Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH tấm lợp việt á

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Mai Hương.doc

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Mai Hương.doc
... tạo cán công nhân viên góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Công ty 3.2 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Để đánh giá hiệu kinh doanh công ty phải ... Chơng II: Một số khái quát Công ty TNHH Mai Hơng I - Giới thiệu chung Công ty TNHH Mai Hơng Lịch sử hình thành phát triển Công ty Tên địa Công ty Tên Công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mai Hơng ... liệu thay nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm hạ giá thành Ngoài Công ty áp dụng số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 7.3 Phơng hớng tăng doanh thu: Doanh thu đợc...
 • 55
 • 325
 • 1

Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại và sản xuất hàng may tiêu dùng hùng hương

Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại và sản xuất hàng may tiêu dùng hùng hương
... 1: Hiệu kinh doanh vấn đề nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Chƣơng 2: Phân tích đánh giá hiệu kinh doanh Công ty TNHH thương mại sản xuất hàng may tiêu dùng Hùng Hương Chƣơng 3: Một số biện ... trường vào thực tiễn sản xuất, đề tài khoá luận Phân tích đề xuất biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH thương mại sản xuất hàng may tiêu dùng Hùng Hương bước đầu thể kết ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÀNG MAY TIÊU DÙNG...
 • 83
 • 234
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH HuynDai Thái Bình

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH HuynDai Thái Bình
... Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH HYUNDAI Thái Bình CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HYUNDAI THÁI BÌNH 2.1 Một ... chung hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH HYUNDAI Thái bình 83 CHƢƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANNH CỦA CÔNG TY TNHH HYUNDAI THÁI BÌNH ... nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH HYUNDAI Thái Bình CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Lý luận chung hiệu sản xuất kinh doanh doanh...
 • 117
 • 179
 • 1

phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanhbiện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty tnhh phương mạnh

phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty tnhh phương mạnh
... Chương 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Phương Mạnh Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH Phương Mạnh CHƯƠNG Sinh ... kết hoạt động sản xuất kinh doanh biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH Phương Mạnh đưa nội dung chủ yếu vấn đề hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH Phương Mạnh Bài nghiên ... kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Phương Mạnh, tìm chuyển biến tích cực mặt hiệu sản xuất kinh doanh công ty Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu lý luận thực trạng hiệu hoạt động sản xuất...
 • 114
 • 238
 • 1

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH bê tông xây dựng minh đức

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH bê tông xây dựng minh đức
... xut kinh doanh DN Chng 2: Phõn tớch thc trng hiu qu kinh doanh ti cụng ty TNHH - Bờ tụng & Xõy dng Minh c Chng 3: Cỏc bin phỏp nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh cụng ty TNHH Bờ tụng & Xõy dng Minh ... QU SN XUT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIP 10 1.1 Lớ lun v hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip 1.1.1 Khỏi nim hiu qu sn xut kinh doanh Hiu qu sn xut kinh doanh l mt phm trự khoa hc ca kinh t vi ... nõng cao nng sut lao ng, ú nõng cao hiu qu kinh doanh ca doanh nghip V hiu qu kinh doanh c nõng cao thỡ i sng ca ngi lao ng cng c nõng cao nh cỏc ch tin lng, tin thng ca cụng ty Ngc li, doanh...
 • 88
 • 158
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH giao nhận và vận tải thiện phát

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH giao nhận và vận tải thiện phát
... HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THNN GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI THIỆN PHÁT 2.1 Tổng quan công ty TNHH giao nhận vận tải Thiện Phát 2.1.1 Cở sở pháp lí - Tên công ty viết tiếng Việt: CÔNG TY ... VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.1 Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh Tất doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt ... nghĩa hiệu sản xuất kinh doanh  Đối với doanh nghiệp Hiệu sản xuất kinh doanh công cụ hữu hiệu để nhà quản trị doanh nghiệp thực nhiệm vụ quản trị kinh doanh Khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh...
 • 67
 • 51
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH dịch vụ giao nhận và vận tải CHASEN

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH dịch vụ giao nhận và vận tải CHASEN
... HỌC HẢI PHÒNG KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề Tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận tải CHASEN GVHD : Th.S ... cạnh tranh công ty logistics nước với công ty nước CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦNG ... PHÁP BIỆN PHÁP CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG VỐN BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu tình tình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận tải CHASEN...
 • 30
 • 208
 • 0

MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY TNHH MAI LINH hải PHÒNG

MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY TNHH MAI LINH hải PHÒNG
... TRỌNG CẢM ƠN! TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MAI LINH HẢI PHÒNG SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ ... TNHH Mai Linh Hải Phòng TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MAI LINH HẢI PHÒNG * Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng một đơn vị thành viên của công ty cổ phần Mai Linh Miên Bắc * Số đăng kí kinh doanh: 0200425426 ... TNHH Mai Linh Hải Phòng Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng G ƠN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Mai...
 • 26
 • 272
 • 1

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại vận tải hải phòng

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại vận tải hải phòng
... thiệu công ty TNHH Thương Mại- Vận Tải Hải Phòng Chương II: Tìm hiểu số kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Thương Mại- Vận Tải Hải Phòng Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu sản xuất ... vận tải Hải Phòng có trụ sở số 341 Đà Nẵng- Ngô Quyền - Hải Phòng Công ty doanh nghiệp kinh doanh vận tải dịch vụ tiêu biểu Hải Phòng Tên hợp pháp Công ty tiếng Việt là: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ... thấy công ty làm ăn hiệu Nếu muốn tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp cần phải sử dụng tài sản cách hợp lý CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
 • 42
 • 184
 • 1

MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY TNHH MAI LINH hải PHÒNG

MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY TNHH MAI LINH hải PHÒNG
... TRỌNG CẢM ƠN! TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MAI LINH HẢI PHÒNG SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ ... TNHH Mai Linh Hải Phòng TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MAI LINH HẢI PHÒNG * Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng một đơn vị thành viên của công ty cổ phần Mai Linh Miên Bắc * Số đăng kí kinh doanh: 0200425426 ... TNHH Mai Linh Hải Phòng Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng G ƠN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Mai...
 • 26
 • 44
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại xây dựng và vận tải trung việt

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại xây dựng và vận tải trung việt
... VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TRUNG VIỆT 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty TNHH thương mại xây dựng vận tải Trung Việt thành lập theo giấy phép kinh doanh số ... PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TRUNG VIỆT 2.1 Khái niệm, ý nghĩa kết sản xuất kinh doanh 2.2.1 Khái niệm Kết sản xuất kin doanh sản phẩm ... đầu vào ngày 30 tháng năm 2013 thức vào hoạt động Công ty TNHH thương mại xậy dựng vận tải Trung Việt doanh nghiệp vừa nhỏ, công ty có: - Tên công ty viết tiếng Việt : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY...
 • 53
 • 43
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần khoáng Sản Hoàng Nguyên.pdf

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần khoáng Sản Hoàng Nguyên.pdf
... động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh nâng cao suất lao động xã hội tiết kiệm lao động xã hội Đây hai mặt có mối quan hệ mật thiết vấn đề hiệu sản xuất kinh doanh, ... khiến việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh trở thành điều kiện tồn phát triển doanh nghiệp không doanh nghiệp bị đào thải Do nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh ý nghĩa vô quan trọng thân doanh nghiệp ... nghiệp kinh tế 1.5 Cỏc nhõn t nh hng n hiu qu sn xut kinh doanh Nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp yêu cầu quan trọng mục tiêu hàng đầu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chính nâng cao hiệu kinh...
 • 79
 • 791
 • 9

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH EVERWIN.pdf

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH EVERWIN.pdf
... xut ca kinh doanh: Sc sn xut ca kinh doanh = Sc sn xut ca kinh = doanh nm 2008 Sc sn xut ca kinh doanh nm 2009 = Scsinh li ca kinh doanh: Sc sinh li ca kinh doanh = Sc sinh li ca kinh doanh nm 2008 ... cụng ty TNHH EVERWIN: 31 II Phõn tớch hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty: 33 Phõn tớch hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty: 33 ỏnh giỏ hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty TNHH WIN: ... nng kinh doanh ó dn suy yu v doanh nghip cn phi c gng vt bc hot ng sn xut kinh doanh Sc sn xut kinh doanh: Ch tiờu ny phn ỏnh c mt ng kinh doanh bỡnh quõn tham gia vo kinh doanh k s to 1,27 ng doanh...
 • 85
 • 450
 • 2

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng.doc

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng.doc
... Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp PHẦN II PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG HẢI PHÒNG 2.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH thành viên Cảng Hải Phòng ... biện pháp áp dụng quản lý thực có ý nghĩa tăng kết kinh doanh mà qua làm tăng hiệu kinh doanh Muốn nâng cao hiệu kinh doanh trước hết cần phải hiểu rõ khái niệm hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, ... hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp  Hiệu kinh tế cá biệt hiệu kinh tế quốc dân - Hiệu kinh tế cá biệt: Là hiệu thu từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, biểu trực tiếp hiệu lợi nhuận mà doanh...
 • 76
 • 489
 • 2

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Vạn Hoa Hải Phòng.doc

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Vạn Hoa Hải Phòng.doc
... kinh doanh công ty TNHH thành viên Vạn Hoa Hải Phòng 59 2.2.6 Đánh giá tổng hợp hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH thành viên Vạn Hoa Hải Phòng 61 PHẦN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG ... THÀNH VIÊN VẠN HOA HẢI PHÒNG 2.1 Phân tích thực trạng công ty TNHH thành viên Vạn Hoa Hải Phòng 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển công ty TNHH thành viên Vạn Hoa Hải Phòng Công ty TNHH ... hoạt động kinh doanh công ty TNHH thành viên Vạn Hoa Hải Phòng 2.2.1 Đánh giá tình hình thực doanh thu công ty TNHH thành viên Vạn Hoa Hải Phòng Bảng 2: Tình hình thực doanh thu công ty Đơn vị...
 • 83
 • 453
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty tnhh xnk thuong mại vũ châuđề tài phân tích và đề xuấ tgiải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty tnhh nissei electric ha ̀ nôi ppsxphân tích và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại nam hảiluận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cp dịch vụ đường sắt hoa phượng41025 pm phượng vũ bích phượng luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cp dịch vụ đường sắt hoa phượngmột số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại an thắngmột số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng vinaconexđề tài phân tích và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty than kho vận đá bạc pdfcác giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty sông mã sau cổ phần hóađề cương một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây lắp bưu điện hà nộimột số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh tân phướcgiải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phẩn dược thiết bị y tế hà tĩnhmột số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dƣợc thiết bị y tế hà tĩnhmột số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần kỹ thuật evannâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty tnhh – mtv vạn tườngQuyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình ThuậnQuyết định 2491 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015Quyết định 44 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33 2004 QĐ-UB và Quyết định 787 QĐ-UBND do tỉnh Gia Lai ban hànhQuyết định 2948 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự toán kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 46 2016 QĐ-UBND về quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 2256 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006-2015)Quyết định 1352 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Khu công nghiệp Phúc Sơn (Khu vực nhà ở công nhân, nhà ở thương mại thành phố Ninh Bình) do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 1366 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2559 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng TrịQuyết định 2282 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 976 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, tỉnh Gia LaiQuyết định 534 QĐ-UBND năm 2016 công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng NgãiQuyết định 3704 QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 2277 QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần 3 năm 2016Quyết định 3155 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Khu trung tâm cửa khẩu Đăk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk LắkQuyết định 553 QĐ-UBND năm 2016 đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền thành Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon TumQuyết định 1810 QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 402 QĐ-TTg do tỉnh Cà Mau ban hànhQuyết định 33 2016 QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk NôngQuyết định 2293 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương - dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng