53801 ppt on poetic terms

A STUDY ON ENGLISH TERMS RELATED TO INVESTMENT DOCUMENTS AND VIETNAMESE EQUIVALENCE

A STUDY ON ENGLISH TERMS RELATED TO INVESTMENT DOCUMENTS AND VIETNAMESE EQUIVALENCE
... strategies of translation in general and ESP translation in general and ESP in Investment terms Chapter II is AN INVESTIGATION OF ENGLISH TERMS RELATING TO INVESTMENT DOCUMENTS AND VIETNAMESE EQUIVALENCE ... or phrase In Investment field, abbreviations are used in written and spoken communication to save time and space Especially, name of Vietnam organizations and international organizations are written ... literal translation: “The main division in the translation field is between literal and technical translation” According to him, literal translation covers such areas fiction, poetry, drama and...
 • 56
 • 249
 • 0

On tap HKI -Mon TV phan 2.ppt

On tap HKI -Mon TV phan 2.ppt
... thuyền chạy khơi, cánh buồm lòng vuốt cong thon thả Mảnh buồm nhỏ xíu phía sau nom chim đỗ sau lái, cổ rướn cao cất tiếng hót Nhìn từ xa, cảnh mây nước long lanh, thuyền trông thuyền du ngoạn ... buồm nhỏ xíu phía sau nom chim đỗ sau lái, cổ rướn cao cất tiếng hót - Nhìn từ xa, cảnh mây nước long lanh, thuyền trông thuyền du ngoạn - Thuyền chồm lên hụp xuống nô giỡn 7 Đặt hình ảnh so sánh...
 • 9
 • 243
 • 0

on tap hoc ki I.ppt

on tap hoc ki I.ppt
... dung I Ki n thức cần nhớ II.Bài tập I Ki n thức cần nhớ Sự biến đổi kim loại thành hợp chất vô a Kim loại muối VD: MgCl2 Mg b Kim loạibazơ VD: Na muối (1) NaOH NaCl muối (2) NaNO3 I Ki n thức ... thành kim loại a Muối kim loại VD: AgNO3 b Muối VD: FeCl3 Ag bazơ oxit bazơ Fe(OH)3 Fe2O3 kim loại Fe Sự biến đổi hợp chất vô thành kim loại c Bazơ muối kim loại VD: Cu(OH)2 CuSO4 d Oxit bazơ kim ... NaOH NaCl muối (2) NaNO3 I Ki n thức cần nhớ Sự biến đổi kim loại thành hợp chất vô c Kim loại oxit bazơ bazơ muối (1) muối (2) VD: Ca CaO d Kim loại oxit bazơ muối (1) VD: Cu CuSO CuO CuCl Ca(OH)2...
 • 11
 • 217
 • 0

t29 on tap van hoc trung dai - mp.ppt

t29 on tap van hoc trung dai - mp.ppt
... -Thu iu -Th tht -Khúc Dng Khuờ ngụn bỏt cỳ ng lut -Song tht lc bỏt Trn T Xng Vnh khoa thi hng Nguyn Cụng Tr Bi ca ngt ngng Hỏt núi Cao Bỏ Quỏt Bi ca ngn i trờn bói cỏt Ca hnh Nguyn ỡnh Chiu -L ... Ca hnh Nguyn ỡnh Chiu -L ghột thng -Lc bỏt - Vn t -Tht ngụn bỏt cỳ ng lut ( trớch: Lc Võn Tiờn) -Vn t ngha s Cn Giuc -Chy gic(c thờm) Chu Mnh Trinh Hng Sn phong cnh ca(c thờm) Th TNBCL Hỏt núi ... tráng trong cỏc tỏc phm v on thơ văn Nguyễn Đình Chiểumi phảnvn thời trớch cú gỡ - so vi ánh khổ nhục vĩ đại.giai on trc ú? hc + Tư tưởng canh tân đất nước: Đề cao vai trò luạt pháp - nhà nước...
 • 17
 • 2,494
 • 8

TOAN 5 ÔN TẬP PHÂN SỐ.ppt

TOAN 5 ÔN TẬP PHÂN SỐ.ppt
... ngày 29 th¸ng năm 20 05 M«n : to¸n Bài : «n tËp vÒ ph©n sè 07/21/13 Thứ ba ngày 29 th¸ng năm 20 05 M«n : to¸n Bài : «n tËp vÒ ph©n sè 07/21/13 Thứ ba ngày 29 th¸ng năm 20 05 M«n : to¸n Bài : «n ... ngày 29 th¸ng năm 20 05 M«n : to¸n Bài : «n tËp vÒ ph©n sè 07/21/13 Thứ ba ngày 29 th¸ng năm 20 05 M«n : to¸n Bài : «n tËp vÒ ph©n sè 07/21/13 Thứ ba ngày 29 th¸ng năm 20 05 M«n : to¸n Bài : «n ... Bài : «n tËp vÒ ph©n sè 07/21/13 Thứ ba ngày 29 th¸ng năm 20 05 M«n : to¸n Bài : «n tËp vÒ ph©n sè 07/21/13 Thứ ba ngày 29 th¸ng năm 20 05 M«n : to¸n Bài : «n tËp vÒ ph©n sè 10 07/21/13 ...
 • 10
 • 310
 • 1

TOÁN 5 ÔN TẬP VỀ CHU VI, DIỆN TÍCH 1 SỐ HÌNH.ppt

TOÁN 5 ÔN TẬP VỀ CHU VI, DIỆN TÍCH 1 SỐ HÌNH.ppt
... 1 Ôn tập, cố kiến thức Luyện tập ...
 • 12
 • 799
 • 0

On tap 12 (sóng ánh sáng 1).ppt

On tap 12 (sóng ánh sáng 1).ppt
... sỏng cú th b tỏn sc Câu 10: Trong thí nghiệm sau đây, thí nghiệm thực việc đo bước sóng ánh sáng? A Thí nghiệm tán sắc ánh sáng Niutơn B Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng C Thí nghiệm giao thoa ... 300nm, thỡ tn s cao gp: 120 ln 120 00 ln 12 ln 120 0 ln Cõu 17: nh sỏng cú bc súng 600 nm A B C D chiu vo cỏc khe Iõng to cỏc võn giao thoa cú khong võn bng 3mm trờn mn Khong võn s bng bao nhiờu ... Iâng D Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc Cõu 11: Quang ph cú dng mt di mu A B C D liờn tc t ti tớm l: Quang ph vch phỏt x Quang ph vch hp th Quang ph liờn tc Quang ph vch Cõu 12 Quang ph vch phỏt...
 • 33
 • 253
 • 3

On tap 12 (sóng ánh sáng 1).ppt

On tap 12 (sóng ánh sáng 1).ppt
... môi trường suốt ánh sáng tím lớn ánh sáng đỏ  Câu 9: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng: A ánh sáng sóng điện từ B ánh sáng sóng ngang C ánh sáng có tính chất sóng D ánh sáng bị tán sắc ... biểu sau : A Ánh sáng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng trắng lớn ánh sáng đơn sắc C Ánh sáng trắng ánh sáng không ... giao thoa ánh sáng trắng Hiện tượng tán sắc ánh sáng tổng hợp ánh sáng trắng Ánh sáng đơn sắc Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng Câu 4: Thí nghiệm thí nghiệm nghiên cứu : A Giao thoa ánh sáng trắng...
 • 14
 • 244
 • 1

ON TAP CHUONG II.ppt

ON TAP CHUONG II.ppt
... xOy, On tia phân giác yOz Tính: mOn O Điền vào chỗ trống để hoàn thành lời giải toán n y m x < Oy Ox xOy yOz xOz xOz xOy 800 300 500 Oz 300 150 mOy - Có OnmOn =nên=>Oybờ = yOzcóOm500 On nên ... mặt phẳng tia Oxtia tia1 xOz25 - .+ .== + = .< phânyOz chứa yOn hai = = xOy => - = giác nằm ( 2 = - = mOy yOn 150 250 400 Hướng dẫn nhà - Xem lại lời giải làm, ôn lại kiến thức...
 • 16
 • 228
 • 0

On tap chuong II.ppt

On tap chuong II.ppt
... pháo tay Trong cách đặt tên sau em chọn cách mà em cho nhất: A Phương trình bậc B Phuong trinh bac nhat C Phuong-trinh-bac-nhat D Phuong_trinh_bac_nhat Phần thưởng bạn tràng pháo tay Trong câu lệnh ... chieu dai:): Realln(dai); Wrile(moi ban nhap chieu rong: : Realln(rong); Wrile(Dien tich hinh chu nhat la:): Wrileln(dai * rong); Readln End Trong ngôn ngữ lập trình Pascal có được: A Viết chữ ... dùng từ khoá A Const B Integer C Var D Real Phần thưởng bạn là: tràng pháo tay Lời giải thích Turbor Pascal viết A Trong cặp ngoặc ( ) hay [ ] B Trong cặp ngoặc { } hay ( ) C Trong cặp ngoặc {...
 • 17
 • 202
 • 0

Xem thêm