Level 11 passage 5

GDCD 11 Bài 5

GDCD 11 Bài 5
... Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 GV: Nguyễn Văn Phong Như vậy, nơi nhu cầu xuất nơi xuất người cung ứng Điều hình thành nên ... tỉ lệ thuận) Lưu ý: Cung không số lượng cung bán thị -2- Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 GV: Nguyễn Văn Phong trường mà bao gồm số lượng cung kho chuẩn bị bán (?) Số lượng cung phụ ... cung cầu - Khi giá tăng => sxmr => cung tăng cầu giảm -3- Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 GV: Nguyễn Văn Phong - Khi giá giảm => thu hẹp sx => cung giảm cầu tăng Vai trò quan hệ cung...
 • 4
 • 3,697
 • 38

Tư liệu tham khảo GDCD 11.Bài 5

Tư liệu tham khảo GDCD 11.Bài 5
... trò gia tăng vật hàng hóa nhập đầu vào sản xuất Thực thông quan ngày loại thực phẩm số hàng hóa tiêu dùng thiết yếu nhập Chống gian lận đầu thực giá thò trường Chỉ thò Thủ ng Chính phủ yêu ... lộ trình chuyển sang chế giá trò thường loại dầu cân nhắc để đònh thời điểm điều chỉnh thích hợp ng tự, việc điều chỉnh giá than cho hộ tiêu dùng lớn cần cân nhắc kỹ thời điểm thực để không ... Bộ quản lý sản xuất, tập đoàn, tổng công ty ngành hàng lớn giải pháp điều hành hợp lý giá số vật tư, hàng hóa quan trọng, giá bán điện, giá bán than cho sản xuất xi măng, phân lân, giấy viết, điện,...
 • 3
 • 801
 • 7

Unit 11: Lesson 5: B5/ p 118

Unit 11: Lesson 5: B5/ p 118
... 5: B5/ p. 120-121 Unit 11: Lesson 5: B5/ p 118 I Vocabulary: Matching - a fried rice - a sandwich - a cake - an ice cream Unit 11: Lesson 5: B5/ p. 120 II Listen to the tape: Unit 11: Lesson 5: B5/ ... Unit 11: Lesson 5: B5/ p. 120 IV Practice: Look at the pictures 10 kilos/ 60,000d bananas/ 4,000d and make short dialogue 500 grams/ 35,000d a dozen/ 12,000d Unit 11: Lesson 5: B5/ p. 120 IV Practice: ... 2,500 d 2,000 d 1,000 d 3,500 d Unit 11: Lesson 5: B5/ p. 120 V Free talk (use some pictures): Unit 11: Lesson 5: B5/ p. 120 VI Summary - How much + is/ are + Noun/ Pronoun? - It/ they + is/ are...
 • 21
 • 235
 • 0

SGV HÓA HỌC 11 - Chương 5

SGV HÓA HỌC 11 - Chương 5
... liệu hóa học (5) B giảng dạy cụ thể Bài 25 ankan I Mục tiêu Kiến thức Học sinh biết : Công thức chung dãy đồng đẳng ankan, biết viết công thức cấu tạo, gọi tên số ankan đơn giản Tính chất hoá học ... : CH3CH2CH2CH(CH3) C(CH3)2C2H5 A 4 ,5 imetyl5etylhexan B 4 ,5, 5trimetylheptan C 3,3,4trimetylheptan D 2,3đimetyl2etylhexan Bài Hiđrocacbon X có công thức phân tử C 5H12 tác dụng với clo tạo đợc ... n CH4 Metan CH3 Metyl C2H6 Etan C2H5 Etyl C3H8 Propan C3H7 Propyl C4H10 Butan C4H9 Butyl C5H12 Pentan C5H11 Pentyl C6H14 Hexan C6H13 Hexyl C7H16 Heptan C7H 15 Heptyl C8H18 Octan C8H17 Octyl C9H20...
 • 23
 • 484
 • 2

Đề KTHK II lớp 11 Đề 5 (TN)

Đề KTHK II lớp 11 Đề 5 (TN)
... to for j:=1 to s:=s*2; kết thúc đoạn chương trình biến s nhận giá trị a 51 2 b 64 15/ Cho khai báo sau: Var a,b: array[1 5] of real; Tổng nhớ khai báo a 24 b 30 d kết khác d kết khác 17/ Trong ... i: =5 downto 1; s:=s+i; b for i=1 to s:=s+2; d for i:= to s= -i; 19/ Cho khai báo sau: Type mang = array[-1 3,1 5] of word; Var a: mang; Tổng nhớ khai báo a 40 byte b 32 byte c for i:=1 to -5 s:=s*i; ... mang; Tổng nhớ khai báo a 40 byte b 32 byte c for i:=1 to -5 s:=s*i; c 25 byte d 50 byte 20/ Cho đoạn chương trình s:= 5; for i:=1 to if i mod = then s := s + i else i:= i + 1; Kết thúc đoạn...
 • 2
 • 237
 • 0

Giáo án 11 tuần 5

Giáo án 11 tuần 5
... dặn dò: (2’) - Nắm nội dung học - Soạn V/ Rút kinh nghiệm: TUẦN 05 – K11 TIẾT 19 – Làm Văn *3* TG 5 5 10’ 5 10’ 5 3’ Giáo án Ngữ văn 11 Nguyễn Ngọc Thể TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 01 I/ Mục tiêu: Giúp ... viết sơ sài, hành văn vụng về, q 15 lỗi hành văn - 0: Bài viết lạc đề bỏ giấy trắng TUẦN 05 – K11 TỰ CHỌN THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH (TT) *6* Giáo án Ngữ văn 11 Nguyễn Ngọc Thể I/ Mục tiêu: Giúp ... lại kiểu nghị luận xã hội - Rèn luyện kĩ hành văn V/ Rút kinh nghiệm: TUẦN 05 – K11 TIẾT 20 – Làm Văn *4* Giáo án Ngữ văn 11 Nguyễn Ngọc Thể VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 02 ( Nghị luận văn học – Bài làm...
 • 18
 • 258
 • 0

sach giao vien 11 - chuong 5

sach giao vien 11 - chuong 5
... CO2 = n CaCO3 = 100 6, 35 0,1 (mol) (2) n CO = n Cu = 64 10 0, 25 Do : n hh = 22, = 0, 45 (mol) n N = 0, 45 ì 100% = 55 ,56 % 0,1 %VCO = ì 100% = 22,22% ; % VCO2 = 22,22 % 0, 45 Nếu phản ứng (2) thực ... H2O Na2SiO3 + 2H2 (2) 4 ,5 Ta có : n Mg = = 0, 25 (mol) ; n SiO2 = = 0,0 75 (mol) 24 60 (1) Mg d, SiO2 phản ứng hết (2) n H2 = 2n Si = ì 0, 0 75 = 0, 15 (mol) VH2 = 0, 15 ì 22,4 = 3,36 (lit) 140 ... (mol) ; n SiO2 = (2), (3) n CH = n Na 2CO3 = 0,3 (mol) %VSiH = 133 0, ì 100% = 25% ; 0, + 0, %VCH = 100% 25% = 75% Bài 26 (1 tiết) công nghiệp silicat I Mục tiêu học Về kiến thức Biết thành...
 • 25
 • 249
 • 0

tuần 11 lớp 5

tuần 11 lớp 5
... từ : 1 859 - 1864 xảy kiện lịch sử ? Sự kiện lịch sử có nội dung ? - Thời gian 1 859 - 1864 : +Thời gian : 05/ 7/18 85 + 19 05 - 1908 + 05/ 6/1 911 + 03/02/1930 + 1930 - 1931 + 8/19 45 + 02/9/19 45 - Với ... 62,18 53 , 75 346, 05 ; - GV nhận xét , chữa HS lên bảng làm * Bài : Tìm x : HS đọc yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tìm thành phần cha biết làm vào : x - 3 ,5 = 2,4 +1 ,5 x - 3 ,5 = 3,9 x = 3,9 + 3 ,5 - ... vào : 6 05, 26 800 ,56 217,3 384,48 387,96 416,08 ; HS lên bảng làm HS đọc yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tìm thành phần cha biết làm vào : x - 5, 2 = 1,9 + 3,8 x - 5, 2 = 5, 7 x = 5, 7 + 5, 2 x = 10,9...
 • 29
 • 411
 • 0

Giáo án công nghệ 11- Chương 5

Giáo án công nghệ 11- Chương 5
... Hệ thống khởi động Hệ thống đánh lửa Chi tiết số 3, 6, 11, 12, 13 - GV yêu cầu HS đọc trớc 21-SGK Công nghệ 11 Trờng THPT Cẩm thủy 1- Huyện Cẩm Thủy- Giáo án Công nghệ 11 - GV: Thu Huyền Bài21- ... Đánh giá: - GV yêu cầu HS So sánh điểm giống khác ĐC Điezen ĐC xăng kì - GV nhắc nhở HS việc học nhà xem trớc phần III 21 10 Trờng THPT Cẩm thủy 1- Huyện Cẩm Thủy- GV: Thu Huyền Giáo án Công nghệ ... việc hai loại Trờng THPT Cẩm thủy 1- Huyện Cẩm Thủy- Giáo án Công nghệ 11 - GV: Thu Huyền động kì kì có bốn trình nạp, nén, cháy giãn nở thải Tránh để HS hiểu lầm chu trình làm việc động kì có trình...
 • 14
 • 2,517
 • 20

Tuần 11 - lớp 5 (mới)

Tuần 11 - lớp 5 (mới)
... bảng -1 HS đọc đề -2 HS lên bảng, lớp làm vào a) (12, 45 + 7 ,55 ) + 6,89 -Nhận xét sửa b) 42,37 – 28,73 – 11, 27 -Nêu yêu cầu toán -Nhận xét sửa tóm tắt -1 HS lên bảng tóm tắt, -Gọi HS lên bảng làm lớp ... bảng -Gọi HS nêu đề toán 3,6 + 5, 8 > 8 ,5 Em nêu cách giải …… toán này? -Nhận xét làm bảng -1 HS đọc yêu cầu -Nêu: -1 HS lên bảng giải, lớp giải vào Bài giải -Nhận xét cho điểm Số m vải người dệt -Gọi ... råi tÝnh … -Gọi HS đọc đề -Nhận xét làm Bài 3: Gi¶i to¸n -Bài toán cho biết gì? bảng -Bài toán hỏi gì? -Thực theo yêu cầu -Muốn biết thùng kg đường làm cách nào? -1 HS đọc đề -Nêu: -Nêu: -Nêu: 1HS...
 • 39
 • 269
 • 1

Giáo án bám sát 11 tiết 5-6

Giáo án bám sát 11 tiết 5-6
... số dân số trở xuống + Trình độ giáo dục, chăm sóc y tế thấp, tỉ lệ mù chữ cao, TTTB thấp, tử vong trẻ em cao + Còn nhiều vấn đề XH cần giải quyết: Mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc, chiến tranh, bênh ... Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Cặp nhóm Đặc điểm - Bước 1: GV yêu cầu HS đọc quan sát - Gồm quốc gia vùng lãnh thổ, chủ yếu H1 BSL rút đặc điểm nước ĐPT? nằm khu vực Châu Á, Phi, ... số Củng cố: CMR nước ĐPT có bùng nổ dân số? Dặn dò: Đọc tài liệu liên quan Ngày soạn ./ ./200 TIẾT 6: CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN I Mục tiêu Kiến thức - Nắm đặc điểm KTXH nhóm nước ĐPT Kĩ - Có...
 • 4
 • 252
 • 2

Giáo án Tin học 11 tiết 5,6

Giáo án Tin học 11 tiết 5,6
... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Đặt vấn đề: Trong toán học, để thực tính toán ta cần phải có tập số Đó tập số nào? - Diễn giải: Cũng tương tự vậy, ngôn ngữ lập trình Pascal, để lập trình giải toán, cần có ... Hoạt động 3: Tìm hiểu cách khai báo biến HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Yêu cầu học sinh ngiên cứu sách giáo Nghiên cứu sách giáo khoa trả khoa cho biết phải khai báo lời biến? - ... lượng nhớ cần thiết để lưu trữ xác định phép toán tác động lên liệu Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa, trả lời câu hỏi sau: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Chú ý, lắng nghe suy nghĩ trả lời: -...
 • 5
 • 366
 • 2

Xem thêm