đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2016 17

QUY TĂC PHÁT ÂM TIẾNG ANH (Một số quy tắc về phát âm để làm câu hỏi ngữ âm trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2016)

QUY TĂC PHÁT ÂM TIẾNG ANH (Một số quy tắc về phát âm để làm câu hỏi ngữ âm trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2016)
... rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page ... Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page ... rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page 10 rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn Page 11 rongreu333 Quy Tắc Phát Âm tienganh.com.vn...
 • 64
 • 309
 • 0

Đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2016

Đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2016
... residential quarter is the envy of his friends B something that everybody looks for A something that nobody wants C something that nobody can afford D something that everybody dreams of Read the following ... food, or they prohibit other types of foods entirely This results in a situation (42) a person’s body doesn’t get all the vitamins and other things that it needs to stay healthy Adapted from ... the children waited in the long queue, the more impatiently they became A B C D Trang 2/6 - Mã đề thi 975 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate...
 • 6
 • 252
 • 2

80 mã đề thi tiếng anh THPT quốc gia năm 2017 mới cập nhật có đáp án chi tiết

80 mã đề thi tiếng anh THPT quốc gia năm 2017 mới cập nhật có đáp án chi tiết
... 75 B 76 A 77 D 78 C 79 A 80 B ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 * ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D 103 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ... having too much -HẾT - ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 * ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D 102 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Choose ... d 68 C 34 b 69 A 35 a 70 B ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 * ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D 104 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Mark...
 • 45
 • 450
 • 3

Đề thi tiếng anh THPT quốc gia có đáp án chi tiết

Đề thi tiếng anh THPT quốc gia có đáp án chi tiết
... đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Question 15: Đáp án : Đáp án A relativity Giải thích: relativity /ˌreləˈtɪvəti/ (n): tính tương đối Các đáp án ... 74: Đáp án A Anh ta cố tình đánh cô không? Giải thích: (to) sth on purpose = (to) mean to V: làm chủ đích Câu mẫu: Anh ta cố tình đánh cô không hay tình cờ thôi? B phải tai nạn đánh ... khí Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Question 14: Đáp án D examinee Giải thích: examinee /ɪɡˌzæmɪˈniː/ (n): thí sinh Các đáp án lại:...
 • 87
 • 928
 • 25

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015
... II Viết đoạn văn (1,5 điểm) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TIẾNG ANH A PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) TU YE N 582 D C A B B ... A C D B D B D B D 24 C 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Mã đề thi 194 C C C B D A C D A B D A B A A A A B D C A D B H Câu hỏi I Viết tiếp câu (0,1 điểm x câu ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Mã đề thi 194 C A D D C C A B B D D D C A A C C A D B A D C B D C C D B C B A A B D B B A D C B SI N...
 • 4
 • 214
 • 0

Chiến thuật làm bài Đọc hiểu trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia

Chiến thuật làm bài Đọc hiểu trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia
... primarily concerned? (Tác giả đề cập đến vấn đề nào?)  Which of the following would be the best title? (Đâu tiêu đề hợp lý cho đoạn văn?) Để trả lời dạng câu hỏi này, làm sau: Đọc dòng đoạn văn Tìm ... làm sau: Đọc dòng đoạn văn Tìm mối liên hệ dòng đoạn văn Đọc lướt qua dòng lại, kiểm tra liệu ý dòng có với dòng lại hay không .Trong trình đọc ý đến từ khóa lặp lặp lại hay từ đồng nghĩa Loại bỏ ... phương án sai Phương án sai phương án: Không tìm thông tin Trái với thông tin đề cập Quá chi tiết (thông tin thời gian, địa điểm, miêu tả cụ thể) Ví dụ: Basketball was invented in 1891 by a physical...
 • 3
 • 260
 • 2

Chiến thuật làm bài Đọc - hiểu trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia

Chiến thuật làm bài Đọc - hiểu trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia
... hỏi đọc hiểu, bạn thành thạo kĩ có vốn từ vựng đủ dùng, bạn 30 giây hay phút cho câu Hy vọng với chiến thuật hữu hiệu này, VnDoc giúp bạn hoàn thành tốt phần thi VnDoc chúc bạn học tiếng Anh ... concerned? (Tác giả đề cập đến vấn đề nào?)  Which of the following would be the best title? (Đâu tiêu đề hợp lý cho đoạn văn?) Để trả lời dạng câu hỏi này, làm sau: Đọc dòng đoạn văn VnDoc - Tải tài ... Theo trình tự Thời Gian (time order)  Theo cấu trúc Nguyên nhân - Kết (Cause-Effect)  Theo cấu trúc Định nghĩa- Ví dụ (Definition-Example)  Theo cấu trúc so sánh (Comparison-Contrast) Để nhận...
 • 4
 • 130
 • 0

Đề thi Tiếng Đức THPT quốc gia 2016

Đề thi Tiếng Đức THPT quốc gia 2016
... wohnen/ / Viết đoạn văn theo chủ đề sau: Erzählen Sie von Ihrer Lieblingsjahreszeit (ca 80 Wörter) HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 817 ... Feldli in St Gallen bieten in ihrem Pausenkiosk eine gesunde Zwischenverpflegung an Trang 3/5 - Mã đề thi 817 Larissa, Maria, Saskia und Marcel belegen Brötchen mit Fleisch, Käse oder Gurkenscheiben ... wecken Und man muss den Stoff häufig wiederholen: zehn Minuten Vokabeln lernen, zehn Trang 4/5 - Mã đề thi 817 Minuten Pause machen, zehn Minuten kontrollieren, was man noch weiß Ein paar Stunden später...
 • 5
 • 221
 • 1

Đề thi Tiếng Nga THPT quốc gia 2016

Đề thi Tiếng Nga THPT quốc gia 2016
... дети, любовь Viết đoạn văn (khoảng 100-120 từ) theo chủ đề «Охрана окружающей среды» HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 968 ... площадь, A когда живём в Москве B живя в Москве C жили в Москве D живём в Москве Trang 3/5 - Mã đề thi 968 Câu 44: Директор школы поздравил ученика, A победившего на Олимпиаде по русскому языку ... ездить на велосипеде Это хорошо в городах, (60) есть специальные велосипедные Trang 4/5 - Mã đề thi 968 дороги В Америке индейцы, в принципе, знали колесо, (61) в «футбол», но никогда не...
 • 5
 • 237
 • 1

Đề thi Tiếng Nhật THPT quốc gia 2016

Đề thi Tiếng Nhật THPT quốc gia 2016
... 。/ の/ バス/ Viết đoạn văn ngắn từ đến 10 câu theo chủ đề sau: 「高校を そつぎょうした後の よてい」 HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 862 ... 聞こえるので、わかい 人に 人気が あります。 A B C D Câu 43: 田中さんが けんこうの ように、 タバコを やめようと 決心 した そうだよ。 A B C D Trang 3/6 - Mã đề thi 862 Câu 44: 火を 消えた かどうか、かくにん してから、へやを 出て ください。 A B C D Câu 45: あの 人が むかし 有名な せんしゅだった ことを おぼえて ... ユニコーン:「あたしも、きのうは「うそを つく日」だった。」 その話を 聞いて、頭の いい アリスは、その日が 何よう日か わかりました。 さあ、それは、何よう日だったでしょうか。 Trang 4/6 - Mã đề thi 862 (産能短期大学 1991「日本語を楽しく読む本・中級」、渡辺印刷(株)) Câu 50: A B C D アリスの 行った ところは どんな ところでしたか。 一つか 二つ、何かを...
 • 6
 • 244
 • 1

Đề thi Tiếng Pháp THPT quốc gia 2016

Đề thi Tiếng Pháp THPT quốc gia 2016
... 35: Anne a besoin de son livre, rends- ! A la-lui B lui-en C le-lui D le-leur Trang 2/5 - Mã đề thi 618 Câu 36: – Qu’est-ce qu’il fait beau, hein ! – A Oui, reste chez toi B Oui, je n’achète ... seul sport”, explique Jayanthi “Cela confirme nos précédents résultats selon lesquels la pratique exclusive (et trop intense) augmente le risque de blessures.” Le Pr Jayanthi recommande donc • d’alterner ... par Emmanuel Ducreuzet Source : Loyola University Health system, 19 avril 2013 Trang 3/5 - Mã đề thi 618 Notes : * fracture de fatigue : chấn thương mệt mỏi ** surmenage : luyện tập sức Câu 45:...
 • 5
 • 295
 • 2

Đề thi Tiếng Trung THPT quốc gia 2016

Đề thi Tiếng Trung THPT quốc gia 2016
... 游客 足以 表扬 祝愿 得 好 老师 适度 的 之际 Viết đoạn văn với chủ đề 互联网的好处》(Từ 120 đến 150 chữ Hán) HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 739 ... 可爱。我不认识她,( 48 ) 不知她的妈妈是谁,但我深深地感觉到 了那份爱,真真切切地体会出这份小小的礼物的(49) 该有多重!我想,那位年轻的 妈妈多幸福! Trang 3/5 - Mã đề thi 739 我从朋友送的几枝花儿中,选出一枝金黄色的送给小女孩儿:“送给你妈妈,祝愿她生 日快乐。”“谢谢阿姨。”小女孩儿高兴地笑了,笑得那么(50) 。那笑容,深深地 (51) ... 无所畏惧 B 被人冤枉 C 与他无关 D 受了委屈 Câu 64: 小李绝对想不到,此时此刻站在她面前的正是她的亲生父母。 A 唯一 B 相当 C 一定 D 恐怕 Trang 4/5 - Mã đề thi 739 II PHẦN VIẾT (2,0 điểm) Sắp xếp từ ngữ cho thành câu hoàn chỉnh Câu 1: 把 改过来 Câu 2: 担任...
 • 5
 • 321
 • 2

Tuyển chọn đề thi thử Tiếng anh THPT Quốc gia 2016 (co key)

Tuyển chọn đề thi thử Tiếng anh THPT Quốc gia 2016 (co key)
... VĨNH PHÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN LỚP 12 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC NĂM HỌC 2015 -2016 Đề thi có 05 trang ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề đề thi 130 in ... VĨNH PHÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN LỚP 12 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC NĂM HỌC 2015 -2016 Đề thi có 05 trang ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề đề thi 207 Read ... VĨNH PHÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN LỚP 12 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC NĂM HỌC 2015 -2016 Đề thi có 05 trang ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề đề thi 361 Read...
 • 79
 • 1,030
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2015đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2015 pdftai lieu on thi tieng anh thpt quoc giabộ đề thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn tiếng anhđề thi thử tieng anh thpt quốc gia 2015 có đáp án chi tiếtđề tiếng anh thpt quốc giade thi tieng anh thpt 2016đề thi hsg anh cấp quốc gia 2013đề thi tiếng anh thptđề thi tiếng anh thpt 2011đề thi tiếng anh thpt 2013đề thi tiếng anh thpt chuyên ngoại ngữ 2011đề thi tiếng anh thpt chuyênđề thi tiếng anh thpt chuyên ngữđề thi tiếng anh thpt 2014tìm hiểu về hệ thống bôi trơnQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018BC KẾT QUẢ ATGTquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt NamỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠkiểm tra hóa chương 2 lớp 11đề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhchuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §10. Làm tròn sốNiên luận Stop And Waitchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 19. Đường giao thôngTuần 4. Bím tóc đuôi samSố 0 trong phép cộng