Qui trình công nghệ chế tạo càng gạt (có cad)

Qui trình công nghệ chế tạo càng gạt (có cad)

Qui trình công nghệ chế tạo càng gạt (có cad)
... đồ án công nghệ chế tạo máy em hiểu thêm đợc nhiều vấn đề công nghệ gia công chi tiết nói chung gia công chi tiết em nói riêng, em đợc học thêm phơng pháp thiết kế tài liệu công nghệ gia công ... máy em dùng 25 Đồ án công nghệ ă ctm K47 Dơng Văn Công: CTM7- công nghệ chế tạo chi tiết em đợc hiểu sâu sắc em xin trân thành cảm ơn giúp đỡ thầy giáo môn công nghệ chế tạo máy có bảo tận tình ... Tay Công Nghệ Chế Tạo Máy, tập 1,2 NXB KHKT - Hà Nội 2000 Nguyễn Đắc Lộc, Ninh Đức Tốn, Lê Văn Tiến, Trần Xuân Việt 26 Đồ án công nghệ ă ctm K47 Dơng Văn Công: CTM7- [7].Sổ Tay Công Nghệ Chế Tạo...
 • 27
 • 316
 • 0

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY : Lập quy trình công nghệ chế tạo càng gạt bánh răng

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY : Lập quy trình công nghệ chế tạo càng gạt bánh răng
... PhầnII :Thiết kế qui trình công nghệ gia công I : Đơng lối công nghệ Với dạng sản suất hàng loạt lớn chọn đơng lối phân tán nguyên công gia công dao, vị trí gia công II : chọn phơng pháp công nghệ ... xác 7-Ra0,63 + Gia công lỗ chốt Chọnphơng pháp gia công khoan sâu đạt cấp xác 12 ,Rz20 III : Thiết kế nguyên công Trình tự gia công Nguyên Tên nguyên công công I :nguyên công I: phay mặt đầu thứ ... =760 (mm/ph) chọn theo máy sm= 750m/ph II : nguyên công II : phay mặt đầu thứ hai dao phay mặt đầu Sơ đồ gá đặt : định vị : ịnh vị mặt đầu hạn chế ba bậc tự phiến tỳ kẹp chặt : kẹp chặt cấu đòn kẹp...
 • 19
 • 192
 • 0

đồ môn học thiết kế qui trình công nghệ chế tạo và đồ gá gia công càng gạt c15.

đồ môn học thiết kế qui trình công nghệ chế tạo và đồ gá gia công càng gạt c15.
... phương pháp chế tạo phôi thiết kế vẽ chi tiết lồng phôi I Xác định phương pháp chế tạo phôi II Thiết kế vẽ chi tiết lồng phôi CHƯƠNG III: Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết ... Thời gian cho nguyên công II: 37 Đồ án môn học Nguyên công nguyên công có lượng dư chế độ cắt nhau, bề mặt gia công nên thời gian nguyên công thời gian nguyên công T01 = T02 = 0,386 phút Thời gian ... thuật -2002 [4] Giáo trình Công nghệ chế tạo máy tập 1-2-Trường đại học Bách Khoa Hà Nội-khoa Cơ khí -Bộ môn công nghệ chế tạo máy Nhà xuất khoa học kỹ thuật 2002 Giáo trình Chế tạo phôi tập 1-2-Hoàng...
 • 46
 • 453
 • 5

ĐỀ BÀI: THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ ĐỒ GÁ GIA CÔNG CÀNG GẠT C15

ĐỀ BÀI: THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ ĐỒ GÁ GIA CÔNG CÀNG GẠT C15
... phôi: 5 Đồ án môn học CHƯƠNG III: THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT I Xác định đường lối công nghệ: Dạng sản xuất ta dạng sản xuất hàng loạt lớn nên ta chọn qui trình công nghệ xây ... pháp chế tạo phôi thiết kế vẽ chi tiết lồng phôi I Xác định phương pháp chế tạo phôi II Thiết kế vẽ chi tiết lồng phôi CHƯƠNG III: Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết I Xác ... đường lối công nghệ II Chọn phương pháp gia công III Lập tiên trình công nghệ Chọn chuẩn Lập tiến trình công nghệ IV Thiết kế nguyên công 10 Nguyên công I 10 Nguyên công II...
 • 44
 • 150
 • 0

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết càng gạt

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết càng gạt
... 2Zbmax - 2Zbmin Tính chế độ cắt bề mặt đó, tất bề mặt gia công khác chi tiết tra theo Sổ tay Công nghệ [7] Nguyên công tính chế độ cắt( trùng nguyên công thiết kế đồ gá): Nguyên công khoan, khoét, ... Sai số gá đặt chi tiết bớc công nghệ thực Theo bảng 10 - Thiết kế Đồ án công nghệ Chế tạo Máy, ta có: Rz = 150 àm Ti = 200 àm Sai lệch vị trí không gian tổng cộng đợc xác định theo công thức sau: ... Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy tập 2): Lợng d gia công: Gia công lần với lợng d khoét Zb1 = 0,9 mm lợng d Doa Zb2 = 0.1 mm Đồ án công nghệ CTM Chế độ cắt: Xác định chế độ cắt cho Khoét Chi u sâu...
 • 27
 • 190
 • 0

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết càng gạt C9” với sản lượng 5000 chi tiếtnăm, điều kiện sản xuất tự do.

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết càng gạt C9” với sản lượng 5000 chi tiếtnăm, điều kiện sản xuất tự do.
... học Công Nghệ Chế Tạo Máy Phân tích chức làm việc chi tiết Theo đề thiết kế: Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết gạt C9 với sản lợng 5000 chi tiết/ năm, điều kiện sản xuất tự Là dạng chi ... máy công cụ, dụng cụ cắt Đồ án giúp cho sinh viên đợc hiểu dần thiết kế tính toán qui trình công nghệ chế tạo chi tiết cụ thể Đợc giúp đỡ hớng dẫn tận tình thầy Pgs-Pts Tăng Huy môn công nghệ chế ... dạng chi tiết họ chi tiết dạng càng, chúng loại chi tiết có lỗ mà tâm chúng song song với tao với góc Chi tiết dạng thờng có chức biến chuyển động thẳng chi tiết thành chuyển động quay chi tiết khác...
 • 35
 • 59
 • 0

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo cơ cấu gạt

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo cơ cấu gạt
... Bn vộ ch to phụi Khoa Điện NộI Trờng ĐHNNI - Hà cao hu chiu -CKĐL48 Đồ án thiết kế TĐCK ?u hoi ?u hoi ?u rút Bn v lng phụi Khoa Điện NộI Trờng ĐHNNI - Hà Đồ án thiết kế TĐCK cao hu chiu -CKĐL48 ... cứng vững để gia công không bị biến dạng dùng chế độ cắt cao , đạt suất cao -Các bề mặt làm chuẩn có đủ diện tích định phép thực nhiều nguyên công dùng bề mặt làm chuẩn đảm bảo thực trình gá đặt ... 2005 7,Trn Vn ch ; Thit k ỏn cụng ngh ch to mỏy Nxbkhkt.H Ni 2005 Khoa Điện NộI Trờng ĐHNNI - Hà Đồ án thiết kế TĐCK Khoa Điện NộI cao hu chiu -CKĐL48 Trờng ĐHNNI - Hà ...
 • 38
 • 467
 • 12

đồ án công nghệ chế tạo máy ”thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết đòn quay gạt số ”

đồ án công nghệ chế tạo máy ”thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết đòn quay gạt số ”
... thành công việc giao ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Nội dung thuyết minh tính toán Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Phân tích chức làm việc chi tiết: Theo đề thiết kế: Thiết kế qui trình công nghệ ... trình công nghệ chế tạo chi tiết đòn quay gạt số với sản lượng 12000 chi tiết/ năm, điều kiện sản xuất tự chọn Đòn quay gạt số dạng chi tiết họ chi tiết dạng càng, chúng loại chi tiết có lỗ mà ... Đồ án giúp cho sinh viên hiểu kiến thức học môn công nghệ chế tạo máy mà môn khác như: máy công cụ, dụng cụ cắt Đồ án giúp cho sinh viên hiểu dần thiết kế tính toán qui trình công nghệ chế tạo...
 • 38
 • 681
 • 1

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết đòn quay gạt số

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết đòn quay gạt số
... môn học Page | Công Nghệ Chế Tạo Máy Phân tích chức làm việc chi tiết: Theo đề thiết kế: Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết đòn quay gạt số ” với sản lượng 12000 chi tiết/ năm, điều ... 2.6 Thiết kế đồ án CNCTM Với : + Khối lượng chi tiết = 0,46kg < 4kg + Số lượng hàng năm 12000 Ta suy dạng sản suất: HÀNG LOẠT LỚN Chọn phương pháp chế tạo phôi phôi: Chi tiết đòn quay gạt số thép ... 0,05 hệ số xác hoá (Theo bảng 3.9 Thiết kế Đồ án công nghệ Chế tạo Máy ) Page | 33 * Sai số gá đặt khoan: Sai số gá đặt chi tiết εgđ bước thực xác định tổng véc tơ sai số chuẩn εc sai số kẹp chặt...
 • 53
 • 295
 • 0

Đồ án công nghệ chế tạo máythiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết đòn quay gạt số

Đồ án công nghệ chế tạo máythiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết đòn quay gạt số
... ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Nội dung thuyết minh tính toán Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Phân tích chức làm việc chi tiết: Theo đề thiết kế: ” Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết ... … 180HB +Các bán kính góc lượn bề mặt không gia công từ R2 đến R5 2 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Phân tích tính công nghệ kết cấu chi tiết: Bề mặt làm việc chủ yếu đòn quay gạt số bề mặt lỗ φ12 ... nghệ chế tạo chi tiết đòn quay gạt số ” với sản lượng 10000 chi tiết/ năm, điều kiện sản xuất tự chọn Đòn quay gạt số dạng chi tiết họ chi tiết dạng càng, chúng loại chi tiết có lỗ mà tâm chúng...
 • 43
 • 116
 • 0

Thiết kế và tính toán qui trình công nghệ chế tạo chi tiết Càng

Thiết kế và tính toán qui trình công nghệ chế tạo chi tiết Càng
... lp cỏc chi tit trờn gỏ phi cú dng c chuyờn dựng Hng Sn Lp:CK1_K55 47 GVHD: Nguyn Chớ Bo Trng HCN H Ni ỏn tt nghip Kết luận Trên toàn trình chế tạo gia công chi tiết c ng mỏy xc rng.Quá trình ... dụng phơng pháp gia công đơn giản, tốn chi phí máy móc, vận chuyển máy sửa chữa, phơng án tối u hợp lí mà em phân tích, nghiên cứu lựa chọn để tính toán gia công chi tiết Qua trình làm đồ án tốt ... tiết Qua trình làm đồ án tốt nghiệp em rút nhiều học, kinh nghiệm cho công việc tính toán gia công chi tiết bổ ích thân công việc sau Tuy có nhiều nỗ lực cố gắng thân nh ng đồ án em có nhiều...
 • 49
 • 65
 • 0

Lập qui trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng

Lập qui trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng
... cụng ngh ch to mỏy II/Tớnh cụng nghệ kết cấu Trong chi tiết dạng tính công nghệ ảnh hởng trực tiếp đến suất độ xác gia công Với chi tiết gia công ta thấy kết cấu chi tiết phù hợp độ cứng vững, mặt ... thô nh chuẩn tinh thống III /dạng sản xuất & pp chế tạo phôi Sản lợng hàng năm N=5000 (chi tiết) Trọng lợng chi tiết Q1 = V* (Kg) Q1 trọng lợng chi tiết V thể tích chi tiết V = 0.172592 thép = 7.852 ... Sổ tay công nghệ chế tạo máy ta có: -Lợng chạy dao S = 0.5 mm/v -Số Z = 20 -Bớc tiến SZ = 0.5/20 =0.025 -Vận tốc cắt phay V =Kv Trong giá trị m,Yv,qv,Cv,Xv,Uv,Pv tra sổ tay công nghệ chế tạo máy...
 • 21
 • 241
 • 0

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo thân máy bơm cánh gạt (kèm cad)

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo thân máy bơm cánh gạt (kèm cad)
... III : thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết giá đỡ trục quay I Xác định đờng nối công nghệ : Với điều kiện chi tiết giá đỡ trục quay dạng sản sx hàng loạt vừa nên đờng nối công nghệ ... pháp chế tạo phôi thiết kế vẽ chi tiết lồng phôi I Xác định phơng pháp chế tạo phôi : Với chi tiết giá đỡ trục quay có kích thớc đòi hỏi độ xác ta nên chọn phơng pháp đúc để chế tạo phôi Việc chế ... 33+ 0,016 mặt A D III thiết kế nguyên công 1.nguyên công : Đúc phôi A Sơ đồ nguyên công : (hình vẽ) B Phân tích nguyên công : Quá trình đúc phôi ta chọn phơng pháp gia công đúc khuông cát mẫu...
 • 41
 • 266
 • 0

Qui trình công nghệ chế tạo bánh xe chủ động của cần trục chân đế 7,5 Tấn và 10 Tấn

Qui trình công nghệ chế tạo bánh xe chủ động của cần trục chân đế 7,5 Tấn và 10 Tấn
... lượng sản phẩm tính theo vẽ chế tạo M = 75,5 KG Cân đối số lượng va trọng lượng chi tiết chế tạo năm, sản xuất dạng đơn III Chế tạo phôi : III.1 Vật liệu chế tạo phôi : Dựa vào điều kiện tải trọng ... tốt , vò trí rãnh bánh xe, nơi tiếp xúc bánh xe ray làm liền thành khối để phù hợp với điều kiện công nghệ tuổi bền khuôn sau gia công sau , vành mặt đầu làm nghiêng góc ÷ 50 để tạo điều kiện thoát ... hai để chế tạo phôi Từ chi tiết cần sản xuất bánh xe ta chọn phôi hình hộp hình vẽ +Trước gia công phải đánh phôi IV Thiết kế nguyên công : + Đánh số vò trí gia công 3' Thiết kế nguyên công: Nguyên...
 • 15
 • 846
 • 4

Qui trình công nghệ chế tạo bánh xe di chuyển xe con

Qui trình công nghệ chế tạo bánh xe di chuyển xe con
... Trọng lượng sản phẩm tính theo vẽ chế tạo M = 64.5 KG Cân đối số lượng va trọng lượng chi tiết chế tạo năm, sản xuất dạng đơn Chế tạo phôi : Phương pháp chế tạo phôi ảnh hưởng trực tiếp tới giá ... xúc bánh xe ray làm liền thành khối để phù hợp với điều kiện công nghệ tuổi bền khuôn sau gia công sau , vành mặt đầu làm nghiêng góc ÷ 50 để tạo điều kiện thoát khuôn tốt Quá trình rèn tạo lỗ ... cao phương án Vì ta chọn phương án hai để chế tạo phôi III Thiết kế nguyên công : Nguyên công Bước : Tiện sơ mặt bên bánh xe Bước : Tiện tinh mặt bên bánh xe Hình 7.1 Tiện đầu xong quay đầu tiện...
 • 15
 • 600
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: qui trình công nghệ chế tạo máyđồ án công nghệ chế tạo máy thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết banh rangqui trình công nghệ chế tạo kết cấu thép cần trục tháp bánh lốp sức nâng 80 tấnthiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết trục then hoathiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết trục giữa xe đạpthiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết trục răngthiết kế qui trình công nghệ chế tạo nắp chặnthiết kế qui trình công nghệ chế tạo trục lệch tâmbài 2 thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết trục giữa xe đạplập qui trình công nghệ chế tạo và lắp ráp xe ôtô khách thành phố 40 chỗ trên khung chassi cơ sở hyundai countyđồ án thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết bích chặnthiet ke qui trinh cong nghe che tạo may lap chanthiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biênvề qui trình công nghệ chế tạo sản phẩm và tình hình trang bị cơ sở vật chất kĩ thuậtrap va xay dung qui trinh cong nghe che tao may dien mot chieuĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học