bài 20 lịch sử 7 Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

bài 20 lịch sử 7 Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

bài 20 lịch sử 7 Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
... Tiết 44 : IV MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HÓA XUẤT SẮC CỦA DÂN TỘC Mục tiêu bài học : Kiến thức : Hiểu biết sơ lược về cuộc đời và những công hiến to lớn của một số danh nhân văn hóa, ... vì dân, tình cảm thương dân, tư tưởng quý trọng dân, tin theo dân “Lật thuyền mới biết dân nước/ Dân là dân nước, nước là nước của dân hay “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân ... có từ lâu, tinh thần nhân nghĩa, nhân đạo sâu sắc “Bình Ngô Đại Cáo” - Mà thế nữa thơ văn của ông phản phức lòng thương dân nghĩ đến nhân dân bốn cõi Ông là nhân vật lịch sử...
 • 13
 • 464
 • 0

Bai 22 . ( IV). Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

Bai 22 . ( IV). Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
.. . Hiểu biết sơ lược đời cống hiến to lớn số danh nhân văn hóa, tiêu biểu Nguyễn Trãi Lê Thánh Tông nghiệp nước ĐẠI VIỆT tk XV 2.Tư tưởmg tự hào biết ơn bậc danh nhân thời LÊ ,từ hình thành ý thức .. . thảo văn thư dụ hàng thành văn chương tiên sinh làm vẻ vang cho nứơc , _Là anh hùng dùng ,quý bậc mưu lại vua tin dân tộc ,là trọng lược khởi ngiã Lam Sơn _là nhà văn hoá kiệt xuất dân tộc _Nguyễn .. . thơ văn ? 2:Các vị ó đóng góp lớn lao đất nước nhiều lĩnh vực Văn học, nghệ thuật, kinh tế ,giáo dục đất nước ……đặc :những danh nhân học có công lao biệt có Nguyễn Trái công nhận danh nhân văn...
 • 15
 • 1,918
 • 7

một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
... thảo văn thư dụ hàng thành văn chương tiên sinh làm vẻ vang cho nứơc , _Là anh hùng dùng ,quý bậc mưu lại vua tin dân tộc ,là trọng lược khởi ngiã Lam Sơn _là nhà văn hoá kiệt xuất dân tộc _Nguyễn ... Hiểu biết sơ lược đời cống hiến to lớn số danh nhân văn hóa, tiêu biểu Nguyễn Trãi Lê Thánh Tông nghiệp nước ĐẠI VIỆT tk XV 2.Tư tưởmg tự hào biết ơn bậc danh nhân thời LÊ ,từ hình thành ý thức ... thơ văn ? Các vị ó đóng góp lớn lao đất nước nhiều lĩnh vực Văn học, nghệ thuật, kinh tế ,giáo dục đất nước ……đặc :những danh nhân học có công lao biệt có Nguyễn Trái công nhận danh nhân văn...
 • 15
 • 2,344
 • 0

IV- mot so danh nhan van hoa xuat sac cua dan toc

IV- mot so danh nhan van hoa xuat sac cua dan toc
... VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527) IV- Một số danh nhân văn hóa xuất sắc dân tộc NGUYỄN TRÃI (1380 – 1442) Tiết 43 Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527) IV- Một số danh nhân văn hóa xuất sắc ... – 1527) IV- Một số danh nhân văn hóa xuất sắc dân tộc NGUYỄN TRÃI (1380 – 1442) Nguyễn Phi Khanh làm quan cho nhà Hồ Tiết 43 Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527) IV- Một số danh nhân ... SƠ (1428 – 1527) IV- Một số danh nhân văn hóa xuất sắc dân tộc NGUYỄN TRÃI (1380 – 1442) LÊ THÁNH TÔNG (1442-1497) NGÔ SĨ LIÊN (thế kỷ XV) LƯƠNG THẾ VINH (1442 - ?) IV - Một số danh nhân văn hóa...
 • 18
 • 1,616
 • 1

Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc

Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc
... bên cạnh Lê Lợi Nguyễn Trãi nhà trị, quân tài ba, anh hùng dân tộc mà ông danh nhân văn hoá giới Ông có nhiều tác phẩm có giá trị lớn văn học, sử học, địa lí học Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô ... vua 18 tuổi Lê Thánh Tông vị vua anh minh, tài xuất sắc kinh tế, trị, quân mà nhà văn, nhà thơ lớn tiếng dân tộc ta kỉ XV Ông để lại di sản thơ văn phong phú, đồ sộ, gồm nhiều tác phẩm có giá ... hệ thống lịch sử dân tộc từ thời Hồng Bàng đến năm 1427 Lương Thế Vinh ( 1442 - ? ) • Ông đỗ trạng nguyên năm 1463, tiếng thần đồng, học rộng, tài trí, khoáng đạt, bình dị vua dân coi trọng Ông...
 • 8
 • 412
 • 0

Điểm chung từ ba danh nhân văn hóa vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Điểm chung từ ba danh nhân văn hóa vĩ đại của dân tộc Việt Nam
... cho dân, có lợi cho cách mạng làm Như vậy, nói từ Nguyễn Trãi, đến Nguyễn Du Hồ Chí Minh ba danh nhân văn hóa đại đề cao Tâm, đạo đức so sánh với Tài Đó điểm chung quan trọng ba danh nhân văn ... người, suốt đời chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh lãnh tụ bàn nhiều đến đạo đức vai trò đạo ... gần 500 năm, Nguyễn Du – Đại thi hào dân tộc, trưởng thành từ cửa Khổng sân Trình, thấm nhuần tâm nhân nghĩa thời đại Cái Tâm Nguyễn Du kết tinh từ nhân dân, Tâm Lão – Trang đặc biệt Tâm Phật...
 • 5
 • 161
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp ngủ thăm một trong những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc dao

Khoá luận tốt nghiệp ngủ thăm một trong những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc dao
... dạng Tục ngủ thăm nét văn hóa phố biến số dân tộc như: dân tộc Mường, dân tộc Thái, dân tộc Chơ R o Nhưng với dân tộc Dao tục ngủ thăm có nhiều nét văn hóa đặc sắc Cùng với 53 dân tộc anh ... Tục ngủ thăm không nét văn hóa đặc sắc dân tộc Dao nét văn hóa phổ biến nhiều dân tộc khác như: Dân tộc Mường, dân tộc Cơ Tu, dân tộc Thái Tuy khác tên gọi chất, hình thức có nhiều nét tương ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC s PHẠM HÀ NỘI KHOA NGŨ VĂN PHẠM THỊ MAI ANH “NGỦ THĂM”- MỘT TRONG NHỮNG NÉT VĂN HÓA ĐẶC SẮC CỦA DÂN TỘC DAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • C h u y ên n g n h : V iệ t...
 • 50
 • 462
 • 1

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HÓA DÂN TỘC potx

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HÓA DÂN TỘC potx
... toán pháp”, Bộ “Hỉ phường phả lục” IV Củng c : Đánh giá em số danh nhân văn hóa tiêu biểu kỷ XV Những danh nhân nêu học có công lao dân tộc V Dặn d : Học bài, soạn 21, 2, D Rút kinh nghiệm: ... Sơn, ông có danh nhân văn hóa giới đóng góp đất -Viết nhiều tác phẩm có giá nước? tr : - Các tác phẩm ông +Văn học:Bình Ngô đại tập trung phản ánh cáo… dung gì? +Sử học,địa lí học:Quân KTBS - ... hóa? Đức Phát triển giáo dục văn -Kể đóng góp hóa ông lĩnh vực văn -Lập Hội tao đàn học? -Nhiều tác phẩm văn học có giá trị gồm văn thơ chữ hán -Hiểu viết em Ngô chữ nôm Sĩ Liên? Tên tuổi 3/ Ngô...
 • 5
 • 1,094
 • 1

Tiet 43 mot so danh nhan van hoa - Mai coi

Tiet 43 mot so danh nhan van hoa - Mai coi
... IV.ưMộtưsố danh nhânưvănưhoáưxuấtưsắcưcủaưdânưtộc 1- NguyễnưTrãiư(138 0-1 442) 2- LêưthánhưTôngư(144 2-1 497) 3- NgôưSĩưLiên(ưthếưkỉưXV) - Quêư:ưLàngưChúcưLý,ưhuyệnưChư ngư Đức,ưHàưTây - Nămư1442ưÔngưđỗưtiếnưsĩ ... IV.ưMộtưsố danh nhânưvănưhoáưxuấtưsắcưcủaưdânưtộc 1ư:ưNguyễnưTrãi(138 0-1 442) 2- LêưthánhưTông(144 2-1 497) 3- NgôưSĩưLiên(ưthếưkỉưXV) 4- Lư ngưThếưVinh(144 2-? ) - Quêưquán:ưLàngưCaoưLư ng,ưhuyệnưThiênư Bảnư(ưNamưĐịnh) - Nămư1463,ưÔngưđỗưTrạngưnguyênư ... 1:ưNguyễnưTrãiư(138 0-1 442) 2- LêưThánhưTôngư(144 2-1 497) *ưTiểuưsử: - TênưlàưLêưTưThành,ưconưthứưtưcủaư ư vuaưLêưTháiưTôngư - Nămư1460,ưÔngưlênưngôiưvua LêưThánhưTôngư(144 2-1 497) IV.ưMộtưsố danh nhânưvănưhoáưxuấtưsắcưcủaưdânưtộc...
 • 21
 • 304
 • 0

Truyền thuyết về một số danh nhân văn hóa thời trung đại trên đất Hải Dương

Truyền thuyết về một số danh nhân văn hóa thời trung đại trên đất Hải Dương
... THỜI TRUNG ĐẠI TRÊN ĐẤT HẢI DƯƠNG Khảo sát truyền thuyết danh nhân văn hóa tiêu biểu thời trung đại đất Hải Dương Qua trình sưu tầm, thu thập tư liệu, nhận thấy số lượng truyền thuyết danh nhân văn ... dung truyền thuyết danh nhân văn hóa tiêu biểu thời trung đại đất Hải Dương …… 2.1 Truyền thuyết khắc họa danh nhân văn hóa phương diện người tài năng, nhân hậu, trung nghĩa………………………………… 2.2 Truyền ... DANH NHÂN VĂN HÓA TIÊU BIỂU THỜI TRUNG ĐẠI TRÊN ĐẤT HẢI DƯƠNG Khảo sát truyền thuyết danh nhân văn hóa tiêu biểu thời trung đại đất Hải Dương …………………………………… 1.1 Chu Văn An………………………………………………………...
 • 145
 • 1,298
 • 0

Truyền thuyết về một số danh nhân văn hóa thời trung đại trên đất Hải Dương tt.PDF

Truyền thuyết về một số danh nhân văn hóa thời trung đại trên đất Hải Dương tt.PDF
... Chương 2: TRUYỀN THUYẾT VỀ DANH NHÂN VĂN HÓA TIÊU BIỂU THỜI TRUNG ĐẠI TRÊN ĐẤT HẢI DƯƠNG Khảo sát truyền thuyết danh nhân văn hóa tiêu biểu thời trung đại đất Hải Dương …………………………………… 1.1 Chu Văn An……………………………………………………… ... đề sâu vào tìm hiểu truyền thuyết danh nhân văn hóa thời trung đại đất Hải Dương Lịch sử sưu tầm, nghiên cứu truyền thuyết lễ hội số danh nhân văn hoá thời trung đại đất Hải Dương Chúng tiến hành ... quan truyền thuyết danh nhân văn hoá thời trung đại đất Hải Dương phương diện văn hoá 3.2 Phạm vi nghiên cứu Tư liệu luận văn truyền thuyết dân gian danh nhân văn hoá thời trung đại đất Hải Dương...
 • 31
 • 454
 • 0

danh nhan van hoa xuat sac thoi Le so

danh nhan van hoa xuat sac thoi Le so
... số danh nhân văn hoá xuất sắc cuae dân tộc Ngô Sĩ Liên(Thế kỉ XV) Lương Thế Vinh (1442- ? ) Em biết Lương Thế Vinh ? Lương Thế Vinh (1442- ? ) ,là người học rộng tài cao ca ngợi Tài hoa, danh ... minh oan cho Ông Năm 1980 Ông Trãi ? UNESCO công nhận danh nhân văn hoá giới Tiết 43, Bài 20: Nước Đại việ thời lê sơ (Tiếp) IV: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc dân tộc Nguyễn Trãi (1380- ... tài ba, nhà văn, nhà thơ xuất chúng, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá giới Tiết 43, Bài 20: Nước Đại việ thời lê sơ (Tiếp) IV: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc dân tộc Nguyễn Trãi (1380-...
 • 14
 • 2,527
 • 3

phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc thái trên địa bàn huyện con cuông, tỉnh nghệ an

phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc thái trên địa bàn huyện con cuông, tỉnh nghệ an
... phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn VHTT dân tộc Thái địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An 4.3 82 Những giải pháp phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống dân ... truyền thống dân tộc Thái địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Thái địa bàn huyện Con Cuông, ... gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Thái 11 2.1.4 Đặc điểm phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền dân tộc Thái 13 2.1.5 Nguyên tắc phát triển du lịch cộng đồng gắn...
 • 135
 • 125
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi sách giáo khoa lích sử 8sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 5sách giáo khoa lịch sử và địa lí lớp 5xây dựng câu hỏi phát vấn khi dạy bài 17 chiến thắng lịch sử điện biên phủ sách giao khoa lịch sử và địa lý lớp 5khai thác kênh hình khi dạy bài 12 vượt qua tình thế hiểm nghèo sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 5sách giáo khoa lịch sử lớp 12sách giáo khoa lịch sử và địa lí lớp 4sách giáo khoa lịch sử địa lý lớp 4sách giáo khoa lịch sử với chính sách đối ngoại của nhà nguyễngiáo án lịch sử 7 bài 20sách giáo trình lịch sử đảng cộng sản việt namsách giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tếsách giáo trình lịch sử nghệ thuậtgiáo án lịch sử 7 bai 14 lan thu bagiáo án lịch sử 7 bài 14 ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên thế kỉ xiiiPhép cộngTìm số trung bình cộngTìm phân số của một sốPhép trừ phân số (tiếp theo)Phép trừ phân sốPhép cộng phân sốPhân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)Bài 64. Trao đổi chất ở động vậtBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtBài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toànBài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ănTuần 4. Tre Việt NamTuần 3. Người ăn xinTuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láyTuần 7. Trung thu độc lậpTuần 5. Gà Trống và CáoTuần 4. Một nhà thơ chân chínhTuần 4. Một nhà thơ chân chínhTuần 5. Nghe-viết: Những hạt thóc giốngLUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT