17486 peter

A song for peter

A song for peter
... had a good command of Pidgin A SONG FOR PETER so they all got by The local dialect was a sing song sound and his dad had mastered just a few words But they all laughed Perhaps that was all that ... what had happened at Pearl Harbour The bush telegraph was always active in Australia but so was government A SONG FOR PETER censorship, and no one really knew what was happening It could be a ... lots of boats and canoes and even a war ship A small one but Peter looked at the White Ensign on the stern and knew it was the Australian Navy After all this was part of Australia and why shouldn‟t...
 • 11
 • 199
 • 0

Peter Saul and Mary Limited

Peter Saul and Mary Limited
... “Good morning Croesus and welcome to Peter, Saul and Mary! There’s really no need to call me Ms Magdalene, we’re very informal here, Mary will just fine.” “OK, good morning Mary then!” “Lovely ... future trends?” demanded Saul “Well, Peter s schism should be well underway by then He can deal with them Can’t you Peter? ” said Mary “Oh absolutely Just leave it to me,” answered Peter The meeting ... around, meet Peter and Saul, understand the organisation How does that sound?” asked Mary “Just great Ms Magd…err, yes great Lead on” “OK, we’ll start upstairs in Operations Follow me Peter Fisher...
 • 11
 • 141
 • 0

Peter Drucker - Người tôn vinh nghề quản trị

Peter Drucker - Người tôn vinh nghề quản trị
... điều cǎn vai trò quản trị Vai trò nhà quản trị định mục tiêu: Tổ chức, động viên, khuyến khích truyền đạt thông tin, đo lường, phát triển người Đóng góp mà nhà quản trị cần có giúp người khác có ... đến nhà quản trị; nên có chế để nhà quản trị "khiếu nại" lên cấp định cao - Khi định bổ nhiệm, ban giám đốc phải cho thấy công nhận tính trực yêu cầu tuyệt đối nhà quản trị, phẩm chất mà người ... người phải có sẵn kỳ vọng sau có Quản trị theo mục tiêu (MBO) Nguyên tắc MBO công việc nhà quản trị nên dựa nhiệm vụ cần thực để đạt mục tiêu công ty Nhà quản trị nên đạo kiểm soát mục tiêu hoạt...
 • 3
 • 270
 • 1

Tài liệu Peter Drucker, nhà quản trị học số 1 thế giới doc

Tài liệu Peter Drucker, nhà quản trị học số 1 thế giới doc
... sóng trích khinh miệt nhà quản lý tự chi trả cho hàng triệu USD” (vốn thịnh hành từ năm 19 90 tồn ngày nay) Peter Drucker đẩy quản trị học phạm vi kinh tế đơn Ông xác tín quản trị “bộ phận thiết ... sang Mỹ, sau trở lại với công tác giảng dạy trị, triết học, kinh tế, quản trị học, bắt đầu Đại học New York, sau Đại học Claremont Mô tả ông chuyển đổi giới từ xã hội lao động công nghiệp sang xã ... gia kinh tế giới quản lý khôn ngoan nhanh chóng nhân đôi, chí nhân ba suất người lao động tri thức Từ đó, nhà quản trị phải biết lãnh đạo không đơn giản thể quyền lực đưa định Thế nhưng, ông...
 • 3
 • 402
 • 4

Tài liệu QUẢN LÝ TRONG THỜI ĐẠI BÃO TÁP Peter F.Drucker pdf

Tài liệu QUẢN LÝ TRONG THỜI ĐẠI BÃO TÁP Peter F.Drucker pdf
... tính nghịch thời đại bão táp lạm phát: cty họ liên tục có lợi nhuận kỷ lục sụp đổ gánh nặng thua lỗ thực tế ẩn tàng 38   QUẢN LÝ TRONG THỜI ĐẠI BÃO TÁP Peter F.Drucker Chương II QUẢN LÝ ĐỊNH HƯỚNG ... người quản phải có khả từ hôm nay, đánh giá kết quản nhiều lĩnh QUẢN LÝ TRONG THỜI ĐẠI BÃO TÁP Peter F.Drucker vực khác nhau, có tính định cho kết ngày mai cuả kinh doanh “Những bão táp ... tương lai; có QUẢN LÝ TRONG THỜI ĐẠI BÃO TÁP Peter F.Drucker thể xảy pha trộn nhân tố riêng lẻ, “hình thái”, cấu giữ nguyên Điều vào khứ, thời đại tới thời đại đầy biến động bão táp Nó không cho...
 • 170
 • 507
 • 2

Tài liệu Peter F. Drucker bàn về tính hiệu quả khi lãnh đạo docx

Tài liệu Peter F. Drucker bàn về tính hiệu quả khi lãnh đạo docx
... có hiệu quả, từ nuôi dưỡng thành thói quen gần giống thói quen bẩm sinh, bạn định làm nên việc lớn Ngọc Anh Theo cec.globalsources Peter F Drucker bàn tính hiệu lãnh đạo (phần 2) Peter F Drucker ... phận vào thành tích chung tổ chức hay không? Peter F Drucker cho rằng: Một nhà lãnh đạo cần phải thấy có trách nhiệm với tính hiệu tổ chức lãnh đạo Tính hiệu phải cố gắng vươn lên cá nhân tổ chức ... xem nhà quản trị học quan trọng kỷ XX đưa nhiều quan điểm tính hiệu trình lãnh đạo Sau quan điểm ông Peter F Drucker Bạn có biết lợi dụng điểm mạnh người khác hay không? Theo Peter F Drucker, ...
 • 5
 • 272
 • 0

Tài liệu Nhà quản trị thành công PETER F. DRUCKER ppt

Tài liệu Nhà quản trị thành công PETER F. DRUCKER ppt
... THÂNH CƯNG PETER F DRUCKER Nguỵn Dûúng Hiïëu, MBA dõch Chòu trách nhiệm xuất bản: Ts Quách Thu Nguyệt Biên tập: Thành Nam Bìa: Nguyễn Hữu Bắc Sửa in: Thanh Bình Kỹ thuật vi tính: Thanh Hà NHÀ XUẤT ... Thắng - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn Website: http://www.nxbtre.com.vn CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN ... thån vïì cấc cng cố thïí thêëy rùçng chng ta khúãi àêìu bùçng nhûäng giẫ 202 203 CẤC ËU TƯË CA QUẤ TRỊNH RA QUËT ÀÕNH NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG Khi tûúáng Eisenhower àùỉc cûã Tưíng thưëng, ngûúâi tiïìn...
 • 120
 • 625
 • 3

Tài liệu Xã hội Tri thức, Quản lý Kinh doanh, Xã hội và Nhà nước - PETER F. DRUCKER. phan 2 doc

Tài liệu Xã hội Tri thức, Quản lý Kinh doanh, Xã hội và Nhà nước - PETER F. DRUCKER. phan 2 doc
... Môn Quản Ngày thường nghĩ quản quản kinh doanh Các tác giả quản lý, nhà thực hành quản người nghề chí không nghe từ quản ; họ tự động nghe quản kinh doanh” Giả thiết giới quản ... công trình quản bà bắt đầu khoảng thời đó, chẳng phân biệt quản kinh doanh quản phi -kinh doanh Sự đồng quản với quản kinh doanh bắt đầu với Đại Suy thoái, gây thù địch với kinh doanh ... tiễn thuyết quản không xảy doanh nghiệp mà tổ chức phi lợi nhuận quan nhà nước Taylor (185 6-1 915), nhà phát minh quản khoa học”, tạo thuật ngữ quản l - management” nhà tư vấn-consultant”...
 • 70
 • 182
 • 0

Tài liệu Xã hội Tri thức, Quản lý Kinh doanh, Xã hội và Nhà nước - PETER F. DRUCKER. phan 3 ppt

Tài liệu Xã hội Tri thức, Quản lý Kinh doanh, Xã hội và Nhà nước - PETER F. DRUCKER. phan 3 ppt
... phát tri n nhà quản hữu hiệu công ty hay đại học phát tri n Đấy lợi ích đơn mà khu vực hội chào mời – để cung cấp chỗ nơi người lao động tri thức thực khám phá thực quản thân 171 hội ... học trị Tuy vậy, rõ là, hội tri thức kinh tế tri thức lên khác hoàn toàn hội kinh tế cuối kỷ 20, theo cách sau Thứ nhất, người lao động tri thức, cách tập thể, nhà Tri thức trở thành nguồn ... vậy—không 30 hay 40 năm— cho thấy sợ hãi thất bại thấm vào hội tri thức nhiều đến Căn vào đua tranh này, số ngày tăng người lao động tri thức thành công thuộc hai giới—các nhà quản kinh doanh,...
 • 90
 • 285
 • 0

Tài liệu 24 nguyên tắc đầu tư của Peter Lynch doc

Tài liệu 24 nguyên tắc đầu tư của Peter Lynch doc
... đạt 10.000 USD, đến năm 1990 đạt 280.000 USD Ông Peter Lynch đánh giá nhà quản lý tài số giới ông có số nguyên tắc đầu chứng khoán sau: Khi đầu tư, bạn cần có hứng thú đam mê Nhưng yêu thích ... Nếu bạn muốn đầu cổ phiếu lâu dài, không muốn thời gian công sức để có mặt học chứng khoán, bạn đầu vào quỹ có mô hình giống đầu chứng khoán, rủi ro thu lợi nhiều 24 Bạn đầu vào cổ phiếu ... gặp rủi ro Nếu nhà đầu nghiệp dư, phát huy hiểu biết sẵn có để đầu vào công ty uy tín Đôi khí, lòng tin đầu vững vàng giúp bạn chiến thắng đối thủ chuyên nghiệp Nhà đầu nghiệp dư nên...
 • 5
 • 300
 • 3

Xem thêm