Tài Liệu Hướng Dẫn Dạy Học Tích Hợp Liên Môn

TÀI LIỆU TẬP HUẤN DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TÀI LIỆU TẬP HUẤN DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
... DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN I Khái niệm dạy học tích hợp liên môn II Ưu điểm việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn III Bố trí giáo viên giảng dạy IV Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn ... 155 TÀI LIỆU THAM KHẢO 157 Lời nói đầu (Lãnh đạo Vụ viết) PHẦN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN I Khái niệm dạy học tích hợp liên môn Dạy học tích hợp liên môn dạy học ... giáo viên, học sinh cha mẹ học sinh 20 Phần II GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN A TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Hoạt động 1: Đặc điểm dạy học môn khoa học tự nhiên Mục...
 • 57
 • 501
 • 5

Xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học phần 1, 2 Sinh học lớp 10 ban cơ bản theo hướng tích cực hợp truyền thông đa phương tiện

Xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học phần 1, 2 Sinh học lớp 10 ban cơ bản theo hướng tích cực hợp truyền thông đa phương tiện
... phù hợp với nội dung để xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học phần Sinh học lớp 10 - Xây dựng tài liệu hướng dẫn giảng dạy phần Sinh học lớp 10 (ban bản) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương ... SINH HỌC 10 (BAN CƠ BẢN) THEO HƢỚNG TÍCH HỢP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN 44 2. 1 Các nguyên tắc xây dựng sử dụng tài liệu hướng dẫn dạy học phần sinh học lớp 10 ban theo hướng tích hợp truyền thông ... hướng dẫn dạy học phần sinh học lớp 10 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện Giả thuyết khoa học Nếu xác định hạn chế tài liệu hướng dẫn dạy học xây dựng thành công tài liệu hướng dẫn dạy...
 • 117
 • 318
 • 1

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, ĐẢO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG docx

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, ĐẢO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG docx
... trường cách sống thân thiện với môi trường biển, đảo cần thiết Tài liệu Hướng dẫn dạy học nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo cho học sinh trung học phổ thông biên soạn giúp giáo ... NGUYỄN TRỌNG ĐỨC - ĐỖ ANH DŨNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, ĐẢO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Tài liệu lưu hành nội bộ) MỤC LỤC Trang Phần I ... hiểu chủ đề Tài liệu thứ hai: Hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu Giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo cho học sinh trung học phổ thông Tài liệu dành cho GV cấp THPT gồm hướng dẫn, gợi ý...
 • 119
 • 819
 • 0

Hướng dẫn dạy học tích hợp năng lượng THCS-THPT giai đoạn 2010-2015

Hướng dẫn dạy học tích hợp năng lượng THCS-THPT giai đoạn 2010-2015
... THPT dạy học tích hợp nội dung giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu để rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình Thực chế độ báo cáo kế hoạch tổ chức thực Bộ Giáo dục Đào tạo (gửi Vụ Giáo dục Trung học, ... túc nội dung Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/cáo); - Vụ KHCNMT, Cục NG&CBQLGD (để phối hợp) ; - Website Bộ GD&ĐT; - Lưu VT, GDTrH KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển (đã ký) ...
 • 2
 • 364
 • 2

Tài liệu dạy học tích hợp liên môn Âm nhạc Tiết 31 Bài hát Tiếng ve gọi hè

Tài liệu dạy học tích hợp liên môn Âm nhạc Tiết 31 Bài hát Tiếng ve gọi hè
... phờng tiếng ve kêu tàn ve hè kêu / Và / Chạy / / theo tiếng ve ma giọt ma âm vang tiếng ve bay dày gió / Giọt ma long lanh cánh hoa phợng thắm nh màu cờ / Em đón chào tiếng ve ngày ... màu cờ / Em đón chào tiếng ve ngày đầu em vẫy chào tiếng ve sau mùa mùa, Ni dung bi hỏt: Bi hỏt l nim cm xỳc ca Nờutui hc trũ ca ting ve la cm nhn em u tiờn bỏo hiu hố n Qua ú sau hinhchn ... Tờn vt no bỏo hiu mi hố v? Tờn loi hoa c nhc n mi hố v? Tit 31: I Hc hỏt: TING VE GI Hẩ Tỡm hiu tỏc gi: - Nhc s Trnh Cụng Sn sinh nm 1939 ti aklak, quờ Hu, mt nm 2001...
 • 30
 • 8,107
 • 20

Tài liệu dự thi dạy học tích hợp môn Lịch sử 7 Chống quân xâm lược nhà Tống

Tài liệu dự thi dạy học tích hợp môn Lịch sử 7 Chống quân xâm lược nhà Tống
... HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN Tên hồ sơ dạy học: LỊCH SỬ LỚP BÀI 11 - TIẾT 16 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1 075 -1 077 ) II- GIAI ĐOẠN THỨ HAI ( 1 076 - 1 077 ) Mục tiêu dạy học: ... chống Tống Bài dạy tích hợp kiến thức môn Lịch sử, Ngữ Văn, môn Giáo dục công dân môn Âm nhạc có liên quan Học sinh cần có lực vận dụng kiến thức môn Lịch sử, Ngữ Văn, môn Giáo dục công dân môn ... cách đánh độc đáo - Sự huy tài tình Lý Thường Kiệt d) ý nghĩa lịch sử: - Đánh bại âm mưu xâm lược nhà Tống - Là chiến thắng tuyệt vời lịch sử chống xâm lược, chúng tỏ tài quân LTK - Củng cố độc lập...
 • 10
 • 3,469
 • 4

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (Tài liệu lưu hành nội bộ)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (Tài liệu lưu hành nội bộ)
... Cấu trúc tài liệu: Tài liệu: Giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cấp THCS Tài liệu: Hướng dẫn GV sử dụng tài liệu Giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cấp THCS III Hướng dẫn sử ... ĐỨC - ĐỖ ANH DŨNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, ĐẢO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ (Tài liệu dành cho giáo viên, lưu hành nội bộ) 28 Mục lục Phần ... vệ môi trường cách sống thân thiện với môi trường biển, đảo cần thiết Tài liệu Hướng dẫn dạy học nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo cấp trung học sở biên soạn giúp giáo viên học...
 • 167
 • 524
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, ĐẢO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, ĐẢO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... trường cách sống thân thiện với môi trường biển, đảo cần thiết Tài liệu Hướng dẫn dạy học nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo cho học sinh trung học phổ thông biên soạn giúp giáo ... hiểu chủ đề Tài liệu thứ hai: Hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu Giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo cho học sinh trung học phổ thông Tài liệu dành cho GV cấp THPT gồm hướng dẫn, gợi ý ... thể sau: Tài liệu thứ nhất: Giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo cấp trung học phổ thông Tài liệu dành cho HS GV cấp THPT, trình bày thông tin tài nguyên thiên nhiên môi trường biển, đảo Việt...
 • 116
 • 233
 • 0

Tài liệu hướng dẫn dạy học về ứng phó biến đổi khí hậu

Tài liệu hướng dẫn dạy học về ứng phó biến đổi khí hậu
... tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Tài liệu hướng dẫn dạy học ứng phó với biến đổi khí hậu tài liệu tham khảo nhằm hướng dẫn cụ thể hoạt động dạy học ứng phó với biến đổi khí hậu bước nâng ... học Đây bước kịp thời, góp phần thực Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành giáo dục 2011-2015 Tài liệu hướng dẫn dạy học ứng phó với biến đổi khí hậu , với “Sổ tay ABC Biến đổi ... “Sổ tay ABC Biến đổi khí hậu Tài liệu hướng dẫn dạy học giảm nhẹ rủi ro thiên tai”, nằm Bộ tài liệu hướng dẫn dạy học giảm nhẹ rủi ro thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu với tham gia thẩm...
 • 70
 • 129
 • 0

xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học tự nhiên xã hội bằng phương pháp bàn tay nặn bột

xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học tự nhiên xã hội bằng phương pháp bàn tay nặn bột
... dạy nội dung khoa học tự nhiên cho trẻ em tiểu học - Tài liệu hướng dẫn dạy học TN XH PPDH BTNB bước đầu nhận đánh giá tích cực từ phía chuyên gia GVTH Tài liệu có đóng góp vào xu hướng dạy học ... Bài 32: Gió (Tự nhiên hội 1); Lớp 2: Bài 32: Mặt Trời phương hướng; (Tự nhiên hội 2); Lớp 3: Bài 47: Hoa; Bài 48: Quả; Bài 61: Trái Đất hành tinh Hệ Mặt Trời (Tự nhiên hội 3); Lớp 4: ... thêm tài liệu hướng dẫn dạy học PP BTNB - Đối tượng thử nghiệm thăm dò ý kiến: Chúng tiến hành dạy thử nghiệm lớp 3/7, Trường Tiểu học Trưng Trắc, Quận 11 TPHCM, với dạy Quả (Tự nhiên hội 3);...
 • 11
 • 100
 • 0

tài ;liệu tập huấn dạy học tích hợp ở trường trung học cơ sở

tài ;liệu tập huấn dạy học tích hợp ở trường trung học cơ sở
... Trong dạy học môn, tích hợp hiểu kết hợp, tổ hợp nội dung từ môn học thành “môn học mới, Vật lý, Hóa học, Sinh học tích hợp thành Khoa học tự nhiên; Lịch sử, Địa lý, Xã hội học, Kinh tế học thành ... khoa học tự nhiên tích hợp môn Tự nhiên-Xã hội (ở bậc tiểu học) Riêng bậc THCS, THPT việc dạy học tích hợp môn KHXH, KHTN chưa áp dụng Tâm HS, GV, nhà trường toàn xã hội việc dạy học tích hợp ... người tích hợp lĩnh vực kiến thức liên quan đến nội dung học, môn học; tích hợp dạy lý thuyết với thực hành, tích hợp phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học Chính cách dạy tích hợp...
 • 14
 • 292
 • 6

Dạy học tích hợp liên môn GDCD 7 Bài 14 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Dạy học tích hợp liên môn GDCD 7 Bài 14 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
... luật bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên Nêu biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên cấp độ vi mô vĩ mô Từ kiến thức liên môn tích hợp dự án Thiết bị dạy học, học ... thực giúp em học sinh nắm môi trường, tài nguyên thiên nhiên; yếu tố môi trường, tài nguyên thiên nhiên Nắm nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường; vai trò môi trường, tài nguyên thiên nhiên đời sống ... phán hành vi bảo vệ môi trường, tài ngyuên thiên nhiên hành vi gây hại với môi trường, tài nguyên thiên nhiên - Kĩ tư sáng tạo biện pháp hành động để bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên III...
 • 11
 • 10,492
 • 43

MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔN TOÁN CẦN ĐƯỢC DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MÔN. HƯỚNG GIÁO DỤC SAU 2015

MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔN TOÁN CẦN ĐƯỢC DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MÔN. HƯỚNG GIÁO DỤC SAU 2015
... cường theo hướng tích hợp, liên mơn.Trong khn khổ đề tài này, tơi mạnh dạng đưa số vấn đề tốn cần tích hợp, liên mơn trường THCS 1.2.Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: +Liên mơn phải xác định liên quan nội ... nội dung kiến thức hay nhiều mơn +Dạy học tích hợp đưa nội dung giáo dục liên quan vào q trình dạy học mơn tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật, giáo dục chủ quyền quốc gia biên giới, ... rãi thực tế dạy học sau 2015 3.2 Kiến nghị: +Để giúp học sinh làm tốt mang tính chất tích hợp, liên mơn người giáo viên cần viên phải biết khai thác học, chương có tính chất tích hợp, liên mơn mức...
 • 21
 • 903
 • 1

SKKN MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔN TOÁN CẦN ĐƯỢC DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MÔN. HƯỚNG GIÁO DỤC SAU 2015

SKKN MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔN TOÁN CẦN ĐƯỢC DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MÔN. HƯỚNG GIÁO DỤC SAU 2015
... Giáo dục Đào tạo Tỉnh Daklak Phòng Giáo dục Huyện Bn Đơn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MƠN TỐN CẦN ĐƯỢC DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MƠN HƯỚNG GIÁO DỤC SAU 2015 1/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.1.Lý chọn đề ... cường theo hướng tích hợp, liên mơn.Trong khn khổ đề tài này, tơi mạnh dạng đưa số vấn đề tốn cần tích hợp, liên mơn trường THCS 1.2.Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: +Liên mơn phải xác định liên quan nội ... nội dung kiến thức hay nhiều mơn +Dạy học tích hợp đưa nội dung giáo dục liên quan vào q trình dạy học mơn tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật, giáo dục chủ quyền quốc gia biên giới,...
 • 23
 • 514
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔN TOÁN CẦN ĐƯỢC DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MÔN. HƯỚNG GIÁO DỤC SAU 2015

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔN TOÁN CẦN ĐƯỢC DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MÔN. HƯỚNG GIÁO DỤC SAU 2015
... Giáo dục Đào tạo Tỉnh Daklak Phòng Giáo dục Huyện Bn Đơn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MƠN TỐN CẦN ĐƯỢC DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MƠN HƯỚNG GIÁO DỤC SAU 2015 1/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.1.Lý chọn đề ... thức tổng hợp, liên quan đến nhiều mơn học Vì vậy ,dạy học cần phải tăng cường theo hướng tích hợp, liên mơn.Trong khn khổ đề tài này, tơi mạnh dạng đưa số vấn đề tốn cần tích hợp, liên mơn trường ... nhiệm vụ đề tài: +Liên mơn phải xác định liên quan nội dung kiến thức hay nhiều mơn +Dạy học tích hợp đưa nội dung giáo dục liên quan vào q trình dạy học mơn tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống,...
 • 23
 • 629
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn dạy học tích hợptài liệu hướng dẫn dạy họctài liệu tập huấn dạy học tích hợptài liệu dạy học tích hợp liên môndạy học tích hợp liên môndự án dạy học tích hợp liên môndạy học tích hợp liên môn trong môn ngữ vănchuyen de dạy học tích hợp liên môn vệ sinh hô hấp sinh học lớp 8ke hoach day hoc tich hop lien mon sinh hocbài soạn dạy học tích hợp liên mon địa lí 6dạy học tích hợp liên môn vậtlígiáo án dạy học tích hợp liên mônphương pháp dạy học tích hợp liên môndạy học tích hợp liên môn là gìbai du thi day hoc tich hop lien monQUẢN lí QUÁ TRÌNH dạy họcVật lí 9 bài 42: Thấu kính hội tụChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longPhân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ logaritKy thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 22292710112072014kiem tra 1 tiet li 7 kieu kySang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMSưu tầm các bài toán hayDe thi olympic so cap 2015SƯu tầm một số tài liệuDE THI TOAN TUOI THO 2017Khuynh hướng chung của thời kỳ thơ mới những năm 1930báo cáo thực hành sinh họcSỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒALUYỆN TOÁN TIẾNG ANH ( 7 3 2016)SKKN dạy hội thoại trong môn tiếng việt lớp 5 ở tiểu họcTổng quan về công ty Biti’sĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươitieu luan bds2003