52140 colour the church 2 pages (1)

chien tranh the gioi 2, tiet 1 cuc hot

chien tranh the gioi 2, tiet 1 cuc hot
... diễn biến 1) Chiến tranh bùng nổ lang rộng toàn giới (từ ngày 1/ 9 /19 39 – đầu năm 19 43) Quân Đức tràn khắp Ba Lan, 1/ 9 /19 39 Chiến tranh giới thứ II thức bắt đầu Bộ binh Balan chiến dịch 9 /19 39 QUân ... bùng nổ chiến tranh giới thứ hai Em có nhận xét tranh? Tranh biếm họa châu Âu năm 19 39: Hít-le ví người khổng lồ, chung quanh khách châu Âu nhượng Hít-le • I Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh giới ... Rotterdam (Hà Lan) sau bị quân Đức oanh tạc II Những diễn biến 1) Chiến tranh bùng nổ lang rộng toàn giới (từ ngày 1/ 9 /19 39 – đầu năm 19 43)  ...
 • 15
 • 192
 • 0

34213 jack the ripper 2 pages

34213 jack the ripper 2 pages
... (http://www.youtube.com/watch?v=Vyl3JisK8Kk) Put the names of the suspects in the right order Then match the names with the correct descriptions: James Maybrick artist Aaron Kosminski ... Kosminski cotton merchant Walter Sickert physician Sir William Gull Polish Jew Write the suspect’s name next to the correct motif: sexual disorder ………………………………………………………… drug addict …………………………………………………………...
 • 2
 • 42
 • 0

Làm thế nào giúp trẻ 1 – 2 tuổi phát triển ngôn ngữ được tốt

Làm thế nào giúp trẻ 1 – 2 tuổi phát triển ngôn ngữ được tốt
... sóc trẻ em www.mamnon.com A.Đặt vấn đề: Ai biết ngôn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng người Ngôn ngữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc hình thành phát triển tâm lý trẻ Đối với nhóm trẻ ... tác động để kích thích ngôn ngữ trẻ phát triển, năm thực số biện pháp sau: B Giải vấn đề: Biện pháp: Dùng tranh di động kiếng Trong hoạt động chung; tiết phát triển ngôn ngữ: “con chó, mèo” dùng ... ứng dụng năm học nhận thấy cháu lớp ngôn ngữ phát triển tốt, cháu nói nhiều, mạnh dạn tự tin giao tiếp Một vài biện pháp đưa ra, mời bạn tham khảo Trẻ em hôm Thế giới ngày mai ...
 • 5
 • 1,231
 • 8

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (Tiết 1) (2)

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (Tiết 1) (2)
... Bµi 31: c¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p ci thÕ kû XVIII Cách mạng Pháp có ý nghóa nào? I)N­íc Ph¸p tr­íc c¸ch m¹ng II)TiÕn tr×nh cđa c¸ch m¹ng III)ý nghÜa lÞch sư cđa c¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p ci thÕ kû XVIII ... nước Pháp đứng trước thử thách nặng nề: - Ngµy 31.5 vµ qn chóng nh©n d©n Pa-ri nỉi dËy lËt ®ỉ ph¸i Gi-r«ng-®anh, giµnh chÝnh qun vỊ tay ph¸i Gia-c«-banh ( 2.6.1793 ) sản vừa nhỏ Bµi 31: c¸ch ... m¹ng) Bµi 31: c¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p ci thÕ kû XVIII I)N­íc Ph¸p tr­íc c¸ch m¹ng II)TiÕn tr×nh cđa c¸ch m¹ng V× gi÷a lóc ®ang lªn tíi ®Ønh cao, c¸ch m¹ng l¹i r¬i vµo thêi k× tho¸i trµo? 1) C¸ch...
 • 24
 • 16,332
 • 20

the duc 2 hoc ki 1

the duc 2 hoc ki 1
... số 1 -2 1 -2 - Theo đội hình hàng dọc - Theo đội hình hàng ngang *KL Từng tổ(cả lớp) theo 1 -2, 1 -2, điểm số! Bài thể dục phát triển chung: Yêu cầu: thuộc tên, thứ tự động tác Định lợng 25 10 - ... số 18 Bài thể dục phát triển chung Điểm số 1 -2 1 -2 theo đội hình hàng ngang I Mục tiêu: - Tiếp tục ôn thể dục phát triển chung học Yêu cầu hòan thiện để chuẩn bị ki m tra - Học điểm số 1 -2, 1 -2 ... ************* Nội dung Yêu cầu II Phần bản: Điểm số 1 -2 1 -2 theo đội hình hàng dọc *KL Từng tổ(cả lớp) theo 1 -2, 1 -2, điểm số! Định lợng 25 Phơng pháp Tổ chức - GV thị phạm, giải thích động...
 • 80
 • 231
 • 0

giáo án thể dục lớp 2 kỳ 1

giáo án thể dục lớp 2 kỳ 1
... HỌC BÀI 18 : ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ĐIỂM SỐ 1 -2, 1 -2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG I/ MỤC TIÊU: - Ôn thể dục phát triển chung Yêu cầu hoàn thiện động tác thể dục - Học điểm số 1 -2, 1 -2, …theo ... – Ôn điểm số 1 -2, 1 -2 theo đội hình hàng dọc GATD2 – HK1 33 Nguyễn Thế Thủ - Trường TH Ninh Lộc TUẦN 9: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 17 : ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ÔN ĐIỂM SỐ 1 -2, 1 -2 THEO ĐỘI HÌNH ... buổi học sau: Điểm số 1 -2, 1 -2 theo vòng tròn – Trò chơi: “bỏ khăn” GATD2 – HK1 39 Nguyễn Thế Thủ - Trường TH Ninh Lộc TUẦN 10 : KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 20 : ĐIỂM SỐ 1 -2, 1 -2 THEO VÒNG TRÒN – TRÒ...
 • 70
 • 3,540
 • 33

Giao án lop 2 buoi 1 - Tuan 4(The)

Giao án lop 2 buoi 1 - Tuan 4(The)
... dung học (1 -2 ) Ch - HS chạy nhẹ nhành địa hình - HS thực tự nhiên theo hàng dọc 5 0-6 0 m - Đi đờng theo vòng tròn hít thở sâu (1 -2 ) - Trò chơi khởi động : (1 -2 ) - HS thực chơi 2: Phần - 3.Phần ... - Tự làm vào vở, hai emngồi cạnh đổi chéo để kiểm tra chéo - Em khác nhận xét bạn - Đọc đề - Số HS lớp 2A 29 , B 25 bạn - Tổng số học sinh hai lớp - Ta thực phép cộng 29 + 25 - Lớp làm vào - ... : - Hà có : tem - Mai có : tem -Tât có tem ? + = 17 - Một em đọc đề - Tự làm vào dựa vào bảng công thức - Đọc chữa bài: cộng 10 , cộng 17 - Em khác nhận xét bạn - Một em đọc đề sách giáo khoa -...
 • 12
 • 265
 • 0

Giao án lop 2 buoi 1 - Tuan 3(The)

Giao án lop 2 buoi 1 - Tuan 3(The)
... nhận lớp ,phổ biến nội - Hs đứng vỗ tay hát (1 -2 ) dun g yêu cầu học ( 1- ) - Giậm chân tạy chỗ, đếm to theo - Trò chơi khởi động (1 -2 ) nhịp (1 -2 ) - HS thực - HS thực 1 -2 lần theo gv điều Phần ... = 20 12 + = 20 15 + = 20 11 + = 20 - Lớp đọc đồng - Yêu cầu đọc phép tính vừa lập c) Củng cố - Dặn dò: - Vài học sinh nhắc lại nội dung - Hôm toán học ? - Về nhà học làm tập l - Nhận xét đánh ... : - Đọc đề - Yêu cầu đọc đề - Làm vào Em lên bảng - Yêu cầu lớp tính nhẩm ghi kết làm : phép tính 18 + = 20 14 + = 20 - Gọi em chữa bảng, lớp đổi chéo 17 + = 20 13 + = 20 cho để kiểm tra 16 ...
 • 13
 • 320
 • 1

Thể dục 9 ( tiết 1-2 và 3-4)

Thể dục 9 ( tiết 1-2 và 3-4)
... (từ đến hết 1-2, 1-2 đến hết) dàng hàng ngang, dồn hàng - Đứng nghỉ, nghiêm, quay phía - Giạâm chân, đều, đứng lại, đổi chân sai nhòp Đi vòng phải, vòng trái - Đội hình 0-2-4, đội hình 0-36 -9 ... Xuống lớp Tuần : (K .9) Tiết : 3+4 Tên : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ CHẠY CỰ LI NGẮN – CHẠY BỀN I Mục tiêu - Nhằm rèn luyện cho HS tư đúng, tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỉ luật tinh thần tập thể, góp phần ... Nhóm.2     - Đổi chân sai nhòp (GV) Nhóm.3   Chạy ngắn: - Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn) - Xuất phát từ số tư khác ( ứng mặt, vai, lưng hướng chạy) - Tư sẵn sàng...
 • 5
 • 232
 • 0

PARTICIPATION LITERACY PART 1: CONSTRUCTING THE WEB 2.0 CONCEPT

PARTICIPATION LITERACY PART 1: CONSTRUCTING THE WEB 2.0 CONCEPT
... licentiate thesis is a piece of academic work under the theme of /Participation Literacy/ The thesis concerns the Web 2.0 concept construction Web 2.0 is a new mindset on the Internet The main ... identity 2.0 or library 2.0 popped up on the Web ese concepts were derived from the Web 2.0 concept but applied on a particular field I discuss some of the concepts I found on the Web, in variable ... are the terms tagged together with the term Web 2.0 and might therefore be viewed as the conceptual definition of Web 2.0 by the Delicious community You can compare these figures with my conceptual...
 • 107
 • 205
 • 0

THE FOURTH TEST (B2 )1.2

THE FOURTH TEST (B2 )1.2
... There are fourteen students in her class She has Maths on Monday and Friday She likes Music She does not go to school on Saturday and Sunday Bi 6: Circle A, B, C or D before the word having the ... are you. ? I am in the class A to B on C now D in you like Music? Because I like to sing songs A Where B How C Why D What C one D seventeen C I am D I There are pencils in the box A eleven B ... student There are fourteen students in her class She has Maths on Monday and Friday She likes Music She does go to school on Saturday and Sunday Bi 6: Circle A, B, C or D before the word having the...
 • 4
 • 172
 • 0

Góp phần bồi dưỡng năng lực tự học toán cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hình học lớp 10 (thể hiện qua chương trình 1 và chương 2) (thể hiện qua chương 1 và chương 2)

Góp phần bồi dưỡng năng lực tự học toán cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hình học lớp 10 (thể hiện qua chương trình 1 và chương 2) (thể hiện qua chương 1 và chương 2)
... pháp s phạm góp phần bồi dỡng lực tự học Toán cho HS qua DH hình học lớp 10 chơng luận văn 35 Chơng 2: Một số biện pháp góp phần bồi dỡng lực tự học toán cho HS THPT DH hình học 10 (Thể qua chơng ... lợng học tập HS 1. 3 Nhiệm vụ GV dạy tự học số vấn đề cần bồi dỡng lực tự học Toán học cho HS 1. 3 .1 Bồi dỡng động học tập cho ngời học Bồi dỡng động học tập cho HS vấn đề quan trọng việc bồi dỡng ... lực tự học, vai trò lực tự học a Tự học Chủ tịch Hồ Chí Minh gơng sáng tự học Quan niệm tự học, Ngời cho rằng: "Tự học học cách tự động" "Phải biết tự động học tập" [58] Theo Ngời: "Tự động học...
 • 127
 • 1,193
 • 8

Tài liệu PARTICIPATION LITERACY PART 1: CONSTRUCTING THE WEB 2.0 CONCEPT pptx

Tài liệu PARTICIPATION LITERACY PART 1: CONSTRUCTING THE WEB 2.0 CONCEPT pptx
... licentiate thesis is a piece of academic work under the theme of /Participation Literacy/ The thesis concerns the Web 2.0 concept construction Web 2.0 is a new mindset on the Internet The main ... identity 2.0 or library 2.0 popped up on the Web ese concepts were derived from the Web 2.0 concept but applied on a particular field I discuss some of the concepts I found on the Web, in variable ... are the terms tagged together with the term Web 2.0 and might therefore be viewed as the conceptual definition of Web 2.0 by the Delicious community You can compare these figures with my conceptual...
 • 107
 • 211
 • 0

Xem thêm