CAU HOI LY THUYET TOAN CHUONG TRINH LTHPTQG

CAU HOI LY THUYET TOAN CHUONG TRINH LTHPTQG

CAU HOI LY THUYET TOAN CHUONG TRINH LTHPTQG
... chiều dài l, dao động điều hoà nơi có gia tốc rơi tự g, với biên độ góc α0 Khi vật qua vị trí có ly độ góc α, có vận tốc là v Khi đó, ta có biểu thức: A v2 v2 v2g =α -α B α2 = α 02 - glv2 C ... độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc cực đại và động cực đại chất điểm Tại thời điểm t chất điểm có ly độ x và vận tốc là v Cơng thức nào sau khơng dùng để tính chu kì dao động điều hoà chất...
 • 65
 • 362
 • 0

GIẢI đáp về HNO3 trong chương trình toán trung học phổ thông và các cau hỏi thuyết để làm bài tập tốt nhất

GIẢI đáp về HNO3 trong chương trình toán trung học phổ thông và các cau hỏi lý thuyết để làm bài tập tốt nhất
... hợp HNO3 H2SO4 đặc xảy nào? Trả lời: Khi cho hỗn hợp kim loại vào hỗn hợp HNO3 + H2SO4 đặc vấn đề phức tạp: + Về mặt nhiệt động, HNO3 có tính oxi hóa mạnh H2SO4 nên ưu tiên phản ứng Nói cách ... → H[AuCl4] Câu 7: Giải thích hiên tượng thụ động Al, Fe, Cr HNO3 đặc nguội? Trả lời: Khi cho Al, Fe, Cr vào HNO3 đặc nguội chúng không tan, mà bị thụ động hóa, nghĩa sau ngâm HNO3 đặc nguội chúng ... kim loại Do đó, muối tạo thành muối sunfat muối nitrat + Về mặt động học, xảy song song phản ứng: phản ứng kim loại với HNO3 với H2SO4 để tạo đồng thời NO2 SO2 Tuy nhiên, NO3- H+ phản ứng có phần...
 • 2
 • 342
 • 0

Câu hỏi thuyết: NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Câu hỏi lý thuyết: NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
... trưởng đơn vị toán tiền mặt Kế toán tài sản cố định, kế toán tiền mặt Kế toán tiền mặt, kế toán thành phẩm Kế toán tiền mặt, kế toán vật tư Thủ quỹ, thủ Vi phạm CĐ kế toán, trưởng đơn vị không ... độ kế toán mặt, kế toán trưởng đơn vị trưởng, thủ quỹ Kế toán tiền Thủ quỹ, thủ Ít xảy mặt, kế toán trưởng đơn vị trưởng, thủ quỹ Kế toán tiền Thủ quỹ, thủ Vi phạm chế độ kế toán mặt, kế toán ... với nghiệp vụ để từ kiểm soát nội với nghiệp vụ thu chi tìên hợp - Thường xuyên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho kế toán - Đối với nghiệp vụ thu tiền phải có quản chặt chẽ Bài 3: Kiểm toán...
 • 12
 • 1,597
 • 31

Một số câu hỏi thuyết tài chính doanh nghiệp ôn thi kế toán hành nghề

Một số câu hỏi lý thuyết tài chính doanh nghiệp ôn thi kế toán hành nghề
... tức số nợ lớn trở thành gánh nặng doanh nghiệp Thứ năm, việc sử dụng trái phiếu để tài trợ nhu cầu tăng vốn doanh nghiệp có giới hạn định Các doanh nghiệp để hệ số nợ vợt xa mức thông thờng doanh ... ảnh hởng tới quyền quản kiểm soát doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp hành Th năm, giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh cấu vốn cách linh hoạt Khi doanh nghiệp làm ăn thành đạt, khả thu lợi ... đòn bẩy tài doanh nghiệp Điều mặt nâng cao thu nhập chủ sở hữu doanh nghiệp làm ăn có lãi, mặt khác làm tăng nguy rủi ro, đe dọa tồn doanh nghiệp tr ờng hợp doanh nghiệp không đảm bảo khả toán khỏan...
 • 39
 • 427
 • 4

Câu hỏi thuyết kiểm toán cuối kỳ

Câu hỏi lý thuyết kiểm toán cuối kỳ
... kiểm toán viện độc lập kết kiểm toán phục vụ cho cấp thẩm quyền có liên quan b./phân loại theo chủ thể kiểm toán : kiểm toán nội bộ:là loại kiểm toán kiểm toán viên nội thực chủ yếu để kiểm toán ... độ kế toán, sách tài không cố ý CÂU 5: Trách nhiệm kiểm toán viên vấn đề gian lận sai sót -Trong trình kiểm toán, kiểm toán viên công ty kiểm toán có trách nhiệm giúp đơn vị phát hiện, xử ngăn ... lận sai sót, kiểm toán viên công ty kiểm toán chịu trách nhiệm trực tiếp việc ngăn ngừa gian lận sai sót đơn vị mà họ kiểm toán, CÂU 6: rủi ro kiểm toán ?phân tích loại rủi ro kiểm toán thành phần...
 • 5
 • 264
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm điah một số dạng câu hỏi thường gặp của chương trình địa 12 và hường giải quyết cơ bản

sáng kiến kinh nghiệm điah lý một số dạng câu hỏi thường gặp của chương trình địa lý 12 và hường giải quyết cơ bản
... phn a kinh t - xó hi, HS phi cn c vo cỏc ngun lc gii thớch v cỏc hin tng a kinh t - xó hi - V thuyt, ngun lc phỏt trin kinh t - xó hi bao gm nhng ni dung chớnh sau: * V trớ a lý: * ... sau: Lónh hi 12 hi lớ ng c s Vựng tip giỏp lónh hi 12 hi lớ Vựng c quyn kinh t 200 hi Vựng bin thuc s hu ca Vit Nam >1 triu km2 >200m thm lc a 200-300 hi lớ Trng THPT Gia Hi Sỏng kin kinh nghim ... phi dng tng hp h thng kin thc v a t nhiờn, dõn c, a kinh t - xó hi mi gii thớch c Vớ d: Ti Trung du nỳi phớa Bc cú v trớ quan trng chin lc phỏt trin kinh t - xó hi ca nc ta? Ti phi khai...
 • 45
 • 172
 • 0

câu hỏi thuyết kiểm toán căn bản có đáp án

câu hỏi lý thuyết kiểm toán căn bản có đáp án
... nghiệp kiểm toán theo NĐ 105 thành lập phải kiểm toán viên hành nghề - Theo luật kiểm toán độc lập số 67 thành lập DN kiểm toán phải kiểm toán viên hành nghề quy định cụ thể cho loại hình kiểm ... thiết lập Câu Bằng chứng kiểm toán gì? Các yêu cầu chứng kiểm toán mối quan hệ chúng? Nêu ví dụ chứng kiểm toán kiểm toán khoản mục hàng tồn kho Doanh nghiệp? Trả lời: Bằng chứng kiểm toán toàn ... pháp kiểm toán nào? Nêu mối quan hệ phương pháp kiểm toán chi phí độ xác thông tin Trả lời Trong trình kiểm toán, KTV thường vận dụng phương pháp kiểm toán: • Phương pháp hệ thống: trình kiểm toán...
 • 14
 • 2,520
 • 14

Tổng hợp câu hỏi thuyết môn kế toán có đáp án

Tổng hợp câu hỏi lý thuyết môn kế toán có đáp án
... lu trữ tài liệu kế toán Căn Điều 40 Luật Kế toán, nơi lu trữ tài liệu kế toán đợc quy định nh sau: Tài liệu kế toán đơn vị kế toán đợc lu trữ kho đơn vị kế toán Kho lu trữ phải đầy đủ thiết ... kế toán trởng Trờng hợp khuyết kế toán trởng cấp thẩm quyền phải bố trí kế toán trởng Trờng hợp cha ngời đủ tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm kế toán trởng phải cử ngời phụ trách kế toán ... vị Tài liệu kế toán liên quan đến chia, tách l u trữ đơn vị kế toán chia, tách Tài liệu kế toán kỳ kế toán năm thời hạn lu trữ tài liệu kế toán liên quan đến sáp nhập đơn vị kế toán lu trữ đơn...
 • 43
 • 206
 • 0

Câu hỏi thuyết môn kiểm toán hoạt động có đáp án

Câu hỏi lý thuyết môn kiểm toán hoạt động có đáp án
... hoạt động tính hiệu quản c Chủ thể kiểm toán: Kiểm toán viên nhà nước  Kiểm toán tuân thủ Kiểm toán viên độc lập  Kiểm toán tài Kiểm toán viên nội  Kiểm toán nghiệp vụ - Bất kỳ kiểm toán ... pháp kiểm toán: hình thức kiểm toán sử dụng phương pháp kiểm toán kiểm toán chứng từ kiểm toán chứng từ Kiểm toán chứng từ bao gồm: kiểm kê, điều tra trắc nghiệm - Về chủ thể kiểm toán: kiểm toán ... toán: kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước kiểm toán nội với đội ngũ kiểm toán viên trình độ chuyên môn tư cách đạo đức phù hợp * Khác nhau: Kiểm toán tài Kiểm toán nghiệp vụ Thu thập chứng...
 • 21
 • 792
 • 1

hướng dẫn giải câu hỏi thuyết kiểm toán hoạt động

hướng dẫn giải câu hỏi lý thuyết kiểm toán hoạt động
... nghiệp - Hướng tới xem xét đánh giá tính hiệu hoạt động kiểm soát nội Doanh nghiệp - Xem xét đánh giá tính hiệu hoạt động tính hiệu quản c Chủ thể kiểm toán: Kiểm toán viên nhà nước  Kiểm toán ... toán viên nhà nước  Kiểm toán tuân thủ Kiểm toán viên độc lập  Kiểm toán tài Kiểm toán viên nội  Kiểm toán nghiệp vụ - Bất kỳ kiểm toán viên tiến hành kiểm toán nghiệp vụ phải có đủ trình độ chuyên ... pháp kiểm toán Bộ phận loại hoạt động khách thể kiểm toán Theo trình tự kế toán Bắt đầu chứng từ, nghiệp vụ cụ thể sau đến báo cáo Tuỳ theo đối tượng kiểm toán cụ thể: tài sản, nghiệp vụ, hiệu hoạt...
 • 12
 • 236
 • 4

CÂU hỏi THUYẾT KIỂM TOÁN căn bản

CÂU hỏi lý THUYẾT KIỂM TOÁN căn bản
... hành có hiệu Câu Trong trình kiểm toán, kiểm toán viên nên vận dụng phương pháp kiểm toán nào? Nêu mối quan hệ phương pháp kiểm toán chi phí độ xác thông tin Trả lời Trong trình kiểm toán, KTV thường ... Phương pháp bản: Là trình kiểm toán viên thu thập chứng tính trung thực, hợp số liệu HTKT xử cung cấp Cụ thể kiểm toán viên vận dụng phương pháp sau: Kiểm toán viên lập kế hoahc kiểm toán tiến ... nghiệp kiểm toán theo NĐ 105 thành lập phải có kiểm toán viên hành nghề - Theo luật kiểm toán độc lập số 67 thành lập DN kiểm toán phải có kiểm toán viên hành nghề quy định cụ thể cho loại hình kiểm...
 • 15
 • 277
 • 0

40 Câu Hỏi Thuyết Lập Trình

40 Câu Hỏi Lý Thuyết Lập Trình
... sau, kết thúc trình ta dãy khóa gọi phân đoạn 40 Câu Hỏi Thuyết Lập Trình Có Đáp Án Trang http://LenThang.com Thực tương tự trình giải thuật đệ qui cho phân đoạn c a dãy khóa - Quá trình thực ... tiên cho tác động khác Trong ngôn ngữ lập trình, tính đa hình th qua khả cho phép mô tả phương thức có tên giống lớp lớp khác 40 Câu Hỏi Thuyết Lập Trình Có Đáp Án Trang http://LenThang.com ... tử khác đến gặp phẩn tử cuối toàn dãy khóa xếp Giải thuật: 40 Câu Hỏi Thuyết Lập Trình Có Đáp Án Trang 10 http://LenThang.com 40 Trình bày giải thuật xếp đổi chỗ trực tiếp (Interchange sort)...
 • 10
 • 80
 • 0

TRẮC NGHIỆM câu hỏi THUYẾT KIỂM TOÁN

TRẮC NGHIỆM câu hỏi lý THUYẾT KIỂM TOÁN
... chức kiểm toán bao gồm: a .Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán nội b .Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài c .Kiểm toán hoạt động, kiểm toán nội bộ, kiểm toán ... Cả câu đúng.(1.5) Kiểm toán viên độc lập trọng so với kiểm toán viên nội công việc sau đây: a Lập kế hoạch kiểm toán b Thực kiểm toán c Báo cáo kiểm toán d Theo dõi sau kiểm toán ( 15.1) Câu ... loại kiểm toán phổ biến a Kiểm toán tuân thủ b Kiểm toán hoạt động c Kiểm toán BCTC d Tất loại 16.Ai ngời có trách nhiệm trung thực hợp BCTC DN đợc kiểm toán? a Ban giám đốc DN đợc kiểm toán...
 • 22
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi lý thuyết nguyên lý kế toáncâu hỏi lý thuyết kế toán quản trịcâu hỏi lý thuyết kế toán tài chính 1câu hỏi lý thuyết kế toán tài chínhcâu hỏi lý thuyết môn nguyên lý kế toáncác câu hỏi lý thuyết môn kế toán tài chínhcâu hỏi lý thuyết môn kế toán tài chính 1câu hỏi lý thuyết môn kế toán tài chínhcâu hỏi lý thuyết môn thanh toán quốc tếcác câu hỏi lý thuyết môn thanh toán quốc tếcâu hỏi lý thuyết thanh toán quốc tếcâu hỏi lý thuyết môn kế toán quản trịcâu hỏi lý thuyết kế toán tài chính 2câu hỏi lý thuyết môn kiểm toán tài chínhcâu hỏi lý thuyết kiểm toán tài chínhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học