03 phien ma va dich ma TLBG

03 phien ma va dich ma TLBG

03 phien ma va dich ma TLBG
... exon lại với hình thành mARN chức Sau mARN chức chuyển từ nhân chất tế bào để làm khuôn tổng hợp prôtêin III Cơ chế dịch mã Khái niệm Là trình chuyển mã di truyền chứa mARN thành trình tự axit ... Giai đoạn mở đầu: tARN mang axit amin mở đầu tiến vào vị trí codon mở đầu cho anticodon tARN khớp bổ sung với codon mở đầu mARN - Giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit: + tARN mang axit amin thứ đến ... sung với codon thứ mARN Enzim xúc tác tạo liên kết peptit axit amin thứ axit amin mở đầu + Ribôxôm dịch chuyển ba đồng thời tARN mang axit amin mở đầu rời khỏi ribôxôm + tARN mang axit amin thứ...
 • 2
 • 156
 • 0

03 phien ma va dich ma TLBG

03 phien ma va dich ma TLBG
... X G mã g c c a gen mA _mU _ mG _mX mA = Tg c mU = Ag c mG = X g c mX = Gg c mARN mA + mU = A= T m G + mX = G = X T l % mN (ARN ) mA% + mU% +mG% +mX% = 100% mA%  mU % mG%  mX% = A% ... Giai đo n m đ u: tARN mang axit amin m đ u ti n vào v trí codon m đ u cho anticodon tARN c a kh p b sung v i codon m đ u mARN Giai đo n kép dài chu i polipeptit - tARN mang axit amin th nh t ... codon th nh t mARN Enzim xúc tác t o liên k t peptit gi a axit amin th nh t axit amin m đ u - Riboxom d ch chuy n b ba đ ng th i tARN mang axit amin m đ u r i kh i riboxom - tARN mang axit amin...
 • 5
 • 184
 • 0

03 phien ma va dich ma BTTL

03 phien ma va dich ma BTTL
... vận chuyển axit amin tới ribôxôm C mARN y khuôn từ mạch gốc ADN D Trên tARN có anticodon giống Câu 23 Dịch mã trình tổng hợp nên phân tử A mARN B ADN C prôtêin D mARN prôtêin Câu 24 Enzim tham gia ... 26 Đơn vị mã hoá cho thông tin di truyền mARN gọi A anticodon B codon C triplet D axit amin Giáo viên : Nguyễn Quang Anh Nguồn : Hocmai.vn tổng hợp Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng...
 • 2
 • 160
 • 0

600 từ vựng cần thiết ôn thi TOEIC có phiên âm dịch nghĩa. Audio: https://drive.google.com/folderview?id=0B9ftf95M9dmXYlJnb2tGUjVZUVU&usp=sharing

600 từ vựng cần thiết ôn thi TOEIC có phiên âm và dịch nghĩa. Audio: https://drive.google.com/folderview?id=0B9ftf95M9dmXYlJnb2tGUjVZUVU&usp=sharing
... GIỚI THI U Các bạn thân mến! Chắc hẳn với dân luyện thi Toeic 600 essential words for the Toeic coi sách gối đầu mà bạn ôn thi Toeic nên Nội dung sách chia thành 50 với 50 chủ đề từ vựng khác, ... 12 từ vựng hữu ích hay gặp kỳ thi Toeic Tuy nhiên, nhiều bạn cảm thấy nản lòng học thi t kế công phu tỉ mỉ Nguyên nhân chủ yếu sách viết tiếng Anh, nên nghĩa tiếng Việt cho từ Hơn nữa, từ ... phần thi u gốc gồm: ❶ Nghĩa tiếng Việt từ file nghe riêng cho từ giọng ngữ, giúp bạn làm quen với từ cách dễ (Sách kèm theo miễn phí cd file nghe từ - 50 bài) ❸ Phiên âm từ chuẩn theo từ điển...
 • 108
 • 3,356
 • 20

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh có phiên âm dịch nghĩa

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh có phiên âm và dịch nghĩa
... i phiên âm ng Vi t Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 T m i phiên âm ng Vi t Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 10 T m i phiên âm ng Vi t Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 11 T m i phiên ... 1275 New words: T m i phiên âm ng Vi t Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 T m i phiên âm ng Vi t Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 Ch 3: Animals ng v t (T v ng g m phiên âm, d *B ng Vi t) ... https://www.facebook.com/englishbookstore New words: T m i phiên âm ng Vi t Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 T m i phiên âm ng Vi t Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 T m i phiên âm ng Vi t Written TRUNG HI U Tel:...
 • 29
 • 6,426
 • 833

3000 từ vựng tiếng anh có phiên âm dịch nghĩa

3000 từ vựng tiếng anh có phiên âm và dịch nghĩa
... (adj) /'ifektiv/ kết quả, hiệu lực effectively (adv) /i'fektivli/ kết quả, hiệu lực efficient (adj) /i'fiʃənt/ hiệu lực, hiệu efficiently (adv) /i'fiʃəntli/ hiệu quả, hiệu ... thu hút, dồn tâm trí involved in để hết tâm trí vào involvement (n) /in'vɔlvmənt/ gồm, bao hàm; để, dồn hết tâm trí vào Ms Nguyệt Ca ENCI * Luyện thi tốt nghiệp & đại học * Phát âm từ A – Z * Kích ... apple (n) /'æpl/ táo application (n) /,æpli'keiʃn/ gắn vào, vật gắn vào; chuyên cần, chuyên tâm apply (v) /ə'plai/ gắn vào, ghép vào, áp dụng vào appoint (v) /ə'pɔint/ bổ nhiệm, định, chọn appointment...
 • 90
 • 412
 • 2

“ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TIN HỌC POWER POINT VÀO THIẾT KẾ BÀI GIẢNG "PHIÊN DỊCH MÃ" NHẰM MỤC ĐÍCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ GIỜ LÊN LỚP”.

“ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TIN HỌC POWER POINT VÀO THIẾT KẾ BÀI GIẢNG
... hc sinh tin hỡnh dung, theo dừi Bùi Thị Tuyết Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm tin học Power Point vào thiết kế giảng "phiên dịch mã" nhằm mục đích nâng cao chất l ợng hiệu lên lớp ... f.Met tin vo ribụxụm (theo ng dn mu ) Bùi Thị Tuyết Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm tin học Power Point vào thiết kế giảng "phiên dịch mã" nhằm mục đích nâng cao chất l ợng hiệu lên ... Tuyết 12 Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm tin học Power Point vào thiết kế giảng "phiên dịch mã" nhằm mục đích nâng cao chất l ợng hiệu lên lớp + Aa2- tARN tin vo ribụxụm , anticodon ca...
 • 17
 • 674
 • 0

Bài 2. Phiên dịch

Bài 2. Phiên mã và dịch mã
... Kết thúc: Enzym di chuyển đến gặp kết Kết thúc: Vì trình phiên dừng thúc dừng phiên mã, phân tử ARN giải lại? phóng Giữa mARN sơ khai mARN chức phiên từ gen cấu trúc sinh vật nhân thực, ... học 12 ba đối đặc hiệu nhận bổ sung với tương ứng mARN Có đầu gắn với a.a Cấu trúc mạch Kết hợp với Pr rARN có liên kết bổ sung tạo nên ribôxôm Cơ chế phiên mã: Quan sát H2.2 sgk Hình vẽ ... trình dịch Hoạt hóa axit amin: Đọc mục II.1 sgk cho biết hoạt hóa Nhờ enzym đặc hiệu lượng ATP -> a.a gì? a.a hoạt hóa gắn với tARN tương ứng -> phức hợp a.a-tARN Treo tranh vẽ chế dịch mã, ...
 • 3
 • 6,557
 • 50

phien ma va dich ma

phien ma va dich ma
... trúc chức loại ARN a mARN b tARN c rARN tARN Nghiên cứu sgk quan sát hình sau hoàn thành PHT cá nhân? A GUGX U U A U XA X G GX UAG A U mARN Hoàn thành PHT cá nhân phút Cấu tạo mARN tARN rARN Chức ... Diễn thành mãmARN chia biến mã, mạch enzim đoạn? giaimỗi ARN dùng Đópôlimeraza? giai đoạn? làm khuôn ? giai đoạn nào? Exon bà o nh ân th ực Intron Tế b n hâ n sơ Tế mARN trưởng thành mARN trưởng ... •Tiểu đơn vị bé + mARN vị trí nhận biết đặc hiệu •Bộ ba đối mã phức hợp mở đầu Met – tARN bổ sung xác với côdon mở đầu mARN •Tiểu đơn vị lớn gắn vào  ribôxôm hoàn chỉnh • tARN mang aa1 tới vị...
 • 34
 • 811
 • 4

Phiên dịch mã(12CB)

Phiên mã và dịch mã(12CB)
... VÀ DỊCH MÃ I PHIÊN MÃ Cấu trúc chức loại ARN Cơ chế phiên II DỊCH MÃ Hoạt hóa axit amin Tổng hợp chuỗi pôlipeptit Củng cố Bài tập nhà Tiết Bài PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ • Phiên gì? Phiên trình ... PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ Dịch mã? Thế làl dịch trình tổng hợp Prôtêin Quá trình dịch có giai đoạn: - Hoạt hóa axit amin - Tổng hợp chuỗi Pôlipeptit     Trở lại dàn Bài PHIÊN MÃ VÀ ... Bài PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ Phiên bàingườicâu mARN enzim dùng sốkhuôn? Tại tổng hợp vímạchthực khác với phiên sinh5vật Trong sinh vật tARN làm ARN dịch? Chiều phiên ta hỏi cuối bài,người phiênsố...
 • 14
 • 931
 • 21

Phiên dịch

Phiên mã và dịch mã
... trình phiên xảy nào? Những thànhnào tham gia vào q trìnhmẫu nào? mã? ARN tạo rathamtrên vào qphiên phiên Enzim phần dựa gia khn trình mã? Kết q trình phiên gì? Cho biết Hiện tượng xảy khiphiên ... riboxom để dịch I Phiên (tổng hợp mARN ) 1.Cấu trúc chức ARN c rARN Cấu tạo: Là mạch pôlinuclêôtít, dang mạch đơn quấn lại tARN Chức Là thành phần cấu tạo nên ribôxôm 2 Cơ chế phiên 5’ Q ... chuyển (Met-tARN) đối tARN(UAX) ban đầu rờimãkhỏi aa 1và NTBS theo NTBS Liên kết polipeptit sẽhình thành aa mở đầu tạo/mARN theo NTBS , chuỗiđưa aa2- tARN vào ,đối thành với aa2 phân tử thời...
 • 21
 • 563
 • 5

Tài liệu phiên dịch ppt

Tài liệu phiên mã và dịch mã ppt
... tiếp xúc với ri vị trí đầu (AUG), tARN mang a.a mở đầu (Met) → Ri, đối khớp với a.a mở đầu.mARN theo NTBS - a.a 1- tARN→ tới vị trí bên cạnh, đối khớp với a.a 1.mARN theo NTBS, ... Ri dịch chuyển ba mARNlàmcho tARN ban đầu rời khỏi ri, a.a2-tARN →Ri, đối khớp với a.a2.mARN theo NTBS, liên kết peptit dc hình thàn a.a1 a.a2 - Sự chuyển vị lại xảy đến Ri tiếp xúc với ... * Kết : đoạn pt ADN→ Pt ARN * Ý nghĩa : hình ARN trực tiếp tham gia vào qt sinh tổng hợp prôtêin quy định tính trạng II Dịch Hoạt hoá a.a - Dưới tác động số E a.a tự mt nội bào dc hoạt hoá...
 • 5
 • 552
 • 6

Tài liệu phiên dịch pptx

Tài liệu phiên mã và dịch mã pptx
... tiếp xúc với ri vị trí đầu (AUG), tARN mang a.a mở đầu (Met) → Ri, đối khớp với a.a mở đầu.mARN theo NTBS - a.a 1- tARN→ tới vị trí bên cạnh, đối khớp với a.a 1.mARN theo NTBS, ... Ri dịch chuyển ba mARNlàmcho tARN ban đầu rời khỏi ri, a.a2-tARN →Ri, đối khớp với a.a2.mARN theo NTBS, liên kết peptit dc hình thàn a.a1 a.a2 - Sự chuyển vị lại xảy đến Ri tiếp xúc với ... * Kết : đoạn pt ADN→ Pt ARN * Ý nghĩa : hình ARN trực tiếp tham gia vào qt sinh tổng hợp prôtêin quy định tính trạng II Dịch Hoạt hoá a.a - Dưới tác động số E a.a tự mt nội bào dc hoạt hoá...
 • 5
 • 444
 • 1

Chủ đề 3. Quá trình phiên dịch

Chủ đề 3. Quá trình phiên mã và dịch mã
... với dịch không gian lẫn thời gian B.Lí thuyết sở : Quá trình dịch 1.Khái niệm -Dịch giai đoạn sau phiên , trình tổng hợp protein riboxom -Mã di truyền chứa mARN chuyển thành trình ... Phản ứng tổng hợp trình sau: Amino acid + tRNA + ATP → aminoacyl-tRNA + AMP + PPi b .Dịch hình thành chuỗi polipeptit Theo chương trình bản: -Quá trình mở đầu : Quá trình dịch bắt đầu tiểu ... thứ hai (aa1-aa2) tạo thành Sự dịch chuyển riboxom lại tiếp tục theo ba mARN -Quá trình kết thúc: Quá trình dịch tiếp diễn gặp codon kết thúc mARN trình dịch kết thúc Riboxom tách khỏi mARN...
 • 23
 • 5,186
 • 5

Xem thêm