K thut phõn lp d liu SVM Chng ny gii thiu tng quan v SVM, k thut phõn lp SVM tuyn tớnh, SVM phi tuyn v SVM a lp Chng 3: Chng trỡnh mụ phng Chng ny gii thiu tng ... ti Trong hot ng nghiờn cu khoa hc, cỏc bi bỏo khoa hc úng mt vai trũ rt quan trng Nú khụng ch l mt bn bỏo cỏo v mt cụng trỡnh nghiờn cu, m cũn l mt úng gúp cho kho tng tri thc ca th gii Khoa...
 • 67
 • 324
 • 0

Tìm hiểu về kỹ thuật phân tập không gian thời gian được ứng dụng trong hệ thống truyền tín hiệu thông tin di động.

Tìm hiểu về kỹ thuật phân tập không gian thời gian được ứng dụng trong hệ thống truyền tín hiệu thông tin di động.
... đặc tính, phân loại anten vào tìm hiểu, phân tích anten mảng Chương 2: Tìm hiểu kỹ thuật phân tập không gian - thời gian ứng dụng hệ thống truyền tín hiệu thông tin di động Chương 3: Tìm hiểu, phân ... thời gian, phân tập không gian phân tập tần số, phân tập phân cực 2.2 Phân tâp thời gian Trong kỹ thuật phân tập thời gian, tin truyền nhiều thời điểm khác nhau, ví dụ sử dụng khe thời gian khác ... trị hệ thống thông tin Tuy nhiên, số kỹ thuật tập trung nghiên cứu kỹ thuật xử lý không gian thời gian Kỹ thuật cho phép sử dụng tối đa phổ tần với hệ thống vô tuyến nói chung hệ thống thông tin...
 • 84
 • 168
 • 0

Tìm hiểu về báo chí trong mối liên hệ với văn học

Tìm hiểu về ký báo chí trong mối liên hệ với ký văn học
... 2.4 Mối tương quan văn học báo chí Khẳng định khác biệt văn học báo chí nghĩa phủ nhận trình giao thoa, thâm nhập chuyển hoá chúng Trong thực tế, văn học báo chí mối quan hệ ... dung, luận, nhật phóng viên phóng thể loại hạt nhân Chính yếu tố gần gũi vây thể văn học báo chí, tìm hiểu cách kỹ lưỡng thể báo chí thông qua mối liên hệ với văn học tiến trình ... pháp biểu văn học báo chí Văn học Báo chí - hai hướng nhìn 2.1 Văn học Với tư cách nghệ thuật ngôn từ, văn học có nhiệm vụ nhận thức người toàn sinh động toàn vẹn với mối quan hệ phôong...
 • 27
 • 379
 • 2

Tìm hiểu về kỹ thuật tấn công Sniffin

Tìm hiểu về kỹ thuật tấn công Sniffin
... thức công thay đổi có nhiều công giới tội phạm công nghệ cao vào hệ thống công nghệ thông tin doanh nghiệp phủ Với mục đích nghiên cứu tìm hiểu nguyên lý, chế công hacker nói chung, kỹ thuật công ... chọn đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật công Sniffing” đồ án môn học Nhóm em xin chân thành cảm ơn! 1 MAC DHCP ARP 3.1 Tấn công ARP Cain & Abel Wireshark (Đánh cắp tài khoản cookie đăng nhập) Công cụ sử ... 192.168.220.2  Subnet mask: 255.255.255.0 Thực công: Tấn công ARP Đánh cắp tài khoản đăng nhập trang: qlht.ued.edu.vn Đánh cắp cookie đăng nhập trang: mp3.zing.vn Tấn công ARP Cain & Abel Trên máy Attacker...
 • 14
 • 1,598
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về kỹ thuật harq trong công nghệ hsdpatìm hiểu về cáp quang dùng trong viễn thông tại trung tâm viễn thông hậu lộctìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêutìm hiểu về kỹ thuật dò đườngtìm hiểu về kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến cdmatìm hiểu về kỹ thuật pcr polymerase chain reactiontim hieu ve ky thuat saytìm hiểu về kỹ thuật chuyển mạch mềm và ứng dụngtìm hiểu về các thế hệ trong hệ thống thông tin di động và các phần xử lý ở tầng vật lýtìm hiểu về kỹ năng giao tiếp văn hóa công sở trong viện nghiên cứu hải sảntìm hiểu về mỹ thuật việt namtìm hiểu v kỹ thuật chăm bóntìm hiểu về mô hình camels trong quản trị rủi ro ngân hàngtìm hiểu về kỹ năng tự họctìm hiểu hóa kỹ thuậtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại